Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Grzegorz Dziubiński

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Analiza charakteru zmian parametrów apodyzowanych siatek Bragga spowodowanych zmiennym rozkładem wiązki laserowej / Dziubiński Grzegorz, Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 10, vol. R. 92, s. 214-217 [MNiSW: 14]
2 Optymalizacja parametrów światłowodowych czujników do pomiaru temperatury / Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Skorupski Krzysztof, Mussabekov Kanat, Kalizhanova Aliya, Toigozhinova Ainur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 309-324 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (2)

1 Sposób i układ do pomiaru pH roztworu [Patent nr (11) 227827 (21) 416993] / Harasim Damian, Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Cięszczyk Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-27 [MNiSW: 30]
2 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] / Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Cięszczyk Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 3, s. 39-39

Rozdzialy(1)

1 Koła Naukowe czynnikiem aktywizującym studentów na przykładzie działalności Koła Naukowego Informatyki PENTAGON / Korulczyk Robert, Laskowski Maciej, Dziubiński Grzegorz, Kosacki Hubert, Rawski Damian, Szadura Przemysław, Broniszewski Tomasz, Budzyński Adrian // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 45-62 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)