Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-4855-2017
ORCID 0000-0001-5697-3176

mgr inż. Michał Kwiatkowski

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Liczba publikacji: 64
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 131-133 [MNiSW: 14]
2 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc / Mazurek Paweł, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, s. 50-53 [MNiSW: 14]
3 The effect of plasma treatment on surface physicochemical properties of chitosan/glucan/HA biomaterial / Przekora Agata, Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Ginalska Grażyna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2018, nr 148, vol. 21, s. 9-9 [MNiSW: 7]
4 Effects of atmospheric pressure plasma generated in GlidArc reactor on Lavatera thuringiaca L. seeds’ germination / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Budzeń Małgorzata // PLASMA PROCESSES AND POLYMERS - 2017, nr 2, vol. 15, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
5 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Budzeń Małgorzata, Andrejko Dariusz // PLOS ONE - 2018, nr 4, vol. 13 [MNiSW: 40]
6 Impact of radio-frequency atmospheric-pressure plasma on water contact angles of high-impact polystyrene / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Mazurek Paweł, Pawłat Joanna // SENSORS AND MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 30, s. 1213-1220 [MNiSW: 15]
7 Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego / Wolny-Koładka Katarzyna, Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 11, vol. 93, s. 209-213 [MNiSW: 14]
8 RF atmospheric plasma jet surface treatment of paper / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław // JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS - 2016, nr 37, vol. 49, s. 1-12 [MNiSW: 35]
9 Rf-powered atmospheric-pressure plasma jet in surface treatment of high-impact polystyrene / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Murakami T. // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2015, nr 3, vol. 44, s. 314-320 [MNiSW: 20]
10 Srebrna dysza plazmowa nagrodzona na targach w Genewie / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 23-24
11 Wettability of polymeric materials after dielectric barrier discharge atmospheric-pressure plasma jet treatmen / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Mazurek Paweł, Pawłat Joanna // SENSORS AND MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 30, s. 1207-1212 [MNiSW: 15]
12 Właściwości i zastosowania reaktorów plazmowych typu dysza plazmowa / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 31-35 [MNiSW: 3]
13 Wybrane metody pomiaru temperatury plazmy w reaktorach typu JET / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 43-46 [MNiSW: 7]
14 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu / Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Pawłat Joanna, Machala Zdenko, Hensel Karol // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, s. 127-130 [MNiSW: 14]
15 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, s. 53-56 [MNiSW: 14]

Projekty wynalazcze (8)

1 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 58-58 [MNiSW: 2]
2 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1920-1920 [MNiSW: 30]
3 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Patent nr (11) 226367 (21) 413877] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2063-2063 [MNiSW: 30]
4 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Zgłoszenie nr (21) 413877] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 5, s. 6-6
5 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Patent nr (11) 229666 (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
6 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
7 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 13, s. 41-41
8 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424021] / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 8-9

Referaty (29)

