Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-6485-2017
ORCID 0000-0002-9766-2064

mgr inż. Łukasz Majewski

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Liczba publikacji: 40
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Assessment of the resistance to external factors of low-density polyethylen modified with natural fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz, Gajdoš Ivan, Mital Gerhard // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 35-40 [MNiSW: 10]
2 The effect of selected natural fillers on the mechanical properties of low-density polyethylene / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 114, vol. 10, s. 155-166 [MNiSW: 13]
3 Evaluation of suitability of wheat bran as a natural filler in polymer processing / Majewski Łukasz, Cunha Antonio Gaspar // BIORESOURCES - 2018, nr 3, vol. 13, s. 7037-7052 [MNiSW: 40]
4 Influence and optimization of the setting of input parameters of laser profilometry by the surface measurement manufactured by the AWJ technology / Mital Gerhard, Gajdos Ivan, Ruzbarsky Juraj, Jachowicz Tomasz, Majewski Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 329-337 [MNiSW: 10]
5 Mechanical properties of polyethylene filled with treated neuburg siliceous earth / Majewski Łukasz, Sikora Janusz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, vol. 8, s. 59-72 [MNiSW: 13]
6 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 383-389 [MNiSW: 7]
7 Wpływ wybranych środków porujących na własciwości polilaktylu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 309-315 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (9)

1 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420329] / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 13-14
2 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420331] / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 14-14
3 SKN TPT [Zgłoszenie znaku towarowego nr 486467] / Majewski Łukasz, Korulczyk Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE - 2018, ZT 30, s. 66-66
4 Stent wewnątrznaczyniowy [Patent nr (11) 224190 (21) 406716] / Weroński Andrzej, Majewski Łukasz, Piskorska Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
5 Stent wewnątrznaczyniowy [Zgłoszenie nr (21) 406716] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 14, s. 4-4 [MNiSW: 2]
6 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina, Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
7 Zastawka serca [Patent nr (11) 229562 (21) 414027] / Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2301-2301 [MNiSW: 30]
8 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 4-4 [MNiSW: 2]
9 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] / Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 6-6

Referaty (13)

1 Analiza materiałów i konstrukcji stentów stosowanych w chirurgii naczyń krwionośnych / Majewski Łukasz // W: II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców,Rzeszów,13-15 października 2016 : [książka abstraktów] - 2016, s. 44-44
2 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 29-29
3 Microscopic evaluation of the halloysite nanotubes dispersion in the polyethylene matrix / Majewski Łukasz, Kamenicky Jan // W: PolyChar 26 : World Forum on Advanced Materials, September 10-13, 2018, Tbilisi, Georgia : [book of abstracts] - 2018, s. 62-62
4 Ocena wpływu parametrów wtryskiwania na jakość wypełnienia wypraski cienkościennej / Majewski Łukasz // W: III Ogólnopolska Konferencja ''Innowacje w praktyce", 24-25.11.2016 r., Lublin : konferencja – warsztaty – wystawa – spotkania panelowe - 2017, s. 31-32
5 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej / Majewski Łukasz, Mańko Paweł // W: TYGIEL 2017 : 9 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 : [ abstrakty] - 2017, s. 223-223
6 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej przy użyciu analiz numerycznych w Cadmould 3 D-F / Mańko Paweł, Majewski Łukasz // W: V Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 5-6 kwietnia 2018 r., Lublin : konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2018 - 2018, s. 95-96
7 Plasticising and mixing zone of a co-rotating twin-screw extruder / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // W: PolyChar 26 : World Forum on Advanced Materials, September 10-13, 2018, Tbilisi, Georgia : [book of abstracts] - 2018, s. 40-40
8 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // W: PRO-TECH-MA 2017-Surface Engineering 2017 - 2017
9 Wheat bran-filled polyethylene:examination of selected mechanical and processing properties / Majewski Łukasz // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 69-70
10 Właściwości polietylenu napełnionego proszkiem pochodzenia naturalnego - badania starzeniowe / Czajka Błażej, Majewski Łukasz // W: X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : [abstrakty] - 2018, s. 188-188
11 Wpływ sposobu nanoszenia roztworu biobójczego na cechy geometryczne folii z polietylenu małej gęstości / Majewski Łukasz, Klepka Tomasz, Korulczyk Katarzyna // W: V Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 5-6 kwietnia 2018 r., Lublin : konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2018 - 2018, s. 91-92
12 Wpływ wybranych środków porujących na właściwości fizykalne polilaktydu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 28-28
13 Wpływ zmiany warunków przetwórstwa folii polietylenowej na wytrzymałość połączenia zgrzewanego / Korulczyk Katarzyna, Majewski Łukasz // W: X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : [abstrakty] - 2018, s. 192-192

Rozdzialy(11)

1 The analysis of the impact of a compatibilizer on the homogenisation of a LDPE/HNTs nanocomposite / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice , 2018, s. 102-117
2 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu / Beer-Lech Karolina, Szala Mirosław, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 105-122
3 The effect of addition of nanotubes to the thermal properties and processing polyethylene / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice, 2018, s. 91-101
4 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 59-69
5 Modification of polyolefines with organic fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 47-58
6 Ocena zgrzewalności folii polietylenowej modyfikowanej w procesie wytłaczania rozdmuchiwaniem / Korulczyk Katarzyna, Majewski Łukasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 20-37
7 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej na podstawie analizy deformacji cienkościennego elementu powłokowego / Mańko Paweł, Majewski Łukasz // W: Aktualne zagadnienia technologii materiałów; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 126-146
8 Projekt formy oraz sposobu wytwarzania półokrągłych płyt z laminatów z włókna węglowego metodami PRM i TSF / Majewski Łukasz // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.2; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 117-131
9 Projektowanie procesu wytwarzania otwartych elementów o budowie cienkościennej / Majewski Łukasz // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 82-94 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Surface modification of fine mineral filler as a method for mechanical properties improvement of injection molded composites / Majewski Łukasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 46-58
11 Wpływ procesu starzenia na właściwości polietylenu napełnionego otrębami pszennymi / Czajka Błażej, Majewski Łukasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 327-342