Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-4330-2013
ORCID 0000-0002-3986-2690

dr hab. inż. Sławomir Cięszczyk

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
s.cieszczyk@pollub.pl
Liczba publikacji: 47
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(25)

1 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir // ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA - 2013, nr 9, vol. 19, s. 46-49 [MNiSW: 15]
2 The curvelet transform application to the analysis of data received from GPR technique / Cięszczyk Sławomir, Ławicki Tomasz, Miaskowski Arkadiusz // ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA - 2013, nr 6, vol. 19, s. 99-102 [MNiSW: 15]
3 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 36-38 [MNiSW: 15]
4 Influence of temperature on synthetic data-based calibration models for low resolution open-path FTIR spectroscopy / Cięszczyk Sławomir // BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES - 2014, nr 1, vol. 62, s. 33-42 [MNiSW: 25]
5 Inverse problem of determining periodic surface profile oscillation defects of steel materials with a fiber Bragg grating sensor / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // APPLIED OPTICS - 2016, nr 6, vol. 55, s. 1412-1420 [MNiSW: 25]
6 Inversion of remote sensing data using multiple ratios of spectral radiation intensities and neural networks / Cięszczyk Sławomir // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 6, vol. 131, s. 1454-1459 [MNiSW: 15]
7 A local model and calibration set ensemble strategy for open-path FTIR gas measurement with varying temperature / Cięszczyk Sławomir // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2013, nr 3, vol. 20, s. 513-524 [MNiSW: 20]
8 Method of simultaneous measurement of two direction force and temperature using FBG sensor head / Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir // APPLIED OPTICS - 2015, nr 10, vol. 54, s. 2677-2687 [MNiSW: 30]
9 Metoda analizy widm mierzonych z wykorzystaniem spektrometrów OP-FTIR w monitorowaniu powietrza atmosferycznego oraz gazów w procesach przemysłowych / Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Akhmetova Ardak, Mussabekova Assel // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 218-234 [MNiSW: 15]
10 Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjną / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, s. 32-34 [MNiSW: 6]
11 A multi-band integrated virtual calibration- inversion method for open path FTIR spectrometry / Cięszczyk Sławomir // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2013, nr 2, vol. 20, s. 287-298 [MNiSW: 20]
12 Non-luminous flame temperature determination method based on CO2 radiation intensity / Cięszczyk Sławomir // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 126, s. 1235-1240 [MNiSW: 15]
13 A Novel Simple TFBG Spectrum Demodulation Method for RI Quantification / Cięszczyk Sławomir, Harasim Damian, Kisała Piotr // IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS - 2017, nr 24, vol. 29, s. 2264 -2267 [MNiSW: 30]
14 Novel twist measurement method based on TFBG and fully optical ratiometric interrogation / Cięszczyk Sławomir, Harasim Damian, Kisała Piotr // SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL - 2018, vol. 272, s. 18-22 [MNiSW: 35]
15 Open-path FTIR spectral radiation intensity of hot combustion gases - measurement and interpretation / Cięszczyk Sławomir // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2015, nr 2, vol. 22, s. 193-204 [MNiSW: 20]
16 Optyczna metoda diagnostyki gazu syntezowego z biomasy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Zhirnova Oxana, Askarova Nursanat // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 271-283 [MNiSW: 15]
17 Passive open-path FTIR measurements and spectral interpretations for in situ gas monitoring and process diagnostics / Cięszczyk Sławomir // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 3, vol. 126, s. 673-678 [MNiSW: 15]
18 Rotation and twist measurement using tilted fibre bragg gratings / Kisała Piotr, Skorupski Krzysztof, Cięszczyk Sławomir, Panas Patryk, Klimek Jacek // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2018, nr 3, vol. 25, s. 429-440 [MNiSW: 20]
19 Sensors signal processing under influence of environmental disturbances / Cięszczyk Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 129-131 [MNiSW: 10]
20 The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Kobyliński L. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 258-260 [MNiSW: 10]
21 Twisted tilted fiber Bragg gratings: new structures and polarization properties / Kisała Piotr, Mroczka Janusz, Cięszczyk Sławomir, Skorupski Krzysztof, Panas Patryk // OPTICS LETTERS - 2018, nr 18, vol. 43, s. 4445-4448 [MNiSW: 35]
22 Two-step inverse problem algorithm for rround penetrating radar technique / Miaskowski Arkadiusz, Cięszczyk Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, s. 22-24 [MNiSW: 15]
23 Wpływ niejednorodności środowiska kotła energetycznego na wyniki pomiarów w spektroskopii absorpcyjnej / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 317-319 [MNiSW: 10]
24 Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazów / Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Wójcik Waldemar // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, vol. 53, s. 41-42 [MNiSW: 6]
25 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR / Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Ławicki Tomasz, Miaskowski Arkadiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 249-252 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (4)

