Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Elżbieta Małyszek

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
e.malyszek@pollub.pl
Liczba publikacji: 14
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Chmura obliczeniowa jako możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP / Cieplak Tomasz, Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 5627-5632
2 Czynniki wpływające na sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych / Małyszek Elżbieta // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 7, vol. 12, s. 82-96 [MNiSW: 7]
3 Czynniki wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw - czy firmy rodzinne są lepszymi partnerami? / Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2011, nr 5 [MNiSW: 4]
4 Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje podejścia do jego rozwiązania / Małyszek Elżbieta // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2012, nr 7, vol. 13, s. 107-127 [MNiSW: 7]
5 Wykorzystywanie automatycznej identyfikacji w obsłudze klienta i strategii omnichannel / Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 5724-5730

Monografie (1)

1 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Koliński Adam, Małyszek Elżbieta, Trojanowska Justyna[Red:] Kierzkowska Dominika.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016, 158 s.

Rozdzialy(8)

1 Logistyczne dylematy organizacji przepływu produkcji / Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Sobaszek Łukasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 52-65 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Międzyorganizacyjne systemy informacyjne w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw - istota, znaczenie i wdrażanie / Małyszek Elżbieta // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 21-33
3 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim / Małyszek Elżbieta, Gola Arkadiusz, Milanowska Ewelina // W: Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce - wybrane problemy; [Red:] Piekarski Wiesław - Lublin: Towarzytwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 131-142
4 Procesy obsługi produkcji / Małyszek Elżbieta // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 226-315
5 Specyfic features of planning and decision-making in family firms / Małyszek Elżbieta // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 57-72
6 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw z perspektywy kosztów transakcyjnych / Małyszek Elżbieta // W: Humanistyka i nauki społeczne- Doświadzcenia-Konteksty-Wyzwania. T.1; [Red:] Pujer Klaudia - Wrocław: 2017, s. 109-119
7 Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi / Czop Katarzyna, Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 17-36
8 Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Małyszek Elżbieta // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Twarzystwo Zrządzania Produkcją, 2015, s. 914-925