Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Katarzyna Piotrowska

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
katarzyna.opielak@pollub.edu.pl
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(12)

1 Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich i portugalskich przedsiębiorstw / Piotrowska Katarzyna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2015, nr 3, vol. 31, s. 105-114 [MNiSW: 9]
2 Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition / Bondar O. V., Stolbovoy Vladimir A., Kylyshkanov Manarbek K. , Plotnikov S.V, Erdybaeva N.K., Piotrowska Katarzyna, Czarnacka Karolina, Karwat Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. 91, s. 233-236 [MNiSW: 14]
3 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym / Turski Andrzej, Piotrowska Katarzyna, Caban Jacek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4870-4873
4 Forschung über den einfluss der getreidefeuchtigkeit auf die ungleichmässigkeit der brecherarbeit / Tomporowski Andrzej, Flizikowski B., Piotrowska Katarzyna, Petrich R. // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2014, nr 5, vol. XXII, s. 271-276 [MNiSW: 5]
5 Mehrschneiden-Zerkleinerung der Polymer-Laminate – Teil 1: mathematisches model / Tomporowski Andrzej, Kasner R., Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna, Siekierka Ł. // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2014, nr 6, vol. XXII, s. 359-363 [MNiSW: 5]
6 Mehrschneiden-zerkleinerung der polymer-laminate – teil 2: experimentale forschungen / Tomporowski Andrzej, Piasecka Izabela, Kasner R., Piotrowska Katarzyna, Siekierka Ł. // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2014, nr 6, vol. XXII, s. 364-370 [MNiSW: 5]
7 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem autobusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Brumerčikova Eva, Piotrowska Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1203-1209 [MNiSW: 4]
8 Structure and Physicomechanical Properties of Nanostructured (TiHfZrNbVTa)N Coatings after Implantation of High Fluences of N+(10(18)cm(-2)) / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Borba S., Piotrowska Katarzyna, Boiko Oleksandr // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 2, vol. 132, s. 217-221 [MNiSW: 15]
9 Transport nienormatywnych elementów elektrowni wiatrowych w Polsce / Tomporowski Andrzej, Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10672-10677 [MNiSW: 10]
10 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich / Tomporowski Andrzej, Piotrowska Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10668-10671 [MNiSW: 10]
11 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej / Szyszko Grzegorz, Piotrowska Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10557-10561 [MNiSW: 10]
12 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych / Kasner R., Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna, Tomporowski Andrzej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2102-2108

Referaty (11)

1 CAD 3D as a tool of intelligent manufacturing / Zubrzycki Jarosław, Kozłowska Ewelina, Piotrowska Katarzyna // W: International Conference „ Robotics and Intelligent Manufacturing Systems”, Jun 2013, Košice, Slovakia - 2013, s. 123-129
2 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym / Turski Andrzej, Piotrowska Katarzyna, Caban Jacek // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
3 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Piotrowska Katarzyna, Brumerčikova Eva // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 106-106
4 Robotics in the medicine / Zubrzycki Jarosław, Piotrowska Katarzyna // W: International Conference „ Robotics and Intelligent Manufacturing Systems”, Jun 2013, Košice, Slovakia - 2013, s. 117-122
5 Structure and mechanical properties of nanocomposite films Nb-Al-N as a function of the deposition parameters / Ivashchenko M.M., Rogoz V.M. , Skrynskiy P.L., Piotrowska Katarzyna // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 - 2015, s. 53-53
6 Structure and physical-mechanical properties of nanostructured (TiHfZrNbVTa)N coatings after implantation of high doses (10 18 cm -2) of N + / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Borba S., Piotrowska Katarzyna, Boiko Oleksandr // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 82-82
7 Structure and properties of multilayered vacuum-arc TiN/ZrN coatings before and after annealing : experiment and first-principles calculations / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Lisovenko M.O, Bilovol Kateryna, Piotrowska Katarzyna, Kołtunowicz Tomasz // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 81-81
8 Transport nienormatywnych elementów elektrowni wiatrowych w Polsce / Tomporowski Andrzej, Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 91-91
9 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich / Tomporowski Andrzej, Piotrowska Katarzyna // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 91-91
10 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej / Szyszko Grzegorz, Piotrowska Katarzyna // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 89-89
11 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych / Kasner R., Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna, Tomporowski Andrzej // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015

Rozdzialy(1)

1 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) / Zubrzycki Jarosław, Piotrowska Katarzyna // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 149-155 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)