Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Ryszard Kokowski

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 1
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(1)

1 Problematyka kształcenia technicznego w powiązaniu z zagadnieniami ochrony pracy / Lenik Klaudiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kokowski Ryszard // W: Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy; [Red:] Sas-Badowska Anna - Radom: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,, 2013, s. 7-14 .- (Biblioteka Pedagogiki Pracy; nr 255)