Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7163-2017
ORCID 0000-0002-3007-1462

mgr inż. Katarzyna Falkowicz

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
k.falkowicz@pollub.pl
Liczba publikacji: 45
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(26)

1 Analiza numeryczna poziomu naprężeń samochodowego podnośnika trapezowego / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2839-2842 [MNiSW: 5]
2 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego / Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1297-1302
3 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym / Wysmulski Paweł, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 3021-3024 [MNiSW: 5]
4 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu / Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2494-2497 [MNiSW: 5]
5 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2843-2847 [MNiSW: 5]
6 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 80004-1-80004-10 [MNiSW: 15]
7 Experimental and numerical analysis of compression thin-walled composite plates weakened by cut-outs / Falkowicz Katarzyna // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 63, s. 161-172 [MNiSW: 15]
8 Experimental and numerical analysis of the compression thin-walled composite plate / Falkowicz Katarzyna, Mazurek Przemysław, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Smagowski Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 177-184 [MNiSW: 10]
9 Experimental and numerical study of the buckling of composite profiles with open cross section under axial compression / Różyło Patryk, Teter Andrzej, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // APPLIED COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 24, s. 1251-1264 [MNiSW: 30]
10 FEM analysis of critical loads plate with cut-out / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 2, vol. 11, s. 43-49 [MNiSW: 11]
11 Fem and experimental analysis of thin-walled composite elements under compression / Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 22, s. 393-402 [MNiSW: 15]
12 Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 222-227 [MNiSW: 20]
13 Numerical and experimental analysis of compression plate with cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 167-175 [MNiSW: 12]
14 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 204, s. 207-216 [MNiSW: 40]
15 Numerical-research analysis ot the work of compressed composite thin-walled elements / Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 11, vol. 2, s. 11-19
16 Numeryczna analiza wytrzymałościowa kompozytowej karoserii samochodu elektrycznego / Wysmulski Paweł, Ferdynus Mirosław, Falkowicz Katarzyna, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 3016-3020 [MNiSW: 5]
17 Numeryczne badanie wytrzymałości zapięcia wykonanego z tworzyw sztucznych, stosowanego jako dodatkowe zabezpieczenie w transporcie / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4169-4175
18 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 186-193 [MNiSW: 10]
19 Powstawanie zadziorów przv frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AISilOMg / Falkowicz Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 9, s. 23-27 [MNiSW: 5]
20 Praca ściskanej płyty z wycięciem w zakresie pokrytycznym / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2491-2493 [MNiSW: 5]
21 Problemy logistyczne transportu pasażerów z centrum miasta do portu lotniczego / Falkowicz Katarzyna, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1658-1665 [MNiSW: 10]
22 Przekładnia obiegowa jako podzespół mechanizmu napędowego w środkach transportu / Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4971-4975
23 Stability of rectangular plates with notch using FEM / Falkowicz Katarzyna // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
24 A study of stability and post-critical behaviour of thin-walled composite profiles under compression / Wysmulski Paweł, Dębski Hubert, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 4, vol. 18, s. 632-637 [MNiSW: 25]
25 Wybrane aspekty transportu artykułów żywnościowych / Nieoczym Aleksander, Falkowicz Katarzyna, Kubasáková Iveta, Poliaková Bibiána // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4644-4651 [MNiSW: 10]
26 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu / Falkowicz Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2488-2490 [MNiSW: 5]

Referaty (16)

1 Analiza MES płytowego elementu sprężystego / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 59-60
2 Analiza numeryczna stanów pokrytycznych ściskanej płyty z wycięciem / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 37-38
3 The analysis of sensitivity to geometric imperfections of compressed thin-walled composite profiles / Wysmulski Paweł, Dębski Hubert, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9-12 July 2018, Universidad Carlos III de Madrid, Spain : [book of abstracts] - 2018, s. 17-17
4 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. MS0713-MS0714
5 Doświadczalno-numeryczna analiza ściskania cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem / Falkowicz Katarzyna // W: 14 Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016", 18-21 października 2016, Teresin k. Sochaczewa - 2016, s. 1-2
6 The effect of composite layer configuration on the stability of thin-walled plates / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // W: XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 17-21.09.2018 r., Zakopane [książka abstraktów] - 2018, s. 53-54
7 Koncepcja dwuszczękowego chwytaka asynchronicznego = A concepction of an asynchronous two-jaw gripper / Falkowicz Katarzyna, Jeleniewska Małgorzata, Jonak Józef, Krzywonos Leszek // W: XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych " Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych", 21-24 września, 2014, Wrocław-Szklarska Poręba, Poland - 2014, s. 41-42
8 Numerical analysis of behaviour of compressed thin-walled Z-profiles weakened by holes / Falkowicz Katarzyna // W: III International Conference of Computational Methods in Engineering Science - CMES' 2018, 22-24 listopada 2018, Kazimierz Dolny, Polska - 2018
9 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9-12 July 2018, Universidad Carlos III de Madrid, Spain : [book of abstracts] - 2018
10 Numeryczna analiza stateczności ściskanych płyt prostokątnych z wycięciem / Falkowicz Katarzyna // W: Konferencja Doktorantów „Mikro, nano i co dalej?”Mała Wielka Nauka.,4-5 grudnia 2014r., Łódź : [książka abstraktów] - 2014, s. 138-138
11 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // W: CMES 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 39-39
12 Praca ściskanej kompozytowej płyty w asymetrycznym układzie warstw / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2018,Techniki Komputerowe w Inżynierii,16-19.10.2018 r., Jora Wielka, Mikołajki - 2018
13 Problematyka projektowania przekładni obiegowych z zespołem dwuwieńcowych kół satelitarnych / Wysmulski Paweł, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 101-102
14 Stability of rectangular plates with notch using FEM / Falkowicz Katarzyna // W: CMES 2017 - 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science, 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. 48-48
15 Stiffening's material impact on the work of thin-walled element / Falkowicz Katarzyna // W: III International Conference of Computational Methods in Engineering Science - CMES' 2018, 22-24 listopada 2018, Kazimirz Dolny, Polska - 2018
16 The work of compressed plate with a central cut-out, made of composite in an asymetrical arrangement of layers / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9-12 July 2018, Universidad Carlos III de Madrid, Spain : [book of abstracts] - 2018, s. 16-16

Rozdzialy(3)

1 Analiza ściskanej płyty wykonanej z materiału izotropowego, z dwoma kształtami wycięć / Falkowicz Katarzyna // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 73-85 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego / Falkowicz Katarzyna // W: Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 80-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Numeryczne badania opływu bezprzegubowego śmigła ogonowego / Falkowicz Katarzyna, Jonak Józef // W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. T. 12; [Red:] Kiczkowiak Tomasz - Koszalin: Wydawnctwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014, s. 7-22