Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-3182-9060

dr hab. inż. Stanisław Fic

Katedra Budownictwa Ogólnego
s.fic@pollub.pl
Liczba publikacji: 59
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(34)

1 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką / Szeląg Maciej, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 117-127 [MNiSW: 6]
2 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 9, s. 66-67 [MNiSW: 6]
3 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste / Fic Stanisław, Szeląg Maciej // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2015, vol. 83, s. 223-229 [MNiSW: 40]
4 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES - 2017, nr 1, vol. 10, s. 100-113 [MNiSW: 9]
5 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 5]
6 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk / Wysoczański Walery, Fic Stanisław // PIDVODNI TEHNOLGIЇ - 2017, nr 6, s. 74-80
7 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego / Brzyski Przemysław, Styczeń Joanna, Fic Stanisław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2017, nr 7/8, s. 57-63 [MNiSW: 6]
8 Charakterystyka kompozytu wapienno - konopnego i jego zastosowanie w budownictwie / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 11-19 [MNiSW: 6]
9 Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 7-8, vol. 20, s. 809-907 [MNiSW: 6]
10 Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip / Tur Victor, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 171-178 [MNiSW: 3]
11 Diagnostics of concrete elements after the fire / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // STRUCTURE AND ENVIRONMENT - 2018, nr 3, vol. 10, s. 223-236 [MNiSW: 9]
12 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2016, nr 1, vol. 61, s. 46-48 [MNiSW: 15]
13 Effect of mass variation on vibration of a functionally graded material plate / Ansari Md Irfan, Kumar Ajay, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Siedlecka Agnieszka // AIAA JOURNAL - 2018, nr 11, vol. 56, s. 4626-4631 [MNiSW: 40]
14 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // POLYMERS - 2018, nr 4, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
15 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2014, nr 2, vol. 2, s. 93-98
16 Flexural and free vibration analysis of CNT-reinforced functionally graded plate / Ansari Md Irfan, Kumar Ajay, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // MATERIALS - 2018, nr 12, vol. 11, s. 1-19 [MNiSW: 35]
17 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Fic Stanisław, Szeląg Maciej // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 609-620 [MNiSW: 25]
18 The influence of the natural aggregate roughness on the ITZ adhesion in concrete / Fic Stanisław, Lyubomirskiy Nikolay V., Barnat-Hunek Danuta // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 931, s. 564-567
19 Investigation of physical and mechanical properties of construction materials of forced carbonate hardening / Lyubomirskiy Nikolay V., Fic Stanisław, Fedorkin Sergey I. // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 931, s. 475-480
20 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z.63, vol. 33, s. 33-42 [MNiSW: 9]
21 Microhardness of the slurries and cement mortars / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Guz Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 2004
22 O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 356-358 [MNiSW: 7]
23 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR / Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 83-93 [MNiSW: 3]
24 Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji / Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 101-108 [MNiSW: 6]
25 Operation Phase Problems of Prefabricated Residential Buildings with Integrated Autoclaved Aerated Concrete Panel Walls / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2015, nr 3, vol. 9, s. 268-273
26 Porównanie charakterystyk różnych wytrzymałości betonu żwirowego o zmiennym wskaźniku w/c / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 155-166 [MNiSW: 6]
27 Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny / Fic Stanisław, Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 7-14 [MNiSW: 3]
28 Processes of fatigue destruction in nanopolymer-hydrophobised ceramic bricks / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
29 Ściany osłonowe scalone w systemie W-70 / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUILDER - 2013, nr 7, s. 74-77 [MNiSW: 2]
30 Skuteczność hydrofobizacji ceramiki budowlanej polimerami nieorganicznymi dezintegrowanymi ultradźwiękami z dodatkiem napełniaczy / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 19-27 [MNiSW: 6]
31 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej / Fic Stanisław, Plechawski Stanisław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 36-42 [MNiSW: 3]
32 Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlane / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2015, nr 11-12, s. 730-734 [MNiSW: 15]
33 Wpływ wysokiej temperatury na charakterystykę pękania zaczynu, zaprawy i betonu / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 9, s. 16-21 [MNiSW: 8]
34 Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szewczak Andrzej, Jarosz-Hadam Monika // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 61-70 [MNiSW: 9]

Monografie (7)

