Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 14-21 [MNiSW: 9]
2 Problemy budownictwa wielokopłytowego z lat siedemdziesiątych XX wieku i sposoby ich rozwiazywania na przykładzie działań z Poski i innych Krajów Europejskich / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. XI, s. 16-24 [MNiSW: 9]
3 Sposób postrzegania sacrum w architekturze współczesnej / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]
4 Wielka płyta – światowy problem / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2014, nr 2, vol. X, s. 15-26 [MNiSW: 3]
5 Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów / Przesmycka Natalia, Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 14-20 [MNiSW: 9]

Referaty (3)

1 Miasto przyjazne mieszkancom. Architektura i urbanistyka potrzeb osób starszych / Dmitruk Michał // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 116-116
2 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016
3 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie / Dmitruk Michał // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016

Rozdzialy(4)

1 Dormitories - places for living and learning / Dmitruk Michał // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 33-44
2 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / Dmitruk Michał, Kwiatkowski Bartłomiej // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 335-345
3 Wiara a forma - wpływ religii na architekturę / Dmitruk Michał // W: Człowiek Religia Wychowanie; [Red:] Dudek Mieczysław, Murat Mirosław, Slodicka Andrej - Krasnystaw: Polianna, 2012, s. 83-98
4 Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskich / Dmitruk Michał // W: Krest'anstvo, judaismus a islam v stredovekej Europe; [Red:] Slodicka Andrej - Presov, Słowacja: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta, 2012, s. 70-88