Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-4961-2013
ORCID 0000-0002-9985-5898

dr inż. Piotr Kisała

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
p.kisala@pollub.pl
Liczba publikacji: 59
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(25)

1 Analiza charakteru zmian parametrów apodyzowanych siatek Bragga spowodowanych zmiennym rozkładem wiązki laserowej / Dziubiński Grzegorz, Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 10, vol. R. 92, s. 214-217 [MNiSW: 14]
2 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period / Zieliński Tomasz, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 62-67 [MNiSW: 7]
3 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Gulbahar Yussupova , Kashaganova Gulzhan, Kussambayeva Nazym, Harasim Damian // INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - 2015, nr 4, vol. 61, s. 381-387 [MNiSW: 15]
4 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes / Kisała Piotr // APPLIED OPTICS - 2012, nr 16, vol. 51, s. 3599-3604 [MNiSW: 30]
5 Detection of material defects with indirect method by determining the linear expansion with FBG sensor / Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 1a, vol. 89, s. 29-33 [MNiSW: 10]
6 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes / Kholin Vladimir V., Chepurna Oksana M., Shton Irina O., Voytsehovich Valerii S., Pavlov Sergii V. , Gamaleia Nikolai, Mussabekov Kanat, Kisała Piotr, Komada Paweł, Szatkowska Małgorzata, Romaniuk Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 122-124 [MNiSW: 14]
7 Elongation determination using finite element and boundary element method / Kisała Piotr, Wójcik Waldemar, Kalizhanova Aliya, Smailov Nurzhigit , Harasim Damian // INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - 2015, nr 4, vol. 61, s. 389-394 [MNiSW: 15]
8 Generation of a zone chirp in uniform Bragg grating as a way of obtaining double functionaliy of a sensor / Kisała Piotr // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2012, nr 4, vol. 19, s. 727-738 [MNiSW: 20]
9 Inverse problem of determining periodic surface profile oscillation defects of steel materials with a fiber Bragg grating sensor / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // APPLIED OPTICS - 2016, nr 6, vol. 55, s. 1412-1420 [MNiSW: 25]
10 Measurement of the maximum value of non-uniform strain using a temperature-insensitive fibre Bragg grating method / Kisała Piotr // OPTO-ELECTRONICS REVIEW - 2013, nr 3, vol. 21, s. 293-302 [MNiSW: 20]
11 Method of simultaneous measurement of two direction force and temperature using FBG sensor head / Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir // APPLIED OPTICS - 2015, nr 10, vol. 54, s. 2677-2687 [MNiSW: 30]
12 Methods of producing apodized fiber Bragg gratings and examples of their applications / Zychowicz Łukasz, Klimek Jacek, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 89, s. 60-63 [MNiSW: 7]
13 Metrological conditions of strain measurement optoelectronic method by the use of fibre Bragg gratings / Kisała Piotr // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2012, nr 3, vol. 19, s. 471-480 [MNiSW: 20]
14 A Novel Simple TFBG Spectrum Demodulation Method for RI Quantification / Cięszczyk Sławomir, Harasim Damian, Kisała Piotr // IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS - 2017, nr 24, vol. 29, s. 2264 -2267 [MNiSW: 30]
15 Novel twist measurement method based on TFBG and fully optical ratiometric interrogation / Cięszczyk Sławomir, Harasim Damian, Kisała Piotr // SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL - 2018, vol. 272, s. 18-22 [MNiSW: 35]
16 Optoelectronic sensor for simultaneous and independent temperature and elongation measurement using Bragg gratings / Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11a, vol. 88, s. 343-346 [MNiSW: 15]
17 Overhead transmission line sag estimation using a simple optomechanical system with chirped fiber Bragg gratings. Pt 1, Preliminary measurements / Wydra Michał, Kisała Piotr, Harasim Damian, Kacejko Piotr // SENSORS - 2018, nr 1, vol. 18 [MNiSW: 30]
18 Physical background in identification criterion synthesis / Guda A., Mikhalyov A., Derevjanko A., Kisała Piotr // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2013, nr 8, s. 32-34 [MNiSW: 5]
19 Rotation and twist measurement using tilted fibre bragg gratings / Kisała Piotr, Skorupski Krzysztof, Cięszczyk Sławomir, Panas Patryk, Klimek Jacek // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2018, nr 3, vol. 25, s. 429-440 [MNiSW: 20]
20 The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Kobyliński L. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 258-260 [MNiSW: 10]
21 Temperature-insensitive simultaneous rotation and displacement (bending) sensor based on tilted fiber Bragg grating / Kisała Piotr, Harasim Damian, Mroczka Janusz // OPTICS EXPRESS - 2016, nr 26, vol. 24, s. 29922-29929 [MNiSW: 40]
22 Twisted tilted fiber Bragg gratings: new structures and polarization properties / Kisała Piotr, Mroczka Janusz, Cięszczyk Sławomir, Skorupski Krzysztof, Panas Patryk // OPTICS LETTERS - 2018, nr 18, vol. 43, s. 4445-4448 [MNiSW: 35]
23 Układy przesłuchujące multipleksowe światłowodowe czujniki Bragga / Harasim Damian, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 5, s. 77-84 [MNiSW: 7]
24 W pełni optyczny przełącznik wykorzystujący jednorodne światłowodowe siatki Bragga / Kisała Piotr, Klimek Jacek, Skorupski Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, vol. 91, s. 266-270 [MNiSW: 14]
25 Wyznaczanie naprężeń metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowych / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 47-56 [MNiSW: 5]

Monografie (2)

1 Architektura komputerów i systemy operacyjne / Surtel Wojciech, Wójcik Waldemar, Kisała Piotr[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 216 s.
2 Periodyczne struktury światłowodowe w optoelektronicznych czujnikach do pomiaru wybranych wielkości nieelektrycznych / Kisała Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 181 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (9)