1 Building structures in theory and practice / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, 248 s.
2 Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, 292 s.
3 Materiały budowlane i technologia betonów : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych / Tur Wiktor, Fic Stanisław.- Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, 115 s.
4 Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 113 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Modern materials, installations and construction technologies / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, 206 s.
6 Procesy samoorganizacji struktury kompozytowych materiałów budowlanych / Fic Stanisław, Smarzewski Piotr, Vyrovoy Valeriy Nikolayevich, Dorofeev Vitaliy Stepanovich[Red:] Smarzewski Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 144 s.
7 Бетон в условиях ударных воздействий [Beton v usloviâh udarnyh vozdejstvij] = Concrete under tht influence of impact loads / Fic Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 268 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Materiał do wykonywania izolacji cieplnej i elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych / Marczuk Stanisław Waldemar, Fic Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 21-21 [MNiSW: 2]

Referaty (7)

1 Additives in sorel cement based materials - impact study / Tatarczak Anna, Fic Stanisław // W: Proceedings of the International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 4-5, 2015 - 2015
2 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica / Fic Stanisław // W: 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications (ICNFA’ 14) Prague, Czech Republic, August 11-13, 2014 - 2014, s. 303-1-303-8
3 The effectiveness of hydrophobisation of building ceramics by sonificated polymers / Fic Stanisław, Tatarczak Anna // W: Proceedings of the International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 4-5, 2015 - 2015, s. 1-8
4 Evaluation of the efficacy of surface hydrophobisation and properties of composite based on lime binder with flax fillers / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Brzyski Przemysław // W: ICCESE 2016 : 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia,February 11-12, 2016 : [book of abstracts] - 2016
5 Šerohovatost’ povehnosti zeren zapolnitelâ bietona i ee vliânie na adgeziû betona / Fic Stanisław // W: Zbìrnìk tez dopovìdej mìžnarodnoj konferencїì – Strukturoutvorennâ Micnìct’ Ta Rujnuvannâ Kompozicìjnih Budìvel’nih Materìalìv ì Konstrukcìj, 11-13 kvìtnâ, 2018 r., Odesa, Ukraїna - 2018, s. 138-141
6 The Use of Image Analysis Techniques to Describe a Cluster Cracks in the Cement Paste with the Addition of Metakaolinite / Szeląg Maciej, Fic Stanisław // W: ICCESE 2016 : 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia,February 11-12, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 693-693
7 Współczynnik intensywności naprężeń betonu w temperaturach pożarowych / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4 Krajowa Konferencja Naukowa "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" 19-21 listopada 2014 r., Poznań - 2014

Rozdzialy(10)

1 Charakterystyka wybranych materiałów pucolanowych wykorzystywanych jako częściowy zamiennik spoiwa cementowego / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, s. 31-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Diagnostyka elementów betonowych po pożarze / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XV Konferencja Naukowo - Techniczna ; [Red:] Goszczyńska Barbara - Warszawa: Zarząd Główny PZITB , 2018, s. 347-356
3 Możliwości wykorzystania odpadów lnianych i konopnych do szerokiego zastosowania w budownictwie / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Jarosz-Hadam Monika // W: Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III T. 1; [Red:] Zarzecka Krystyna, Kondracki Stanisław - Biała Podlaska: 2014, s. 128-137
4 Ocenka vozmožnosti ispol'zovaniâ natural'nyh kompozitov s dobavkoj l'nânyh volokon v stroitel'stve / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // W: Visnik Odeskoї Deržavnoї Akademії Budivnictva ta Arhitekturiї. Do 70- rїccâ vїd dnâ narodžennâ zasluženogo dїaca nauki i tehniki Ukraїni, doktora mehanicnih nauk, profesora Virovogo Valerїâ Mikolajoviča, Vipusk nr. 53 ; [Red:] Dorofeev Vitaliy Stepanovich - Odessa: Odes'ka Deržavna Akademiâ Budivnictva ta Arhitekturi, 2014, s. 393-399
5 Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 151-158
6 Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 156-164
7 Wpływ energii ultradźwięków i napełniaczy nieorganicznych na właściwości reologiczne nanopolimerów / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 105-113 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 67-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Współczynnik intensywności naprężeń betonu w temperaturach pożarowych / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika - Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015, s. 165-174
10 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne / Fic Stanisław // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 55-66