1 Analysis of electric and magnetic fields from plasma reactor installations / Mazurek Paweł, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
2 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations / Mazurek Paweł, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 34-34
3 Application of gliding arc plasma reactor for pre-treatment municipal wastes for alternative fuels production / Pawłat Joanna, Wolny-Koładka Katarzyna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Sudhakaran M.S.P, Mok Young Sun // W: 23rd International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil-(AOTs-23), 13-16.11 2017, Clearwater Beach, Florida, USA : [abstracts] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
4 Atmospheric pressure plasma applications for selected heat-sensitive materials / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław // W: 23rd International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil-(AOTs-23), 13-16.11 2017, Clearwater Beach, Florida, USA : [abstracts] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
5 Atmospheric pressure plasma jets in decontamination and treament of polymeric surfaces / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Samoń Radosław, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Cieplak Tomasz, Stryczewska Henryka // W: HAKONE XIV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry,21-26 September 2014,Zinnowitz,Germany - 2014
6 Atmospheric pressure plasmas for agriculture, medicine and surface technology / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Hensel Karol, Michala Z., Kovalova Z., Kučerová K., Tarabová B., Janda Mario, Starek Agnieszka, Budzeń Małgorzata, Sujak Agnieszka // W: Proceedings of the 33rd International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG 2017), Estoril,Portugal,9-14 July 2017 - 2017, s. 37-37
7 Candida albicans inactivation with DBD He/02 plasma jet / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Chudzik Barbara, Gagoś Mariusz // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 56-56
8 Change of contact angle on HIPS and ABS plastics exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma Jet / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: Joint conference of COST ACTIONS TD1208 “Electrical discharges with liquids for future applications”, 13-16 September 2015, Bertinoro, Italy : Book of abstracts - 2015
9 Change of surface contact angle of polymeric materials exposed on plasma generated in DBD plasma jet reactor / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 324-325
10 Changes in the surface wettability of high impact polystyrene after radio frequency APPJ treatment / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 86-86
11 Changing the water contact angle of polymer surface using DBD plasma Jet / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 85-85
12 DBD plasma jet for biotechnology: conditioning of biomaterial's surface properties and improvement of Lavatera thuringiaca L. seeds' germination / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Przekora Agata, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka, Balcarz Anna, Ginalska Grażyna, Budzeń M. // W: 11th International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, 01-05 July 2018, Montegrotto Terma, Italy : [book of abstracts] - 2018, s. 143-143
13 DBD Plasma jet for inactivation of yeast pathogens / Pawłat Joanna, Chudzik Barbara, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Gagoś Mariusz, Mazurek Paweł // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
14 Discharge propagation in the mini glidarc plasma reactor / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Hensel Karol, Mahala Zdenko, Janda Mario // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 80-80
15 Effects of helium-air RF plasma jet on onion seeds' germination / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Kopacki Marek, Starek Agnieszka, Kiczorowski Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 53-53
16 Efficacy of non-thermal plasma fumigation to control fungi occurring on onion seeds / Kopacki Marek, Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Starek Agnieszka, Kiczorowski Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 57-57
17 Gliding-arc discharge for microbial decontamination / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Machala Zdenko, Mutlu Mehmet, Stryczewska Henryka // W: Joint conference of COST ACTIONS TD1208 “Electrical discharges with liquids for future applications”, 13-16 September 2015, Bertinoro, Italy : [book of abstracts] - 2015
18 Low temperature plasma for biotechnology and agriculture / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Przekora Agata, Belcarz Anna, Ginalska Grażyna, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka, Kopacki Marek // W: 6th International Workshop and the 5thrd International Mini Workshop on Solution Plasma and Molecular Technology (SPM-6 and Mini SPM-5), 04-07.06.2018, Gdańsk - 2018
19 Mini gliding arc atmosphreic pressure plasma reactor / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // W: European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Proces, 21-24 october ,Athens-Greece: [conference program and bookof abstracts] - 2015, s. 1-2
20 Onion germination enhancement with He-Air RF plasma jet / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Kopacki Marek // W: 7th International Conference on Plasma Medicine Drexel Uniwersity (ICPM-7), 17-22.06.2018, Philadelphia, USA - 2018
21 Ozon w kondycjonowaniu powietrza w pomieszczeniach / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // W: IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 18.11.2016, Lublin : [książka abstraktów] - 2016, s. 51-51
22 Plasma activated water chemical properties and antibacterial action depend on the plasma source and its interaction with water / Michala Z., Tarabová B., Kovalova Z., Kučerová K., Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Pawłat Joanna, Janda Mario, Hensel Karol // W: 23rd International Symposium on Plasma Chemistry ; (ISPC 23) : book of extended abstracts, July 31th to August 4th,2017, Montreal, Canada - 2017, s. 989-992
23 Plasma processing of dry and wet cellulose-based materials / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Cvelbar U., Modic M., Puliyalil H. // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 443-445
24 Plasma treatment of paper / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // W: SAPP 21th Symposium on Application of SAPP XXI,Plasma Processes,Book of Contributed Papers, Štrbské Pleso,Slovakia,13-18 January,2017 - 2017, s. 249-252
25 Plazmowa higienizacja odpadów komunalnych / Wolny-Koładka Katarzyna, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Mazurek Paweł // W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dni trzech Kultur w Medycynie, innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 20.10.2017, Lublin: [streszczenia] - 2017, s. 91-92
26 Reaktory plazmowe w zastosowaniach materiałowych, środowiskowych, rolniczych i medycznych / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Mazurek Paweł // W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dni trzech Kultur w Medycynie, innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 20.10.2017, Lublin: [streszczenia] - 2017, s. 82-83
27 RF atmospheric pressure plasma jet for surface modification of HIPS / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Stryczewska Henryka, Murakami T. // W: European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Proces, 21-24 october ,Athens-Greece: [conference program and bookof abstracts] - 2015
28 Rons generation and conditioning of selected liquids in mini-gad reactor / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Tarabová B., Kovalova Z., Machala Zdenko, Janda Mario, Hensel Karol // W: 4th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-4), 10-13.07.2018, Porto, Portugalia : book of abstracts - 2018
29 Water contact angles on high impact polystyrene exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma jet / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 93-94

