Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-9533-7535

mgr inż. Przemysław Brzyski

Katedra Budownictwa Ogólnego
p.brzyski@pollub.pl
Liczba publikacji: 43
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(32)

1 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite / Alberska Anna, Brzyski Przemysław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 2, vol. 16, s. 141-152 [MNiSW: 6]
2 Analysis of the effects of aggressive environments simulating municipal sewage on recycled concretes based on selected ceramic waste / Zegardło Bartosz, Brzyski Przemysław, Rymuza Katarzyna, Bombik Antoni // MATERIALS - 2018, nr 12, vol. 11, s. 1-22 [MNiSW: 35]
3 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES - 2017, nr 1, vol. 10, s. 100-113 [MNiSW: 9]
4 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 5]
5 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego / Brzyski Przemysław, Styczeń Joanna, Fic Stanisław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2017, nr 7/8, s. 57-63 [MNiSW: 6]
6 Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego - charakterystyka materiału / Brzyski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 1, s. 29-33 [MNiSW: 5]
7 Charakterystyka kompozytu wapienno - konopnego i jego zastosowanie w budownictwie / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 11-19 [MNiSW: 6]
8 Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 7-8, vol. 20, s. 809-907 [MNiSW: 6]
9 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 10 [MNiSW: 35]
10 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne / Brzyski Przemysław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 11/12, s. 42-45 [MNiSW: 4]
11 Ekologiczne materiały budowlane / Brzyski Przemysław // PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA - 2013, nr 20, s. 10-12
12 Estimation of water absorption coefficient using the TDR method / Suchorab Zbigniew, Majerek Dariusz, Brzyski Przemysław, Sobczuk Henryk, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
13 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Fic Stanisław, Szeląg Maciej // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 609-620 [MNiSW: 25]
14 The influence of partial replacement of hemp shives by expanded perlite on physical properties of hemp-lime composit / Brzyski Przemysław, Widomski Marcin // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866 [MNiSW: 15]
15 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.1, Charakterystyka i technologia wykonania / Brzyski Przemysław // BUILDER - 2016, nr 3, s. 70-72 [MNiSW: 5]
16 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.2, Właściwości / Brzyski Przemysław // BUILDER - 2016, nr 7, s. 100-102 [MNiSW: 5]
17 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z.63, vol. 33, s. 33-42 [MNiSW: 9]
18 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
19 Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem oraz metakaolinitem / Brzyski Przemysław, Świderczuk Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 125-134 [MNiSW: 6]
20 Moisture and wetting properties of thermal insulation materials based on hemp fiber, cellulose and mineral wool in a loose state / Kosiński Piotr, Brzyski Przemysław, Duliasz Barbara // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2018, nr 5, vol. 15, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
21 Mostki termiczne związane z osadzaniem okna w ścianach o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z kompozytu konopno-wapiennego / Grudzińska Magdalena, Brzyski Przemysław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2018, nr 11-12, s. 58-65 [MNiSW: 6]
22 O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 356-358 [MNiSW: 7]
23 Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Brzyski Przemysław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2013, nr 6, vol. 18, s. 36-42 [MNiSW: 4]
24 Physical and mechanical properties of composites based on hemp shives and lime / Brzyski Przemysław, Łagód Grzegorz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
25 Physical properties of clay mortars based on insulating aggregates / Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1988 [MNiSW: 15]
26 Possibilities of using hemp-flax composites in low-energy building construction / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // WULFENIA - 2016, nr 1, vol. 23, s. 82-101 [MNiSW: 25]
27 Properties of hemp--flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2016, vol. Published online: 28 Dec 2016, s. 1-16 [MNiSW: 25]
28 Properties of hemp-flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 3, vol. 14, s. 410-425 [MNiSW: 25]
29 Risk assesment of water vapor condensation In wall made of hemp-lime composite / Brzyski Przemysław // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, vol. 9, s. 47-56 [MNiSW: 11]
30 Thermal properties of raw hemp fiber as a loose-fill insulation material / Kosiński Piotr, Brzyski Przemysław, Szewczyk Aneta, Motacki Wojciech // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2018, nr 5, vol. 15, s. 717-730 [MNiSW: 25]
31 Wpływ wybranych dodatków mineralnych na konsystencję i wytrzymałość zaprawy wapiennej / Brzyski Przemysław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 6, s. 68-70 [MNiSW: 8]
32 Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szewczak Andrzej, Jarosz-Hadam Monika // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 61-70 [MNiSW: 9]

Monografie (1)

1 BIM in General Construction / Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej, Brzyski Przemysław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 193 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (2)

1 Evaluation of the efficacy of surface hydrophobisation and properties of composite based on lime binder with flax fillers / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Brzyski Przemysław // W: ICCESE 2016 : 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia,February 11-12, 2016 : [book of abstracts] - 2016
2 WpŁyw dodatku w postaci osadów powstałych w procesie uzdatniania wody na właściwości zapraw budowlanych / Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Proceedings of the I International Scientific - Technical Conference "Water Supply and Wastewater Removal". Designing, construction, operation and monitoring, 4-6 November, 2015, National University Lviv - 2015, s. 6-6

Rozdzialy(8)

1 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego / Brzyski Przemysław // W: Wybrane zagadnienia budownictwa energooszczędnego; [Red:] Grabarczyk Sławomir - Płock: P.P.-H. ,,DRUKARNIA" Sp. z o.o. Sierpc, 2014, s. 151-160
2 Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego na przykładzie projektu domu jednorodzinnego / Brzyski Przemysław // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 31-40
3 Charakterystyka wybranych materiałów pucolanowych wykorzystywanych jako częściowy zamiennik spoiwa cementowego / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, s. 31-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Możliwości wykorzystania odpadów lnianych i konopnych do szerokiego zastosowania w budownictwie / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Jarosz-Hadam Monika // W: Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III T. 1; [Red:] Zarzecka Krystyna, Kondracki Stanisław - Biała Podlaska: 2014, s. 128-137
5 Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego / Brzyski Przemysław // W: Wybrane problemy techniki; [Red:] Dzięgielewski Andrzej, Szychowski Dariusz, Wernik Jacek - Płock: Sierpc : P. P. -H. "Drukarnia", 2015, s. 200-207
6 Ocenka vozmožnosti ispol'zovaniâ natural'nyh kompozitov s dobavkoj l'nânyh volokon v stroitel'stve / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // W: Visnik Odeskoї Deržavnoї Akademії Budivnictva ta Arhitekturiї. Do 70- rїccâ vїd dnâ narodžennâ zasluženogo dїaca nauki i tehniki Ukraїni, doktora mehanicnih nauk, profesora Virovogo Valerїâ Mikolajoviča, Vipusk nr. 53 ; [Red:] Dorofeev Vitaliy Stepanovich - Odessa: Odes'ka Deržavna Akademiâ Budivnictva ta Arhitekturi, 2014, s. 393-399
7 Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 92-100
8 Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 67-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)