1 Sposób i układ do pomiaru pH roztworu [Patent nr (11) 227827 (21) 416993] / Harasim Damian, Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Cięszczyk Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-27 [MNiSW: 30]
2 Sposób i układ pomiaru rozkładu naprężenia liniowego / Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 51-51 [MNiSW: 2]
3 Układ do pomiaru temperatury przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421894] / Wydra Michał, Kisała Piotr, Kacejko Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 33-33
4 Układ do pomiaru wydłużenia względnego przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421893] / Wydra Michał, Kisała Piotr, Kacejko Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 33-33
5 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] / Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Cięszczyk Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 3, s. 39-39
6 Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego [Patent nr (11) 230198 (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 10, s. 3702-3702 [MNiSW: 30]
7 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 1, s. 36-36
8 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 25-25 [MNiSW: 30]
9 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 12, s. 53-53

Referaty (4)

1 Inverse analysis in optoelectronic method insensitive to temperature changes to determine the strain distribution / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 61-61
2 Signal processing of sensors with cross-sensitivity and influence of interfering variables / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 98-98
3 The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Kobyliński Leszek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 18-18
4 Tunable dispersion compensator using fiber grating / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr // W: Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings (ISDMCI`2013), 20-24 May 2013, Yevpatoria, Ukraine - 2013, s. 27-29

Rozdzialy(19)

1 Algorithm for decision support as the tool for control system of industries with variable assortment of products / Ladaniuk Anatolii, Ivashchuk Viacheslav, Kisała Piotr, Askarova Nursanat, Sagymbekova Azhar // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
2 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics / Stępniak Piotr, Kisała Piotr // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
3 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system / Rovira R., Bayas M., Pavlov S., Kozlovskaya T., Kisała Piotr, Romaniuk Ryszard S., Yussupova G. // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
4 Arytmetyka komputerów / Surtel Wojciech, Wójcik Waldemar, Kisała Piotr // W: Architektura komputerów i systemy operacyjne; [Red:] Wójcik Waldemar - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, s. 7-17
5 Classification of CT-brain slices based on local histograms / Avrunin O., Tymkovych M., Pavlov S., Kisała Piotr, Orakbaev Y. // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
6 Effective methods of computer systems data flows security / Kisała Piotr, Smolarz Andrzej, Nikolaychuk Jaroslav, Voronych Artur // W: Computer technologies for information security; Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, s. 254-326 [MNiSW: 30]
7 Gas sensitive material on the basis of cholesteric-nematic mixture doped carbon nanotubes for optoelectronic NH3 gas sensor / Petryshak Vasyl S. , Vistak Maria V. , Sushynkyi Orest Y., Mikityuk Zinoviy M. , Barylo Hryhoriy I., Kalimoldayev Maksat, Kisała Piotr, Annabaev Azamat // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X ; nr 10445) [MNiSW: 15]
8 Information technology of clustering problem situations in computing and office equipment / Savchuk Tamara O., Petrishyn Sergiy , Kisała Piotr, Imanbek Baglan , Smailova Saule // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
9 Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities / Sander S.V., Kozlovska T.I., Vassilenko V. B. , Pavlov S., Klapouschak A., Kisała Piotr, Romaniuk Ryszard S., Sagymbekov A. // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
10 The mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties / Atoyev K., Knopov P., Papeliaev V., Kisała Piotr, Romaniuk Ryszard, Kalimoldayev Maksat // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 135-171
11 Method of simultaneous measurement of bending forces and temperature using Bragg gratings / Kisała Piotr // W: Optical Sensors 2015 : conference [WOS]; [Red:] Baldini Francesco, Homola Jiri, Liberman RA - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9506) [MNiSW: 15]
12 Microfacet distribution function for physically based bidirectional reflectance distribution functions / Romanyuk O.N., Pavlov S.V., Dovhaliuk R.Yu., Babyuk N.P., Obidnyk M.D., Kisała Piotr, Sulemenov Batyrbek // W: Optical fibers and their applications 2012 : 14th Conference on Optical Fibers and Their Applications / Workshop on Optical Fiber Technology [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham: SPIE, 2013, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 8698) [MNiSW: 10]
13 Optical switching method based on two diffraction gratings bistable system / Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir // W: Optical fibers and their applications 2014 : 15th Symposia on Optical Fibers and their Applications [WOS]; [Red:] Dorosz Jan, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X ; nr 9228) [MNiSW: 10]
14 Optical switching technologies: problems and proposed solution / Utreras A.J., Licenko H.L., Kisała Piotr, Romaniuk Ryszard S., Gulbahar Y. // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
15 Projekt "Absolwent na miarę czasu" szansą na reengineering programów magisterskich na kierunku Informatyka / Kisała Piotr // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 9-20
16 Reference led source of subnanosecond pulses of broadband optical radiation / Voronov S., Genkin O., Genkina V., Rodionov V., Romaniuk Ryszard, Kisała Piotr, Klimek Jacek, Askarova Nursanat, Luganskaya Saule // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
17 Review of modern optimization methods / Harbarchuk Volodymyr, Kisała Piotr // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 398-461 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
18 The spectral method of jitter estimation in fiber optics transmission systems / Bortnyk Gennadiy G. , Vasylkivskyi Mikola V., Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Klimek Jacek, Kychak Vasyl M., Junisbekov M.Sh., Gurov Egor // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
19 A study and modeling of Fabry-Perot cavities with rare earth doped fiber / Cięszczyk Sławomir, Klimek Jacek, Skorupski Krzysztof, Kisała Piotr // W: Optical fibers and their applications 2014 : 15th Symposia on Optical Fibers and their Applications [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X; nr 9228) [MNiSW: 10]