Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 4798
Lp. Tytuł Typ Rok
110 lat Oddziału Lubelskiego PTETiSMonografia2011
2100 lat serów topionychArtykuł2011
32-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquidsReferat2011
424 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysisRozdział2014
52G YBCO coated conductors for superconducting transformer windingsReferat2013
63-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additiveReferat2011
73D BEM froward problem for diffusive optical tomographyRozdział2011
83d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing millArtykuł2012
950 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki LubelskiejArtykuł2014
108th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń]Monografia2013
11Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział2012
12Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł2013
13Absolwent na miarę czasuArtykuł2012
14Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział2011
15Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTPArtykuł2012
16AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectricReferat2013
17AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−xArtykuł2014
18Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' bucklingReferat2013
19Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphoneArtykuł2011
20Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom ProjectReferat2011
21Active positive position feedback control for composite flexible structuresReferat2013
22Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithmsArtykuł2011
23Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitationsArtykuł2013
24Active vibration suppression by application of macro fiber compositeArtykuł2011
25Actual problems of economicsArtykuł2013
26Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQSArtykuł2011
27Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable stateArtykuł2012
28An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measureArtykuł2012
29Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł2013
30Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applicationsReferat2013
31Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysisArtykuł2012
32Adhesive propertiesRozdział2012
33Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł2013
34Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differencesMonografia2011
35The adoption of robot paradigms in the education processRozdział2011
36Advanced car driving simulator - As 1200-6Artykuł2011
37Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligenceArtykuł2012
38Advanced numerical modellingMonografia2011
39Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the projectArtykuł2013
40Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat2011
41Aeration of soils and plantsHasło2011
42Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower modelsReferat2012
43Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classroomsRozdział2011
44Affine invariants of annuliArtykuł2012
45After the historic bridge renovation in LublinRozdział2013
46Aggregateu supply decision model for roadworksReferat2012
47Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonychPatent2013
48Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern PolandRozdział2011
49Air deodorization by means of fibrous ion exchangers.Referat2011
50Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchangerArtykuł2011
51Akademia po tureckuArtykuł2012
52Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyznyRozdział2011
53Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowaniaReferat2011
54Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowychArtykuł2012
55Algorithms of parallel computationsRozdział2011
56Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarekArtykuł2011
57Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznychArtykuł2012
58Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznegoReferat2012
59Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł2012
60Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznychArtykuł2012
61Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznychReferat2012
62Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacjiArtykuł2011
63Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCallReferat2012
64Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCallArtykuł2012
65Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazduReferat2014
66Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł2013
67Alternative fuels for diesel enginesArtykuł2013
68Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methodsArtykuł2013
69Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczneArtykuł2012
70Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat2013
71Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkáchRozdział2012
72Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resinArtykuł2012
73Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiencyReferat2011
74Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowychRozdział2013
75Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìstArtykuł2012
76Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnymArtykuł2013
77Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w LublinieArtykuł2012
78Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wodyRozdział2012
79Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnychReferat2012
80Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznejRozdział2012
81Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymiArtykuł2011
82Analiza danych dla potrzeb biznesuRozdział2011
83Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanychArtykuł2013
84Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1Rozdział2011
85Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecieRozdział2012
86Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniemArtykuł2013
87Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w PolsceArtykuł2012
88Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHzRozdział2012
89Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnychArtykuł2011
90Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowcaArtykuł2011
91Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczymRozdział2011
92Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiegoArtykuł2012
93Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowychRozdział2013
94Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiówArtykuł2012
95Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec FabrycznyArtykuł2011
96Analiza intensywności użytkowania pojazdów (Część I)Artykuł2012
97Analiza intensywności użytkowania pojazdów (Część II)Artykuł2012
98Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowejArtykuł2011
99Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowegoArtykuł2011
100Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5Artykuł2011
101Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonychArtykuł2011
102Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowejArtykuł2011
103Analiza kosztów ogrzewania domuArtykuł2011
104Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowychArtykuł2013
105Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznychRozdział2013
106Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłąArtykuł2011
107Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznymArtykuł2011
108Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowejArtykuł2012
109Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniemArtykuł2013
110Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowychRozdział2013
111Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowegoArtykuł2012
112Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowcaArtykuł2011
113Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatioArtykuł2011
114Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznychArtykuł2014
115Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizeraArtykuł2011
116Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie LublinaArtykuł2011
117Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowejRozdział2013
118Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowegoArtykuł2011
119Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjnościRozdział2012
120Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WNRozdział2013
121Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeńReferat2011
122Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Część I. Podstawy teoretyczneArtykuł2013
123Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Część II. Badania maszynoweArtykuł2013
124Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnychRozdział2013
125Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacjiArtykuł2012
126Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcieArtykuł2011
127Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowychArtykuł2011
128Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowejArtykuł2011
129Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł2011
130Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat2012
131Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł2011
132Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnymArtykuł2011
133Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011Artykuł2013
134Analiza numeryczna tłoka silnika WanklaArtykuł2011
135Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymiArtykuł2011
136Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31Artykuł2012
137Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł2013
138Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowychReferat2013
139Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskimArtykuł2013
140Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnychArtykuł2013
141Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł2012
142Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskimArtykuł2012
143Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFDRozdział2013
144Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowegoArtykuł2011
145Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł2014
146Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarczaArtykuł2011
147Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikroporyArtykuł2012
148Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowychRozdział2012
149Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko.Artykuł2014
150Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminiumArtykuł2011
151Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonaniaArtykuł2011
152Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernymArtykuł2011
153Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i arima. Część IIArtykuł2011
154Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanuArtykuł2011
155Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanuArtykuł2011
156Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowychRozdział2011
157Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział2013
158Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowychArtykuł2012
159Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w PolsceArtykuł2011
160Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistychArtykuł2011
161Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytoweArtykuł2011
162Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnegoRozdział2014
163Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnychArtykuł2011
164Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł2013
165Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej.Referat2013
166Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonemArtykuł2013
167Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanegoArtykuł2013
168Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnychArtykuł2013
169Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowegoArtykuł2013
170Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowychArtykuł2012
171Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturingRozdział2011
172Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznychArtykuł2012
173Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożeniaRozdział2013
174Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożeniaRozdział2013
175Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotnościArtykuł2011
176Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacjiArtykuł2012
177Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelnościArtykuł2012
178Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowejArtykuł2011
179Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatruArtykuł2011
180Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonychArtykuł2012
181Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizjiReferat2012
182Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratoremArtykuł2013
183Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowegoArtykuł2012
184Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat2012
185Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacjąArtykuł2012
186Analiza sektorowa i zagrożenia upadłościąRozdział2013
187Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowychArtykuł2012
188Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł2012
189Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistejMonografia2011
190Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Część I. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawachArtykuł2012
191Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Część II. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opokiArtykuł2013
192Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerceRozdział2013
193Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwaArtykuł2011
194Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnejArtykuł2013
195Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnegoRozdział2012
196Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowejArtykuł2012
197Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowegoArtykuł2012
198Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókienArtykuł2012
199Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniuArtykuł2012
200Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MESArtykuł2011
201Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużeniaArtykuł2014
202Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejeniaRozdział2014
203Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie.Rozdział2013
204Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnegoArtykuł2012
205Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowymArtykuł2011
206Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebremArtykuł2012
207Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZnReferat2011
208Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł2011
209Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVCArtykuł2012
210Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnychReferat2012
211Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnychArtykuł2012
212Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70Artykuł2012
213Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010.Rozdział2013
214Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieArtykuł2012
215Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieArtykuł2012
216Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieArtykuł2012
217Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieReferat2012
218Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w LublinieReferat2013
219Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w LublinieArtykuł2013
220Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnejArtykuł2011
221Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ściekówArtykuł2012
222Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętychArtykuł2012
223Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczynyArtykuł2013
224Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanymArtykuł2011
225Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział2014
226Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojeniaArtykuł2011
227Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowychArtykuł2011
228Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowejArtykuł2011
229Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznegoArtykuł2013
230Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeńArtykuł2013
231Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwaczeArtykuł2012
232Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-NiArtykuł2011
233Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanieArtykuł2013
234Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronówArtykuł2012
235Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładniArtykuł2011
236Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł2012
237Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowegoArtykuł2013
238Analiza wytrzymałościowa elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowegoRozdział2013
239Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS cz. IArtykuł2012
240Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS cz. IReferat2012
241Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS cz. IIArtykuł2012
242Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS cz. IIReferat2012
243Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. BernardyńskiejArtykuł2011
244Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArcReferat2011
245Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowejRozdział2012
246Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnejRozdział2012
247Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnejRozdział2012
248Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MESReferat2011
249Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyceRozdział2013
250Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł2011
251Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądoweArtykuł2011
252Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowegoArtykuł2012
253Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowegoRozdział2013
254Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł2013
255Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałościArtykuł2012
256Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research resultsArtykuł2013
257Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast modelsReferat2011
258Analysis model of transformer by PDC methodReferat2013
259Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groupsReferat2012
260Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber compositeReferat2011
261Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł2013
262Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCLArtykuł2014
263Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transformReferat2011
264Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook modelArtykuł2011
265Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook modelReferat2011
266Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillatorsArtykuł2013
267An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. part IReferat2012
268An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. part IArtykuł2012
269An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. part IIArtykuł2012
270Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotatingReferat2013
271Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materialsReferat2011
272Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engineArtykuł2011
273Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent platesRozdział2013
274The analysis of diagonal crack propagation in concrete beamsArtykuł2012
275Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonizationReferat2012
276Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział2013
277Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prismReferat2011
278Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasersArtykuł2012
279Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancerArtykuł2011
280The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat2013
281Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3Artykuł2011
282Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plantsReferat2012
283Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured dataReferat2013
284The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolsetArtykuł2012
285The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitationReferat2012
286Analysis of human motion interpolation methods based on real captured dataReferat2013
287Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive typeArtykuł2013
288Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive typeReferat2013
289The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beamArtykuł2013
290Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat2011
291Analysis of measurement signalsRozdział2011
292Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformersArtykuł2013
293Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaftArtykuł2012
294Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział2013
295Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEMArtykuł2012
296Analysis of motion interpolation methodsArtykuł2012
297Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma productsReferat2012
298Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint partReferat2012
299Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint partArtykuł2012
300An analysis of selected diesel engine start-up parametersArtykuł2011
301Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D dataArtykuł2013
302The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot studyRozdział2011
303An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ashArtykuł2014
304Analysis of spinning of conical vesselsRozdział2013
305Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloyArtykuł2011
306Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probeArtykuł2013
307The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal periodArtykuł2011
308Analysis of the dual control system operation during failure conditionsArtykuł2013
309Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bitsRozdział2012
310The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emissionArtykuł2013
311An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail companyArtykuł2011
312An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail companyReferat2011
313Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział2013
314Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential buildingReferat2013
315Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł2014
316The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł2014
317The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limitersReferat2013
318An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł2011
319Analysis of trolleybus energy consumptionArtykuł2013
320The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industryReferat2013
