Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Daniel Łukasik

Katedra Inżynierii Materiałowej
Liczba publikacji: 9
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Cavitation wear of pump impellers / Szala Mirosław, Łukasik Daniel // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 40-44
2 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance / Majewski Daniel, Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 285-292 [MNiSW: 10]
3 Numerical analysis of the critical state of thin-walled structure with z-profile cross section / Różyło Patryk, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 194-200 [MNiSW: 10]
4 Pitting corrosion of the resistance welding joints of stainless steel ventilation grille operated in swimming pool / Szala Mirosław, Łukasik Daniel // INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION - 2018, vol. 2018, s. [brak stron]-[brak stron]

Referaty (1)

1 Wpływ mikrostruktury powłoki natryskiwanej cieplnie na odporność kawitacyjną / Lenart Iwona, Szala Mirosław, Łukasik Daniel // W: Materiały i Technologie XXI wieku : XVI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 15 Maja 2014, Katowice - 2014, s. 148-151

Rozdzialy(4)

1 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka / Stasiak Zuzanna, Łukasik Daniel, Szala Mirosław, Beer-Lech Karolina // W: Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych; [Red:] Maksymiuk Jacek, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 226-238 .- (Monografia Naukowa)
2 Materiały na powłoki zwiększające trwałość maszyn i urządzeń przemysłu cementowego / Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 108-128
3 Metodyka rozwiązywania zagadnień problemowych TRIZ / Łukasik Daniel, Szala Mirosław // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 45-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Wpływ udziału dodatku przetopu na strukturę i twardość stomatologicznego stopu kobaltu / Łukasik Daniel, Walczak Mariusz, Szala Mirosław // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-93 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)