W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2014. Czytaj dalej

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 6375
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
3 100 lat serów topionych Artykuł 2011
4 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
5 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
6 24 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
7 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
8 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
9 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
10 3d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
11 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
12 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014 Monografia 2014
13 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
14 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
15 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
16 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
17 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
18 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
19 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
20 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
21 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
22 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
23 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Artykuł 2014
24 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
25 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
26 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
27 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
28 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
29 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
30 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
31 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
32 Actual problems of economics Artykuł 2013
33 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
34 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
35 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
36 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
37 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
38 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
39 Adhesive properties Rozdział 2012
40 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
41 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
42 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
43 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
44 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
45 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne Rozdział 2014
46 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
47 Adult motivation to study of new information technologies – research results Referat 2014
48 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
49 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
50 Advanced numerical modelling Monografia 2011
51 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
52 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
53 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
54 Aeration of soils and plants Hasło 2011
55 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
56 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
57 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
58 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
59 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
60 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions Rozdział 2014
61 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
62 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
63 Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern Poland Rozdział 2011
64 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
65 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
66 Aircraft radial engine cfd cooling model Referat 2014
67 Akademia po turecku Artykuł 2012
68 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
69 Aktualne problemy dostosowywania kształcenia na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynkowych Referat 2014
70 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
71 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
72 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
73 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
74 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
75 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
76 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
77 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
78 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
79 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
80 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
81 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
82 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
83 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
84 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
85 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
86 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
87 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
88 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
89 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
90 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
91 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
92 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
93 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup Referat 2014
94 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
95 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
96 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
97 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
98 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
99 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
100 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
101 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
102 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
103 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
104 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
105 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
106 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
107 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
108 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
109 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
110 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
111 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
112 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
113 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
114 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
115 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
116 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
117 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
118 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
119 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
120 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
121 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
122 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
123 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
124 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Referat 2014
125 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
126 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
127 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
128 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
129 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
130 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
131 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
132 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
133 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Monografia 2014
134 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
135 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
136 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
137 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
138 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
139 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
140 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
141 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
142 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych Rozdział 2014
143 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
144 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
145 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
146 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
147 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
148 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
149 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
150 Analiza MES płytowego elementu sprężystego Referat 2014
151 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
152 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
153 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
154 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
155 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
156 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
157 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
158 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
159 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
160 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
161 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
162 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
163 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
164 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
165 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
166 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
167 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
168 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
169 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
170 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
171 Analiza naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
172 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
173 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
174 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
175 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
176 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
177 Analiza nośności i stanu deformacji belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
178 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
179 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
180 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
181 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
182 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
183 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 Referat 2014
184 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
185 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
186 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
187 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
188 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
189 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
190 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
191 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
192 Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych Referat 2012
193 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
194 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
195 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
196 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie Rozdział 2013
197 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
198 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
199 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
200 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
201 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
202 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
203 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
204 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
205 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
206 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
207 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
208 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
209 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
210 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko. Artykuł 2014
211 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
212 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
213 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
214 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
215 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
216 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
217 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
218 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
219 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
220 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
221 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
222 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
223 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Referat 2014
224 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
225 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
226 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Referat 2014
227 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
228 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
229 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
230 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
231 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
232 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
233 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
234 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
235 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
236 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
237 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
238 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
239 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
240 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
241 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
242 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
243 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
244 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
245 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
246 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
247 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
248 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
249 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
250 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
251 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
252 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
253 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
254 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
255 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
256 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
257 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
258 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
259 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
260 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
261 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
262 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
263 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
264 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
265 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
266 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
267 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
268 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
269 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania Rozdział 2014
270 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
271 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
272 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
273 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w puchaczowie Artykuł 2014
274 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie. Rozdział 2013
275 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
276 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
277 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
278 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
279 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
280 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
281 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
282 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
283 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
284 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
285 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
286 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
287 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
288 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
289 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
290 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
291 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
292 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
293 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
294 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
295 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
296 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
297 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
298 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
299 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
300 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
301 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
302 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
303 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
304 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
305 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
306 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
307 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
308 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
309 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
310 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
311 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
312 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
313 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
314 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
315 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
316 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
317 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
318 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
319 Analiza wytrzymałościowa elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
320 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
321 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
322 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
323 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
324 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
325 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
326 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
327 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
328 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
329 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
330 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
331 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
332 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
333 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
334 Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyce Rozdział 2013
335 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
336 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
337 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
338 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
339 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
340 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
341 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
342 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
343 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
344 Analysis model of transformer by PDC method Referat 2013
345 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
346 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Referat 2014
347 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
348 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2013
349 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
350 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
351 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
352 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
353 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
354 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
355 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
356 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
357 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
358 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
359 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
360 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
361 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
362 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
363 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
364 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
365 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
366 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
367 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
368 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
369 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
370 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
371 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
372 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
373 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
374 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
375 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
376 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
377 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
378 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
379 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
380 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
381 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
382 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
383 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Referat 2014
384 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
385 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
386 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
387 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
388 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
389 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
390 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
391 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
392 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
393 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
394 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
395 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
396 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
397 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
398 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
399 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
400 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
401 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
402 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
403 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
404 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
405 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
406 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
407 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
408 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
409 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
410 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
411 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
412 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
413 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
414 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
415 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
416 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
417 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
418 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
419 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
420 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
421 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2014
422 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
423 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
424 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Referat 2013
425 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
426 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
427 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
428 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
429 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
430 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
431 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
432 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
433 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
434 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
435 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
436 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
437 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
438 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
439 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
440 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
441 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
442 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
443 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
444 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
445 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
446 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
447 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
448 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
449 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
450 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
451 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
452 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
453 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
454 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
455 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
456 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
457 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
458 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
459 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
460 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
461 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
462 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Referat 2014
463 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
464 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
465 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
466 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
467 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
468 Application of hydrodynamic cavitation for leachate ofmunicipal landfill site Referat 2011
469 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
470 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
471 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
472 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
473 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure Referat 2014
474 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013
475 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes Artykuł 2014
476 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Referat 2011
477 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
478 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases Referat 2012
479 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
480 Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatment Rozdział 2012
481 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate Referat 2013
482 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge Artykuł 2014
483 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
484 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems Artykuł 2013
485 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine Artykuł 2014
486 Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devices Referat 2011
487 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
488 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge Artykuł 2013
489 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process Artykuł 2013
490 Application of zeolites for radium removal from mine water Artykuł 2013
491 Applications of cloud conputing services in education- case study Artykuł 2014
492 Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics Referat 2013
493 Applications of electrical impedance tomography in copper-mine ceiling Referat 2013
494 Applications of regression methods to humidity sensors calibration Artykuł 2011
495 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation Referat 2013
496 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production Artykuł 2013
497 Approximation of random sums of random variables in insurance Artykuł 2014
498 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Artykuł 2012
499 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Referat 2012
500 Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowych Referat 2011