321An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat2013
322An analysis of vehicle repair costs in a transportation companyReferat2012
323Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinderReferat2012
324Analysis thermal processes in distribution oil transformerReferat2013
325Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening processArtykuł2013
326The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starchArtykuł2012
327Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambientReferat2012
328Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambientArtykuł2013
329Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereignReferat2013
330Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compoundsArtykuł2013
331Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeńArtykuł2014
332Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracownikówRozdział2012
333Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznychArtykuł2011
334Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25]Patent2012
335The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε modelArtykuł2012
336Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structureArtykuł2012
337The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEMReferat2011
338Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tiresRozdział2011
339Application of B2B model for creating a marketing productReferat2013
340The application of cloud computing in programming of intelligent electric networksReferat2013
341Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radarReferat2011
342Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their propertiesArtykuł2013
343Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat2012
344Application of dic technique for monitoring of deformation process of spr hybrid joints Artykuł2013
345The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildingsReferat2011
346Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlementsArtykuł2011
347Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parametersArtykuł2011
348Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parametersArtykuł2012
349Application of frequency analysis in human posture diagnosisReferat2013
350Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseedsArtykuł2013
351Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds.Referat2012
352Application of hydrodynamic cavitation for leachate ofmunicipal landfill site Referat2011
353Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineeringMonografia2012
354Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changesArtykuł2012
355Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases.Artykuł2012
356Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurementArtykuł2013
357Application of optical wave microphone to gliding arc dischargeReferat2011
358Application of optical wave microphone to gliding arc dischargeArtykuł2012
359Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gasesReferat2012
360Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authorsArtykuł2012
361Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatmentRozdział2012
362Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachateReferat2013
363Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetalArtykuł2012
364Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systemsArtykuł2013
365Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devicesReferat2011
366Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring systemArtykuł2012
367Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludgeArtykuł2013
368Application of wavelet transform in analysis of jet grinding processArtykuł2013
369Application of zeolites for radium removal from mine water Artykuł2013
370Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics Referat2013
371Applications of electrical impedance tomography in copper-mine ceilingReferat2013
372Applications of regression methods to humidity sensors calibrationArtykuł2011
373Applications of stochastic analysis in damped soud propagationReferat2013
374The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of productionArtykuł2013
375Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomialsArtykuł2012
376Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomialsReferat2012
377Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowychReferat2011
378Architecture of a server application for use in environmental patient monitoringReferat2013
379Architecture of Warsaws cross-city line stationsRozdział2012
380Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w KraśnikuArtykuł2011
381Architektura a kontekst miejscaArtykuł2012
382Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta Artykuł2013
383Architektura dworców warszawskiej linii średnicowejRozdział2012
384Architektura komputerów i systemy operacyjneMonografia2011
385Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesnośćRozdział2011
386Architektura z poszanowaniem miejscaArtykuł2011
387Are you in h?Artykuł2013
388Areozole w powietrzu wewnętrznymMonografia2013
389Arms animation based on human hierarchical tree modelArtykuł2014
390Artificial inteligence techniques in cloud manufacturingRozdział2012
391Arytmetyka komputerówRozdział2011
392Aspects of selected properties of polymer composites with natural fibersRozdział2013
393Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEMArtykuł2012
394Aspekty realizacyjne projektu "Absolwent na miarę czasu"Rozdział2011
395Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznejArtykuł2012
396Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układzch klimatyzacyjnychArtykuł2012
397Aspekty terminologiczne projektowania kół zębatych w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiejRozdział2013
398Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at "Hajdow" WWT devicesReferat2013
399Assessing the influence of porosity in the deformation of metal-ceramic compositesArtykuł2011
400Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame imageArtykuł2012
401Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river.Referat2013
402Assessment of significance of features acquired from thyroid ultrasonograms in Hashimoto's diseaseArtykuł2012
403Assessment of the QoE in Voice Services based on the self-organizing neural network structureReferat2011
404An assessment of trailer suspension dynamic behavior via vibration measurementsArtykuł2012
405Assessment of user experience with responsive web applications using expert method and cognitive walkthrough : a case studyReferat2013
406Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areasRozdział2012
407Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposesReferat2011
408Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposesArtykuł2013
409Atmospheric pressure plasma jet for non-thermal resistant materialsReferat2012
410Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfacesArtykuł2012
411Atmospheric pressure plasma jet for sterilization purposesReferat2011
412Atmospheric pressure plasma jet in biological decontamination and treatmentReferat2012
413Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartościRozdział2011
414Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwaMonografia2012
415Automated data analysis based on signal processing for two dimensional NDI data of the composite structures Artykuł2013
416Automated NMR-relaxometry for control of production and quality Artykuł2014
417Automatic measurement of time constant for temperature sensorsArtykuł2013
418Automatic milk quality control systemReferat2013
419Automation of measurement processing of substance concentration in water by photometric methods in monitoring and control system of a state Referat2013
420Automation of shafts machining about low rigidity Rozdział2013
421Automation of the process of testing pressure sensorsReferat2013
422Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczychArtykuł2011
423Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5Artykuł2013
424Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5Artykuł2013
425Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego żródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowymArtykuł2013
426Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym Artykuł2013
427An autoparametric energy harvesterArtykuł2013
428Autoparametric vibrations of a nonlinear system with a pendulum and magnetorheological damping Rozdział2012
429Autoregression models for unemployment rateArtykuł2011
430AVL Simulation tools : practical applicationsMonografia2012
431Awaryjny system bezpieczeństwa pojazdu dla oblodzonych powierzchni - „KOLCE”Artykuł2011
432B2B e-relationships in Poland: results of the surveyArtykuł2013
433Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersionsReferat2013
434Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizguRozdział2013
435Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznychReferat2011
436Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowejReferat2011
437Badania CFD i analiza przedniego skrzydła bolidu Formuły 1 w programie ANSYS Fluent Rozdział2013
438Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HPArtykuł2012
439Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókienArtykuł2012
440Badania drgań budynków przemysłowychReferat2013
441Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. I. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającymArtykuł2011
442Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. II, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindraArtykuł2012
443Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. III. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindraArtykuł2012
444Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz.IV Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypuArtykuł2013
445Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prąduReferat2011
446Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymiReferat2012
447Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacjiArtykuł2012
448Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznychArtykuł2011
449Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującymArtykuł2011
450Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMAReferat2014
451Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazuArtykuł2014
452Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazuArtykuł2013
453Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu Artykuł2014
454Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego silnika o ZI w stanach dynamicznych Artykuł2013
455Badania eksploatacyjne pojazdu jednośladowego z napędem elektrycznymRozdział2013
456Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieścieArtykuł2012
457Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na SłowacjiReferat2014
458Badania emisji pól elektromagnetycznychRozdział2011
459Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laseremArtykuł2012
460Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowejReferat2012
461Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012Artykuł2012
462Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynkuArtykuł2012
463Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVCReferat2012
464Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnejArtykuł2012
465Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu Rozdział2013
466Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskichMonografia2012
467Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowegoArtykuł2013
468Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnegoArtykuł2011
469Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na suchoArtykuł2013
470Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowoArtykuł2013
471Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fireArtykuł2012
472Badania modelowe lotniczego układu paliwowegoArtykuł2011
473Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w BiłgorajuArtykuł2014
474Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporynyArtykuł2012
475Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wodyArtykuł2012
476Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowychArtykuł2011
477Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej Artykuł2013
478Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzeniaArtykuł2012
479Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymiRozdział2013
480Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementowąArtykuł2011
481Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedziArtykuł2013
482Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznychMonografia2012
483Badania natężenia dźwięku na terenie campusu Politechniki LubelskiejRozdział2011
484Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczneArtykuł2013
485Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowejRozdział2013
486Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu Monografia2013
487Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanychArtykuł2011
488Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł2012
489Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowaniaRozdział2013
490Badania opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie ślizgu metodą numeryczną CFDRozdział2013
491Badania opływu profilu lotniczego w tunelu aerodynamicznymRozdział2012
492Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w LublinieReferat2012
493Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowychArtykuł2012
494Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowychReferat2013
495Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowychArtykuł2013
496Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDRArtykuł2011
497Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnikaArtykuł2012
498Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernymRozdział2013
499Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkdArtykuł2011
500Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł2012
501Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowaniaArtykuł2013
502Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PHArtykuł2011
503Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6Artykuł2012
504Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniuArtykuł2011
505Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponentyArtykuł2013
506Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczyArtykuł2013
507Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowychArtykuł2012
508Badania procesu spalania mieszanin wodoru i benzyny w silniku o zapłonie iskrowym Artykuł2013
509Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowymArtykuł2011
510Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym wtryskiem gazu propan-butanArtykuł2011
511Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiemArtykuł2012
512Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowychArtykuł2013
513Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatruArtykuł2011
514Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat.Rozdział2013
515Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoruArtykuł2012
516Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczychArtykuł2011
517Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezuArtykuł2012
518Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MSReferat2013
519Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE)Artykuł2013
520Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 Rozdział2013
521Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedlaArtykuł2013
522Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowychArtykuł2011
523Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy Artykuł2013
524Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSMRozdział2011
525Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSMRozdział2012
526Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorówArtykuł2012
527Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-BArtykuł2012
528Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiejArtykuł2011
529Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczychRozdział2013
530Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnegoArtykuł2011
531Badania symulacyjne przepływu gazu przez tłoczkowy impulsowy wtryskiwacz gazu w stanach nieustalonychRozdział2013
532Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinderArtykuł2011
533Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł2012
534Badania symulacyjne wirnika turbiny wiatrowej o regulowanej powierzchni roboczejRozdział2012
535Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy Referat2013
536Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepyReferat2013
537Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczneArtykuł2013
538Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczneArtykuł2013
539Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezuArtykuł2013
540Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowychArtykuł2012
541Badania terenowe natężeń pola elektromagnetycznegoArtykuł2013
542Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiającychReferat2014
543Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnymArtykuł2013
544Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowegoArtykuł2013
545Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem e85Artykuł2011
546Badania wirnika turbiny wiatrowej o regulowanym położeniu łopat roboczychRozdział2012
547Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserowąRozdział2011
548Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniemRozdział2011
549Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanuArtykuł2012
550Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnegoArtykuł2013
551Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczyArtykuł2013
552Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolituArtykuł2013
553Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu)Artykuł2012
554Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laseremRozdział2011
555Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł2012
556Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznejRozdział2013
557Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowychArtykuł2011
558Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementowąArtykuł2012
559Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich. Katalog ofertMonografia2013
560Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczychArtykuł2013
561Badanie EMC spawarki inwertorowejRozdział2012
562Badanie emisji elektromagnetycznej w akademiku Politechniki LubelskiejRozdział2013
563Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacjiArtykuł2012
564Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losowąArtykuł2013
565Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznychArtykuł2012
566Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowychArtykuł2011
567Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezuArtykuł2012
568Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskimArtykuł2011
569Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowegoArtykuł2011
570Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowychArtykuł2012
571Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodąArtykuł2011
572Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenieRozdział2014
573Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-BReferat2013
574Badanie układów EBS i SRS samochodu ciężarowegoArtykuł2011
575Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnychArtykuł2013
576Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnegoArtykuł2011
577Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnychRozdział2011
578Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belekReferat2012
579Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnychArtykuł2011
580Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej.Artykuł2013
581Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej.Rozdział2013
582Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowychArtykuł2012
583Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnychArtykuł2011
584Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivityArtykuł2012
585The base of the methodical design and implementation of engineering education processArtykuł2012
586Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopperRozdział2014
587Bayesian estimation for deformed modified power series distributionArtykuł2013
588Baza Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczneArtykuł2013
589BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method LibraryRozdział2011
590BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method LibraryRozdział2011
591BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbersArtykuł2011
592Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznychArtykuł2011
593Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XXArtykuł2011
594Beton asfaltowy o wysokim module w PolsceArtykuł2011
595Beton odporny na działanie wysokich temperaturPatent2012
596Beton z włóknami odporny na pękanie.Artykuł2012
597Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17Artykuł2013
598Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzywReferat2012
599Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarejArtykuł2011
600Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC Referat2013
601Bezodpadowe dzielenie prętówArtykuł2011
602Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracjiRozdział2011
603Bezpieczeństwo jądroweArtykuł2013
604Bezpieczeństwo systemów informatycznychMonografia2013
605Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiejArtykuł2012
606Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach - cz. 2Artykuł2012
607Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach - cz. IArtykuł2012
608Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowymReferat2013
609Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowymArtykuł2013
610Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowaniaReferat2013
611Bezprzekładniowy napęd drzwi windyArtykuł2011
612Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowychArtykuł2013
613Bibliotekarze na seminarium w DrohobyczuArtykuł2013
614Bifurcations and chaos in cutting process models Rozdział2013
615Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber Rozdział2013
616Bifurcations in frictional model of cutting processReferat2013
617Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającejArtykuł2011
618Bioelectrochemical hydrogen and electricity production: theoretical bases, description and modeling of the processMonografia2013
619Biogas as a new source of organomercury compounds in the environmentReferat2013
620Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł2012
621Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary ObservationsArtykuł2012
622Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms communityRozdział2012
623Biological interpretation of the most informative peaks in the task of mass spectrometry data classificationArtykuł2011
624Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challengeArtykuł2013
625Biomasa jako surowiec energetycznyRozdział2012
626Biomass Co-combustion assessment based on geomatric features of flame regionReferat2013
627Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequenceReferat2013
628Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence Artykuł2014
629Biomass co-combustion process assessment using series of flame imagesArtykuł2013
630Biomass-coal combustion characterization using image processingReferat2011
631Biomaterials in transplantology and techniquesReferat2013
632Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowegoReferat2012
633Bionics - collaboration platform of natural science and techniquesReferat2013
634BionikaRozdział2012
635Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwojuMonografia2012
636Biopaliwa do silników wysokoprężnychRozdział2011
637Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ściekówArtykuł2011
638Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compundsArtykuł2011
639Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] Patent2013
640Bithreshold neurons learningArtykuł2013
641Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8Monografia2012
642Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stressesArtykuł2011
643BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokumentsRozdział2011
644Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental testsRozdział2012
645Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423]Patent2013
646Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of pliesReferat2012
647Buckling and post-buckling behaviour of top-hat cross-section composite beams with various sequences of plies Referat2013
648Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beamReferat2012
649Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section columnArtykuł2013
650Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-sectionReferat2012
651Buckling of composite beams - comparative evaluation by analytical, numerical and experimental methodReferat2012
652Buckling of thin-walled plates made of curvilinear fibre reinforced composite under uniaxial compressionReferat2013
653Budowa i badania nadprzewodnikowego bezrdzeniowego indukcyjnego ogranicznika prądu średniego napięciaReferat2011
654Budowa modeli 3D w edytorze Blender dla silnika gier jMonkeyEngineArtykuł2011
655Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych-cz.IArtykuł2012
656Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych-cz.IIArtykuł2012
657Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy XsensReferat2014
658Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniuArtykuł2012
659Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowychArtykuł2012
660Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy Monografia2013
661Budujmy mosty miejskieArtykuł2011
662Building a bridge between IT and non-IT specialists – Tempus ERAMISArtykuł2011
663Building structures in theory and practiceMonografia2013
664Business intelligence as a support in human resources strategies realization in contemporary organizationsArtykuł2014
665Business intelligence for small and medium sized businessesArtykuł2014
666Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwaArtykuł2011
667Business simulation games during the summer schools – the case studyReferat2012
668CAD 3D as a tool of intelligent manufacturing Referat2013
669The calculation of the airflow through the intake system of the Wankel engine Rozdział2012
670Calculation of the improper integrals for Fourier boundary element methodArtykuł2013
671Calibration against a reference set: A quantitative approach to assessment of the methods of assessment of scientific outputArtykuł2012
672Całkowanie numeryczne i analityczne na przykładzie metody elemntów brzegowych GalerkinaArtykuł2011
673Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych FourieraArtykuł2012
674Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera Referat2012
675Carbazole derivative based near ultraviolet organic light emitting diode with ZnMgO:al anode layerArtykuł2013
676Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions.Referat2013
677Cascade method of the determination of the sound level density probability distribution functionReferat2013
678A case study of driver behaviour using eye-trackerReferat2014
679Cavitation erosion resistance of Ni-Co based coatingsArtykuł2014
680Cellular process of polymer materialsRozdział2011
681CFD simulations of mechanical ventilation behavior in commercial premisesRozdział2012
682Change organization in random timeArtykuł2012
683Change the characteristics of steel 40X after melting of the plasma jet.Referat2012
684Changeability of concentrations and forms selected metalloids in landfill leachateReferat2013
685Changes in blow-by and compression pressure of a diesel engine during a bench durability testArtykuł2013
686Changes in quantitative concentration of aerosol particles in a room with a laser printer and an air cleaner – a case studyReferat2012
687Changes in the activation energy of radiation defects strongly defected silicon depending on the type and concentration of dopantReferat2013
688Chaos in mechanical pendulum-like system near main parametric resonanceReferat2012
689Chaos in mechanical systems. Selected problemsReferat2011
690Chaotic vibrations of the duffing system with fractional damping Artykuł2014
691Characteristics of an ion source for short-lived nuclide productionReferat2011
692Characteristics of cyclic heat release variability in the transition from spark ignition to HCCI in a gasoline engineArtykuł2011
693Characteristics of emissions from municipal waste landfillsArtykuł2011
694Characteristics of ozone generation using different materials on a rotating electrodeRozdział2013
695Characteristics of physical structure of poly(vinyl chloride) extrudate modified with microspheresArtykuł2012
696Characterization of X-type Zeolite Prepared from Coal Fly Ash Artykuł2012
697Charakter wychowawczy piękna i brzydoty w sztuceRozdział2013
698Charakterystyka badań mikrotwardości kompozytów polimerowychRozdział2013
699Charakterystyka działania silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzaniaMonografia2011
700Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego na przykładzie projektu domu jednorodzinnegoRozdział2012
701Charakterystyka grup kapitałowych w polskim sektorze elektroenergetycznym Rozdział2013
702Charakterystyka metod wtryskiwania do zastosowań medycznychArtykuł2011
703Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych Artykuł2012
704Charakterystyka oświetlenia w telebimach reklamowych typu LED oraz ich wpływ na uczestników ruchu drogowegoRozdział2012
705Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowychReferat2013
706Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowychArtykuł2013
707Charakterystyka powłok ceramicznych SiO2 i SiO2-TiO2 otrzymywanych metodą zol-żelArtykuł2011
708Charakterystyka pracy silnika benzynowego zasilanego E85Artykuł2012
709Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnychArtykuł2013
710Charakterystyka ścieków komunalnych określana na podstawie udziału frakcji ChZTRozdział2012
711Charakterystyka warstw ślizgowych stosowanych w kanałach optotelekomunikacyjnychRozdział2013
712Charakterystyka wodno-polimerowych chłodziw hartowniczychRozdział2013
713Charakterystyki czasowe skokowej wymiany ładunków w arsenku galu napromieniowanym jonami H+Artykuł2011
714Charakterystyki wytwarzania powłok kabli w procesie wytłaczaniaRozdział2011
715Chatter control in the milling process of composite materialsReferat2012
716Chatter control in the milling process of composite materialsArtykuł2012
717Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Część 1Monografia2012
718Chemia w laboratorium budownictwaMonografia2011
719Chemiluminescence-based sensing of flame stoichiometry: Influence of the measurement methodArtykuł2013
720Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwojuReferat2011
721Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwojuArtykuł2013
722The choice of an optimal heating system for a low-energy single-family house under Polish climatic conditions – a case studyRozdział2011
723The Cholesteric-Nematic Transition in Thin Layers of Nematic-Cholesteric MixturesArtykuł2011
724Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl esterArtykuł2012
725Chromatic dispersion estimation from input and output intensity waveforms in a fiber optic link with non-zero chirp Mach-Zehnder modulatorReferat2013
726Chropowatość powierzchni stopu aluminium po frezowaniu z minimalnym smarowaniemRozdział2013
727Ciche nawierzchnie asfaltowe z zastosowaniem granulatu gumowo-asfaltowegoRozdział2011
728Ciche nawierzchnie drogowe na świecieArtykuł2011
729Cięcie serów nożem z powłoką TiNArtykuł2013
730Cienkościenna powłoka porowataPatent2012
731Ciepło spalania brykietu ze słomy oraz wysuszonych osadów ściekowych na tle ciepła spalania węgla brunatnegoReferat2012
732Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”Rozdział2012
733Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych oraz węgla brunatnegoRozdział2012
734Citation and impact factor distributions of scientific journals published in individual countriesArtykuł2013
735Classification of wear level of mining tools with the use of fuzzy neural network Artykuł2013
736Cloud manufacturing as a new concept of industryRozdział2012
737Cloud manufacturing concept as a tool of multimodal manufacturing systems integrationArtykuł2012
738Clusters - a chance to build competitive advantage in the global economyRozdział2011
739Clusters in the regional innovation system of the Lublin regionRozdział2012
740Co-digestion of intermediate landfill leachate and sewage sludge as a method of leachate utilizationArtykuł2011
741Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scalesArtykuł2012
742Co-implantation of stibium and phosphorus into siliconReferat2011
743The cogeneration of energy in house buildingReferat2011
744Coherence lengths for superconductivity in the two-orbital Negative-U Hubbard ModelArtykuł2012
745Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forgingArtykuł2012
746A collection of papers presented at the International Conference on Electrokinetic Phenomena Artykuł2011
747Collision detection algorithms in the eCall system Artykuł2012
748Coloring VBR streams inside the diffServ domainReferat2011
749Combined clonal negative selection algorithm for diagnostics of combustion in individual PC burnerArtykuł2013
750Combustion process monitoring in a stoker fired boiler using endoscope and thermo-visual cameraReferat2011
751Combustion timing variability in a light boosted controlled auto-ignition engine with direct fuel injectionArtykuł2013
752Combustion variability and uniqueness in cylinders of a large power radial engineArtykuł2012
753Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” wastewater treatment plantArtykuł2013
754Comparative analysis of energetic properties of Ti6AI4V titanium and EN-AW-2017A(PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application Artykuł2013
755Comparative analysis of methods for assessing the durability of roller cones bitsRozdział2013
756A comparative analytical assessment of iodides in healthy and pathological human thyroids based on IC-PAD method preceded by microwave digestionArtykuł2011
757A comparative cost and accuracy analysis of selected colorblindness detection methodsArtykuł2013
758Comparative strength tests of selected polycaprolactam (PA6) adhesive bonded jointsReferat2011
759Comparative study in the passive force and cutting torque in the milling process of polymer matrix composites and aluminum alloysArtykuł2013
760A comparative study of electrochemical properties of metallic glasses and weld overlay coatingsArtykuł2013
761Comparative study of selected lubricating properties of biofuels Artykuł2013
762Comparative X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy studies of BiFeO3 ceramics prepared by conventional solid-state reaction and mechanical activationArtykuł2013
763A comparison between dynamic and static fracture toughness of polyurethane foams Artykuł2013
764A Comparison between gas and atomized liquid precursor states in the deposition of functional coatings by pin corona plasmaArtykuł2011
765Comparison between low-velocity impact and quasi-static Indentation of Fibre Metal Laminates Referat2013
766Comparison of arm animationArtykuł2013
767Comparison of CFD analyses and scale test of wind load on a tall building for different RANS modelsReferat2013
768Comparison of critical current density in SiC-doped in situ MgB2 coils and straight wire samples processed by HIPArtykuł2013
769Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammographyArtykuł2012
770Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammographyReferat2012
771The comparison of diesel engine cylinder wear obtained during the start - up and the operationArtykuł2011
772Comparison of different mathematical functions for the analysis of citation distribution of papers of individual authorsArtykuł2013
773Comparison of performance of synchronization algorithms for grid connected power electronics converters according to proposed evaluation quality criteria Artykuł2014
774The comparison of Polish grid codes to certain European standards and resultant differences for WPP requirements Referat2013
775Comparison of polymer composites behavior on low-velocity impact and analogically quasi-static indentation Referat2013
776Comparison of polymer composites behavior to low-velocity impact and quasi-static indentationArtykuł2013
777The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filtersArtykuł2013
778The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharging filtersReferat2011
779Comparison of segmentation quality assessment functions in contest of color image over-segmentation reduction methodArtykuł2012
780The comparison of selected automatic classification algorithms applied to inductive testing methodReferat2012
781Comparison of the causes of road excident in urban traffic in selected polish cities and slovakiaReferat2013
782The comparsion of ageing effect on selected epoxy adhesivesReferat2011
783Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage dividerArtykuł2012
784Compiled of mathematical model and processes control system synthesis of hole drillingRozdział2012
785Complex numerical analysis of the tube forming process using Diescher millArtykuł2013
786Complexity of Fiber Metal Laminates vs low velocity impact resistance Referat2012
787Composite aerospace structure in-situ diagnostics with the use of network PZT sensorsArtykuł2013
788Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industryArtykuł2013
789Composition reconstitution of concrete and mortars based on portland and expansive cementsArtykuł2012
790A comprehensive analysis of MALDI-TOF spectrometry dataRozdział2012
791Comprehensive analysis of mass spectrometry data - a case studyArtykuł2011
792Comprehensive methods of MALDI-TOF mass spectrometry data analysisArtykuł2011
793Computational fluid dynamics modeling of benzene propagation in water pipeArtykuł2013
794Computational models of laminated glass plate under transverse static loadingRozdział2011
795A computational study of interfacial electron transfer in dye sensitizer molecule - TiO2 nanoparticle assemblies.Referat2013
796Computer – aided analysis of a new process for flanging hollow partsArtykuł2014
797Computer aided designing : 3 D modeling of the passive house.Monografia2013
798Computer aided designing of sanitary installationMonografia2013
799Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems Monografia2013
800Computer aided FMS machine tools subsystem of multicriteria analysisArtykuł2011
801Computer aided production engineeringMonografia2013
802Computer modeling in cost-efficient solar cell production technologyArtykuł2013
803Computer modeling of the mass transport influence on epilayer growth for photovoltaic applicationsRozdział2013
804Computer programming as a tool for the engineering problems analysisArtykuł2013
805Computer simulation and experimental verification electrical properties nanocomposite (CoFeZr)80(PZT)20Referat2013
806Computer simulation of heat and moisture tranport processes in building envelpoesRozdział2012
807Computer simulation of the conductivity for the nanocomposite (CoFeZr)66.3(CaF)33.7 and experimental verification of the modelReferat2013
808Computer Steganography with sound containersRozdział2011
809Computer system assistance of business decisions -example of customer relationship managementRozdział2011
810Computer Technologies for Information SecurityMonografia2011
811Computer-aided design of human knee implant Rozdział2013
812Computer-aided machine tool selection for focused flexibility manufacturing systems using economical criteriaArtykuł2011
813Computional fluid dynamics and water quality modellingArtykuł2011
814Concentration of TBBP a in dust from polish indoor environmentsReferat2011
815Concept follows context, LublinArtykuł2012
816The concept of advisory for parents looking for a language school for their babyArtykuł2013
817The concept of integrated engineering and business (EB) education systemArtykuł2013
818Concept of swimming flat-bottomed evacuation platform Artykuł2013
819The conceptual framework for construction project riskArtykuł2011
820Conditions of Polishenergy security and sustainable developmentRozdział2011
821The conductance of nonaqueous dispersions revisitedReferat2012
822Conducted electromagnetic interference emitted by plasmatron dischargesArtykuł2011
823Conductivity of (FeCoZr)x(CaF2)1-x nanocompositesReferat2011
824Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of ChangeMonografia2012
825Construct 2 - the environment for creating cross-platform gamesRozdział2013
826Construction and verification of mathematical model of mass spectrometry dataArtykuł2013
827Construction and verification of mathematical model of mass spectrometry dataReferat2012
828Constructional methods of increasing the plasticating efficiency Rozdział2013
829Contribution of international seminars on computer science to education adjustment on European IT industry marketReferat2012
830Control of fractional-order dynamic systems under uncertaintyRozdział2011
831The control of hydrogen injection timing in the wankel engineReferat2012
832Control of landfill gases emission with particular emphasis on btexArtykuł2012
833Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slipArtykuł2013
834Control system elaboration for phosphorite charge pelletizing processArtykuł2012
835Convergence of accounting information in management of sustainable developmentRozdział2013
836Convergence rates in the SLLN for some classes of dependent random fieldsArtykuł2011
837Cooperation between CRM and ERP systems in enterpriseRozdział2012
838Coraz bliżej praktyki – edukacja na kierunku InformatykaArtykuł2013
839Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin VoivodeshipArtykuł2012
840Corporate social responsibility: polish telecom company case studyArtykuł2012
841Corporation pathologies as an obstacle to achieve sustainable developmentRozdział2011
842Correction of the cutting tool path for milling operations with circural interpolationRozdział2012
843Correlation between local Fe states and magnetoresistivity in granular films containing FeCoZr nanoparticles embedded into oxygen-free dielectric matrixArtykuł2014
844Correlations between hyperfine magnetic field and some macroscopic magnetic quantities in mechanosynthesized CoxFeyNiz alloysArtykuł2013
845Corrosion behaviour of carbon Fibre Metal Laminates - aspects of metal/carbon fibre interfaceReferat2012
846Corrosion of copper in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates contaminated with water and chloridesReferat2011
847Corrosion resistance of overlay coatingsArtykuł2011
848Corrosion resistance of selected Fibre Metal Laminates – investigation of mechanical properties Referat2013
849Corrosion studies of selected fibre metal laminates with carbon and glass fibres Referat2013
850Cost-effectiveness terms of a wind energy investmentRozdział2013
851Coupled boundary element method and level set function for solving inverse problem in EITReferat2013
852Coupled dynamic buckling of thin-walled composite columns with open cross-sectionsArtykuł2013
853Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequencesRozdział2012
854Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axisArtykuł2012
855Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additiveReferat2012
856Crack propagation in functionally graded strip under thermal shockArtykuł2013
857Crack propagation paths in four point bend Aluminium-PMMA specimens Artykuł2013
858Cracking analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concreteArtykuł2013
859Creating an international network of master degrees in computer science as a second competenceReferat2011
860Criteria of maintenance for assessing the suitability of aluminium alloys for the production of interchangeable parts injection moldArtykuł2013
861Criterion for angle prediction for the crack in materials with random structureArtykuł2011
862Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure Referat2012
863Critical date bugs and their impact on computer-based economyArtykuł2011
864Critical temperature of steel frame with joint stiffness decreasing in fireRozdział2012
865Cross wedge rolling with upsettingArtykuł2013
866Cross-wedge rolling of shafts with an eccentric stepArtykuł2011
867CSR jako źródło innowacyjności przedsiębiorstwRozdział2012
868Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problemRozdział2012
869Current problems in information and computational technologies. Vol. 1Monografia2012
870Current problems in information and computational technologies. Vol. 2Monografia2012
871Current source with controlled power supply voltageReferat2013
872Current-Voltage characteristic features of diodes irradiated with 170 MeV Xenon IonsArtykuł2013
873Current-voltage characteristic features of diodes irradiated with xenon ions with energy 170 MeVReferat2012
874The curvelet transform application to the analysis of data received from GPR techniqueArtykuł2013
875Cutting force response in milling of Inconel: analysis by wavelet and Hilbert-Huang transforms Artykuł2013
876Cutting forces during milling of carbon fiber reinforced plastics using carbide toolsReferat2013
877Cybernetyczny model strat mechanicznych silnika spalinowegoArtykuł2013
878Cycle-by-cycle variability in CAI engine with internal EGR and direct gasoline injection Artykuł2013
879Cycle-to-cycle variation of the combustion process in a diesel engine powered by different fuelsArtykuł2011
880Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznejArtykuł2013
881Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznejReferat2013
882Cylc RyszardHasło2011
883Cylinder aktywny wytłaczarki [Nr zgłoszenia 392696]Patent2012
884Cylinder wytłaczarki ślimakowej [ Nr zgłoszenia 399567]Patent2013
885Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy wykorzystaniu sieci InternetArtykuł2013
886Człowiek nowoczesności wobec psychoterapii filozoficznej i kierownictwa duchowegoRozdział2013
887Czochralski method of crystal growth in the scientific literature: an informetric studyArtykuł2013
888Czujnik odkształcenia z dwójłomnym światłowodem fotonicznym i pętlą SagnacaReferat2012
889Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie? Czym może być? Czym będzie?Rozdział2011
890Czym jest Europan?Rozdział2012
891Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskichArtykuł2012
892Czynniki efektywności funkcjonowania klastrów i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwRozdział2012
893Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięciaArtykuł2012
894Czynniki rozwoju polskiej elektroenergetykiRozdział2013
895Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonuArtykuł2012
896Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowegoArtykuł2012
897Czynniki wpływające na sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnychArtykuł2011
898Czynniki wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw - czy firmy rodzinne są lepszymi partnerami?Artykuł2011
899Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku ITArtykuł2012
900Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowychArtykuł2011
901Dachówka z tworzywa wielkocząsteczkowegoPatent2012
902Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivetsArtykuł2011
903Damping behaviour of thin-walled composite columns under impact in-plane loadingReferat2012
904Darmowe oprogramowanie wspomagające nauczanie projektowania obiektowego - analiza porównawcza Artykuł2013
905Data acquisition systems for small-scale energy generation sourcesArtykuł2012
906Decay function infinite boundary element application in optical tomographyArtykuł2012
907Decision making model for selection of residential building renovation solutionsRozdział2012
908Decision model for selecting supply sources of road construction aggregatesArtykuł2014
909Decision support system for intelligent siteArtykuł2013
910The decision-making process in regards to the economic integration of small and medium businessesRozdział2013
911Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowychArtykuł2012
912Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wycenyArtykuł2011
913Definition of the objects of multivariable control of technological process of smelting industry on the basis of optimization model Artykuł2014
914Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding frictionArtykuł2012
915Deformation analysis of functionally graded beams by the direct approach Artykuł2012
916Degradacja kompozytu konstrukcyjnego LVL w warunkach jednoczesnego oddziaływania obciążeń statycznych i wysokich temperaturArtykuł2011
917Degradation of odorous compounds from food production by oxidation methodsReferat2014
918Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozoneReferat2011
919Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis lightReferat2012
920Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methodsReferat2013
921Delamination and cracks detection in the FML structure based on multimode NDE Referat2013
922Delamination detections of laminated, nonlinear vibrating and thermally loaded beamsRozdział2011
923Demand side management of power:technology and incomeArtykuł2013
924Denoising of data recorded in a multichannel way with use of a wavelet transform Referat2011
925Department store, WarsawArtykuł2012
926Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0,5Nb0,5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and LuArtykuł2012
927Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0.5Nb0.5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and LuReferat2011
928Der Einsatz von alternativen Energien im GroBraum LublinRozdział2012
929Description of degradation process of rubberized lean concreteReferat2013
930Design and development of the first polish superconducting fault current limiter for MV distribution systemsArtykuł2012
931Design and simulation of a vibration-based energy harvesting system for a bicycleReferat2011
932Design and tests of coreless inductive superconducting fault current limiteArtykuł2012
933Design of a frame to a semi low-loaderArtykuł2011
934Design of on-line driver assistance satellite observation system (SOS)Artykuł2011
935Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method Artykuł2013
936Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC and diamond for high-power and harsh enviroment applicationsReferat2013
937Design, modeling and simulation of MEMS pressure sensorsReferat2013
938Designing of screw impressions in the helical rolling of ballsArtykuł2014
939Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowymArtykuł2012
940Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditionsArtykuł2012
941Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image seriesArtykuł2013
942Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image seriesReferat2011
943Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal from the combustion chamberArtykuł2013
944Detection of material defects with indirect method by determining the linear expansion with FBG sensorArtykuł2013
945Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnychArtykuł2012
946Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektrycznąArtykuł2012
947Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwachArtykuł2011
948Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentówArtykuł2012
949Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującejArtykuł2012
950Determination of buliding material moisture:review of methodsRozdział2012
951Determination of diffusion coefficients in film systems on the basis of Fe/Cr and Cu/CrArtykuł2012
952Determination of friction coefficients at elevated temperatures for some Al, Mg and Ti alloysArtykuł2011
953Determination of light and colour-contrast sensitivity of the retinaReferat2013
954Determination of parameters of the Peltier module without interference in its structureArtykuł2011
955Determination of salinity changes in building materials using electric methodsArtykuł2011
956Determination of saturated water conductivity coefficient in building materials Rozdział2013
957Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain carArtykuł2012
958Determing the cost of equity in the conditons of crisisReferat2013
959Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modulesArtykuł2012
960Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modulesReferat2012
961Development methodology of strategic management intellectuazation of systems management an enterprise on the basis of scenario approachRozdział2013
962Development of a simulation model of band tension control system in a permanent hot zinc-plating line under dynamic conditionsReferat2013
963Development of construction of a catalytic reactor for methane oxidising in ventilation air in coal mines and the research on integrated ”heat pipe” recuperator Artykuł2013
964Development of electromechanical system of a vertical collector of a permanent hot zinc-plating lineArtykuł2012
965Development of optimal control system for smelting process in the molten-poolArtykuł2012
966Development of simulation model of strip pull self-regulation system in dynamic modes in a continuous hot galvanizing lineArtykuł2014
967The device for cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers with temperature-dependent voltage sourceReferat2011
968A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influenceArtykuł2012
969Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnychArtykuł2011
970The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectorsReferat2011
971Diagnostics of breast cancer-complementary methodArtykuł2011
972Diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligenceReferat2011
973Diagnostics of pathologically changed birefringent networks by means of phase Mueller matrix tomographyReferat2013
974Diagnostyka i monitoring mostów w EuropieArtykuł2011
975Diagnostyka procesów spalania paliw gazowych, pyłu węglowego oraz mieszaniny pyłu węglowego i biomasy z wykorzystaniem metod optycznych Monografia2013
976Diagnostyka procesów wytwarzaniaMonografia2013
977Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnychArtykuł2012
978Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020Monografia2012
979Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiegoArtykuł2013
980Dialog z otoczeniemArtykuł2012
981Die Architektur des Sozialistischen Realismus als Gegenstand des DenkmalschutzesRozdział2012
982Die Instrumente der Marketingkommunikation auf dem MöbelmarktArtykuł2013
983Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ionsReferat2013
984Differences between LQC withdeterministic and random horizonsRozdział2012
985Different types of energy conversion for biohydrogen production processesArtykuł2011
986Differential phase analysis of laser images of a polycrystalline component of blood plasma in diagnostics of pathological changes in mammary glandReferat2013
987Diffusion in solisHasło2011
988Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey resultsArtykuł2012
989Digital identity in the enterprise-concept and applicationsRozdział2011
990Digital identity management at polish SMES Artykuł2011
991Diheliocoidal extruder : its design and processing efficiencyArtykuł2011
992Dilemmas with brand management in clustersArtykuł2013
993Dillemmas of choice of the enterprise system in the medium size companyRozdział2014
994Diode-pumped solid-state zigzag slab-lasersArtykuł2012
995A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasmaArtykuł2011
996Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of viewRozdział2012
997Discrete vortex method capability to predict aeroelastic response of bridge decksReferat2012
998Distortion theorems for certain subclasses of typically real functionsArtykuł2012
999Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of LublinArtykuł2012
1000Disturbances propagation in the arc plasma reactor systemsArtykuł2011
1001Diversities in use of computer games and toys in education process Artykuł2012
1002Dlaczego Świdnik Artykuł2013
1003Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesaArtykuł2012
1004Do pitannâ pro ocnku vplivu koriguvannâ zubìv cilìndričnoï evolventnoï kosozuboï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìstArtykuł2011
1005Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìstArtykuł2012
1006Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy?Artykuł2012
1007Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żytaArtykuł2011
1008Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznychArtykuł2013
1009Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającejReferat2012
1010Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającejArtykuł2012
1011Dobór języka programowania kontrolera PLCReferat2013
1012Dobór języka programowania kontrolera PLCArtykuł2013
1013Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnychArtykuł2013
1014Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2Artykuł2013
1015Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowychMonografia2012
1016Dom regionalny w CzorsztynieArtykuł2013
1017Domain decomposition method for diffuse optical tomography problemsArtykuł2012
1018Doniczka [ Prawo z rejstracji nr 20154 wzoru przemysłowego]Patent2013
1019Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 121166] Patent2014
1020Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznychArtykuł2013
1021Doslìdžennâ vzaêmozw'âzku mìž mehanìzmom znošuvannâ ta formuvannâm strukturi poverhnevih plivok boriolnih pokrittìvArtykuł2011
1022Doslìdžennâ navantažuvalhoï zdathosti, znošuvannâ i dovgovìčnosti konìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparhomu začeplennì. Častina 1. Vpliv modulâ začeplennâArtykuł2011
1023Doslìžennâ navantažuvalnoï zdatnostì, znošuvannâ i dovgovìčnostìkonìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparnomu začeplennì. Častina 2. Vpliv peredavalnogo vìdnošennâArtykuł2011
1024Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnychArtykuł2013
1025Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynkuArtykuł2011
1026Doświadczalno-numeryczna analiza stanu krytycznego ściskania cienkościennych słupów kompozytowychRozdział2013
1027Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych LubelszczyznyArtykuł2012
1028Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów - BogucinArtykuł2013
1029Droga i celRozdział2012
1030Durability of chain heat exchangers in cement kilns Rozdział2012
1031Durability of protective coatings on contact surfacesReferat2011
1032Durability prediction of a diesel engine piston-rings-cylinder assembly on the basis of test bench resultsReferat2011
1033Dworzec Warszawa WschodniaArtykuł2012
1034Dwuetapowe formowanie dwukrzemianu tytanuArtykuł2011
1035Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512]Patent2013
1036Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowegoPatent2013
1037Dwuwymiarowe zewnętrzne problemy potencjalne modelowanie za pomocą metody elementów brzegowych ibiblioteki BEMLABArtykuł2011
1038Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwachArtykuł2011
1039Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturzeArtykuł2013
1040Dynamic analysis of debonded sandwich plates with flexible core - numerical aspects and simulationRozdział2011
1041Dynamic analysis of a rotating composite beam with an embedded active elementReferat2011
1042Dynamic behaviour of sandwich plates containing single/multiple debondingArtykuł2011
1043Dynamic behaviour of thin-walled composite column under periodically varied in time axial loadingReferat2012
1044Dynamic critical load based on different stability criteria for coupled buckling of columns with stiffened open cross-sectionsArtykuł2011
1045Dynamic model of cutting process with modulated spindle speedReferat2012
1046Dynamic Response of a Pendulum-Driven Energy Harvester in the Presence of NoiseArtykuł2013
1047Dynamical analysis of milling process with various radial depth of cutArtykuł2011
1048Dynamical changes during composite milling: recurrence and multiscale entropy analysisArtykuł2011
1049Dynamical response of a van der pol system with an external harmonic excitation and fractional derivativeRozdział2014
1050Dynamics of a composite Timoshenko beam with delaminationArtykuł2012
1051Dynamics of a laminated composite beam with delamination and inclusionsArtykuł2013
1052Dynamics of a stainless steel turning process by statistical and recurrence analysesArtykuł2012
1053Dynamics of an active autoparmetric system Referat2013
1054Dynamics of an autoparametric pendulum-like system with a nonlinear semiactive suspensionArtykuł2011
1055Dynamics of composite materials cuttingArtykuł2011
1056Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modesRozdział2014
1057Dynamics of composite nonlinear systems and materials for engineering applications and energy harvesting – The role of nonlinear dynamics and complexity in new developmentsArtykuł2013
1058Dynamics of machining of composites and materials for aviation industryReferat2012
1059Dynamics of rotating blades attached to a hub with a non-ideal energy sourceReferat2013
1060Dynamics of stainless steel turning:analysis by flicker-noise spectroscopyArtykuł2013
1061The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearityArtykuł2013
1062The dynamics of time delay system with duffing nonlinearity Referat2013
1063Dynamics of Ueda's oscillator with time delayReferat2013
1064Dynamics of Wheel Soil Systems: A Soil Stress and Deformation-Based ApproachMonografia2012
1065Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowychArtykuł2013
1066Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł2014
1067Dynamika zmian liczebności Arcella Vulgaris (Testacea) w osadzie czynnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów"Referat2012
1068Dyplom podpisany przez Noblistę dla młodego naukowca z Politechniki LubelskiejArtykuł2012
1069Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło ChełmaReferat2012
1070Dyspersja chromatyczna w światłowodowych liniach telekomunikacyjnychRozdział2011
1071Dyspersje cementowe w procesie iniekcyjnej naprawy defektów betonuMonografia2011
1072Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe)Artykuł2011
1073Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowejArtykuł2012
1074Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwieArtykuł2011
1075Dziennik szkolny jako przykład aplikacji mobilnejReferat2012
1076Dźwig niskoenergetyczny szybkobieżny, zwłaszcza osobowy [ patent nr 213971] Patent2013
1077Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnychArtykuł2012
1078E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesieArtykuł2012
1079E-learning as a modern tool in corporate trainingArtykuł2012
1080E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku InformatykaRozdział2011
1081E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w PolsceArtykuł2011
1082E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi ITArtykuł2012
1083E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowejRozdział2013
1084Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron Referat2013
1085Eco-management for sustainable regional developmentMonografia2011
1086Eco-management in Polish CompaniesArtykuł2012
1087Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concreteRozdział2013
1088Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilitiesArtykuł2013
1089Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisationArtykuł2013
1090Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system Artykuł2013
1091Economic aspects of cloud computingArtykuł2013
1092Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devicesArtykuł2013
1093Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stressesArtykuł2013
1094Economical aspect of website memorability Artykuł2013
1095Edge states after wire brushing of magnesium alloys Referat2012
1096Education quality management based on educational statistics with data mining methodsReferat2013
1097Education quality management based on educational statistics with data mining methodsReferat2013
1098Education through art today?Rozdział2013
1099Education. Individual and social dimensionsMonografia2013
1100Edukacja i ochrona zabytkówRozdział2011
1101Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnychArtykuł2013
1102Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie LubelszczyznyArtykuł2013
1103Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materiiArtykuł2012
1104Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszyRozdział2012
1105Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskichRozdział2012
1106Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnychArtykuł2011
1107Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energiiReferat2013
1108Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energiiArtykuł2013
1109Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowychRozdział2014
1110Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowychArtykuł2014
1111Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowejArtykuł2012
1112Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiejArtykuł2011
1113Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) Monografia2011
1114Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSCReferat2012
1115Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezuRozdział2011
1116Efektywny dobór amunicjiRozdział2011
1117Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCallArtykuł2011
1118Effect of absorbing layer thickness on efficiency of solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2Referat2011
1119Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2Artykuł2012
1120The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)(x)(CaF2)(100-x) nanocompositesReferat2012
1121Effect of asymetry on reliability of a distribution transformer in star-delta configuration Referat2013
1122The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studiesArtykuł2011
1123The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactorReferat2013
1124Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloyArtykuł2013
1125Effect of calibration method on gas flow through pulse gas injec-tor: Simulation tests Artykuł2013
1126An effect of contact shape on protective coating propertiesReferat2011
1127Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe filmsReferat2012
1128Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te FilmsArtykuł2013
1129Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys Rozdział2012
1130The effect of design parameters on the process of gas supply in the spark ignition engine Rozdział2012
1131Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation processArtykuł2011
1132The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contactsReferat2011
1133Effect of electrodynamic and climatic loads on flexible busbar of high-voltage open switchgearReferat2011
1134Effect of friction for density distribution in die compaction of powdersArtykuł2011
1135The effect of gas injection on the course of the working process of the dual-fuel diesel engine Rozdział2012
1136Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing ballsReferat2013
1137Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing ballsRozdział2013
1138The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concreteArtykuł2013
1139Effect of mercury and lead on the total environmentArtykuł2011
1140Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face MillingRozdział2011
1141Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films Artykuł2013
1142Effect of technological parameters on the rotary compression processArtykuł2013
1143Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant propertiesReferat2012
1144Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled waterRozdział2013
1145Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)NReferat2013
1146Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMnArtykuł2014
1147Effective methods of computer systems data flows securityRozdział2011
1148Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic responseArtykuł2011
1149Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element methodArtykuł2013
1150Effective web applications developmentArtykuł2013
1151Effectiveness of cellular injection molding processArtykuł2013
1152Effectiveness of cellular injection molding processReferat2013
1153The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymersRozdział2011
1154Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich platesRozdział2013
