Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7820-2017

Dr Magdalena Maciaszczyk

Katedra Marketingu
Liczba publikacji: 32
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(24)

1 CSR and Disbaled Consumers / Maciaszczyk Magdalena, Maciaszczyk Paweł // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2016, vol. 39, s. 855-860 [MNiSW: 15]
2 CSR szansą dla osób niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 159-167 [MNiSW: 6]
3 Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 384 -391 [MNiSW: 6]
4 Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 1, vol. 360, s. 75-83 [MNiSW: 12]
5 Determinanty zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 52, s. 272-278 [MNiSW: 7]
6 Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trndów nowej konsumpcji w świetle badań własnych / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 875, s. 119-128 [MNiSW: 9]
7 Konsument niepełnosprawny on-line / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2012, nr 5-6, vol. T.2, s. 238-244 [MNiSW: 6]
8 Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich / Maciaszczyk Magdalena // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2016, nr 1, vol. 45, s. 487-496 [MNiSW: 10]
9 Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych - profile i kierunki aktywności / Maciaszczyk Magdalena, Rzepka Agnieszka // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 6, s. 170-180 [MNiSW: 12]
10 Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rzepka Agnieszka, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 634-649 [MNiSW: 9]
11 Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0 / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 112, vol. 39, s. 55-62 [MNiSW: 9]
12 Praca menedżera wspierana kompetencjami w rozwoju przedsiębiorstwa / Rzepka Agnieszka, Leśniewski Michał, Adam, Maciaszczyk Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz.1, vol. 18, s. 27-40 [MNiSW: 14]
13 Selected problems in marketing research on consumers with motor disabilities / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 19-25 [MNiSW: 9]
14 Tendencies of changes in market behaviours of physically disabled consumers / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2015, nr 14, vol. 63, s. 97-104 [MNiSW: 13]
15 Tradycyjne i wirtualne źródła informacji rynkowych i ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena, Rzepka Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE - 2017, nr 2, vol. 25, s. 108-118 [MNiSW: 9]
16 Trysumer i prosument. Nowe zachowania konsumenta niepełnosprawnego / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 223-232 [MNiSW: 9]
17 Wirtualizacja procesu zakupowegokonsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 6, vol. 359, s. 90-99 [MNiSW: 12]
18 Wpływ zjawiska post-reality na zachowania konsumentów oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 470-476 [MNiSW: 9]
19 Wybrane aspekty lojalności konsumentów niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 489-498 [MNiSW: 9]
20 Wybrane aspekty zarządzania lojalnością konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 427-436 [MNiSW: 9]
21 Wybrane megatrendy i ich wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 5, vol. 65, s. 162-170 [MNiSW: 12]
22 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 73, vol. 661, s. 123-132 [MNiSW: 6]
23 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 127-137 [MNiSW: 9]
24 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 9, s. 210-216 [MNiSW: 9]

Monografie (3)

1 Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena[Red:] Maciaszczyk Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena[Red:] Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena.- Tarnobrzeg: Wydawnitwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2015, 173 s.
3 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań / Maciaszczyk Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 141 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(5)

1 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 439-443
2 Determinants of buying process of disabled consumers / Maciaszczyk Magdalena, Maciaszczyk Paweł // W: Zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“; [Red:] Dzuričková Jana , Gontkovičová Barbora - Koszyce: Podnikovohospodáska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 132-136
3 Etnocentryzm konsumentów niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 77-88
4 Konsumenci i niepełnosprawni jako wyzwanie dla innych uczestników rynku / Maciaszczyk Magdalena // W: Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją; [Red:] Toruński Janusz, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnitwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015, s. 182-190
5 Tradition and modernity as determinants of market behaviours of disabled consumers / Wyrwisz Joanna, Maciaszczyk Magdalena // W: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference, October 20-21, 2016, Košice; [Red:] Janošková Mária , Olexowa Cecilia - Bratysława: Faculty of Business Economics with seat in Košice University of Economics in Bratislava , 2016, s. 279-286