Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-1148-2017
ORCID 0000-0002-2428-0364

dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak

Katedra Podstaw Techniki
Liczba publikacji: 27
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 3D printers – new possibilities in education / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Sidor Bartłomiej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 96-101 [MNiSW: 5]
2 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK - 2013, nr 10, s. 1003-1006 [MNiSW: 5]
3 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 996-1010 [MNiSW: 15]
4 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Borowski Gabriel, Łoboda Dawid // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2015, nr 1, s. 17-21
5 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
6 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 897-908 [MNiSW: 15]
7 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas / Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 84-89 [MNiSW: 12]
8 Media społecznościowe jako narzędzia reklamy internetowej / Szulżyk-Cieplak Joanna, Puchtel Aleksandra, Płecha Agata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 290-295 [MNiSW: 9]
9 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
10 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods / Szulżyk-Cieplak Joanna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 63-71 [MNiSW: 12]
11 Study on the influence of selected technological parameters of a rotating biological contactor on the degree of liquid aeration / Szulżyk-Cieplak Joanna, Tarnogórska Aneta, Lenik Zygmunt // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 247-253 [MNiSW: 12]

Monografie (1)

1 Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych / Szulżyk-Cieplak Joanna[Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 154 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (3)

1 Production of parts by 3D-milling / Lisovik A., Polishchuk Oleh, Zalizeckyì A., Szulżyk-Cieplak Joanna, Zubrzycki Jarosław // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2018 - 2018, s. 72-73
2 Thermal analysis of ibuprofen complex with heptakis(2,3,6-tri-o-benzoyl)-ß-cyclodextrin and its application for ion-selective electrode / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 306-307
3 Thermal analysis of supramolecular complexes of naproxen with cyclodextrins / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 308-309

Rozdzialy(12)

1 Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ na efektywność procesu kształcenia / Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 299-309
2 Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego / Lewandowska Anna, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 108-117
3 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Rytro ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
4 Charakterystyka nowoczesnych technologii multimedialnych w aspekcie efektywnego wykorzystania w procesie nauczania / Piłat Sebastian, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 288-298
5 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152
6 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Pietroń Damian // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 79-88 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Media społecznościowe w dobie społeczeństwa informatycznego / Korga Sylwester, Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Poszerzamy horyzonty. T. 5; [Red:] Piotrowska-Puchała Agnieszka, Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solution, 2017, s. 158-166
8 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: Zdrowie, praca, środowisko - współczesne dylematy; [Red:] Chmielewski Jarosław, Szpringer Monika - Warszawa: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 241-252
9 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
10 Powder eutectic materials of Fe-Mn-C-B system for coatings of increased abrasive wear / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta // W: Powder metallurgy - fundamentals and case studies; [Red:] Dobrzański Leszek A. - Rijeka: InTech, 2017, s. 331-348
11 Świadomość ekologiczna mieszkańców wybranych gmin województwa lubeslkiegoa zakresie gospodarki odpadami / Klimek Patrycja , Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 99-107
12 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych / Borowski Gabriel, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne: zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie; [Red:] Chmiel Marek, Gil Alina, Nowacka Urszula - Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2014, s. 19-34