1155Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-geArtykuł2013
1156Effects of Fluences of Irradiation with 107 MeV Krypton Ions on the Recovery Charge of Silicon p(+)n-DiodesArtykuł2011
1157Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titaniumArtykuł2013
1158Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance Artykuł2013
1159Effects of steering dynamics upon tyre lateral forces on deformable surfacesArtykuł2014
1160Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorberArtykuł2013
1161Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administrationArtykuł2013
1162Efficiency of data interpolation methodsArtykuł2013
1163An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case studyArtykuł2013
1164Efficiency of IP Packets Pre-marking for H264 Video Quality Guarantees in Streaming ApplicationsReferat2012
1165Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł2012
1166Ekologiczne spalanie paliw syntetycznychRozdział2012
1167Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowychRozdział2012
1168Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010.Artykuł2012
1169Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrodyArtykuł2011
1170Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowychArtykuł2013
1171Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalejArtykuł2013
1172Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solventsArtykuł2012
1173Electrical discharges in humid environments. Generators, effects, applicationMonografia2013
1174Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds galium aparineRozdział2011
1175Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2Artykuł2012
1176Electroacoustic study of dispersions containing two types of colloidal particlesArtykuł2013
1177Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/N-Si templates produced by swift heavy Ion-Induced modification technologyArtykuł2013
1178Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/n-Si templates produced by swift heavy ion-induced modification technology.Referat2012
1179Electrokinetic curves normalized to the concentration of surfactant per unit of surface areaReferat2012
1180Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of HV transformersReferat2011
1181Electron paramagnetic resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)100-x nanocomposites produced in the atmosphere of oxygen and argonReferat2011
1182Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 Artykuł2011
1183Electronic recycling using batteries pulse chargingReferat2013
1184The electrophysical properties of thin nanocrystalline tin dioxide films obtained by thermal oxidationReferat2011
1185Electrostatic bifilar dedusterReferat2013
1186Elektromagnetyzm przyciąga studentówArtykuł2012
1187Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnymArtykuł2011
1188Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowegoArtykuł2012
1189Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązaniaMonografia2013
1190Elektronicznie sterowany wtryskiwacz wodoru do silnika WanklaArtykuł2011
1191Elektronika nadprzewodnikowaMonografia2011
1192Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowymArtykuł2012
1193Elemements automatic control of hydrodynamic systemsArtykuł2013
1194Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego]Patent2011
1195The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films Artykuł2013
1196The elemental composition, topography and wettability of Pb0.25Sn1.75S2 thin filmsReferat2011
1197The elemental composition, topography and wettability of PbxSn1-xS thin filmsReferat2013
1198Elements of functional requirements specification introduced by WebML - analysis of usefulnessArtykuł2011
1199Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbannRozdział2011
1200Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miastArtykuł2012
1201Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektuArtykuł2011
1202EMAS w zakładzie przemysłowymRozdział2011
1203Emisja elektromagnetyczna urządzeń WI-FI w budynkach mieszkalnychRozdział2011
1204Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations Artykuł2013
1205An empirical model of current in the pulse gas injector`s circuitReferat2013
1206Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth Rozdział2013
1207Energetyczny audyt miejski dla LublinaArtykuł2011
1208Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieścieArtykuł2011
1209Energetyka słoneczna w Europie i na świecieArtykuł2011
1210Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnychArtykuł2011
1211Energia biomasyRozdział2012
1212Energia słońcaRozdział2012
1213Energia wiatruRozdział2012
1214Energia wodyRozdział2012
1215Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowańMonografia2012
1216Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznychReferat2013
1217Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznychArtykuł2013
1218Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foamsArtykuł2014
1219An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimplesArtykuł2013
1220The energy absorption in human body with metallic implant exposed to electromagnetic field-A symulation and experimental studyReferat2012
1221Energy consumption in the motion of the vihicle with electric propulsionArtykuł2011
1222Energy distribution of residual stresses in bi-layer structureArtykuł2012
1223Energy efficiency as a tool for sustainable developmentRozdział2011
1224Energy efficient control of lighting in an intelligent buildingArtykuł2012
1225Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillatorsRozdział2011
1226Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuningArtykuł2012
1227Energy harvesting from sea wavesReferat2012
1228Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass Rozdział2013
1229Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies Rozdział2013
1230Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributionsArtykuł2011
1231Energy harvesting in a pendulum system with impacts Rozdział2013
1232Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitationsArtykuł2013
1233Energy harvesting of a pendulum vibration absorberArtykuł2013
1234Energy losses in the immersion compression refrigeratorMonografia2013
1235Energy saving and storage in residential buildings.Monografia2012
1236Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy EfficiencyArtykuł2012
1237Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) Monografia2012
1238Enhanced conductance of dispersions of ceramic powders in aqueous dioxaneReferat2012
1239Enhanced electrolytic dissociation in low-dielectric-constant systems.Referat2012
1240Enhancemenet of menthane oxidation capacity in biofilter due to aeration - a laboratory studyReferat2011
1241Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphereArtykuł2013
1242Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphereReferat2013
1243Enhancing energy harvesting system using materials with fractional order stiffnessReferat2013
1244Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwellRozdział2013
1245Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationshipsArtykuł2011
1246Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss Rozdział2011
1247Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish regionRozdział2013
1248The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings Referat2011
1249The environmental effects of solar system usage in detached house Referat2012
1250Environmental impacts from the materials used in drinking water installationsRozdział2012
1251Environmental monitoring in evaluation of sustainabilityArtykuł2011
1252EPR investigations of electron and neutron irradiated cubic boron nitrideReferat2012
1253EPR investigations of electrons and neutrons irradiated cubic boron nitrideArtykuł2013
1254Equations of motion of rotating thin-walled composite blades with nonconstant rotation speedReferat2012
1255Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and argon-oxygen atmospheresArtykuł2012
1256Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and oxygen atmospheresReferat2011
1257Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leadsArtykuł2012
1258Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapesArtykuł2012
1259Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapesReferat2011
1260Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkowąReferat2013
1261Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkowąRozdział2013
1262ERP implementation at Polish enterprises - from business and end-users perspectivesArtykuł2012
1263Eseje o tożsamości miejsca : wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu Monografia2012
1264Essence of innovativenessRozdział2012
1265Estetyczna perfekcja detaluArtykuł2012
1266Estetyczne aspekty wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowychReferat2011
1267Estetyka i ekologia mostów drewnianychRozdział2011
1268Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection control process in an SI engine using ionization signal in the combustion chamberArtykuł2013
1269Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditionsArtykuł2011
1270Estimation of burner input parameters using k-nn algorithm and flame image parametersReferat2013
1271Estimation of thermal stress intensity factor in a strip with various property gradations subjected to thermal shock Artykuł2014
1272Estimation of thermal stress intensity factor in functionally graded strip with various properties gradation subjected to thermal shockReferat2013
1273Estimative factors for the exploitation of biofuels in the central eastern region of PolandRozdział2011
1274Estymacja niepewności długookresowych poziomów dźwięku przy określonym prawdopodobieństwie zmienności warunków emisjiReferat2011
1275Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięćArtykuł2012
1276Etykietowanie - metoda wytwarzania elementów z tworzyw o specjalnych cechach powierzchniArtykuł2011
1277Eurokody mostowe a mechanikaArtykuł2013
1278European-Russian-central asian network of Master's degree “Informatics as a Second Competence” Referat2012
1279Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plantArtykuł2013
1280Evaluate the effectivesness of the extrusion processReferat2012
1281Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustnessArtykuł2011
1282The evaluation of alternator technical condition on the basis of thermovision testsReferat2011
1283Evaluation of costs of service and repair of cars in the polish mail company Artykuł2011
1284Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter.Referat2013
1285Evaluation of perlite-based material as a potential bed of methanotophic biofilterReferat2011
1286Evaluation of process wear of selected tool steels for injection molds Artykuł2013
1287Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beamRozdział2012
1288Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beamReferat2012
1289Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion process of low density polyethyleneArtykuł2013
1290The evaluation of the TPM synchronization on the basis of their outputsArtykuł2013
1291Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria AnalysisArtykuł2012
1292The evolution of Russian innovation policyRozdział2013
1293Ewolucja modelu umiejętności kierowniczychArtykuł2013
1294Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energiiArtykuł2012
1295Ewolucja systemów UPnPRozdział2011
1296Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiationReferat2013
1297Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation Artykuł2014
1298Examination of capillary rise phenomenon in aerated concrete block using the surface TDR probeArtykuł2011
1299Examination of the influence of shear micro-geometrical properties on transverse elasticity the modulus of roving composite materials used in critical constructionsReferat2011
1300Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants a model studyArtykuł2012
1301Experience of Test Driven Development adoption in software industryArtykuł2011
1302Experiences, assessment and future perspectives of cooperation between LUT university and ICT industryReferat2013
1303Experimental analysis of high performance fibre reinforced concrete platesRozdział2013
1304Experimental and modeling study of the gasoline HCCI engine with internal gas recirculationArtykuł2013
1305Experimental and numerical analyses of clinched and adhesively bonded hybrid jointsArtykuł2011
1306Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel ballsArtykuł2013
1307The experimental and numerical analysis of helicopter performa nce in urban areas and in SAR operationsArtykuł2013
1308Experimental and numerical investigations of TBC behaviours after aging subjected to tension and bendingReferat2013
1309Experimental determination of the fracture properties of unfired dry earth Artykuł2012
1310Experimental evaluation of three heating systems commonly used in the residential sectorArtykuł2011
1311Experimental evaluatlon and numerical modeling of delamination Influence on composite beams? stiffness Referat2013
1312Experimental investigation and numerical model ling of spot welding-adhesive joint responseReferat2013
1313Experimental investigation and numerical modeling fracture processes under Mode II in concrete composites containing fly-ash additive at early ageReferat2012
1314Experimental investigation of channel-section composite profiles’ behavior with various sequences of plies subjected to static compressionArtykuł2013
1315Experimental investigation of post-buckling behavior of composite column with top-hat cross-sectionArtykuł2013
1316Experimental investigation of post-buckling behaviour of composite column with top-hat cross-sectionReferat2012
1317Experimental investigation of the model of superconducting transformer with the windings made of 2G HTS tapeArtykuł2012
1318Experimental methods for determining uncertainty of measurement using inspection probesArtykuł2013
1319Experimental research and modeling of plasma torch of direct-flow plasmatron with a transverse arcArtykuł2013
1320Experimental study of bimaterial shear strength and strain concentrations by Iosipescu based test using Digital Image Correlation systemReferat2012
1321An experimental study of fuel injection strategies in CAI gasoline engineArtykuł2011
1322An experimental study of negative valve overlap injection effects and their impact on combustion in a gasoline HCCI engineArtykuł2014
1323Experimental study of shear failure mechanism in concrete beamsReferat2012
1324Experimental study of thermal stratification in a storage tank a solar domestic hot water systemRozdział2013
1325Experimental study of ultra wideband interference over wireless sensor networksArtykuł2014
1326An experimental study on damage evolution of unfired dry earth under compressionArtykuł2011
1327Experimental tests for cross wedge rolling of forgings made from non-ferrous metal alloysArtykuł2012
1328Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing timeReferat2013
1329Experiments on the effect of supply voltage on pulse gas injector opening timeReferat2013
1330External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precisionArtykuł2013
1331Extrusion by Vortex methodReferat2013
1332Extrusion by Vortex methodRozdział2013
1333Extrusion method of thin-walled axis-symetrical cellular productsReferat2011
1334Eye tracking, czyli jak biznes podgląda nasz umysłArtykuł2012
1335Fabrication and characterization of 4H-SiC light emitting diodeReferat2013
1336Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej.Artykuł2013
1337Faculty development and quality assurance in the EU ERAMIS projectArtykuł2012
1338Faculty development in the EU ERAMIS projectReferat2012
1339Failure aspects of fiber metal laminates after low velocity and low energy impact Referat2013
1340Failure diagnosis of a gear box by recurrencesArtykuł2012
1341Failure of water supply networks in selected Polish towns based on the field reliability testsArtykuł2013
1342Family-tree of bibliometric indicesArtykuł2013
1343Fatigue of unidirectional carbon Fiber Reinforced epoxy compositesReferat2012
1344Fatigue response of the hybrid joints obtained by hot spot welding and bonding techniquesReferat2013
1345Fatigue response of the hybrid joints obtained by hot spot welding and bonding techniquesArtykuł2014
1346Fault current limitation in power network by the superconducting transformers made of 2G HTSArtykuł2011
1347The Features of Real Part of Admittance in the Nanocomposites (Fe45Co45Zr10)(x)(Al2O3)(100-x): Manufactured by the Ion-Beam Sputtering Technique with Ar IonsArtykuł2011
1348FEM analysis in design of extendable central beam for a semi-trailerArtykuł2011
1349FEM analysis of balls cross-wedge rolling with upsettingArtykuł2013
1350A FEM analysis of cross-wedge rolling of toothed shaftsArtykuł2011
1351FEM analysis of helical rolling for producing steel ballsArtykuł2014
1352FEM and Flow Simulation Module for selecting parameters in rotors flow systemsArtykuł2013
1353FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s millReferat2012
1354Fenomenologiczna ocena degradacji wypełnienia z kompozytu polimerowego i tkanki zęba w warunkach cyklicznych obciążeń dynamicznych Artykuł2011
1355Fenomenologiczny model silnika WanklaArtykuł2011
1356Fiber metal laminates and their propertiesReferat2013
1357Fiber optic Sagnac loop with a polarization maintaining photonic crystal fiber as an optical wavelength demodulator for fiber Bragg grating sensorsArtykuł2012
1358The fiber-optic systemMonografia2011
1359Fibre metal laminates - some aspects of manufacturing process, structure and selected propertiesArtykuł2011
1360Fibrous ion exchanger as a carrier of the Fe-EDTA catalyst for H2S emission controlArtykuł2012
1361Fiducial markers recognition on basis of neural network training method in wavelet transformation spaceArtykuł2013
1362Filters with fibrous ion exchangers for air treatmentReferat2011
1363Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArc Referat2011
1364Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArcArtykuł2012
1365Filtry z tworzywa wytłaczanegoArtykuł2014
1366Financial evaluation of heat and electrical energy cogeneration in Polish householdRozdział2013
1367Finansowanie informacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013Artykuł2012
1368Finansowanie innowacji w małych przedsiębiorstwach ze środków Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubelskiegoArtykuł2011
1369Finansowanie rozwoju żródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznymMonografia2013
1370Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teethArtykuł2012
1371Finite element method simulation of interface evolution during epitaxial growthArtykuł2012
1372Finite element nonlinear dynamic analysis of sandwich plates with partially detached facesheet and coreArtykuł2012
1373The first welded road bridge in the worldRozdział2011
1374Fizyka, studenci, nauczanieArtykuł2013
1375Flexible manufacturing system for machining parts of a bodyRozdział2013
1376Flow parameters effects on aerobic biodegradation of pollutants in sewers systemArtykuł2011
1377Flow simulation through wankel engine throttle using computational fluid dynamicsArtykuł2011
1378Flow stress model for cold-formed 40HM constructional steelArtykuł2014
1379Fluctuations in formation of activated sludge protozoa community caused by different level of oxygen concentrationReferat2013
1380Fokker-planck approach to energy harvesting systems under stochastic excitationReferat2012
1381Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowyMonografia2012
1382Footbridge across vistula river between Kazimierz Dolny and JanowiecReferat2011
1383Forecasting of correlated time series on the example of industry of L`viv regonRozdział2013
1384The forecasting of passengers public transport demandReferat2013
1385Forecasting the state of technogenic emergency situation on the railway transport using data mining technologiesArtykuł2014
1386Foreign direct investments in PolandRozdział2014
1387Forging on hammer of rim forging from titanium alloy Ti6Al4VArtykuł2012
1388Forging technology of magnesium alloysArtykuł2012
1389Forma otwarta w twórczości różnych architektówArtykuł2012
1390Formation and characterization of nanostructured composite coatings based of the TiN phase Referat2013
1391Formation of accelerated particle beam in isochronous cyclotronReferat2013
1392Formation of Cone-Shaped Inclusions and Line Defects on the Cz-Si Wafer Surface by the Helium Implantation and DC Nitrogen Plasma TreatmentArtykuł2011
1393Formation of multilayered Ti-Hf Si-N/NbN/Al2O3 coatings with high physical and mechanical propertiesReferat2012
1394Formation of multilayered Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3 coatings with high physical and mechanical propertiesArtykuł2013
1395Formation of noncoil-like inductance in nanocomposites (Fe(0.45)Co(0.45)Zr(0.10))(x)(Al(2)O(3))(1-x) manufactured by ion-beam sputtering of complex targets in Ar+O(2) atmosphereArtykuł2011
1396Formation of perspective composite coatings by ion-beam assisted depositionArtykuł2013
1397Formation of perspective composite coatings by ion-beam assisted deposition.Referat2012
1398Formation of submicron n(+)-layers in silicon implanted with H(+)-IronsArtykuł2011
1399Formation, characterization and electromagnetic shielding of single-walled carbon nanotube buckypapersReferat2013
1400Forming of flat parts with ribs from mognesium allReferat2012
1401Forming of light alloys hollowed parts by means of rotary metal forming processesReferat2011
1402Forming of semi - finished drill parts by means of rolling-extrusionArtykuł2013
1403Formirovanie parametrov šerohovatosti detali mnogoprohodhoj tokarnoj obrabotke Referat2012
1404Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na LubelszczyźnieArtykuł2012
1405Fourier transform based methods in sound steganographyArtykuł2011
1406Fractal classification of water supply networksReferat2011
1407Fractography and damage analysis of carbon/epoxy composites under static and dynamic loads at elevated temperaturesArtykuł2012
1408Fraktograficzne i metalograficzne badania uszkodzeń sprężyn zawieszania pojazdówArtykuł2011
1409Framework Codelgniter-podstawowe wzorce projektoweRozdział2012
1410Free and forced nonlinear oscillations of a two-layer composite beam with interface slipArtykuł2012
1411Free-volume defects and microstructure in ion-conducting Ag/AgI-As(2)S(3) glasses as revealed from positron annihilation and microhardness measurementsArtykuł2011
1412Frequency detectors of the terahertz domain based on stratified structureArtykuł2013
1413Frequency response of variable stiffness composite laminated plates in the non-linear regime: shooting with modes Referat2013
1414Frez palcowy walcowo-czołowyPatent2012
1415Friction and wear behavior of TiN/a-C:H:W coatings under dry sliding and lubrication conditions with an ionic liquid as a lubricantReferat2013
