W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2014. Czytaj dalej

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 7527
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
3 100 lat serów topionych Artykuł 2011
4 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
5 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
6 24 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
7 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
8 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
9 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
10 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Referat 2015
11 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Artykuł 2015
12 3d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
13 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
14 4H-SiC photodiode model for DC SPICE circuit simulation Referat 2015
15 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014 Monografia 2014
16 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts Monografia 2014
17 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
18 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] Monografia 2015
19 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
20 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
21 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
22 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
23 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
24 AC conductivity of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced in vacuum chamber Referat 2015
25 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
26 AC hopping conductance in nanocomposite films with ferromagnetic alloy nanoparticles in a PbZrTiO3 matrix Artykuł 2015
27 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
28 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
29 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
30 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Referat 2014
31 Accuracy Improvement of Fiber Bragg Grating Peak Wavelength Demodulation Using Wavelet Transform and Various Center Wavelength Detection Algorithms Referat 2015
32 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
33 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
34 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
35 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
36 The activation energy of DC conductivity of pressboard impregnated with insulating oil Referat 2015
37 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
38 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
39 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
40 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
41 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
42 Actual problems of economics Artykuł 2013
43 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
44 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
45 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
46 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
47 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
48 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
49 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
50 Adhesive properties Rozdział 2012
51 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
52 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
53 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
54 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
55 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
56 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne Rozdział 2014
57 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
58 Adult motivation to study of new information technologies – research results Referat 2014
59 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
60 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
61 Advanced numerical modelling Monografia 2011
62 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination Artykuł 2015
63 Advanced technological plasmas Referat 2014
64 Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems Monografia 2015
65 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
66 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
67 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
68 Aeration of soils and plants Hasło 2011
69 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
70 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
71 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
72 Aerosol particles during Masses in a church Referat 2014
73 Aerosols in a dental office Referat 2014
74 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
75 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
76 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions Rozdział 2014
77 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
78 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
79 Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern Poland Rozdział 2011
80 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology Referat 2013
81 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
82 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
83 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
84 Air flow conditions for polymer energy harvesting Artykuł 2015
85 Aircraft radial engine cfd cooling model Referat 2014
86 Akademia po turecku Artykuł 2012
87 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
88 Aktualne problemy dostosowywania kształcenia na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynkowych Referat 2014
89 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
90 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
91 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
92 Aktywny cylinder układu uplastyczniającego wytłaczarki Referat 2015
93 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
94 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” Rozdział 2014
95 An algorithm for synchronizing a local reference generator to A1 PPS GPS signal Referat 2015
96 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
97 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
98 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
99 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
100 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
101 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
102 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
103 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
104 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
105 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
106 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
107 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
108 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
109 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
110 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
111 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment Artykuł 2015
112 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
113 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
114 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
115 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
116 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup Referat 2014
117 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
118 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
119 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
120 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
121 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
122 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
123 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
124 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
125 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
126 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
127 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
128 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
129 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
130 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
131 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
132 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
133 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
134 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
135 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
136 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
137 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
138 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
139 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
140 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
141 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Referat 2015
142 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Artykuł 2015
143 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
144 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
145 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
146 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
147 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
148 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
149 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
150 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Referat 2014
151 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
152 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
153 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
154 Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania Artykuł 2015
155 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
156 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
157 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
158 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
159 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
160 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Monografia 2014
161 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
162 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
163 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
164 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
165 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
166 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
167 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
168 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
169 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych Rozdział 2014
170 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
171 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2015
172 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
173 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
174 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
175 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
176 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
177 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
178 Analiza MES płytowego elementu sprężystego Referat 2014
179 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
180 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
181 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej Artykuł 2015
182 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
183 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia Referat 2014
184 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
185 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
186 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
187 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
188 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
189 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2014
190 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
191 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
192 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
193 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
194 Analiza możliwości i projekt reorganizacji wdrożenia innowacji procesowej poprzez reorganizację procesów projektowych i technologicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie a filozofią Lean Manufacturing Rozdział 2013
195 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
196 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych Artykuł 2015
197 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
198 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
199 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
200 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
201 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
202 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L Rozdział 2015
203 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
204 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
205 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
206 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
207 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
208 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
209 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
210 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR Artykuł 2015
211 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
212 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
213 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
214 Analiza numeryczna MES rotorów sprężarki Rozdział 2015
215 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
216 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
217 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 Referat 2014
218 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
219 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
220 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego Artykuł 2015
221 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
222 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu Artykuł 2015
223 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
224 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego Artykuł 2015
225 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
226 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
227 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-AL-PEX Rozdział 2015
228 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
229 Analiza numeryczna stanów pokrytycznych ściskanej płyty z wycięciem Referat 2015
230 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
231 Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych Referat 2012
232 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
233 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
234 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
235 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V Artykuł 2015
236 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
237 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie Rozdział 2013
238 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
239 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
240 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
241 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
242 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
243 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
