Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6688-2017
ORCID 0000-0002-1327-0320

dr inż. Sylwester Korga

Katedra Podstaw Techniki
Liczba publikacji: 31
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Capabilities of using FEM in sheet-metal forming / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 947-951
2 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 56, s. 89-92 [MNiSW: 9]
3 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // TRIBOLOGIA - 2017, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 15]
4 FEM and Flow Simulation Module for selecting parameters in rotors flow systems / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kozera Ryszard, Szalapko Jurij // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 59, s. 69-75 [MNiSW: 9]
5 Methods of discretization objects continuum implemented in fem preprocessors / Korga Sylwester, Makarewicz Anna, Lenik Klaudiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 130-133 [MNiSW: 10]
6 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
7 Possibility to use cad in the studies of new solutions of wastewater discharge in environmental engineering / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta, Korga Sylwester // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2014, nr 3, s. 191-193 [MNiSW: 2]
8 The role of e-lerning in educational processes / Duda Aneta, Korga Sylwester, Gnapowski Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 61-65 [MNiSW: 5]
9 Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel / Korga Sylwester, Duda Aneta, Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 72, s. 26-32 [MNiSW: 13]
10 The types of computer graphics and their application at different levels of knowledge / Makarewicz Anna, Korga Sylwester, Rosa Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 149-152 [MNiSW: 10]
11 Wear resistance of structural steels as a result of boronising operations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // TRIBOLOGIA - 2018, nr 2, vol. 49, s. 37-44 [MNiSW: 15]

Referaty (6)

1 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 06 au 15 Octobre 2011, Tabarka (Tunisie) - Donetsk, 2011, s. 61-69
2 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module / Korga Sylwester, Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 142-142
3 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 103-103
4 The problem discretization objects in the FEM simulation studies / Korga Sylwester, Duda Aneta, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 124-124
5 The structure and mechanical properties of the steel X5CrNi18-8 after recycrystalization annealing / Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Korga Sylwester, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 12-19
6 Using of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Korga Sylwester // W: III Międzynarodowa Konferencja Innovative Buildings „InBuild”, Kraków, 20-22 listopada 2017 r. - 2017

Rozdzialy(14)

1 Analiza najczęstszych niepowodzeń występujących podczas procesu druku addytywnego / Korga Sylwester, Flis Monika // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 35-45 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Rytro ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
3 Badanie wpły wu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 72-84 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 320-330
5 Media społecznościowe w dobie społeczeństwa informatycznego / Korga Sylwester, Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Poszerzamy horyzonty. T. 5; [Red:] Piotrowska-Puchała Agnieszka, Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solution, 2017, s. 158-166
6 Modernizacja drukarki 3d poprzez rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wydruk akrylonitrylo-butadieno-styrenu / Korga Sylwester, Piłat Sebastian // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 24-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Możliwości wykorzystania MES w procesach wytłaczania blach / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // W: 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Rytro, 23-26 09 2014; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014, s. 299-303 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 42)
8 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
9 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics / Duda Aneta, Korga Sylwester, Lenik Zygmunt // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 313-315 [MNiSW: 10]
10 Prototypowanie walidacyjnych algorytmów dla przemysłowych systemów wizyjnych / Kosicka Ewelina, Korga Sylwester, Mazurkiewicz Dariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 79-84
11 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Korga Sylwester, Duda Aneta // W: Study of Problems in Modern Science : New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions; [Red:] Shalapko Jurij, Wyszkowska Zofia, Musiał Janusz, Paraska Olga - Khmelnytsky: Khmelnytsky National University, 2015, s. 530-542
12 Wpływ doboru warunków brzegowych w MES na wartości naprężeń elementów cienkościennych / Jakubczak Edyta, Korga Sylwester // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 8; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 65-72 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
13 Wykorzystanie platformy programistycznej - Arduino w edukacji / Jakubczak Edyta, Korga Sylwester // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 8; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 58-64 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
14 Wykorzystanie wspomagania komputerowego w projektowaniu i budowie instalacji pilotażowych na przykładzie innowacyjnych rozwiązań urządzeń kanalizacji małośrednicowej zrównoważonego przepływu / Duda Aneta, Korga Sylwester, Skubisz Wiesław // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 304-307