1416From a PDE model to an ODE model of dynamics of synaptic depressionArtykuł2012
1417From diffusions on graphs to Markov chains via asymptotic state lumpingArtykuł2012
1418From social responsibility to sustainable developmentRozdział2011
1419Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiegoArtykuł2012
1420Funkcjonalność chmury obliczeniowej w usłudze iCloudRozdział2012
1421Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czynnikiem rozwoju regionuArtykuł2012
1422A fuzzy approach for works transport orders in discrete manufacturing systemsRozdział2011
1423Fuzzy concept for modelling educational systemsReferat2011
1424Fuzzy logic educational examples on the basis of formative ideas from international writers - collection of reference texts : monograph Monografia2011
1425Fuzzy modeling for optical sensor for diagnostics of pulverized coal burnerArtykuł2012
1426Fuzzy modeling in optical diagnostics of pulverized coal burnerReferat2013
1427A Galerkin approximation method including space dimensional reduction - applied for solution of a heat conduction equationArtykuł2012
1428Gap in consumer processes’ perception among the trade companies Referat2013
1429Gas exchange in soilsRozdział2011
1430Gas turbine fault diagnostic system based on fuzzy logicArtykuł2012
1431Gaussian mixture decomposition in the analysis of MALDI-TOF spectraArtykuł2012
1432Gender marketing - percepcja i zachowania uzależnione od płciRozdział2013
1433Generacja rozproszona w terenowych sieciach rozdzielczych - realia i nadziejeRozdział2013
1434A generalized method for the evaluation of the influence of teeth correction on the service life, wear, and contact strength of cylindrical involute gears Artykuł2012
1435Generalized method for the evaluation of wear in cylindrical involute gearsArtykuł2011
1436Generation level matching to the transmission capability of overhead linesArtykuł2013
1437Generation of a zone chirp in uniform Bragg grating as a way of obtaining double functionaliy of a sensorArtykuł2012
1438Generation of non-equilibrium low-temperature plasma in the array of gliding arc plasma reactorsReferat2011
1439Generator mieszaniny wodorotlenowejPatent2013
1440Generator mieszaniny wodorotlenowej [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66750] Patent2013
1441Genetic-based approach to production planning with manufacturing cost minimizationArtykuł2014
1442Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983Artykuł2013
1443Geometria do zastosowań inżynierskichMonografia2013
1444Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. Referat2013
1445Gibkoe avtomatizirovannoe proizvodstvo kak obekt proektirovaniâReferat2011
1446Gigantic magnetoresistive effect in n-Si/SiO2/Ni nanostructures fabricated by the template-assisted electrochemical deposiReferat2011
1447Gigantic magnetoresistive effect in n-Si/SiO2/Ni nanostructures fabricated by the template-assisted electrochemical depositionArtykuł2012
1448Global and local structure of liquid Lennard-Jones clusters near freezingArtykuł2013
1449Global collaborative knowledge systems in higher educationReferat2013
1450Global collaborative knowledge systems in the minds of entrepreneursArtykuł2011
1451Globalizacyjne kontesty zarządzaniaRozdział2013
1452Głowica do walcowania uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398313]Patent2013
1453Głowica wytłaczarskaPatent2012
1454Główne podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowcaPatent2011
1455Google Web Toolkit jako przykład narzędzia do tworzenia wielofunkcyjnych aplikacji GIS wykorzystujących technologie weboweArtykuł2011
1456Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby Scheuermanna [ patent nr 214836] Patent2013
1457Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby SchumannaPatent2012
1458Goście z TurcjiArtykuł2012
1459Government support and texation of small and Medium-Sized Enterprises in PolandRozdział2014
1460GPGPU calculations improvement in BEMReferat2013
1461GPGPU calculations usage in BEMReferat2013
1462Gradual degradation in two-phase ceramic composites under compression Artykuł2012
1463Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowychArtykuł2013
1464Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowychArtykuł2012
1465Green light for photovoltaics in Poland?Referat2012
1466Grinding tools and grinding wheels for shaping CNC grinding machine Artykuł2012
1467Ground of necessity of the restructuring process of the aviation enterpiseRozdział2013
1468Growth dynamics of citations of cumulative papers of individual authors according to progressive nucleation mechanism: Concept of citation accelerationArtykuł2013
1469Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnejArtykuł2012
1470Gry przeglądarkowe - kamień milowy czy kamień u nogi? Skromne początki i ciekawe perspektywyRozdział2013
1471Guarding a line segmentArtykuł2011
1472HAKONE XII w Kazimierzu DolnymArtykuł2012
1473Hammer forging process of lever drop forging from AZ31 magnesium alloyArtykuł2013
1474Hammer forging process of rim forging from aluminum alloyReferat2012
1475Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawcówReferat2012
1476Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców Artykuł2012
1477Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi Artykuł2012
1478Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In TimeArtykuł2013
1479HCCI jako alternatywny system spalania w silnikach tłokowychArtykuł2012
1480Heat resistance of selected two component epoxy adhesivesReferat2013
1481Heat transfer and stress concentrations in a two-phase polycrystalline composite structure. Part I: Theoretical modelling of heat transfer Artykuł2013
1482Heat transfer in composites subjected to temperature variationsReferat2013
1483Helical - wedge rolling of steel bailsReferat2012
1484Helical - wedge rolling of steel bailsArtykuł2012
1485Helical-wedge rolling of ballsArtykuł2013
1486Heuristic optimization methods applied to minimize the electric power system balancing costsReferat2013
1487Heurystyka biznesowa czasów chaosuRozdział2011
1488High speed rail - the current challenge to Polish rail transportArtykuł2012
1489High temperature thermal imager based on digital video camera mvBlueFOX 200wcReferat2013
1490High-performance and power-efficient motor control for vehicleReferat2013
1491Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wiekuRozdział2013
1492Historia CentralnegoArtykuł2012
1493Historia rosyjskiej filozofii dialoguArtykuł2013
1494Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślałArtykuł2012
1495Historia techniki i przemysłu w działaniach edukacyjnych Biblioteki PolitechnikiRozdział2013
1496The historic towns in the process of development of tourismRozdział2011
1497History management of data - slowly changing dimensionsReferat2013
1498History management of data – slowly changing dimensionsArtykuł2013
1499Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce - ocena stanu zasobu i prac konserwatorskichRozdział2012
1500Hitlerowski zbrodniarz Eichmann pojmany przez superagenta urodzonego w ŻółkiewceArtykuł2011
1501Holistyczny model relacyjny motywacji pracownika i satysfakcji klientaArtykuł2013
1502Hopping conductance in doped layered TIGaSe2 single crystalsReferat2013
1503Hopping conductance in nanocomposites (Fe(0.45)Co(0.45)Zr(0.10))(x)(Al(2)O(3))(1-x) manufactured by ion-beam sputtering of complex target in Ar+O(2) Ambient GasArtykuł2011
1504Hopping electron transport in granular nanocomposite films Cux(SiO2)1-x deposited by ion-beam sputteringReferat2013
1505Hopping of electron transport in granular Cux(SiO2)1-x nanocomposite films deposited by ion-beam sputteringArtykuł2014
1506How friction influences regenerative chatter Referat2013
1507How heavy metals affect sustainable developmentArtykuł2011
1508Human identity and intercultural relationsRozdział2013
1509Human resource management in the organisation of the futureRozdział2011
1510Human resources management in the intelligent organizationRozdział2012
1511Hurtownia danych przedsiębiorstwa przemysłowegoRozdział2013
1512Hybrid adhesive bonded and riveted joints – influence of rivet geometrical layout on strength of jointsArtykuł2012
1513Hybrid hidden Markov modelsArtykuł2013
1514The hybrid system of renewable heat sources - local thermal smart grid.Referat2013
1515Hybrydowy system symulacji procesów przemysłowych na przykładzie browaruRozdział2012
1516Hydraulic conductivity and landfill constructionRozdział2011
1517Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanejArtykuł2012
1518Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistejArtykuł2011
1519Hydrogen profiling in rapidly solidified Al-Fe alloy foilsArtykuł2013
1520Hydrogen sulphide emission control with Fe-EDTA/Fiban catalystReferat2012
1521Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolitesReferat2011
1522Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash Artykuł2013
1523Hyperfine interactions and irreversible magnetic behavior in multiferroic Aurivillius compoundsArtykuł2013
1524Hyperfine interactions and some magnetic properties of nanocrystalline Co(40)Fe(50)Ni(10) and Co(50)Fe(45)Ni(5) alloys prepared by mechanical synthesis and subsequently heat treatedArtykuł2011
1525Hyperfine interactions in multiferroic aurivillius compounds Bim+1Ti3Fem-3O3m+3 prepared by mechanical activationReferat2013
1526Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compoundArtykuł2012
1527Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compoundReferat2011
1528I Sympozjum Naukowe Elektryków i InformatykówMonografia2011
1529ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust.Referat2011
1530Idea seminariów międzynarodowych " International Seminars on Computer Science" w praktyce Rozdział2012
1531Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopiaArtykuł2011
1532Identification and simulation of milling processRozdział2011
1533Identification of a dynamic model of Mach-Zehnder non-zero chirp type intensity modulator from intensity measurementsReferat2013
1534Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloyReferat2012
1535Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloyArtykuł2012
1536Identification of linear system in random timeArtykuł2012
1537Identification of moisture content in brick walls by means of impedance tomographyArtykuł2012
1538Identification of probability distribution form for results of ssound level measurementsArtykuł2013
1539Identification of regular and chaotic isothermal trajectories of a shape memory oscillator using the 0–1 testArtykuł2013
1540Identification of regular and chaotic solutions of shape memory oscillators by means of the 0-1 testRozdział2011
1541Identification of turning and milling processes by stochastic langevin equationsReferat2012
1542Identyfikacja i weryfikacja modelu obiektu dynamicznego na przykładzie procesu frezowaniaArtykuł2011
1543Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnymArtykuł2012
1544Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej Artykuł2012
1545Identyfikacja podobieństwa nieruchomościArtykuł2011
1546Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej Artykuł2012
1547Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowymArtykuł2012
1548Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizjiArtykuł2011
1549Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowychReferat2013
1550Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowcaArtykuł2011
1551IEP as a parameter characterizing the pH-dependent surface charging of materials other than metal oxidesArtykuł2012
1552II Sympozjum Naukowe Elektryków i InformatykówArtykuł2012
1553II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjneMonografia2012
1554III Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę?Monografia2011
1555Image computer steganography based on steerable transformationRozdział2011
1556Image recognition usage to control computer aplicationReferat2013
1557Image recognition usage to control computer application Artykuł2014
1558Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomographyArtykuł2011
1559Imapct of installation errors of the gear on the kinematic deviationArtykuł2012
1560The immune method for classifying objects on the basis of the target clonal selectionArtykuł2013
1561Impact behaviour of fibre metal laminatesReferat2012
1562Impact of crisis on financial standing of polish companiesArtykuł2012
1563Impact of feed opening width and position on pvc extrusion process effectivenessArtykuł2013
1564Impact of human factor in data securityArtykuł2011
1565Impact of installation errors of the gear on the kinematic deviation Referat2012
1566Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicleArtykuł2012
1567Impact of selected errors in production and installation of bevel gear elements on total transmission errorArtykuł2012
1568The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the extrusion process Artykuł2013
1569The impact of the amount of of polymer materials Artykuł2012
1570The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changesReferat2012
1571The impact of the recent banking crisis on customer loyalty in the banking sector: Developing versus developed countriesArtykuł2012
1572Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeVArtykuł2012
1573Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeVReferat2011
1574Impedance of steel electrode in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroboratesReferat2011
1575Imperativy innovacionno-investicionnogo razvitiâ promyšlennyh predpriâtij UkrainyRozdział2013
1576Implanty i protezy bioniczneRozdział2012
1577Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnychArtykuł2011
1578Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru bez uwzględnienia sprzężeń aerodynamicznych na mosty i mosty dla pieszychRozdział2011
1579Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru na maszyny z odciągamiRozdział2011
1580Implementacja numeryczna zagadnienia optymalnego wyznaczania parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowychRozdział2011
1581Implementacja obsługi plików C3D w środowisku MATLABReferat2013
1582The Implementation of genetic agorithms in choosing transport routes with constraintsReferat2013
1583Implementation of integrated management system at municipal company of water supply and sewerage system in Puławy.Referat2013
1584Implementation of the fourier boundary element methodReferat2013
1585Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soilArtykuł2013
1586Implementing game elements into didactic process: a case study Referat2013
1587Improving computation efficiency by parallel programmingArtykuł2013
1588Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstaclesArtykuł2013
1589Improving physical properties of rape biofuelsArtykuł2012
1590Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowychArtykuł2012
1591Imroving performance of two-key cryptography systemsRozdział2011
1592In-situ measurements of moisture using surface TDR probesArtykuł2012
1593In-situ method of diagnose of thermocouplesReferat2011
1594Increase of high load limit in a gasoline HCCI engineArtykuł2012
1595Increasing steganographic capacity of the MF methodArtykuł2012
1596Increasing the elasticity of multitasking machining using tooling for tools and workpiece clamping in a cnc machine toolArtykuł2012
1597Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracownikówArtykuł2011
1598Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey resultsReferat2012
1599Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case studyReferat2012
1600Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen AmbientArtykuł2012
1601Infinite boundary elementsRozdział2011
1602Infinite boundary elements usage in optical mammographyReferat2013
1603Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patientsArtykuł2011
1604Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beamsArtykuł2011
1605The influence of cochleostomy and cochlear implant electrode on stpes and round window vibrationArtykuł2011
1606Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudateArtykuł2013
1607Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudateArtykuł2014
1608Influence of adsorption of the different chemical nature gas particles on the thermoelectric parameters of semiconductor indium and tin oxide thin filmsReferat2013
1609Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical educationArtykuł2013
1610Influence of Annealing on the Electrical Properties of Cz-Si Wafers Previously Subjected to the Hydrogen Ion-Beam TreatmentArtykuł2011
1611Influence of atmospheric temperature changes on the thermal stability of the technical chamberRozdział2012
1612An influence of auditory chain components stiffness on vibrations characteristics measured by a finite-element model of the middle ear structureRozdział2012
1613The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence modelsArtykuł2011
1614The influence of brushing on microhardness of magnesium alloys surface layerReferat2012
1615The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessmentArtykuł2013
1616Influence of damping on the dynamic interactive buckling of thin-walled columns of trapezium crosssection subjected to in-plane pulse loadingRozdział2012
1617Influence of deposition parameters on the structure and properties of nitride coatings (Ti, Hf, Zr, V, Nb)N of high entropy alloys before and after annealing under 600°CReferat2013
1618Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowthArtykuł2012
1619The influence of effective length on shear failure in concrete beamsArtykuł2011
1620Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates Referat2012
1621Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulphide removal from airReferat2014
1622Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopyArtykuł2012
1623Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopyReferat2011
1624An influence of global initial deflections on post-critical behaviour of isotropic square-tube columns with dimplesReferat2012
1625Influence of H2S concentration on its removal from air by means of FE(III)-EDTA/Fiban catalytic systemReferat2013
1626Influence of high temperature annealing under 1350°C on structure and properties of nanostructured coatings based on AIN-TiB2(TiSi2) Referat2013
1627Influence of human capital management in organization to create competitive advantageRozdział2011
1628Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fireArtykuł2012
1629Influence of inherent material damping on the dynamic buckling of composite columns with open cross-sectionsArtykuł2013
1630Influence of intellectual capital in medical care institutions management on creating competitive advantage for example practice of family physician Rozdział2012
1631The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage Artykuł2012
1632An influence of layer arrangement on post-bucking behaviour of compressed column with top-hat sectionReferat2013
1633An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat sectionReferat2013
1634The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields.Rozdział2013
1635The influence of low temperatures on tensile behavior of Fiber-metal laminates Referat2013
1636Influence of matrix type on negative capacitance effect in nanogranular composite films FeCoZr-InsulatorArtykuł2013
1637Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopyReferat2011
1638Influence of mineral additives on selected properties of PPReferat2013
1639Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concreteArtykuł2011
1640Influence of nonlinear damping on dynamics of mechanical system with a pendulumRozdział2012
1641Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluentArtykuł2013
1642Influence of optical indices on psd of activated sludge measured by ldm.Referat2013
1643Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution systemArtykuł2013
1644The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling Artykuł2012
1645The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structureReferat2011
1646Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite (FeCoZr)x(Al2O3)1−x filmsArtykuł2013
1647Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite films (FeCoZr)x(Al2O3)1-xReferat2013
1648The influence of temperature on the resistuvity of ion-implanted silicon with different types of dopingReferat2013
1649Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets propertiesArtykuł2013
1650Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets propertiesReferat2013
1651Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performanceRozdział2013
1652Influence of the measurement method of features in ultrasound images of the thyroid in the diagnosis of Hashimoto's disease.Artykuł2012
1653The influence of the number and placement of grooves of the grooved feed section on the extrusion processReferat2012
1654The influence of the selected ranulometric properties of plasticized polyvinyl chloride on the course of the extrusion process Referat2012
1655The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strengthReferat2011
1656Influence of thermal insulation and ventilation system on heat consuption in single-family houseRozdział2012
1657The influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficientReferat2012
1658Influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficientArtykuł2012
1659The influence of X-ray irradiation on the structure, physical and mechanical properties of the galvanic alloys of cobaltReferat2013
1660Influence of Xe(+) Irradiation on Topography and Wettability of Graphite SurfacedArtykuł2011
1661Influence of Xe+ irradiation on surface composition of CuInSe2 crystalsReferat2012
1662Informacionno-analitičeskoe obespečenie upravleniâ vosproizvodstvom biologičeskogo kapitala skotovodstvaRozdział2013
1663Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościoweArtykuł2012
1664Informatics methods as tools to solve industrial problemsMonografia2012
1665Information Processing. Actual research problems in eastern EuropeMonografia2013
1666Information security policy creatingArtykuł2011
1667Information support of natural resources potential in the context of sustainable developmentRozdział2013
1668Informational vector of food securityRozdział2013
1669Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskichMonografia2012
1670Informatyka-nauka i praktyka 2012Monografia2012
1671Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzyArtykuł2011
1672Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowegoArtykuł2012
1673Infrastruktura transportu lubelszczyzny a planowanie przestrzenneRozdział2011
1674Inkasent kontra bramkiArtykuł2013
1675Innovacii v ekonomike : tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj EvropyMonografia2013
1676Innovacionyj potenciał BełarusiRozdział2013
1677Innovation management in the construction supply chainArtykuł2013
1678Innovation policy in France. Dynamics of innovation evolutionRozdział2013
