W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2014. Czytaj dalej

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 7053
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
3 100 lat serów topionych Artykuł 2011
4 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
5 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
6 24 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
7 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
8 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
9 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
10 3d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
11 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
12 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014 Monografia 2014
13 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts Monografia 2014
14 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
15 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] Monografia 2015
16 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
17 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
18 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
19 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
20 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
21 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
22 AC Hopping Conductance in Nanocomposite Films with Ferromagnetic Alloy Nanoparticles in a PbZrTiO3 Matrix Artykuł 2015
23 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
24 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
25 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
26 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Referat 2014
27 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
28 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
29 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
30 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
31 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
32 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
33 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
34 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
35 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
36 Actual problems of economics Artykuł 2013
37 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
38 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
39 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
40 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
41 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
42 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
43 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
44 Adhesive properties Rozdział 2012
45 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
46 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
47 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
48 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
49 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
50 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne Rozdział 2014
51 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
52 Adult motivation to study of new information technologies – research results Referat 2014
53 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
54 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
55 Advanced numerical modelling Monografia 2011
56 Advanced technological plasmas Referat 2014
57 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
58 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
59 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
60 Aeration of soils and plants Hasło 2011
61 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
62 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
63 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
64 Aerosol particles during Masses in a church Referat 2014
65 Aerosols in a dental office Referat 2014
66 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
67 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
68 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions Rozdział 2014
69 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
70 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
71 Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern Poland Rozdział 2011
72 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology Referat 2013
73 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
74 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
75 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
76 Aircraft radial engine cfd cooling model Referat 2014
77 Akademia po turecku Artykuł 2012
78 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
79 Aktualne problemy dostosowywania kształcenia na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynkowych Referat 2014
80 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
81 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
82 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
83 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
84 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” Rozdział 2014
85 An algorithm for synchronizing a local reference generator to A1 PPS GPS signal Referat 2015
86 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
87 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
88 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
89 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
90 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
91 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
92 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
93 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
94 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
95 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
96 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
97 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
98 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
99 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
100 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
101 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment Artykuł 2015
102 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
103 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
104 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
105 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
106 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup Referat 2014
107 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
108 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
109 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
110 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
111 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
112 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
113 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
114 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
115 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
116 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
117 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
118 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
119 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
120 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
121 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
122 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
123 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
124 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
125 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
126 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
127 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
128 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
129 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
130 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
131 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Referat 2015
132 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Artykuł 2015
133 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
134 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
135 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
136 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
137 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
138 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
139 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
140 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Referat 2014
141 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
142 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
143 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
144 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
145 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
146 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
147 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
148 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
149 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Monografia 2014
150 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
151 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
152 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
153 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
154 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
155 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
156 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
157 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
158 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych Rozdział 2014
159 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
160 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2015
161 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
162 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
163 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
164 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
165 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
166 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
167 Analiza MES płytowego elementu sprężystego Referat 2014
168 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
169 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
170 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
171 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia Referat 2014
172 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
173 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
174 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
175 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
176 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
177 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2014
178 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
179 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
180 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
181 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
182 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
183 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych Artykuł 2015
184 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
185 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
186 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
187 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
188 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
189 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L Rozdział 2015
190 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
191 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
192 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
193 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
194 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
195 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
196 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
197 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR Artykuł 2015
198 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
199 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
200 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
201 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
202 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
203 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 Referat 2014
204 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
205 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
206 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
207 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
208 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
209 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
210 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-AL-PEX Rozdział 2015
211 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
212 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
213 Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych Referat 2012
214 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
215 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
216 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
217 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
218 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie Rozdział 2013
219 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
220 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
221 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
222 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
223 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
224 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
225 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
226 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
227 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
228 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
229 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
230 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
231 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
232 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko. Artykuł 2014
233 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
234 Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów Artykuł 2015
235 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych Artykuł 2015
236 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
237 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
238 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
239 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
240 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
241 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
242 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
243 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
244 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
245 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
246 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
247 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej Rozdział 2015
248 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Referat 2014
249 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
250 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
251 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Referat 2014
252 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
253 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
254 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
255 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
256 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
257 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
258 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
259 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
260 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
261 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
262 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
263 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
264 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
265 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
266 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
267 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
268 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
269 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
270 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
271 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
272 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
273 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
274 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
275 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
276 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
277 Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami Monografia 2014
278 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
279 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
280 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
281 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
282 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
283 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
284 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
285 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
286 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
287 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
288 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
289 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
290 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
291 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
292 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
293 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
294 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
295 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
296 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
297 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
298 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
299 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
300 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
301 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
302 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
303 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
304 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
305 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
306 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
307 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
308 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
309 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
310 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
311 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
312 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
313 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
314 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
315 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
316 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
317 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
318 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
319 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
320 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
321 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
322 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
323 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
324 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
325 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
326 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
327 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
328 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
329 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
330 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
331 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
332 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
333 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
334 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
335 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
336 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
337 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
338 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
339 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
340 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
341 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
342 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
343 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
344 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
345 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
346 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
347 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
348 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
349 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
350 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
351 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
352 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
353 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
354 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
355 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
356 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
357 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
358 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
359 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
360 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
361 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
362 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
363 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
364 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
365 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
366 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
367 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
368 Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyce Rozdział 2013
369 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
370 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
371 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
372 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
373 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
374 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
375 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
376 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
377 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
378 Analysis model of transformer by PDC method Referat 2013
379 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
380 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Referat 2014
381 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
382 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2013
383 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
384 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
385 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
386 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
387 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
388 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
389 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
390 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
391 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
392 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
393 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
394 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
395 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
396 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
397 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
398 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
399 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
400 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
401 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
402 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
403 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
404 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
405 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
406 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
407 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
408 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
409 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
410 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
411 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
412 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
413 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
414 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
415 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
416 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
417 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
418 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Referat 2014
419 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
420 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
421 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
422 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
423 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
424 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
425 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
426 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
427 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
428 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
429 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
430 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
431 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
432 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
433 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
434 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
435 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
436 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
437 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
438 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
439 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
440 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
441 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
442 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
443 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
444 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
445 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
446 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
447 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
448 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
449 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
450 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
451 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
452 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
453 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
454 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
455 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
456 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
457 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
458 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
459 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
460 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
461 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
462 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Referat 2014
463 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
464 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
465 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Referat 2013
466 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
467 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
468 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
469 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
470 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
471 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
472 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
473 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
474 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
475 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
476 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
477 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
478 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
479 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
480 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
481 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
482 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
483 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
484 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
485 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
486 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
487 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
488 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
489 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
490 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
491 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
492 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
493 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
494 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
495 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
496 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
497 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
498 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
499 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
500 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013