Rozdzialy(12)

1 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations / Mazurek Paweł, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktora DBD / Woźniak Paulina, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Mazurek Paweł // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz.6; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 99-107 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie; nr 42)
3 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktorów Glidarc i BDB / Mazurek Paweł, Woźniak Paulina, Kwiatkowski Michał, Pawłat Joanna // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 23-32 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
4 Candida albicans inactivation with DBD He/02 plasma jet / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Chudzik Barbara, Gagos Mariusz // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
5 Change of surface contact angle of polymeric materials exposed on plasma generated in DBD plasma jet reactor / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 324-325 [MNiSW: 15]
6 Effects of Helium-Air RF Plasma Jet on Onion Seeds' Germination / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Starek Agnieszka, Kiczorowski Piotr, Andrejko Dariusz, Kopacki Marek // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
7 Efficacy of non-thermal plasma fumigation to control fungi occurring on onion seeds / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Kopacki Marek, Starek Agnieszka, Kiczorowski Piotr // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 1-4 [MNiSW: 15]
8 High speed camera imaging of mini glidarc discharge / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Janda Mario, Hensel Karol, Machala Zdenko // W: SAPP 20 thSymposium on Application of Plasma Processes, COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids Book of Contributed Papers, Tatranská Lomnica, Slovakia 17-22 January, 2015; [Red:] Papp P., Orszagh J., Moravsky L., Ribar A., Matejcik S. - Comenius University, Bratislava, 2015, s. 283-287
9 Plasma processing of dry and wet cellulose-based materials / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Cvelbar U., Modic M., Puliyalil H. // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 443-445 [MNiSW: 15]
10 Potential DBD-jet applications for preservation of nutritive compounds on the example of vitamin C in water solutions / Bozkurt D., Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 65-68 [MNiSW: 15]
11 Projekt stanowiska laboratoryjnego z wykorzystaniem dyszy plazmowej z wyładowaniem barierowym / Woźniak Paulina, Kwiatkowski Michał, Pawłat Joanna, Wójcik Emil // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii biomedycznej; [Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lublska, 2016, s. 41-48 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
12 Surface treatment of high-impact polystyrene using rf-appj / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Murakami T. // W: SAPP 20 thSymposium on Application of Plasma Processes, COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids Book of Contributed Papers, Tatranská Lomnica, Slovakia 17-22 January, 2015; [Red:] Papp P., Orszagh J., Moravsky L., Ribar A., Matejcik S. - Tatranská Lomnica: Comenius University in Bratislava , 2015, s. 310-313