1679Innovative development of Romanian regionsRozdział2013
1680Innovative development of the Lublin, a case study of estern ICT clusterRozdział2013
1681Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional linksMonografia2013
1682Innovative research towards teachers professional activity modelling and cognitive pedagogics. Collection of reference texts : monographMonografia2011
1683The innovative solutions in new building for education architects in LublinArtykuł2013
1684Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnychReferat2012
1685Innowacyjna technologia w innowacyjnym przedsiębiorstwie branży mechanicznejRozdział2012
1686Innowacyjne metody plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzamiRozdział2013
1687Innowacyjne procesy technologiczneMonografia2011
1688Innowacyjne procesy wytwórczeMonografia2013
1689Innowacyjne rozwiązania kształtowania odkuwek wsporników wykorzystywanych w przemyśle lotniczymRozdział2013
1690Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki LubelskiejRozdział2012
1691Innowacyjność wtryskarek elektrycznychArtykuł2011
1692Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnejArtykuł2013
1693Innowacyjny rozwój regionalny - bariery współpracy w regionieRozdział2013
1694Innowacyjny system wymiany wiedzy z pracodawcami jako element ustawicznej edukacji studentówRozdział2011
1695Inrush current of superconducting transformerArtykuł2013
1696Inspection methods for quality control of fibre metal laminates (FML) in aerospace componentsArtykuł2012
1697Inspection methods for quality control of fibre metal laminates in aerospace componentsArtykuł2011
1698Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453]Patent2013
1699Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454]Patent2013
1700Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] Patent2013
1701Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] Patent2013
1702Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] Patent2013
1703Instances of corporate social responsibility in coal mining: an exampleof chosen Polish minesReferat2012
1704An instrumented vehicle for offroad dynamics testingArtykuł2011
1705Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa - ocena współpracy, ogranczenia oraz dalsze perspektywy rozwojuArtykuł2013
1706Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnymArtykuł2011
1707The intangible assets forming in process of companies interaction between airlines, aircraft repairing companies and aircraft building companiesRozdział2013
1708Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowychArtykuł2011
1709Integracyjne centrum dydaktyczno-sportowe, JózefówRozdział2012
1710Integrated business structures optimization principlesRozdział2013
1711Integration mechanism of chosen biological databasesArtykuł2012
1712Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildingsReferat2011
1713Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowejArtykuł2011
1714Inteligentne instalacje budynkowe a sprawa polskaArtykuł2013
1715Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskieArtykuł2012
1716Intellectual capital formation and development conditions in Ukraine Rozdział2013
1717Intellectual property managment in enterpriseArtykuł2012
1718Intelligent control for HVAC devices in LCN systemArtykuł2013
1719Intelligent technologies in production quality assessmentArtykuł2011
1720Intensyfikacja odkształcenia w procesie walcowania poprzeczno-klinowegoRozdział2011
1721Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for driversArtykuł2011
1722Interactive system for sign language learningReferat2012
1723Interaktywna metoda wykrywania zaburzeń widzenia barwArtykuł2011
1724Interaktywne instalacje w inteligentnych budynkach Artykuł2012
1725Interface analysis of fibre metal laminatesReferat2012
1726Interfejsy programistyczne akcelerometrów dla urządzeń mobilnych typu Smartphone Artykuł2011
1727Interferencja aerodynamiczna opływu śmigłowiec - obiektArtykuł2011
1728Interionic Interactions in Carboxylic Acid Cation Exchangers on the Base of Polyacrylic Acid. Ab Initio CalculationsArtykuł2011
1729Intermittency and multiscale dynamics in milling of fiber reinforced composites Artykuł2013
1730Internal public relations in the context of internal communication managementRozdział2011
1731International economics. Actual research problems in Eastern Europe.Monografia2013
1732International seminars as a part of modern master computer science educationReferat2012
1733Internationalization of higher education – a case study of Leonardo da Vinci projectReferat2012
1734Internet a wybrane problemy młodzieżyRozdział2011
1735Internet as the source for acquiring the medical information Referat2013
1736Internet mobilny w technologii LTERozdział2012
1737Introduction of our Laboratories Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and Centre of Excellence for Application of Superconductivity and Plasma in Power Engineering ASPPECTArtykuł2011
1738Inverse analysis in optoelectronic method insensitive to temperature changes to determine the strain distributionReferat2012
1739Inverse problem solution using neural networkArtykuł2012
1740Investigation and assessment of occupational risk on the metal cutting machine tool stand Artykuł2013
1741Investigation of a tolerance effect of rivets fitting in holes for double lap joints subjected to uniaxial tensionReferat2013
1742The investigation of electron transfer mechanism in dye-sensitized solar cellsRozdział2013
1743An investigation of supercharged CAI engine with internal gas recirculation and direct gasoline injectionArtykuł2012
1744Investigation of the cold orbital forging process of an AlMgSi alloy bevel gearArtykuł2013
1745Investigation of the influence of mold rotational speed on the cast wall thickness in the rotational molding process Artykuł2013
1746Investigation of the molecular mechanism of the blue-light-specific excitation energy quenching in the plant antenna complex LHCIIArtykuł2011
1747Investigation of the poly(vinyl chloride) extrusion process using a feed throat with a feed pocketArtykuł2013
1748Investigation of the type and content of the filler of shrinkage of injection-molded partsReferat2013
1749Investigation on landfill leachate biodegradability improvement by use of hydrodynamic cavitation and ozoneArtykuł2013
1750Investigations of nanocomposite magnetic materials based on the oxides of iron, nickel, cobalt and silicon dioxideArtykuł2013
1751Inwestycje MŚP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowychArtykuł2011
1752Inżynier na rynku pracy - już po raz trzynasty!Artykuł2013
1753Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowańMonografia2012
1754Inżynieria elektryczna i informatyczna w nowych technologiach elektroenergetycznychMonografia2011
1755Inżynieria oprogramowania w e-gospodarceRozdział2011
1756IOS mobile to route the determiningReferat2014
1757Isoelectric points of fresh and aged Fe(OH)2Artykuł2014
1758The issue of using remelted CoCrMo alloys in dental prostheticsArtykuł2012
1759Issues concerning single phase earth faults in lines connecting high-power units to the electric power systemReferat2011
1760Issues of poly(vinyl chloride) extrusion process modified by blowing agentRozdział2011
1761Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwaArtykuł2013
1762Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomościArtykuł2012
1763IT utilization in e-marketing : case studies using Google ToolsRozdział2011
1764Iterative method for symmetric diagonally dominant linear systemsReferat2013
1765IV Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2011Artykuł2012
1766Izmeneniâ v processe professional’noj podgotovki menedžerov v Polše na primiere fakul’teta menedžmenta Lûblinskogo Politehniceskogo UniversitetaRozdział2013
1767Izmenenie fazovogo sostava sistemy cirkonievoe pokrytie – tverdyj splav v zavisimosti ot parametrov vozdejstbiâ kompressionnymi plazmennymi potokamiReferat2013
1768Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważonyReferat2011
1769Jak zachęcać młodzież do studiów technicznych ?Artykuł2011
1770Jaka jest rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca? Badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice LubelskiejReferat2012
1771Jakość ścieków deszczowych wybranego kolektora zbiorczego miasta Lublin na tle jakości wód odbiornika – rzeki BystrzycyRozdział2012
1772Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTVArtykuł2014
1773Jeszcze lepsze spalanie. Nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe i gazowe.Artykuł2011
1774John Bosco’s preventive system in the work of a contemporary educatorRozdział2013
1775Jubileusz Adapciaka(2003-2012)Artykuł2012
1776Jubileusz i konferencje Oddziału Lubelskiego PTETiSArtykuł2011
1777Juchnowiec – miasto [w] przyszłościArtykuł2012
1778Jump Mechanism of Electric Charge Transfer in Gallium Arsenide Exposed to Polyenergy Implantation with H(+) IonsArtykuł2011
1779Jump Mechanism of Electric Conduction in n-Type Silicon Implanted with Ne(++) Neon IonsArtykuł2011
1780Justification methodological approach to the evaluation of the quality of international aviation enterprises as the objects of propertyRozdział2013
1781Kabel elektryczny [ patent nr 215154]Patent2013
1782Kalendarium wydarzeń - rok 2010Artykuł2011
1783Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra SzymaniakaRozdział2012
1784Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznychArtykuł2013
1785Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnegoMonografia2013
1786Kartografia Równego z XVIII i XIX wiekuArtykuł2011
1787Katolickie ruchy religijne mikroszkołąRozdział2011
1788Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signalArtykuł2014
1789Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskichArtykuł2012
1790Kierunki rozwoju firm tworzących strony www w świetle badań empirycznychArtykuł2013
1791The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interactionReferat2013
1792Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnieRozdział2011
1793Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionieArtykuł2013
1794Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnymRozdział2012
1795Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych Artykuł2011
1796Klastry w rolnictwieRozdział2011
1797Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowejReferat2012
1798Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnychArtykuł2013
1799Klient w sieci organizacyjnejMonografia2013
1800Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000Artykuł2012
1801Klimat bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwieArtykuł2011
1802KNIP na targach 3D POLAND 2012Artykuł2013
1803Knocking combustion influence on the load of the piston-crank system using MSC ADAMS software Artykuł2013
1804Knowledge base in software project estimationArtykuł2011
1805A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain stateArtykuł2012
1806Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industryReferat2012
1807Knowledge flows in innovative activities of small and medium-sized enterprises affiliated to clusters - the case of Lublin provinceRozdział2012
1808Kocioł centralnego ogrzewaniaPatent2013
1809Kodowanie wideo w systemach monitoringu wielowidokowego Artykuł2013
1810Kody quasi-ekwidystantne. Tom 1Monografia2011
1811Koebe domains for some classes of n-fold symmetric functions Rozdział2012
1812Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym Artykuł2013
1813Kolce – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniachReferat2012
1814KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniachArtykuł2012
1815Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnegoRozdział2011
1816Koła Naukowe czynnikiem aktywizującym studentów na przykładzie działalności Koła Naukowego Informatyki PENTAGONRozdział2013
1817Koło Naukowe ELMECOLArtykuł2012
1818Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+RMonografia2011
1819Kominki wspomagające centralne ogrzewanieArtykuł2013
1820Kominkowy minimalizmArtykuł2012
1821Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowaniaRozdział2014
1822Kompetentny absolwent informatyki 2011 Monografia2011
1823Kompetentny Absolwent Informatyki 2012Artykuł2012
1824Kompetentny absolwent informatyki 2012Monografia2012
1825Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w WojsławicachArtykuł2011
1826Kompozycja piaskowo-polimerowaPatent2013
1827Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgielPatent2012
1828Kompozyty wzmocnione włóknem długimArtykuł2013
1829Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowymArtykuł2012
1830Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013, część 1Monografia2013
1831Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringy wizyjnego CCTVReferat2012
1832Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakościReferat2014
1833Komputerowe wspomaganie projektowania endoprotezy stawu kolanowego człowiekaRozdział2012
1834Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdówReferat2013
1835Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdówArtykuł2013
1836Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych systemów nadzoru instalacji elektrycznej we współczesnych budynkachArtykuł2011
1837Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCADMonografia2013
1838Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłekReferat2014
1839Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>>Rozdział2011
1840Komputerowy system sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowymArtykuł2011
1841Komunikacja Machine-to-MachineReferat2014
1842Koncepcja budowy wirtualnej obrabiarki na przykładzie pionowego centrum frezarskiego FV580AArtykuł2011
1843Koncepcja cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostawRozdział2013
1844Koncepcja innowacyjnego rozwiązania technologicznego wpływającego na poprawę procesu innowacjiRozdział2012
1845Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowejRozdział2013
1846Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnychArtykuł2011
1847Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznejRozdział2013
1848Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowejArtykuł2012
1849Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnejArtykuł2012
1850Koncepcja wirtualnej taśmy produkcyjne w kształtowaniu inżynierów zarządzaniaArtykuł2012
1851Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznegoArtykuł2012
1852Koncepcja zastosowania XML do przetwarzania danych zebranych przez system wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł2012
1853Koncepcje wykorzystania środowiska CAMD w procesie dydaktycznym na kierunkach technicznychRozdział2013
1854Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznegoArtykuł2012
1855Konik obrabiarkiPatent2012
1856Konik obrabiarkiPatent2012
1857Konik obrabiarki [patent nr 213606]Patent2013
1858Konik obrabiarki [patent nr 213607]Patent2013
1859Konik obrabiarki [patent nr 213608]Patent2013
1860Konik obrabiarki [patent nr 214058]Patent2013
1861Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznejArtykuł2013
1862Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonegoArtykuł2011
1863Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiegoArtykuł2011
1864Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytkówRozdział2011
1865Konstrukcja i sterowanie ruchem robota-rybyRozdział2013
1866Konstrukcja jednokołowego robota samobalansującegoRozdział2013
1867Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczeniaArtykuł2011
1868Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmachReferat2012
1869Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmachArtykuł2012
1870Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiemReferat2013
1871Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiemArtykuł2013
1872Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MESArtykuł2011
1873Konstrukcyjne przyczyny niepowtarzalności pracy systemów opartych na ogniwach paliwowych typu PEM Artykuł2013
1874Konsument i dystrybucja na rynku ITMonografia2013
1875Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięciaArtykuł2013
1876Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowymMonografia2011
1877Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednichArtykuł2012
1878Korozja chłodni kominowych. Cz. 1Artykuł2012
1879Korozja chłodni kominowych. Cz. 2Artykuł2012
1880Korozja stali w zawierających wodę i/lub chlorki tetrafluoroboranach dialkiloimidazoliowychReferat2011
1881Korozja wżerowa eksploatowanej na pływalni kratki wentylacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnejRozdział2013
1882Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego Artykuł2011
1883Koszty zewnętrzne energii elektrycznej w Polsce w świetle zrównoważonego rozwojuReferat2011
1884Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego a nowe informatyczne programy magisterskie na Politechnice LubelskiejRozdział2011
1885Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademickiArtykuł2012
1886Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczegoArtykuł2011
1887Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznychArtykuł2012
1888Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowejArtykuł2011
1889Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSEArtykuł2012
1890Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznychArtykuł2011
1891Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowejArtykuł2011
1892Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świataMonografia2013
1893Książki, których nie było? O pewnych aspektach publikowania cyfrowegoRozdział2012
1894Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego Artykuł2014
1895Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w ruchach religijnychRozdział2013
1896Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnikaArtykuł2012
1897Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonychArtykuł2012
1898Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutraArtykuł2013
1899Kształtowanie się błędu przełożenia przekładni stożkowej zależnie od wybranych błędów jej wykonania i montażu Referat2012
1900Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011Artykuł2012
1901Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Część I - wiek XVII i XVIIIArtykuł2012
1902Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Część II - wiek XIXArtykuł2013
1903Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZnArtykuł2011
1904Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracyRozdział2011
1905Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4VArtykuł2013
1906Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym w procesie rozwoju organizacjiRozdział2012
1907Kultura polaRozdział2012
1908Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnymArtykuł2012
1909Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradáciiArtykuł2013
1910Kvazistatičeskaâ kontaktnaâ zadača dlâ cilindričeskih soedinenij s maloj ogrankoj konturov telArtykuł2011
1911Kwalikacja części do obróbki w oparciu o ich złożoność technologicznąArtykuł2011
1912Labbour and the labour market in transition : global economy trendsRozdział2012
1913Laboratorium instalacji energii odnawialnych. Część 1Monografia2013
1914Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznejMonografia2012
1915Laboratory method of accelerated evaluation of fatigue of conservatively treated teethArtykuł2011
1916Laboratory sequencing bath reactor for purification of wastewater with activated sludgeRozdział2012
1917Laboratoryjny zestaw do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego Referat2011
1918Lampa [Prawo z rejestracji nr 20433 wzoru przemysłowego]Patent2014
1919Lampa [Prawo z rejestracji nr 20434 wzoru przemysłowego]Patent2014
1920Landfiling of municipal solid waste in Europe Rozdział2012
1921Landfill leachate treatment by hydrodynamic cavitation and ozoneReferat2011
1922Large amplitude vibrations of Timoshenko beams with delamination Referat2013
1923Large amplitude vibrations of Timoshenko beams with delamination in thermal environment Referat2013
1924Large area transparent in visible range silicon carbide photodiodeReferat2013
1925The large data sample partitioning for diagnosis and pattern recognition Artykuł2013
1926Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremitiesReferat2013
1927Laser polarization fluorescence of the networks of optically anisotropic biological crystalsReferat2013
1928Layar – wirtualna rzeczywistość drogą do stworzenia inteligentnego miastaArtykuł2012
1929LDVArtykuł2012
1930Legal aspects of collecting tunes from the InternetRozdział2011
1931Legal forms of carrying out economic activity in PolandRozdział2014
1932Legal protection of musical compositions downloaded from the InternetArtykuł2011
1933Lessons learned from academic teachers training in TEMPUS ERAMIS projectReferat2012
1934Level-set image processing methods in medical image segmentation.Referat2012
1935Life cycle assessment of two emerging sewage sludge-to-energy systems: Evaluating energy and greenhouse gas emissions implicationsArtykuł2013
1936Light emitting single-crystalline silicon wafers implanted with V and III group ionsReferat2013
1937Light netArtykuł2011
1938Linear and nonlinear control methods for beams and platesReferat2012
1939Linear modal analysis of L-shaped beam structuresArtykuł2013
1940Linear modal analysis of L-shaped beam structures - parametric studiesReferat2012
1941Linear Modal Analysis of L-shaped Beam Structures - Parametric StudiesArtykuł2012
1942Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO - charakterystyka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowejRozdział2011
1943A local model and calibration set ensemble strategy for open-path FTIR gas measurement with varying temperatureArtykuł2013
1944Logistyczne zarządzanie potokami drobnicy na kolei w warunkach ograniczeńRozdział2013
1945Lojalność klienta a rozwój organizacjiMonografia2012
1946Lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowiekaArtykuł2012
1947Lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowiekaReferat2012
1948Lotne związki organiczne w prywatnych i publicznych środkach transportuReferat2011
1949Low frequency FDTD algorithm and its application to inductive hyperthermiaReferat2011
1950Low frequency FDTD algorithm and its application to inductive hyperthermiaArtykuł2012
1951Low velocity impact resistance of aluminum/carbon-epoxy fiber metal laminatesArtykuł2012
1952Low-energy impact issues in GLARE laminatesArtykuł2013
1953Low-energy impact resistance of CFRP and Carbon Metal LaminatesReferat2012
1954Low-temperature DC carrier transport in (Co0.45Fe0.45Zr0.10)x(Al203)1-x nanocomposites sputtered in mixed argon-oxygen atmosphereReferat2013
1955Low-temperature DC carrier transport in (Co0.45Fe0.45Zr0.10)x(Al203)1-x nanocomposites sputtered in pure Ar gas atmosphereReferat2013
1956Low-temperature effect on the mechanical properties of glass- and carbon-reinforced/epoxy composites and FML Referat2012
