Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 5674
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
2 100 lat serów topionych Artykuł 2011
3 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
4 24 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
5 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
6 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
7 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
8 3d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
9 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
10 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
11 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
12 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
13 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
14 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
15 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
16 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
17 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
18 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
19 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Artykuł 2014
20 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
21 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
22 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
23 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
24 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
25 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
26 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
27 Actual problems of economics Artykuł 2013
28 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
29 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
30 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
31 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
32 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
33 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
34 Adhesive properties Rozdział 2012
35 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
36 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
37 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
38 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
39 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
40 Adult motivation to study of new information technologies – research results Referat 2014
41 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
42 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
43 Advanced numerical modelling Monografia 2011
44 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
45 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
46 Aeration of soils and plants Hasło 2011
47 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
48 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
49 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
50 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
51 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
52 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
53 Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern Poland Rozdział 2011
54 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
55 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
56 Akademia po turecku Artykuł 2012
57 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
58 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
59 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
60 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
61 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
62 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
63 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
64 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
65 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
66 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
67 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
68 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
69 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
70 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
71 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
72 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
73 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
74 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
75 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
76 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
77 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
78 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
79 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
80 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
81 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
82 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
83 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
84 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
85 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
86 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
87 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
88 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
89 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
90 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
91 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
92 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
93 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
94 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
95 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
96 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
97 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
98 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
99 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
100 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
101 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
102 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
103 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
104 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
105 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
106 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
107 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
108 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
109 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
110 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
111 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
112 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
113 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
114 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
115 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
116 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
117 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
118 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
119 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
120 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
121 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
122 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
123 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
124 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
125 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
126 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
127 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
128 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
129 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
130 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
131 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
132 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
133 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
134 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
135 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
136 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
137 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
138 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
139 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
140 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
141 Analiza naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
142 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
143 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
144 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
145 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
146 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
147 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
148 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
149 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
150 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
151 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
152 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
153 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
154 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
155 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
156 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
157 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
158 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
159 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
160 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
161 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
162 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
163 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
164 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
165 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
166 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
167 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
168 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
169 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
170 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
171 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
172 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
173 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
174 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
175 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
176 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko. Artykuł 2014
177 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
178 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
179 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
180 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
181 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
182 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
183 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
184 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
185 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
186 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
187 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
188 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
189 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
190 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
191 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
192 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
193 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
194 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
195 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
196 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
197 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
198 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
199 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
200 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
201 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
202 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
203 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
204 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
205 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
206 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
207 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
208 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
209 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
210 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
211 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
212 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
213 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
214 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
215 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
216 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
217 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
218 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
219 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
220 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
221 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
222 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
223 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
224 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
225 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
226 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
227 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
228 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
229 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
230 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
231 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
232 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
233 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
234 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie. Rozdział 2013
235 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
236 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
237 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
238 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
239 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
240 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
241 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
242 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
243 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
244 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
245 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
246 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
247 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
248 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
249 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
250 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
251 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
252 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
253 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
254 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
255 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
256 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
257 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
258 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
259 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
260 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
261 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
262 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
263 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
264 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
265 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
266 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
267 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
268 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
