W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2014. Czytaj dalej

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 6742
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
3 100 lat serów topionych Artykuł 2011
4 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
5 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
6 24 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
7 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
8 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
9 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
10 3d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
11 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
12 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014 Monografia 2014
13 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts Monografia 2014
14 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
15 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
16 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
17 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
18 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
19 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
20 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
21 AC Hopping Conductance in Nanocomposite Films with Ferromagnetic Alloy Nanoparticles in a PbZrTiO3 Matrix Artykuł 2015
22 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
23 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
24 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
25 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Referat 2014
26 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
27 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
28 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
29 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
30 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
31 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
32 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
33 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
34 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
35 Actual problems of economics Artykuł 2013
36 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
37 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
38 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
39 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
40 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
41 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
42 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
43 Adhesive properties Rozdział 2012
44 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
45 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
46 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
47 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
48 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
49 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne Rozdział 2014
50 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
51 Adult motivation to study of new information technologies – research results Referat 2014
52 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
53 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
54 Advanced numerical modelling Monografia 2011
55 Advanced technological plasmas Referat 2014
56 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
57 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
58 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
59 Aeration of soils and plants Hasło 2011
60 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
61 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
62 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
63 Aerosol particles during Masses in a church Referat 2014
64 Aerosols in a dental office Referat 2014
65 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
66 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
67 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions Rozdział 2014
68 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
69 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
70 Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern Poland Rozdział 2011
71 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology Referat 2013
72 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
73 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
74 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
75 Aircraft radial engine cfd cooling model Referat 2014
76 Akademia po turecku Artykuł 2012
77 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
78 Aktualne problemy dostosowywania kształcenia na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynkowych Referat 2014
79 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
80 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
81 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
82 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
83 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” Rozdział 2014
84 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
85 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
86 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
87 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
88 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
89 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
90 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
91 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
92 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
93 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
94 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
95 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
96 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
97 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
98 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
99 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
100 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
101 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
102 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
103 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup Referat 2014
104 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
105 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
106 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
107 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
108 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
109 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
110 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
111 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
112 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
113 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
114 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
115 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
116 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
117 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
118 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
119 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
120 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
121 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
122 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
123 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
124 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
125 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
126 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
127 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
128 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
129 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
130 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
131 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
132 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
133 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
134 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
135 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Referat 2014
136 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
137 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
138 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
139 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
140 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
141 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
142 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
143 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
144 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Monografia 2014
145 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
146 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
147 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
148 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
149 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
150 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
151 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
152 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
153 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych Rozdział 2014
154 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
155 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
156 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
157 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
158 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
159 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
160 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
161 Analiza MES płytowego elementu sprężystego Referat 2014
162 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
163 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
164 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
165 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia Referat 2014
166 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
167 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
168 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
169 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
170 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
171 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
172 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
173 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
174 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
175 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
176 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
177 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
178 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
179 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
180 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
181 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L Rozdział 2015
182 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
183 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
184 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
185 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
186 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
187 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
188 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
189 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
190 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
191 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
192 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
193 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
194 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 Referat 2014
195 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
196 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
197 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
198 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
199 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
200 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
201 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
202 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
203 Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych Referat 2012
204 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
205 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
206 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
207 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
208 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie Rozdział 2013
209 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
210 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
211 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
212 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
213 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
214 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
215 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
216 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
217 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
218 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
219 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
220 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
221 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
222 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko. Artykuł 2014
223 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
224 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
225 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
226 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
227 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
228 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
229 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
230 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
231 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
232 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
233 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
234 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
235 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej Rozdział 2015
236 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Referat 2014
237 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
238 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
239 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Referat 2014
240 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
241 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
242 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
243 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
244 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
245 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
246 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
247 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
248 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
249 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
250 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
251 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
252 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
253 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
254 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
255 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
256 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
257 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
258 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
259 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
260 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
261 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
262 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
263 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
264 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
265 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
266 Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami Monografia 2014
267 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
268 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
269 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
270 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
271 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
272 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
273 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
274 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
275 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
276 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
277 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
278 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
279 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
280 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
281 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
282 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
283 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
284 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
285 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
286 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
287 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w puchaczowie Artykuł 2014
288 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie. Rozdział 2013
289 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
290 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
291 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
292 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
293 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
294 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
295 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
296 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
297 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
298 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
299 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
300 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
301 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
302 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
303 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
304 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
305 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
306 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
307 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
308 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
309 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
310 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
311 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
312 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
313 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
314 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
315 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
316 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
317 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
318 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
319 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
320 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
321 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
322 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
323 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
324 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
325 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
326 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
327 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
328 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
329 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
330 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
331 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
332 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
333 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
334 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
335 Analiza wytrzymałościowa elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
336 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
337 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
338 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
339 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
340 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
341 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
342 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
343 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
344 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
345 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
346 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
347 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
348 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
349 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
350 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
351 Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyce Rozdział 2013
352 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
353 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
354 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
355 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
356 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
357 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
358 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
359 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
360 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
361 Analysis model of transformer by PDC method Referat 2013
362 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
363 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Referat 2014
364 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
365 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2013
366 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
367 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
368 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
369 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
370 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
371 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
372 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
373 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
374 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
375 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
376 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
377 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
378 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
379 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
380 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
381 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
382 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
383 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
384 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
385 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
386 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
387 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
388 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
389 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
390 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
391 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
392 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
393 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
394 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
395 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
396 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
397 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
398 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
399 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
400 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
401 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Referat 2014
402 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
403 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
404 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
405 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
406 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
407 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
408 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
409 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
410 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
411 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
412 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
413 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
414 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
415 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
416 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
417 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
418 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
419 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
420 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
421 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
422 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
423 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
424 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
425 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
426 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
427 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
428 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
429 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
430 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
431 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
432 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
433 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
434 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
435 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
436 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
437 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
438 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
439 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
440 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
441 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
442 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
443 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2014
444 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Referat 2014
445 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
446 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
447 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Referat 2013
448 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
449 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
450 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
451 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
452 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
453 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
454 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
455 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
456 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
457 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
458 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
459 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
460 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
461 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
462 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
463 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
464 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
465 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
466 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
467 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
468 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
469 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
470 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
471 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
472 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
473 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
474 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
475 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
476 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
477 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
478 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
479 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
480 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
481 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
482 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
483 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
484 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
485 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
486 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
487 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Referat 2014
488 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
489 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
490 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
491 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
492 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
493 Application of hydrodynamic cavitation for leachate ofmunicipal landfill site Referat 2011
494 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
495 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
496 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
497 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
498 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
499 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure Referat 2014
500 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013