Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-1241-2017

mgr inż. Wojciech Cel

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Liczba publikacji: 31
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(17)

1 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 246-255 [MNiSW: 15]
2 Cluster analysis to evaluate chemical compounds in the waters of piezometers from a drilling wastes landfill / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-5 [MNiSW: 15]
3 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-8 [MNiSW: 15]
4 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 18, s. 63-68 [MNiSW: 12]
5 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
6 Integrating role of sustainable development paradigm in shaping the human-landscape relation / Bielińska Elżbieta Jolanta, Futa Barbara, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 159-168 [MNiSW: 15]
7 Method for removal of CO2 from landfill gas / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1018-1024 [MNiSW: 15]
8 Mobility of metals from drill cuttings / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES - 2017, nr 3, vol. 7
9 Potential influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching tests results and groundwater composition / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1409-1419 [MNiSW: 20]
10 Recovery of phosphorus compounds from thermally-processed wastes / Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Lucjan, Niedbała G., Cel Wojciech // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-6 [MNiSW: 15]
11 Sustainability aspects of biofuel production / Pawłowski Lucjan, Cel Wojciech, Wójcik-Oliveira Katarzyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 155, s. 1-7 [MNiSW: 15]
12 Sustainable approach to mitigation of CO2 emission / Xiaoping Zhu, Baran Stanisław, Cel Wojciech, Cao Yucheng // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 4, vol. 21, s. 617-622 [MNiSW: 15]
13 Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 173-176 [MNiSW: 15]
14 Sustainable mitigation of methane emission by natural processes / Cao Yucheng, Cel Wojciech // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 117-121 [MNiSW: 15]
15 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1224-1238 [MNiSW: 15]
16 Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 4, vol. 17, s. 583-595 [MNiSW: 5]
17 Wymywalność metali ciężkich z odpadów wiertniczych górnictwa gazu łupkowego / Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 909-919 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (7)

1 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
2 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej [Zgłoszenie nr (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
3 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
4 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
5 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [ Patent nr (11) 225803 (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1202-1202 [MNiSW: 30]
6 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
7 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]

Referaty (1)

1 Koszty zewnętrzne energii elektrycznej w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju / Cel Wojciech // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011

Rozdzialy(6)

1 Air pollution in Poland in relation to European Union / Cel Wojciech, Lenik Zygmunt, Duda Aneta // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 257-260 [MNiSW: 15]
2 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego / Cel Wojciech, Czerwiński Jacek // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 137-144 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
3 Methane emissions and the possibility of its mitigation / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 231-237 [MNiSW: 15]
4 Mitigation of pollutant migration from landfill to underground water and air / Szymański K., Janowska B., Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 239-248 [MNiSW: 15]
5 Oczyszczanie ścieków przemysłowych w reaktorach typu SBR / Duda Sylwia, Cel Wojciech // W: Przegląd prac z zakresu mikrobiologii; [Red:] Maciąg Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 34-42
6 Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej / Duda Sylwia, Garbacz Monika, Cel Wojciech, Kęska Piotr // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 154-161