Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Monika Jakubiak

Biuro Karier Politechniki Lublskiej
Liczba publikacji: 1