Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6504-2015

Dr. inż. Janusz Bohatkiewicz

Katedra Dróg i Mostów
Liczba publikacji: 20
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego / Tabor Zbigniew, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 259-268 [MNiSW: 6]
2 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice / Bohatkiewicz Janusz, Jamrozik Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 6, s. 1-2 [MNiSW: 8]
3 Do birds avoid railroads as has been found for roads? / Wiącek Jarosław, Polak Marcin, Filipiuk Maciej, Kucharczyk Marek, Bohatkiewicz Janusz // ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - 2015, nr 3, vol. 56, s. 643-652 [MNiSW: 25]
4 The influence of road traffic on birds during autumn period: Implications for planning and management of road network / Wiącek Jarosław, Polak Marcin, Kucharczyk Marek, Bohatkiewicz Janusz // LANDSCAPE AND URBAN PLANNING - 2015, vol. 134, s. 76-82 [MNiSW: 40]
5 Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym - kryteria wyboru / Bohatkiewicz Janusz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 3, s. 30-31 [MNiSW: 8]
6 Noise control plans in cities – selected issues and necessary changes in approach to measures and methods of protection / Bohatkiewicz Janusz // TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] - 2016, vol. 14, s. 2744-2753 [MNiSW: 15]
7 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 75-82 [MNiSW: 3]
8 Praktyczne problemy i możliwości zastosowania nowych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w opracowaniach środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 223-233 [MNiSW: 3]
9 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym / Bohatkiewicz Janusz, Jukowski Michał, Dębiński Marcin // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 4, s. 74-76 [MNiSW: 8]
10 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie / Bohatkiewicz Joanna, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 269-279 [MNiSW: 6]
11 Stosowanie list kontrolnych w opracowaniach środowiskowych w zakresie budownictwa drogowego / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 295-304 [MNiSW: 3]
12 Sustainable bridge design / Karaś Sławomir, Bohatkiewicz Janusz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 123-132 [MNiSW: 15]
13 Wpływ rond na uspokojenie ruchu na głównych ciągach drogowych przy przejściach przez małe miejscowości na przykładzie miasta Lubartowa / Czarnecka Wioleta, Bohatkiewicz Janusz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2835-2844
14 Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic / Bohatkiewicz Janusz, Czarnecka Wioleta, Jamrozik Krzysztof, Biernacki Sebastian, Hałucha Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 235-252 [MNiSW: 3]
15 Wpływ wprowadzenia środków uspokojenia ruchu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu, na przykładzie Miasteczka Holenderskiego w Puławach / Bohatkiewicz Janusz, Czarnecka Wioleta // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2146-2155 [MNiSW: 10]

Monografie (2)

1 Metody ochrony środowiska przed hałasem- teoria i praktyka / Bohatkiewicz Janusz[Red:] Bohatkiewicz Janusz.- Zakopane: Wydawnictwo EKKOM Sp.z o.o., 2013, 260 s.
2 Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym / Bohatkiewicz Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 249 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(3)

1 The impact of quiet pavements’ usage on traffic noise on people in loosely built-up areas / Bohatkiewicz Janusz, Hałucha Maciej // W: Traffic noise : exposure, health effects and mitigation; [Red:] Łucjan Cezary, Gérard Dominik - New York: Nova Science Publishers, 2017, s. 105-206
2 Mieszane działania naprawcze w programach ochrony środowiska przed hałasem / Bohatkiewicz Janusz, Hałucha Maciej // W: Metody ochrony środowiska przed hałasem : teoria i praktyka. [Z. 1]; [Red:] Bohatkiewicz Janusz - Zakopane: Wydawnictwo EKKOM Sp.z o.o., 2013, s. 33-53
3 Wpływ wprowadzenia środków uspokojenia ruchu na hałas komunikacyjny w miastach / Bohatkiewicz Janusz, Biernacki Sebastian, Jamrozik Krzysztof // W: Metody ochrony środowiska przed hałasem : teoria i praktyka. [Z. 1]; [Red:] Bohatkiewicz Janusz - Zakopane: Wydawnictwo EKKOM Sp.z o.o., 2013, s. 7-31