Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-2975-408X

mgr inż. Piotr Gleń

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
p.glen@pollub.pl
Liczba publikacji: 26
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 „Plomba w zabudowie” – element scalający / Gleń Piotr, Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 81-87 [MNiSW: 6]
2 Adaptation of forgotten buildings the example of the ruins of the Kościelec protestant church in Piaski / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 13-19 [MNiSW: 9]
3 Cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – kryteria wyboru / Gleń Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 235-240 [MNiSW: 6]
4 The complex of St. Florian and St. Catherine Church in Gołąb as a unique example of military art of Lublin Voivodeship / Krupa Karol, Gleń Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2018, nr 1, z.65, vol. 35, s. 151-160 [MNiSW: 9]
5 Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego) / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 293-302 [MNiSW: 6]
6 Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy "Felin" W Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 309-316 [MNiSW: 3]
7 The problems of eastern orthodox church buildings of historical value – changing uses over the years / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2016, nr 2, vol. 21, s. 27-34 [MNiSW: 9]
8 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 37-42 [MNiSW: 6]
9 Studium zrównoważonego rozwoju architektury Islandii / Gleń Piotr, Krupa Karol // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 4/ll, vol. 64, s. 313-318 [MNiSW: 9]
10 Sustainable development of one of the poorest province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – attempt of assessment / Widomski Marcin, Gleń Piotr, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 137-149 [MNiSW: 15]
11 Sustainable landfilling as final step of municipal waste management system / Widomski Marcin, Gleń Piotr, Łagód Grzegorz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2017, nr 1, vol. 12, s. 147-155 [MNiSW: 20]
12 Twierdza Kłodzko – jako integralny element struktury miasta / Gleń Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2018, nr 3, vol. 17, s. 81-87 [MNiSW: 6]
13 The use of secondary build-up in historical fabric based on the donjon of Kłodzko Fortress / Gleń Piotr, Krupa Karol // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49

Referaty (4)

1 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: 9th International Conference " Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications", 10-12.06.2017, Lwów - Chełm, [program konferencji] - 2017, s. 1-1
2 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym , 15 listopada 2013r., Warszawa, [materiały konferencyjne] - 2013, s. 1-1
3 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 1-1
4 Ufortyfikowane miasta kresowe I Rzeczypospolitej. Problemy ochrony dziedzictwa ars militaris / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: 8th International Conference " Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications", 27-29.05.2016, Lwów - Chełm : [program konferencji] - 2016, s. 1-1

Rozdzialy(9)

1 The Czoch Castle - the past and the present. Revolution of the castle composition = Zamek Czocha - przeszlość i teraźniejszość. Rewaloryzacja zespołu zamkowego / Wrana Jan, Fitta-Spelina Agnieszka, Gleń Piotr // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 348-356 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
2 Fortified towns of 1st Rzeczpospolita borderlands. Problems of ars militaris heritage preservation / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 58-66
3 Historical reenactment szansą na popularyzację zabudowań Zamościa. Odtwórstwo historyczne na przykładzie zamojskiego bractwa rycerskiego / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // W: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2014, s. 273-281
4 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji / Gleń Piotr, Krupa Karol // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 357-365 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
5 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // W: Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich : studium przypadku; [Red:] Dziewulska Anna, Królikowski Jeremi, Starzyk Agnieszka - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 97-108
6 Potencjał małych miejscowosci na wybranym przykładzie gminy powiatu krasnostawskiego / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: HABITATY: Reaktywacja małych społeczności lokalnych; [Red:] Bać Zbigniew - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 496-505
7 Wpływ reliktów architektury na kształtowanie współczesnej zabudowy. Możliwości wykorzystania terenów po dawnym zespole dworskim w Trawnikach / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // W: Człowiek, czas, przestrzeń : wzajemne oddziaływania = Human, time, space : interactions; [Red:] Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga, Maciąg Kamil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 102-113
8 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji / Gleń Piotr // W: Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności; [Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 190-197 .- (Monografia Naukowa)
9 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr, Kolak Iwona // W: Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności; [Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 199-207