Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Karolina Czarnacka

Katedra Urzadzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Dielectric properties of multi-layer nanocomposites SiO /ZrO2 after high temperature annealing / Czarnacka Karolina, Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Fedotov Aleksander K. // CERAMICS INTERNATIONAL - 2018 [MNiSW: 40]
2 Dielectric properties of nanocomposite (Cu)x(SiO2)(100−x) produced by ion-beam sputtering / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Boiko Oleksandr, Bondariev Vitalii, Svito I., Fedotov Aleksander K. // JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2015, nr 15, vol. 652, s. 444-449 [MNiSW: 35]
3 Hopping of electron transport in granular Cux(SiO2)1-x nanocomposite films deposited by ion-beam sputtering / Svito I., Fedotov Aleksander K., Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Kalinin Yury, Sitnikov Alexander , Czarnacka Karolina, Saad A. M. // JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2014, nr 1 sup., vol. 615, s. S371-S374 [MNiSW: 35]
4 Impedance model of metal-dielectric nanocomposites produced by ion-beam sputtering in vacuum conditions and its experimental verification for thin films of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Boiko Oleksandr, Bondariev Vitalii, Czarnacka Karolina, Fedotova J., Fedotov Aleksander K., Svito I. // VACUUM - 2015, vol. 120, s. 37-43 [MNiSW: 25]
5 Ion beam formation of electrocatalysts direct methanol and ethanol fuel cells on the basis of carbon catalyst supports / Poplavsky V.V. , Dorozhko A.V, Luhin V., Matys V.G, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 2, vol. 132, s. 278-282 [MNiSW: 15]
6 Mechanisms of carrier transport in Cux(SiO2)1-x nanocomposites manufactured by Ion-Beam sputtering with ar ions / Fedotov A.S., Mazanik A., Svito I., Saad Anis, Fedotova V.V., Czarnacka Karolina, Kołtunowicz Tomasz // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 5, vol. 128, s. 883-886 [MNiSW: 15]
7 Percolation Phenomena in Cux(SiOy)100-x Nanocomposite films produced by Ion beam sputtering / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Svito I., Fedotov A.A. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 5, vol. 128, s. 908-911 [MNiSW: 15]
8 Zmiennoprądowe właściwości dielektryczne materiałów nanowarstwowych a-SiOx/SiO2 / Czarnacka Karolina, Fedotov A.A., Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 8, vol. 94, s. 59-62 [MNiSW: 14]

Projekty wynalazcze (2)

1 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Patent nr (11) 227866 (21) 411424] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Fedotova Julia A., Fedotov Aleksander S. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 30-30 [MNiSW: 30]
2 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Zgłoszenie nr (21) 411424] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Fedotova J., Fedotov A.A. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 40-40

Referaty (9)

1 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Bondariev Vitalii, Boiko Oleksandr // W: 3rd International Conference „Nanotechnologies”, october 20-24, 2014, Tibilisi, Georgia : abstracts - 2014, s. 67-67
2 AC Properties of Nanocomposites with Diamagnetic Metal-Dielectric Cu x (SiO 2 ) 100-x Structure / Czarnacka Karolina, Myka Dariusz , Mitczuk Piotr // W: 9th International Conference NEET 2015, 23-26 June 2015, Zakopane - 2015, s. 76-76
3 Dielectric properties of nanocompositr (Cu)x(SiO2)(100-x) produced by ion-beam sputtering / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Bondariev Vitalii, Boiko Oleksandr // W: 22nd International Symposium on Metastable,Amorphous and Nanostructured Materials, ISMANAM 2015, 13-17 July 2015 Paris, France: [book of abstracts] - 2015, s. 398-398
4 Electrical properties of SiO2 layers comtained ion-beam synthesized InSb nanocrystals / Czarnacka Karolina, Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Fedotov A.S., Fedotov Aleksander K., Tyschenko Ida // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 114-114
5 Ion-beam synthesis and structural characterization of ZnSe nanocrystals in SiO2 / Makhavikou M., Komarov F. F., Milchanin O., Vlasukova L., Parkhomenko I., Wendler E., Czarnacka Karolina // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 63-63
6 Mechanisms of carrier transport in Cu x (SiO 2) 1-x nanocomposites manufactured by Ion-Beam Sputtering Technique with Ar Ions / Fedotov A.A., Mazanik A., Svito I., Saad A. M., Fedotova V.V., Czarnacka Karolina, Kołtunowicz Tomasz // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 65-65
7 Percolation phenomena in Cu x (SiO y ) 100-x nanofilms produced by ion beam-sputtering / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Svito I., Fedotov Aleksander K. // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 55-55
8 Preparation and AC measurements of polymer composites with polyurethane matrix / Czarnacka Karolina, Komarov Fadei F.F, Snopek Mateusz, Kołtunowicz Tomasz // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 104-104
9 Size effect in optical properties of metallic thin film systems / Cheshko I.V., Demydenko M.G., Nagornyj S.S., Protsenko S.I., Czarnacka Karolina // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 - 2015, s. 138-138