269 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
270 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
271 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
272 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
273 Analiza wytrzymałościowa elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
274 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
275 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
276 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
277 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
278 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
279 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
280 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
281 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
282 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
283 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
284 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
285 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
286 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
287 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
288 Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyce Rozdział 2013
289 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
290 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
291 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
292 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
293 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
294 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
295 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
296 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
297 Analysis model of transformer by PDC method Referat 2013
298 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
299 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Referat 2014
300 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
301 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2013
302 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
303 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
304 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
305 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
306 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
307 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
308 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
309 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
310 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
311 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
312 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
313 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
314 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
315 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
316 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
317 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
318 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
319 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
320 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
321 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
322 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
323 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
324 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
325 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
326 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
327 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
328 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
329 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
330 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
331 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
332 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
333 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
334 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
335 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
336 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
337 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
338 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
339 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
340 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
341 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
342 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
343 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
344 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
345 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
346 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
347 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
348 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
349 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
350 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
351 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
352 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
353 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
354 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
355 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
356 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
357 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
358 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
359 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
360 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
361 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
362 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
363 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
364 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
365 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
366 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
367 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
368 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
369 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
370 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Referat 2013
371 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
372 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
373 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
374 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
375 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
376 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
377 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
378 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
379 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
380 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
381 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
382 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
383 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
384 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
385 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
386 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
387 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
388 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
389 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
390 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
391 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
392 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
393 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
394 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
395 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
396 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
397 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
398 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
399 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
400 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
401 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
402 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
403 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
404 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Referat 2014
405 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
406 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
407 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
408 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
409 Application of hydrodynamic cavitation for leachate ofmunicipal landfill site Referat 2011
410 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
411 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
412 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
413 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
414 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013
415 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Referat 2011
416 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
417 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases Referat 2012
418 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
419 Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatment Rozdział 2012
420 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate Referat 2013
421 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
422 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems Artykuł 2013
423 Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devices Referat 2011
424 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
425 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge Artykuł 2013
426 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process Artykuł 2013
427 Application of zeolites for radium removal from mine water Artykuł 2013
428 Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics Referat 2013
429 Applications of electrical impedance tomography in copper-mine ceiling Referat 2013
430 Applications of regression methods to humidity sensors calibration Artykuł 2011
431 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation Referat 2013
432 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production Artykuł 2013
433 Approximation of random sums of random variables in insurance Artykuł 2014
434 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Artykuł 2012
435 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Referat 2012
436 Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowych Referat 2011
437 Architecture of a server application for use in environmental patient monitoring Referat 2013
438 Architecture of Warsaws cross-city line stations Rozdział 2012
439 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku Artykuł 2011
440 Architektura a kontekst miejsca Artykuł 2012
441 Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta Artykuł 2013
442 Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej Rozdział 2012
443 Architektura komputerów i systemy operacyjne Monografia 2011
444 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność Rozdział 2011
445 Architektura z poszanowaniem miejsca Artykuł 2011
446 Are you in h? Artykuł 2013
447 Areozole w powietrzu wewnętrznym Monografia 2013
448 Arms animation based on human hierarchical tree model Artykuł 2014
449 Artificial inteligence techniques in cloud manufacturing Rozdział 2012
450 Arytmetyka komputerów Rozdział 2011
451 Aspects of selected properties of polymer composites with natural fibers Rozdział 2013
452 Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM Artykuł 2012
453 Aspekty psychologiczne : między ciałem a umysłem = The psychological aspects : between the body and the mind Monografia 2014
454 Aspekty realizacyjne projektu "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2011
455 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej Artykuł 2012
456 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych Artykuł 2012
457 Aspekty terminologiczne projektowania kół zębatych w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej Rozdział 2013
458 Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project Artykuł 2014
459 Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at "Hajdow" WWT devices Referat 2013
460 Assessing the influence of porosity in the deformation of metal-ceramic composites Artykuł 2011
461 Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image Artykuł 2012
462 Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river. Referat 2013
463 Assessment of significance of features acquired from thyroid ultrasonograms in Hashimoto's disease Artykuł 2012
464 Assessment of the QoE in Voice Services based on the self-organizing neural network structure Referat 2011
465 An assessment of trailer suspension dynamic behavior via vibration measurements Artykuł 2012
466 Assessment of user experience with responsive web applications using expert method and cognitive walkthrough : a case study Referat 2013
467 Assessment of water content in an impregnated pressboard based on DC conductivity measurements. Theoretical assumptions Artykuł 2014
468 Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas Rozdział 2012
469 Assignment problem and its extensions for construction project scheduling Artykuł 2014
470 Asymptotic behaviour of diffusions on graphs Rozdział 2014
471 Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposes Referat 2011
472 Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposes Artykuł 2013
473 Atmospheric pressure plasma jet for non-thermal resistant materials Referat 2012
474 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces Artykuł 2012
475 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces Referat 2014
476 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization purposes Referat 2011
477 Atmospheric pressure plasma jet in biological decontamination and treatment Referat 2012
478 Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości Rozdział 2011
479 Audyt systemu jakości w przemyśle spożywczym Artykuł 2014
480 Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa Monografia 2012
481 Automated data analysis based on signal processing for two dimensional NDI data of the composite structures Artykuł 2013
482 Automated NMR-relaxometry for control of production and quality Artykuł 2014
483 Automatic measurement of time constant for temperature sensors Artykuł 2013
484 Automatic milk quality control system Referat 2013
485 Automation of measurement processing of substance concentration in water by photometric methods in monitoring and control system of a state Referat 2013
486 Automation of shafts machining about low rigidity Rozdział 2013
487 Automation of the process of testing pressure sensors Referat 2013
488 Automatyczna kontrola pozycjonowania robota w elastycznym gnieździe wytwarzania z zastosowaniem technik wizyjnych Artykuł 2014
489 Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych Artykuł 2011
490 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 Artykuł 2013
491 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 Artykuł 2013
492 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego żródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym Artykuł 2013
493 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym Artykuł 2013
494 An autoparametric energy harvester Artykuł 2013
495 Autoparametric vibrations of a nonlinear system with a pendulum and magnetorheological damping Rozdział 2012
496 Autoregression models for unemployment rate Artykuł 2011
497 AVL Simulation tools : practical applications Monografia 2012
498 Awaryjny system bezpieczeństwa pojazdu dla oblodzonych powierzchni - „KOLCE” Artykuł 2011
499 B2B e-relationships in Poland: results of the survey Artykuł 2013
500 Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersions Referat 2013