Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-4182-2013
ORCID 0000-0001-6452-9294

dr inż. Daniel Sawicki

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 32
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej, Perdesh Khairullina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 133-136 [MNiSW: 14]
2 Klasyfikacja stanu procesu spalania na podstawie analizy obrazu płomienia / Sawicki Daniel // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, s. 77-80 [MNiSW: 7]
3 Monitoring combustion process using image classification / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 11, vol. 90, s. 130-132 [MNiSW: 10]
4 Monitorowanie płomienia z wykorzystaniem klasyfikacji obrazów / Sawicki Daniel // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 37-40 [MNiSW: 7]
5 Operating systems efficiency in cloud environments / Sawicki Daniel // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 185-197 [MNiSW: 5]
6 Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, vol. 151, s. 96-111
7 Porównanie wybranych metod wyznaczania obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 14-17 [MNiSW: 3]
8 A quality factor of co-firing pulverized coal and biomass / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 140-143 [MNiSW: 14]
9 Środowisko do szybkiego wdrażania i testowania sieci chmurowych / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel, Czerwiński Dariusz // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, s. 106-111
10 Środowisko testowe do badania sieci chmurowych / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 83-92 [MNiSW: 4]
11 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach wykorzystujących wirtualizację / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 125-134 [MNiSW: 4]
12 Wykorzystanie GPU do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Sawicki Daniel // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, s. 80-85 [MNiSW: 7]
13 Wykorzystanie konturu aktywnego do określania obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Kotyra Andrzej, Sawicki Daniel, Gromaszek Konrad, Smolarz Andrzej // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, s. 27-28 [MNiSW: 6]
14 Wykorzystanie metod optycznych do klasyfikacji stanu procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej, Akhmetova Ardak, Imanbek Baglan , Suleymenov Alibek // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 404-415 [MNiSW: 15]
15 Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania / Sawicki Daniel, Omiotek Zbigniew, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 142-145 [MNiSW: 14]

Referaty (8)

1 Coloring VBR streams inside the diffServ domain / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // W: 18th Conference on Computer Networks (CN 2011), Ustron, JUN 14-18, 2011 - 2011, s. 154-163 [MNiSW: 10]
2 Flame monitoring using image classification / Sawicki Daniel // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 99-101
3 Monitoring combustion process using image classification / Kotyra Andrzej, Sawicki Daniel // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors - COE 2014, Łódź, June 22-25, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 49-49
4 Porównanie wybranych metod określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Kotyra Andrzej, Sawicki Daniel // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2012 oraz Letnia Szkoła Metod Numerycznych, 9-11.07.2012, Lublin - 2012, s. 129-130
5 Resource security in the cloud computing structures / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 154-154
6 Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic system / Sawicki Daniel, Khairullina P., Kotyra Andrzej // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 120-120
7 Wpływ środowiska obliczeniowego na wydajność algorytmu odwracania macierzy / Sawicki Daniel // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2012 oraz Letnia Szkoła Metod Numerycznych, 9-11.07.2012, Lublin - 2012, s. 23-24
8 Wykorzystanie konturu aktywnego do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Kotyra Andrzej, Sawicki Daniel, Gromaszek Konrad, Smolarz Andrzej // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 83-83

Rozdzialy(9)

1 Coal and biomass co-combustion process characterization using frequency analysis of flame flicker signals / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Sawicki Daniel, Gromaszek Konrad, Asembay A., Sagymbekova Azhar, Kozbakova Ainur // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 279-285 [MNiSW: 15]
2 Computer-aided system for interactive psychomotor testing / Selivanova Karina G., Ignashchuk Olena V., Koval Leonid G., Kilivnik Volodymyr S., Zlepko Alexandra S., Sawicki Daniel, Kalizhanova Aliya, Zhanpeisova Aizhan, Smailova Saule // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445; nr 10445) [MNiSW: 15]
3 Determining of combustion process state based on flame images analysis / Sawicki Daniel // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
4 Determining of combustion process state based on flame images analysis using k-NN classification / Sawicki Daniel // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445; nr 10445) [MNiSW: 15]
5 Evaluation of uncertainty of control by measurement with logical conditions / Dubovoi Vladimir M., Yukhymchuk M., Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej, Abdreshova Samal, Orakbayev Yerbol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
6 Monitoring combustion process with the vision diagnostic system / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej, Perdesh Khairullina // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2015, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE,ISSN:0277-786X; nr 9662) [MNiSW: 15]
7 Przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem technologii cuda / Sawicki Daniel, Grątnicki Marcin, Kowalczuk Ziemowit // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 16-25 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
8 The use of combined classification for analysis of the combustion process state / Sawicki Daniel // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445; nr 10445) [MNiSW: 15]
9 Using PCA in flame vision monitoring system / Sawicki Daniel // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2014 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9290) [MNiSW: 15]