Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek

Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Liczba publikacji: 9
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) / Banek Tadeusz // JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY - 2016, nr 4, vol. 29, s. 1728-1735 [MNiSW: 15]
2 Stochastic analysis in the acoustic of damped sound / Banek Tadeusz // MECHANICS AND CONTROL - 2014, nr 1, vol. 33, s. 1-4 [MNiSW: 5]

Monografie (1)

1 Probability in action / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward[Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 134 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (1)

1 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation / Banek Tadeusz // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane - 2013, s. 57-57

Rozdzialy(5)

1 Averaging discrete-time signals having finite energy / Banek Tadeusz, Zapała Tadeusz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-21
2 A causal construction of diffusion processes / Banek Tadeusz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17
3 Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences / Banek Tadeusz // W: Advances in Analysis and Decision-Making for Cpmplex and Uncertain systems; [Red:] Józefczyk Jerzy, Lasker George E. - Tecumseh, Ontario: The International institute For Advanced Studies in System Research and Cybernetics, 2012, s. 42-47
4 Coupling in dynamical systems and its propabilistic consequences / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 19-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki; [Red:] Malinowski Krzysztof, Józefczyk Jerzy, Świątka Jerzy - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydzwnicza EXIT, 2014, s. 94-101