Rozdzialy(14)

1 AC Measurements and dielectric properties of nitrogen-rich silicon nitride thin films / Czarnacka Karolina, Żukowski Paweł, Komarov F. F., Romanov V. O., Sevchenko A.N., Parkhomenko I. // W: Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP-2017) [WOS]; [Red:] Pogrebnjak A.D. - New York: IEEE, 2017, [MNiSW: 15]
2 Basic measurements of DC properties of nanocomposites (FeCoZr)x(SiOy)(100−x) / Czarnacka Karolina // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
3 Current and voltage resonances on alternating current of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite produced by ion-beam sputtering / Bondariev Vitalii, Kierczyński Konrad, Czarnacka Karolina, Boiko Oleksandr, Protsenko Serhiy // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Grigonis A., Silinskas M., Laukaitis G., Vengalis B., Pranevicius L.L., Naujokaitis R., Galdikas A., Onufrijevs P. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 342-346 .- ( Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN: 1822-508X ) [MNiSW: 10]
4 Determination of the chemical composition and basic AC properties of nanocomposites (CoFeZr) x (SiO y ) (100-x) / Czarnacka Karolina // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
5 Determination of the chemical composition and basic AC properties of nanocomposites (CoFeZr)(x)(SiOy)((100-x)) / Czarnacka Karolina // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
6 An effect of annealing on electric properties of nanocomposites Co45Fe45Zr10)(x)(PZT)((100-x)) / Boiko Oleksandr, Czarnacka Karolina, Bondariev Vitalii, Kierczyński Konrad, Protsenko Serhiy // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Grigonis A., Silinskas M., Laukaitis G., Vengalis B., Pranevicius L.L., Naujokaitis R., Galdikas A., Onufrijevs P. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 336-341 .- (Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN 1822-508X) [MNiSW: 10]
7 Formirovanìe efektivno pogloščaûščego SVČ izlučenie materiala na osnove polimernoj matrycy s dobavleniem uglerodnyh nanotrubok = The influence of concentration and type of carbon nanotubes in the epoxy composite on its elecrophysical and optical characteristics / Parfìmovìč I,D, Grìčenko M.V, Żukowski Paweł, Mìlčanìn O.V., Czarnacka Karolina, Tkačev A.G., D′âčkova T.P., Memetov N.R. // W: Vzaimodejstvie izlučenij s tverdlm telom = Interaction of Radiation with Solids : materialy 12-j Meždunarodnoj Kohferencii, Minsk, Bełarus’,19-22 sentаbrа 2017 r.; [Red:] Uglov V.V. - Minsk: Izd. Centr BGU, 2017, s. 263-265
8 The influence of annealing on the electrical and optical properties of silicon-rich silicon nitride films / Czarnacka Karolina, Komarov F.F. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
9 Ion-beam synthesis of zinc-based nanoparticles in SiO2 / Czarnacka Karolina, Makhavikou M., Komarov Fadei F.F // W: Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VIII [WOS]; [Red:] Vladescu Marian , Tamas Razvan , Cristea Ionica - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10010) [MNiSW: 15]
10 Model of electron hopping transport in nanocomposites produced by Ion-Beam sputtering / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kierczyński Konrad, Czarnacka Karolina, Bondariev Vitalii, Boiko Oleksandr // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Grigonis A., Silinskas M., Laukaitis G., Vengalis B., Pranevicius L.L., Naujokaitis R., Galdikas A., Onufrijevs P. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 363-370 .- (Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN 1822-508X ) [MNiSW: 10]
11 Phenomena of non-coil inductance in diamagnetic metal-dielectric nanocomposites Cu-x(SiO2)((100-x)) / Czarnacka Karolina, Boiko Oleksandr, Bondariev Vitalii // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9662) [MNiSW: 15]
12 The research of electrical properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)100-x capacitor system / Kierczyński Konrad, Bondariev Vitalii, Boiko Oleksandr, Czarnacka Karolina // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Grigonis A., Silinskas M., Laukaitis G., Vengalis B., Pranevicius L.L., Naujokaitis R., Galdikas A. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 389-394 .- (Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN 1822-508X ) [MNiSW: 10]
13 Voltage resonance phenomena in nanocomposite Cu27.27(SiO2)72.73 produced by sputtering with Ar+ Ion Beam / Czarnacka Karolina, Boiko Oleksandr, Bondariev Vitalii, Kierczyński Konrad // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Laukaitis G., Naujokaitis R., Onufrijevs P., Pranevicius L.L., Silinskas M., Vengalis B., Galdikas A., Grigonis A. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 358-362 .- (Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN 1822-508X) [MNiSW: 10]
14 Właściwości typu indukcyjnego wybranych nanokompozytów metal-dielektryk / Czarnacka Karolina, Woliński Paweł // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 1, Elektrotechnika; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnka Lubelska, 2013, s. 58-72 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)