Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID Q-5196-2017

Mgr inż. Piotr Krupski

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Liczba publikacji: 23
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 131-133 [MNiSW: 14]
2 Metody obniżania temperatury plazmy w reaktorach plazmowych typu Plasma Jet / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2017, nr 1215, vol. 127, s. 45-56
3 Połączenie hybrydowe paneli fotowoltaicznych z fototermalnym uzyskiem ciepła użytkowego / Krupski Piotr, Terebun Piotr // LSCDN -LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI : [strona www] - 2014
4 Thermal imaging of surfaces treated by cooled plasma jet / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 79-82 [MNiSW: 14]
5 Właściwości i zastosowania reaktorów plazmowych typu dysza plazmowa / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 31-35 [MNiSW: 3]
6 Wpływ parametrów pracy reaktora typu plasma-jet z wyładowaniem barierowym na temperaturę gazu poddanego obróbce plazmowej / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2014, nr 3, s. 38-45
7 Wybrane metody pomiaru temperatury plazmy w reaktorach typu JET / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 43-46 [MNiSW: 7]
8 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu / Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Pawłat Joanna, Machala Zdenko, Hensel Karol // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, s. 127-130 [MNiSW: 14]

Projekty wynalazcze (3)

1 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 58-58 [MNiSW: 2]
2 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1920-1920 [MNiSW: 30]
3 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, s. 46-46

Referaty (9)

1 Atmospheric pressure plasma jets in decontamination and treament of polymeric surfaces / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Samoń Radosław, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Cieplak Tomasz, Stryczewska Henryka // W: HAKONE XIV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry,21-26 September 2014,Zinnowitz,Germany - 2014
2 Changes in the surface wettability of high impact polystyrene after radio frequency APPJ treatment / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 86-86
3 Changing the water contact angle of polymer surface using DBD plasma Jet / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // W: COST ActionTD 1208, 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications, 23-26 February 2015, Barcelona - 2015, s. 85-85
4 The effectiveness of plasma active cooling system designed for atmospheric pressure plasma jet reactor / Krupski Piotr // W: International Interdisciplinary PHD Workshop IIPHDW 2017, September 9-11, 2017, Łódź, Poland - 2017, s. 310-314
5 The influence of commutation overvoltage on the gate voltage in the Push-Pull plasma power supply / Krupski Piotr, Aftyka Michał // W: International Interdisciplinary PHD Workshop IIPHDW 2017, September 9-11, 2017, Łódź, Poland - 2017, s. 352-358
6 The influence of power supplies convrter parameters on the gliding arc characteristics / Aftyka Michał, Krupski Piotr, Komarzyniec Grzegorz // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 15-15
7 Metody obniżania temperatury plazmy w reaktorach plazmowych typu Plasma Jet / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // W: IV Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie", 18-20.09.2017, Konopnica: [program konferencji] - 2017
8 Water contact angles on high impact polystyrene exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma jet / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 93-94
9 Współczesne przekształtniki energoelektroniczne małej i średniej mocy w układach zasilania reaktorów plazmowych / Krupski Piotr // W: XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, 17-20 listopada 2016, Lublin: [program konferencji] - 2016

Rozdzialy(3)

1 Gliding arc discharge push-pull power supply / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 High speed camera imaging of mini glidarc discharge / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Janda Mario, Hensel Karol, Machala Zdenko // W: SAPP 20 thSymposium on Application of Plasma Processes, COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids Book of Contributed Papers, Tatranská Lomnica, Slovakia 17-22 January, 2015; [Red:] Papp P., Orszagh J., Moravsky L., Ribar A., Matejcik S. - Comenius University, Bratislava, 2015, s. 283-287
3 Surface treatment of high-impact polystyrene using rf-appj / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Murakami T. // W: SAPP 20 thSymposium on Application of Plasma Processes, COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids Book of Contributed Papers, Tatranská Lomnica, Slovakia 17-22 January, 2015; [Red:] Papp P., Orszagh J., Moravsky L., Ribar A., Matejcik S. - Tatranská Lomnica: Comenius University in Bratislava , 2015, s. 310-313