1 Sposób i układ do pomiaru pH roztworu [Patent nr (11) 227827 (21) 416993] / Harasim Damian, Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Cięszczyk Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-27 [MNiSW: 30]
2 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] / Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Cięszczyk Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 3, s. 39-39
3 Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego [Patent nr (11) 230198 (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 10, s. 3702-3702 [MNiSW: 30]
4 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 1, s. 36-36

Referaty (9)

1 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar / Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Ławicki Tomasz, Miaskowski Arkadiusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 159-160
2 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 79-80
3 Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 75-75
4 Modelling of determining temperature distribution based on spectral measurements / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors - COE 2014, Łódź, June 22-25, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 21-21
5 Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjną / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 63-63
6 Signal processing of sensors with cross-sensitivity and influence of interfering variables / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 98-98
7 Simulation study of temperature non-uniformity influence on gas concentration determination in OP-FTIR spectroscopy / Cięszczyk Sławomir // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors - COE 2014, Łódź, June 22-25, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 49-49
8 The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Kobyliński Leszek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 18-18
9 Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazów / Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Wójcik Waldemar // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 45-45

Rozdzialy(9)

1 Correlation-based methods in calibrating an FBG sensor with strain field non-uniformity / Cięszczyk Sławomir // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
2 Determination of plume temperature distribution based on the ratios of the radiation intensities of multiple CO2 lines / Cięszczyk Sławomir // W: Optical Sensors 2015 : conference [WOS]; [Red:] Baldini Francesco, Homola Jiri, Liberman RA - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9506) [MNiSW: 15]
3 The influence of temperature non-uniformity on retrieval of gas concentration in OP-FTIR spectroscopy / Cięszczyk Sławomir // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors [WOS]; [Red:] Gołębiowski Jacek, Gozdur Roman - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X ) [MNiSW: 10]
4 Modeling of determining temperature distribution based on spectral measurements / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors [WOS]; [Red:] Gołębiowski Jacek, Gozdur Roman - Bellingham, USA: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9291) [MNiSW: 10]
5 Neural network fusion and inversion model for NDIR sensor measurement / Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
6 Optical switching method based on two diffraction gratings bistable system / Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir // W: Optical fibers and their applications 2014 : 15th Symposia on Optical Fibers and their Applications [WOS]; [Red:] Dorosz Jan, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X ; nr 9228) [MNiSW: 10]
7 Solving problems on base of concepts formalization of language image and figurative meaning of the natural-language constructs / Bisikalo Oleg, Cięszczyk Sławomir, Yussupova Gulbahar // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
8 A study and modeling of Fabry-Perot cavities with rare earth doped fiber / Cięszczyk Sławomir, Klimek Jacek, Skorupski Krzysztof, Kisała Piotr // W: Optical fibers and their applications 2014 : 15th Symposia on Optical Fibers and their Applications [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X; nr 9228) [MNiSW: 10]
9 Wybrane zagadnienia pomiaru zawartości gazów w zmieniających się warunkach / Cięszczyk Sławomir // W: Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej; [Red:] Mroczka Janusz - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 205-278