Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Iwona Lenart

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 7
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(1)

1 Cavitation erosion resistance of Ni-Co based coatings / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz, Lenart Iwona // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 36-42 [MNiSW: 5]

Referaty (2)

1 Odporność kawitacyjna powłok natryskiwanych cieplnie / Lenart Iwona, Szala Mirosław // W: XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie”, Częstochowa 29.05.2014 r. - 2014, s. 40-44
2 Wpływ mikrostruktury powłoki natryskiwanej cieplnie na odporność kawitacyjną / Lenart Iwona, Szala Mirosław, Łukasik Daniel // W: Materiały i Technologie XXI wieku : XVI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 15 Maja 2014, Katowice - 2014, s. 148-151

Rozdzialy(4)

1 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego / Lenart Iwona, Szala Mirosław // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 53-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Korozja wżerowa eksploatowanej na pływalni kratki wentylacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej / Lenart Iwona, Szala Mirosław // W: Prace naukowe młodych badaczy : TYGIEL; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 208-223
3 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz, Lenart Iwona // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 87-94
4 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji / Szala Mirosław, Filip Bartosz, Lenart Iwona // W: Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems; [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 64-77 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)