244 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
245 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
246 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
247 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
248 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
249 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
250 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
251 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko Artykuł 2014
252 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
253 Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów Artykuł 2015
254 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych Artykuł 2015
255 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
256 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
257 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
258 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
259 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
260 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
261 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
262 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
263 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
264 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
265 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
266 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej Rozdział 2015
267 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Referat 2014
268 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
269 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
270 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Referat 2014
271 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
272 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
273 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
274 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
275 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
276 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
277 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
278 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
279 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
280 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
281 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
282 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
283 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
284 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
285 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
286 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
287 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
288 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
289 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
290 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
291 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
292 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
293 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
294 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
295 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
296 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
297 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
298 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
299 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
300 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
301 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
302 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
303 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
304 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
305 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
306 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
307 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
308 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
309 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
310 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
311 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
312 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
313 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
314 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
315 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
316 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
317 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
318 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
319 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
320 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
321 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
322 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
323 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
324 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
325 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
326 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
327 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
328 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
329 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
330 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
331 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
332 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
333 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
334 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
335 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
336 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
337 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
338 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
339 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
340 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
341 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
342 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
343 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
344 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
345 Analiza właściwości zeolitu jako cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie i innych Artykuł 2015
346 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
347 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
348 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
349 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
350 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
351 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
352 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
353 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
354 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
355 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
356 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
357 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
358 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
359 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
360 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
361 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
362 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
363 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
364 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
365 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
366 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
367 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
368 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
369 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
370 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
371 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
372 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
373 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
374 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
375 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
376 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
377 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
378 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
379 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
380 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
381 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
382 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
383 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
384 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
385 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
386 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
387 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
388 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
389 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
390 Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyce Rozdział 2013
391 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
392 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
393 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
394 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
395 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
396 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
397 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
398 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
399 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
400 Analysis model of transformer by PDC method Referat 2013
401 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
402 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
403 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Referat 2014
404 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
405 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2013
406 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
407 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
408 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
409 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
410 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
411 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
412 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
413 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
414 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
415 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
416 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
417 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
418 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
419 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
420 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
421 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
422 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
423 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
424 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
425 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
426 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
427 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
428 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
429 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
430 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
431 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
432 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
433 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
434 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
435 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
436 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
437 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
438 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
439 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
440 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
441 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
442 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Referat 2015
443 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
444 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
445 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
446 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
447 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
448 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
449 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
450 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
451 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
452 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
453 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
454 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
455 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
456 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
457 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
458 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
459 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Artykuł 2015
460 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
461 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
462 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
463 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
464 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
465 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
466 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
467 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
468 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
469 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
470 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
471 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
472 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
473 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
474 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
475 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
476 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
477 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
478 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
479 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
480 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
481 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
482 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
483 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
484 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
485 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
486 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
487 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
488 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Artykuł 2015
489 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
490 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
491 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
492 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Referat 2014
493 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
494 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
495 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Referat 2013
496 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
497 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
498 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
499 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
500 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012