Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Jakub Pizoń

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 13
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Koncepcja wdrożenia technologii „Internetu rzeczy” w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Pizoń Jakub // SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK - 2015, nr 43, s. 120-136 [MNiSW: 7]
2 Perspectives for Fog Computing in Manufacturing / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 37-46 [MNiSW: 11]

Monografie (2)

1 Fizyczne, chemiczne i biologiczne aspekty nauki / Pizoń Jakub, Szala Mirosław[Red:] Pizoń Jakub, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, 280 s.
2 Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki / Czyż Zbigniew, Pizoń Jakub[Red:] Czyż Zbigniew, Pizoń Jakub.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, 331 s.

Rozdzialy(9)

1 Analiza i monitorowanie danych produkcyjnych z wykorzystaniem strumieniowego przetwarzania danych / Cieplak Tomasz, Pizoń Jakub // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 91-99
2 The application of cloud computing with the internet of things / Kulisz Monika, Pizoń Jakub // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 42-48 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
3 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 762-771
4 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 68-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Manufacturing process support using artificial intelligence / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 89-95 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
6 Modele dojrzałości i potencjał rozwiązań Internetu rzeczy / Pizoń Jakub, Cieplak Tomasz, Kański Łukasz // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 81-90
7 Możliwości zastosowań technologii internetu rzeczy dla szeregowania zadań produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 854-862
8 Potencjał wdrożeń systemów implementujących rozwiząziania IOT w zarządzaniu produkcją / Pizoń Jakub // W: Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, transportu i logistyki; [Red:] Stomy M., Dudziak A., Rydzaka L. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2017, s. 91-98 .- (Monografia Naukowa)
9 Sztuczna inteligencja w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Pizoń Jakub // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 11-24 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)