Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID N-6995-2016
ORCID 0000-0001-9275-4800

mgr inż. Paweł Suchorab

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
Liczba publikacji: 62
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 4, s. 132-137 [MNiSW: 11]
2 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Brodaczewska Agnieszka // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 2, z. 63, vol. 33, s. 179-189 [MNiSW: 9]
3 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 9, s. 65-68 [MNiSW: 7]
4 The assessment of water loss from a damaged distribution pipe using the FEFLOW software / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
5 Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Miszta-Kruk Katarzyna, Wronowski N. // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2017, nr 9, s. 355-359 [MNiSW: 11]
6 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2017, nr 7-8, s. 57-60 [MNiSW: 7]
7 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 5, s. 175-177 [MNiSW: 11]
8 Methods of routing and sizing of water supply networks / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
9 Nowa metoda badania szczelności wkładek "in-situ" / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2015, nr 12, s. 83-87 [MNiSW: 7]
10 Numerical investigations of water outflow after the water pipe breakage / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 416-427 [MNiSW: 15]
11 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Głowacka Anna // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3, z. 62, vol. 32, s. 447-456 [MNiSW: 9]
12 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kuzioła Elżbieta, Poleszak Monika // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2017, nr 6, s. 246-248 [MNiSW: 11]
13 One or more water demand patterns? - Calibration of the selected water network model / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
14 The optimisation of a water distribution system using Bentley WaterGEMS software / Świtnicka Karolina, Suchorab Paweł, Kowalska Beata // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-4 [MNiSW: 15]
15 Praca wkładki "in-situ" w nawodnionym gruncie / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Franus Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 11, s. 75-78 [MNiSW: 7]
16 Problem wtórnego zanieczyszczenia wody w wybranym wodociągu wiejskim / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2016, nr 7-8, s. 58-61 [MNiSW: 7]
17 Propozycja metody trasowania przewodów wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2016, nr 5, s. 44-47 [MNiSW: 7]
18 Suffosion holes as the results of breakage of buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Karpińska-Kiełbasa Małgorzata // PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 61, s. 700-705 [MNiSW: 15]
19 Water losses analysis in selected group water supply systems / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 1, vol. 11, s. 133-140 [MNiSW: 11]
20 Woda stojąca. Ocena czasu zatrzymania wody w wybranych systemach wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // KIERUNEK WOD-KAN - 2015, nr 4, s. 57-62
21 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // KIERUNEK WOD-KAN - 2016, nr 1, s. 42-44

Projekty wynalazcze (2)

1 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
2 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 36-37

Referaty (19)

1 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Problemy w Eksploatacji Przepompowni Ścieków: szkolenie, 11-12 luty 2016, Wolbórz - 2016, s. 7-12
2 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes / Florek Mateusz, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Błoński M., Malec A. // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 18-20
3 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Sidorowicz Ł. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 19-19
4 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 44-44
5 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 29-30
6 The assesment of the degree of water source diversification as a part of the system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kuzioła Elżbieta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 21-22
7 Automatyczna budowa modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: GIS Modelowanie i Monitoring w Zarządzaniu Systemami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi : streszczenia referatów - 2017, s. 19-20
8 Calibration of the numerical model of the selected water supply zone taking into account the degree of differentation in water demand patterns / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Hołota Ewa, Iwanek Małgorzata, Surdacka M. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 20-21
9 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe' s / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 22-23
10 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków / Suchorab Paweł // W: II Ogólnopolska Konferencja, Młodzi dla Inżynierii Środowiska, 17. 05.-18.05.2018, Warszawa - 2018
11 Modelowanie hydrodynamiczne jako narzędzie wspomagające wybór sposobu modernizacji kolektora kanalizacji ogólnospławnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kusiak Urszula // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 46-47
12 Multi-criteria decision analysis of selected water supply network' s rehabilitation methods / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Flis P. // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 42-43
13 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kuzioła Elżbieta, Poleszak Monika // W: I Ogólnopolska Konferencja "Młodzi dla Inżynierii Środowiska", 8-9.06.2017, Warszawa, Polska - 2017
14 Porównanie zasad zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Polsce i wybranych krajach Eurazji / Suchorab Paweł, Kuzioła Elżbieta, Szymanowicz Marian // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
15 Proposal of anti water hammer plant for centrifugal pumps / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 9-10
16 Secondary contamination in Polish drinking water / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // W: Urban Water 2014 - 2nd International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27 - 29 May 2014, The Algarve, Portugal - 2014
17 Statistical analysis of time water outflow on the soil surface after a failure of a buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Budzioch Mateusz // W: Urban Water 2016, 3rd International Conference on the Design Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27-29.07.2016, Italy - 2016
18 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 28-29
19 Wielowariantowa koncepcja poprawy warunków hydraulicznych pracy gminnej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Bartkiewicz Łukasz // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 31-32

Rozdzialy(20)

1 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2017, s. 111-124
2 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol - Gliwice: Insytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2014, s. 220-208
3 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2017, s. 325-336
4 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Florek Mateusz, Błoński M., Malec A. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 197-208
5 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 272-280 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kuzioła Elżbieta, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 75-83 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe’s failure / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 55-67
8 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 337-348
9 Metody trasowania i wymiarowania sieci wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 389-402
10 Multi-criteria decision analysis of selected water supply network’s rehabilitation methods / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Flis P. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 187-196
11 Potential problems with the calibration process of water supply hydraulic models / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Mierzwa A. // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - Rìvne: NUVGP, 2015, s. 43-44
12 A proposal for the application of fractal geometry in describing the geometrical structures of water supply networks / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 75-87 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
13 Proposition of fractal dimension application for the estimation of certainty of water delivery / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 15-25 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
14 Propozycja metody trasowania przewodów wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 177-188
15 Secondary contamination in Polish drinking water / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 15-26 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
16 Secondary water contamination in selected rural supply network / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Current issues in water treatment and water distribution; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 161-172
17 Statistical analysis of time of water outflow on the soil surface after the failure of a buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Skrzypek A., Budzioch Mateusz // W: Urban water systems & floods; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 39-49 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
18 Statystyka opisowa wyników fizycznej symulacji awarii podziemnego przewodu wodociągowego / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Budzioch Mateusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 37-50
19 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 95-106
20 Wybrane problemy hydrauliczne związane z łączeniem wodociągów lokalnych w grupowy / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2015, s. 291-302