Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. arch. Aleksandra Jarocka-Mikrut

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
a.jarocka@pollub.pl
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Adaptation of forgotten buildings the example of the ruins of the Kościelec protestant church in Piaski / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 13-19 [MNiSW: 9]
2 Cultural relics preserved on a global market, exemplified by an academic city / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2014, nr 1, vol. 7, s. 347-358
3 Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego) / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 293-302 [MNiSW: 6]
4 Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy "Felin" W Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 309-316 [MNiSW: 3]
5 Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 271-278 [MNiSW: 3]
6 Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 55-63 [MNiSW: 2]
7 The problems of eastern orthodox church buildings of historical value – changing uses over the years / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2016, nr 2, vol. 21, s. 27-34 [MNiSW: 9]
8 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 37-42 [MNiSW: 6]
9 Types of moulding and methods of eliminating dry rot in historic buildings: example of Sobiescy Palace in Lublin (based on study by Mirosław Zaród) / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 1, vol. 16, s. 147-159 [MNiSW: 9]

Referaty (2)

1 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym , 15 listopada 2013r., Warszawa, [materiały konferencyjne] - 2013, s. 1-1
2 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 1-1

Rozdzialy(6)

1 Historical reenactment szansą na popularyzację zabudowań Zamościa. Odtwórstwo historyczne na przykładzie zamojskiego bractwa rycerskiego / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // W: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2014, s. 273-281
2 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // W: Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich : studium przypadku; [Red:] Dziewulska Anna, Królikowski Jeremi, Starzyk Agnieszka - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 97-108
3 Kupieckie tradycje miasta. Przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina / Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności; [Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 61-71
4 Potencjał małych miejscowosci na wybranym przykładzie gminy powiatu krasnostawskiego / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: HABITATY: Reaktywacja małych społeczności lokalnych; [Red:] Bać Zbigniew - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 496-505
5 Wpływ reliktów architektury na kształtowanie współczesnej zabudowy. Możliwości wykorzystania terenów po dawnym zespole dworskim w Trawnikach / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: Człowiek, czas, przestrzeń : wzajemne oddziaływania = Human, time, space : interactions; [Red:] Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga, Maciąg Kamil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 102-113
6 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr, Kolak Iwona // W: Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności; [Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 199-207