Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6869-2017

mgr Justyna Kujawska

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Liczba publikacji: 32
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(20)

1 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 246-255 [MNiSW: 15]
2 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
3 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils / Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 375-388 [MNiSW: 15]
4 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 4, vol. 97, s. 88-92 [MNiSW: 15]
5 Cluster analysis to evaluate chemical compounds in the waters of piezometers from a drilling wastes landfill / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-5 [MNiSW: 15]
6 Earthworms as bio-indicators of chemical pollution in soils with drilling waste / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 17, s. 1-7 [MNiSW: 15]
7 Effect of vermicomposting on the concentration of heavy metals in soil with drill cuttings / Kujawska Justyna, Wójcik-Oliveira Katarzyna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2019, nr 1, vol. 20, s. 152-157
8 Effects of soil-like materials mix from drill cuttings, sewage sludge and sawdust on the growth of trifolium pratense L. and transfer of heavy metals / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 225-230 [MNiSW: 12]
9 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-8 [MNiSW: 15]
10 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 18, s. 63-68 [MNiSW: 12]
11 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
12 Method for removal of CO2 from landfill gas / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1018-1024 [MNiSW: 15]
13 Mobility of metals from drill cuttings / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES - 2017, nr 3, vol. 7
14 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
15 Potential influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching tests results and groundwater composition / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1409-1419 [MNiSW: 20]
16 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1224-1238 [MNiSW: 15]
17 Wykorzystanie biotestów do oceny wpływu dodatku odpadów wiertniczych do gleb / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
18 Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 4, vol. 17, s. 583-595 [MNiSW: 5]
19 Wymywalność metali ciężkich z odpadów wiertniczych górnictwa gazu łupkowego / Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 909-919 [MNiSW: 15]
20 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wójcik Katarzyna, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 709-721 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (6)

1 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
2 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19
3 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [ Patent nr (11) 225803 (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1202-1202 [MNiSW: 30]
4 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
5 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
6 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]

Referaty (1)

1 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna // W: 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2012, 21-25 May 2012,Tatranské Matliare, Slovakia - 2012

Rozdzialy(5)

1 Ocena możliwości wykorzystania mieszaniny kompostu i odpadów przemysłowych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 107-120 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
2 Skała płonna jako potencjalne źródło składników pokarmowych / Kujawska Justyna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 14-24
3 Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacji / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : praca zbiorowa. 2; [Red:] Traczewska Teodora M. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 499-508
4 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny / Kujawska Justyna // W: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki; [Red:] Pizoń Jakub, Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016, s. 230-241
5 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna, Chomczyńska Mariola // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 7; [Red:] Kutyłowska Małgorzata, Trusz-Zdybek Agnieszka, Wiśniewski Jacek - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 258-268