Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6658-2017

dr Lidia Bandura

Katedra Geotechniki
l.bandura@pollub.pl
Liczba publikacji: 32
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(23)

1 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection / Bandura Lidia, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2017, vol. 109, s. 214-223 [MNiSW: 30]
2 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review / Bandura Lidia, Woszuk Agnieszka, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // MINERALS - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
3 Application of zeolites as fillers in mix asphalt / Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Panek Rafał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 127-134 [MNiSW: 6]
4 Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Wisła-Walsh Ewa, Gara Paweł, Franus Wojciech // MINERALOGIA - 2017, nr 1-4, vol. 48, s. 3-22 [MNiSW: 15]
5 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327 [MNiSW: 15]
6 The conversion technology of fly ash into zeolites / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2014, nr 6, vol. 16, s. 1217-1223 [MNiSW: 25]
7 The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014) / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 819-819 [MNiSW: 25]
8 Effect of zeolite properties on asphalt foaming / Woszuk Agnieszka, Zofka Adam, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 139, s. 247-255 [MNiSW: 40]
9 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose / Bieganowski Andrzej, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Franus Wojciech // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-14 [MNiSW: 30]
10 Modification of lightweight aggregates’ microstructure by used motor oil addition / Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Lamorski Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Franus Wojciech // MATERIALS - 2016, nr 10, vol. 9, s. 1-12 [MNiSW: 35]
11 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 32-41
12 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review / Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Franus Wojciech // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2015, nr 3, vol. 24, s. 854-866 [MNiSW: 15]
13 Sorption of heavy metal ions from aqueous solution by glauconite / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2014, nr 3a, vol. 23, s. 825-839 [MNiSW: 15]
14 Synthesis of zeolites from fly ashes- the industrial scale / Bandura Lidia, Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES - 2013, vol. 1, s. 574-579
15 Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech // FUEL - 2015, nr 147, s. 100-107 [MNiSW: 40]
16 Synthetic zeolites from fly ash for an effective trapping of BTX in gas stream / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech, Rotko Marek // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2016, vol. 223, s. 1-9 [MNiSW: 35]
17 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 9-16
18 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure / Franus Wojciech, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Franus Małgorzata // MINERALS - 2017, nr 2, vol. 7 [MNiSW: 25]
19 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu / Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Zofka Adam // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 60-64 [MNiSW: 8]
20 Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 73-83 [MNiSW: 3]
21 Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 128-129 [MNiSW: 14]
22 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych / Bandura Lidia, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 127-128 [MNiSW: 14]
23 Zeolite adsorbents of selected diesel types / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 6, s. 595-602

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423255] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Bandura Lidia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32

Referaty (4)

1 Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 25-26
2 Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Wdowin Magdalena // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 252-252
3 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: CRETE 2014-4th International Conference: Industrial and Hazardous Waste Management, 2-5 September 2014, Chania, Crete, Greece- executive summaries - 2014, s. 513-514
4 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19

Rozdzialy(4)

1 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem / Adamczuk A., Kołodyńska Dorota, Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 1033-1037
2 Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnych / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 49-60
3 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe / Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Hycnar Elżbieta - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 21-36
4 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych / Bandura Lidia // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-30 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)