1957Low-temperature plasma for exhaust gas purification from paint shop - a case studyArtykuł2011
1958Lubelski Inkubator PrzedsiębiorczościArtykuł2012
1959Lubelskie Fabryki Wag- początki, współczesnośćArtykuł2011
1960Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815- 1939Monografia2012
1961Lublin experience with coincineration of municipal solid wastes in cement industryArtykuł2012
1962Lyapunov-based control for uncertain nonlinear complex dynamical multivariable Co-combustion systemReferat2013
1963Łączniki nowe i eksploatowane – porównanie charakterystycznych czasów działania Artykuł2014
1964Łańcuchy dostaw węgla w ujęciu probabilistycznymRozdział2013
1965Mach-Zehnder non-zero chirp intensity modulator static characteristics parameters estimation based on intensity dataArtykuł2012
1966Magneto-opticalproperties of ordered arrays nanoparticle Fe3O4Referat2012
1967Magnetoelectric properties of (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutionsReferat2013
1968Magnetoresistance in n-Si/SiO(2)/Ni Nanostructures Manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification TechnologyArtykuł2011
1969Magnetoresistive effect in Zinc Oxide implanted by cobalt ionsReferat2013
1970Magnetorheological damping of a system with a pendulum vibration absorber Artykuł2012
1971Magnetorheological damping of an autoparametric system with a pendulumReferat2012
1972Magnetotransport in nanostructured Ni filmsReferat2011
1973Magnetotransport in nanostructured Ni films electrodeposited on Si substrateArtykuł2012
1974Maintenance and reliability of engine electrical equipment Referat2012
1975Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność biznesuRozdział2013
1976Management and control of manufacturing processesMonografia2011
1977Management of the innovation processes in enterpries of the lagging regions. Lublin province case studyRozdział2012
1978Managing the innovative activity of enterprises affiliated to formal structure of clusterRozdział2012
1979Manufacturing process of plane rim from aluminium alloy Artykuł2013
1980Manufacturing process of plane rim from aluminum alloy Referat2012
1981Marketing partyzancki - mocne i słabe strony w komunikaacji marketingowej organizacjiArtykuł2012
1982Marketing w ocenie konkurencyjności przewozów intermodalnych Artykuł2011
1983Marketing w sieci organizacyjnej na przykładzie klastra Doliny Ekologicznej ŻywnościArtykuł2013
1984Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowychArtykuł2013
1985Masa betonowa do wyrobu betonowych pustaków stropowychPatent2012
1986Maszyna rotacyjnaPatent2012
1987Maszyna wirnikowo-wyporowa o sprężu wewnętrznym [patent nr 214431]Patent2013
1988Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej Monografia2012
1989Matematičeskoe modelirovanie ekonomičeskih system: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj EvropyMonografia2013
1990Materials and finishing metods of DMLS manufactured partsArtykuł2011
1991Materials, Exploation Manners and Roughness Coefficient in Gravitational Sanitation CounduitsArtykuł2011
1992Materiał do wykonywania izolacji cieplnej i elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanychPatent2013
1993Materiały budowlane i technologia betonów : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnychMonografia2012
1994Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle lotniczymArtykuł2011
1995Materiały magnetyczne : modelowanie i zastosowaniaMonografia2012
1996Materiały polimerowe w instalacjach wodociągowych i ich wpływ na jakość dostarczanej wodyArtykuł2011
1997Mathematical aspects regarding cracks behaviour in wood compositesArtykuł2014
1998Mathematical model of identification and automation the process of shaft machining in elastic deformable condition Artykuł2012
1999Mathematical model of radiation interaction with gasReferat2013
2000Mathematical model of the hole drilling process and typical automated process for designing hole drilling operationsRozdział2013
2001Mathematical model of the hole drilling process and typical automated process for designing hole drilling operationsReferat2013
2002Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [ Nr zgłoszenia 398570] Patent2013
2003May peripheral blood hemoglobin concentration be a prognostic factor among patients diagnosed with metastatic clear cell renal carcinoma treated with targeted therapies?Artykuł2011
2004Mean effective pressure oscillations in an IC-CI engine with hydrogen-rich-gas additionArtykuł2013
2005Measurement methods for size and charge distributions of electrosprayed water droplets Artykuł2014
2006Measurement methods for size and charge distributions of electrosprayed water dropletsReferat2013
2007Measurement of activated sludge particle diamenters using laser diffraction methodArtykuł2012
2008Measurement of fuel consumption of a road motor vehicle by outdoor driving testingArtykuł2013
2009Measurement of Intellectual Capital in a CompanyReferat2012
2010Measurement of the maximum value of non-uniform strain using a temperature-insensitive fibre Bragg grating methodArtykuł2013
2011Measurement techniques concerning droplet size distribution of electrosprayed waterReferat2011
2012Measurement techniques concerning droplet size distribution of electrosprayed waterArtykuł2013
2013Measurement uncertainty analysis of different cnc machine tools measurement systemsArtykuł2013
2014Measurements of flow parameters for 2-D flow around rectangular prisms of square and rectangle cross-sections located on the groundArtykuł2011
2015Measurements of the work of adhesion for different structural materials typical surface treatment methodsRozdział2011
2016Measuring methods and an analysis of electrical measurements performed at cathode protection stations with the application of modern telemetric systemsReferat2011
2017Mechanical behavior of sandwich composite beams made of foams and functionally graded materials Artykuł2013
2018The mechanical properties and failure analysis of selected fiber metal laminatesArtykuł2013
2019The mechanical properties and failure analysis of selected fibre metal laminatesReferat2012
2020The mechanical properties and failure analysis of selected fibre metal laminatesReferat2012
2021Mechanical properties of surface layers of ion-implanted siliconReferat2013
2022Mechanical response of laminated glass subjected to low-velocity impactReferat2011
2023Mechanical response of spot welding-adhesive jointReferat2013
2024Mechanical response of two-phase ceramix composites under compressionReferat2013
2025Mechanisms of oxygen adsorbtion on a surface of PbTe filmsReferat2011
2026Mechanizm zużycia powłoki eutektycznej układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-CrArtykuł2011
2027Mechatronic control system for an engineering machineArtykuł2012
2028Mechatronic working machine control systemReferat2012
2029Medium-Voltage transformer PPN20Referat2011
2030Medota przeciąganiaArtykuł2013
2031Melnikov's criteria, parametric control of chaos, and stationary chaos occurrence in systems with asymmetric potential subjected to multiscale type excitationArtykuł2011
2032Membrain neural network for visual pattern recognitionArtykuł2013
2033Memorability experiment vs. expert method in websites usability evaluationReferat2013
2034Metal concentrations in the liver of terrestrial predatory birdsReferat2011
2035Metal-insulator nanostructured films for magnetoelectronic devices: properties and applicationsRozdział2012
2036Meteorological parameters and severity of acute pulmonary embolism episodesArtykuł2011
2037Methane Emission Mitigation from Landfill by Microbial Oxidation in Landfill CoverArtykuł2011
2038Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills.Referat2013
2039Method and means of measuring small quantities of electrical resistanceArtykuł2012
2040Method and system for the control of lock and latch mechanismsPatent2013
2041The method for improving stability of construction project schedules through buffer allocationArtykuł2011
2042A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 1. Service life and wearArtykuł2012
2043A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 2. Contact strengthArtykuł2013
2044Method of control of machining accuracy of low-rigidity elastic-deformable shaftsArtykuł2014
2045A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modesReferat2013
2046A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes Artykuł2014
2047The method of cross-section for controling laser beam spot image shapeReferat2013
2048The method of determining diatoms and green algae communities biodiversity of the Zemborzycki backwater periphytonRozdział2013
2049A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example of hard cheeseArtykuł2013
2050Method of extreme surfaces for optimizing geometry of acousto-optic interactions in crystalline materials: Example of LiNbO3 crystals.Artykuł2013
2051Method of parameters estimation of pseudologistic modelArtykuł2012
2052A method of qualification of parts for production in flexible manufacturing systemArtykuł2013
2053Method of Representation and Saving Casing-Class Part's Constructional Knowledge Using MS Access SystemRozdział2011
2054The method of selecting subcontractor for construction projectsArtykuł2012
2055Method to measure injector opening and closing lag timesArtykuł2011
2056Methodological problems of temperature measurement in the cutting area during milling magnesium alloys Artykuł2013
2057The methodology of magnetic materials classificationArtykuł2011
2058A methodology of statistical calculations of vehicle use intensity in road transport companies Referat2013
2059Methods and means of information computer networks security supportRozdział2011
2060Methods and optoelectronic means for human eye retina metabolism estimationReferat2011
2061Methods and resources for imaging polarimetryReferat2013
2062Methods and technologies for quality improving of student team software projectsReferat2012
2063Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. Artykuł2011
2064Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated waterArtykuł2012
2065Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated waterReferat2011
2066The methods of flame retarding of the thermoplastic composites and polymer mixtures Rozdział2013
2067Methods of processing biomedical image of retinal macular region of the eyeReferat2013
2068Methods of simulated annealing and particle swarm applied to the optimization of reactive power flow in electric power systemsReferat2013
2069The methods of the determination of glycol-based brake fluids Referat2013
2070Methods of ultrasonic testing, as an effective way of estimating durability and diagnosing operational capability of composite laminates used in aerospace industryArtykuł2013
2071Methods to improve the electromagnetic compatibility of plasma reactorReferat2011
2072Methylated derivatives of metal(loids) in landfill effluentsReferat2013
2073Metod ocìnki vplivu koriguvannâ ì znošuvannâ zubìv cilìndričnoï peredačì na dovgovìčnìst ta mìcnìst. Č.1. Dovgovìčnìst ì znošuvannâ Artykuł2012
2074Metoda doboru parametrów urabiania kombajnem chodnikowymReferat2012
2075Metoda doboru płaszczowo-żebrowego rdzenia do pierścieniowego wymiennika ciepła o przepływie przeciwprądowymArtykuł2013
2076Metoda elementów brzegowych oraz metoda zbiorów poziomicowych w tomografii dyfuzyjnejArtykuł2012
2077Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzji Referat2012
2078Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzjiArtykuł2012
2079Metoda lokalizacji punktów pomiaru jakości wody w systemie monitoringu sieci wodociągowej. Artykuł2013
2080Metoda modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej gumą z zastosowaniem dodatku „tecRoad”Artykuł2011
2081Metoda na oszacowanie wpływu zużycia na wytrzymałość stykową oraz trwałość przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa Artykuł2012
2082Metoda najmniejszych kwadratów w arkuszach kalkulacyjnych - modele nieliniowe transformowalne do postaci liniowejArtykuł2012
2083Metoda obliczeniowa trwałości przekładni ślimakowej ze ślimakiem ewolwentowym Artykuł2013
2084Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięc budowlanych: studium przypadkuArtykuł2011
2085Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilaniaArtykuł2012
2086Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilaniaReferat2012
2087Metoda pośredniej identyfikacji czasu opóźnienia otwierania impulsowego wtryskiwacza gazu Artykuł2012
2088Metoda pośredniej identyfikacji czasu opóźnienia otwierania impulsowego wtryskiwacza gazuReferat2012
2089Metoda tworzenia luzów konstrukcyjnych w sprężarce z czterema współbieżnymi rotoramiRozdział2011
2090Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnychArtykuł2011
2091Metoda uwzględniania wartości ugięć poza zakresem nomogramu przy projektowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni Artykuł2013
2092Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga jako zadanie nieliniowego programowania biernegoRozdział2013
2093Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł2012
2094Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym Artykuł2013
2095Metoda zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej Referat2012
2096Metoda zmniejszenia wartości błędu uśredniania w systemie pomiarowym wykorzystującym przetwornik „napięcie-częstotliwość”Artykuł2011
2097Metodičeskie aspekty formirovaniâ plana meropriâtij po energosbepeženiû w regioneRozdział2013
2098Metodika i ustanovka dlâ opredeleniâ soderžaniâ vlagi v bumažnoj sostavlâûšej izolâcii vysokovol'tnyh transformatorovReferat2011
2099Metodologia pomiarów istotnych parametrów walcowania skośnegoArtykuł2011
2100Metody analizy skupień w usuwaniu nadsegmentacji obrazów barwnychReferat2012
2101Metody badań przetwarzalności tworzyw utwardzalnychArtykuł2011
2102Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I- Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowaArtykuł2012
2103Metody badań właściwośći elektrycznych wytworów z tworzywRozdział2013
2104Metody badań zapraw sztukatorskich na przykładzie dekoracji Giovanniego Battisty FalconiegoRozdział2011
2105Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSEArtykuł2013
2106Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSEReferat2013
2107Metody detekcji zaburzeń widzenia barw w zawodach związanych z logistykąReferat2014
2108Metody harmonogramowania produkcjiRozdział2012
2109Metody numeryczne w przykładachMonografia2012
2110Metody numeryczne w zagadnieniach przepływówRozdział2011
2111Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnejRozdział2012
2112Metody ochrony środowiska przed hałasem- teoria i praktykaMonografia2013
2113Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej Artykuł2012
2114Metody planowania tras pojazdów AGVArtykuł2013
2115Metody pomiaru temperatury podczas frezowania stopów magnezuReferat2013
2116Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczneMonografia2013
2117Metody wspomagające i uzupełniające detekcję raka gruczołu piersiowegoReferat2011
2118Metody wytwarzania kanałów o specjalnych właściwościach z elementami ferro-magnetycznymiArtykuł2011
2119Metody wyznaczania tarcia wewnętrznego granulatuArtykuł2013
2120Metody zmniejszania palności materiałów polimerowychRozdział2011
2121Metodyczne aspekty wyboru narzędzi automatyzujących testowanie wydajnościowe aplikacjiRozdział2012
2122Metodyka lokalizowania punktów pomiaru ciśnienia w celu identyfikacji zdarzeń niepożądanych w monitorowanej sieci.Rozdział2013
2123Metodyka obliczeń niezawodności działania współpracujących urządzeńArtykuł2013
2124Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowegoArtykuł2013
2125Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowegoReferat2013
2126Metodyka obróbki wirnika turbiny z wykorzystaniem systemu CAD/CAM/CAE NX8.5Referat2013
2127Metodyka skracania czasu przezbrojeń SMEDRozdział2011
2128Metrological conditions of strain measurement optoelectronic method by the use of fibre Bragg gratingsArtykuł2012
2129Meždunarodnaâ i načional’naâ ekonomika : tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj EvropyMonografia2013
2130The MF method’s resistanceArtykuł2011
2131Miasto pod zamkiemArtykuł2012
2132Miasto żydowskie w Lublinie jako element jego tożsamości.Artykuł2012
2133Microbiological indoor air quality in polish schoolsArtykuł2013
2134Microfacet distribution function for physically based bidirectional reflectance distribution functionsReferat2013
2135Microscopic methods of examining the state of metal and alloy surfacesReferat2011
2136Microstructural evolution during annealing of rapidly solidified Al-Ge alloysReferat2013
2137A microstructure analysis of surface of friction and mechanism of wear of eutecticum coverages of the system Fe-Mn-C-B alloyed Si, Ni and Cr at growing of motor-car tires shallowArtykuł2011
2138Microstructure and Thermal Behaviour of Plasma Sprayed Zirconia/Alumina Composite CoatingArtykuł2011
2139Middle ear prostheses - modelling and simulationsRozdział2012
2140Middle ear reconstruction estimated by recurrence plot technique Artykuł2012
2141Międzynarodowa Konferencja Elmeco-7 i Seminarium AoS-10Artykuł2011
2142Międzyorganizacyjne systemy informacyjne w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw - istota, znaczenie i wdrażanieRozdział2011
2143Mieszane działania naprawcze w programach ochrony środowiska przed hałasemRozdział2013
2144Mìkroelektronni signal'nì peretborûvačì teplovih sensoriv potoku : monografiâMonografia2012
2145Mikroorganizmy w kurzu z pomieszczeń na przykładzie miasta Lublina Artykuł2011
2146Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową mieszaninami proszków Artykuł2012
2147Mikrostruktura pokrytij TiCrN sformirovannyh pri vozdejstvii plazmennyh potokov peremennoj plothostiReferat2013
2148Mikrostruktura powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkowąArtykuł2012
2149Milling of thin-walled aviation elements – analysis of the model and verification tests Referat2011
2150Minimalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej odbiorcy przemysłowegoReferat2012
2151Minimalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej odbiorcy przemysłowegoArtykuł2013
2152Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej-wybrane aspekty problematyki obliczeniowejArtykuł2012
2153Minimalizacja strat mocy w indukcyjnych silnkach trójfazowych pracujących ze zmiennym obciążeniemMonografia2013
2154Minimalizacja strat mocy w trófazowym synchronicznym silniku reluktancyjnymArtykuł2012
2155Minimization of active power losses in a power transmission system - selected aspects of the computation problem scopeArtykuł2012
2156Minimizing wall formwork cost in residential building constructionArtykuł2013
2157Minmalizacja koszt mieszanek komponentów dostępnych w opakowaniach o ustalonych pojemnościach.Artykuł2013
2158Misja uczelni – archetyp dobrych praktykRozdział2013
2159Mitigation of BTEXs and p-cymene emission from municipal solid waste landfills by biofiltration - preliminary results of field experimentRozdział2013
2160Mìžkonfiesìjnij transmorfìzm v sakral’nìj arhìtekturì Volinì.Rozdział2011
2161Młodzi do Łodzi 2013- Refleksje porównawcze na temat Trzecich Ogólnopolskich Konfrontacji Młodych ArchitektówArtykuł2013
2162Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującegoPatent2013
2163MMORPGs in the Creation of the Internet CommunitiesRozdział2011
2164Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracyArtykuł2013
2165Mobliny Business Intelligence wyzwaniem współczesnego biznesuRozdział2013
2166Mocowanie ładunków – wymagania a praktykaReferat2012
2167Mocowanie ładunków – wymagania a praktykaArtykuł2012
2168Mode shapes variation of a composite beam with piezoelectric patchesArtykuł2011
2169Model aplikacji mobilnej do akwizycji wybranych danych pomiarowychArtykuł2011
2170Model aplikacji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym android do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta Artykuł2013
2171Model autonomicznej mobilnej platformy transportowej do przewozu ładunków w obiektach infrastruktury logistycznejArtykuł2012
2172Model bazy danych w telemedycznej obsłudze pacjenta.Artykuł2012
2173Model CFD procesu tworzenia mieszanki w silniku Diesla zasilanym dwupaliwowo Artykuł2013
2174Model decyzyjny w zaopatrzeniu budowy drogi w kruszywoArtykuł2012
2175Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnychArtykuł2012
2176Model do badania komunikacji w inteligentnym budynku w standardzie KNXArtykuł2012
2177Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomościArtykuł2012
2178Model dystrybucji przesyłek drobnych na koleiRozdział2013
2179Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu Artykuł2014
2180Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiegoArtykuł2013
2181Model gospodarki zapasami materiałów budowlanych zużywanych nierównomiernieArtykuł2013
2182Model investigation of wind inflow structure influence on wind action on lattice tower-like structures with respect to icing.Rozdział2012
2183Model negocjacji uczestników łańcucha dostaw w budownictwie z zastosowaniem teorii gier wieloosobowychArtykuł2012
2184Model numeryczny pozwalający na ocenę wpływu długości zakładki na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł2013
2185A model of a mobile android application for environmental patient monitoringReferat2013
2186A model of an energy efficient building automation systemArtykuł2012
2187Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engineArtykuł2014
2188Model of polyassosiative solutions and its application for the analysis of p–T–x equilibrium in iron-like oxide solutions and A2B6 semiconductor systemsArtykuł2012
2189Model of production control in Just-in-time delivery system condiotionsReferat2013
2190Model of production control in Just-in-Time delivery system conditonsArtykuł2014
2191The model of pulse injector opening lag time Artykuł2013
2192The model of quality assessment of automatically adjusted responsive web pages and applicationsArtykuł2013
2193Model procesu tworzenia mieszanki gazowo-powietrznej w silniku o zapłonie iskrowymArtykuł2011
2194Model przetwarzania badań w pracowni radiologicznej powiązanej ze strukturą organizacyjną szpitala Artykuł2012
2195Model przetwarzania badań w pracowni radiologicznej powiązanej ze strukturą organizacyjną szpitalaReferat2012
2196Model research of injection of gasoline and E85 into the engine intake pipeArtykuł2012
2197Model samochodowego silnika zasilanego wodoremArtykuł2012
2198Model silnika wodorowego wykorzystujący system AVL BOOST RTArtykuł2011
2199Model spalania wodoru z wykorzystaniem systemu AVL FIREArtykuł2011
2200Model wartości nieruchomościArtykuł2012
2201A model-driven approach to construction of web applications based on BPMN and WebML solutionArtykuł2012
2202Modele dostępu za pomocą tożsamości cyfrowych do usług oferowanych w chmurzeRozdział2013
2203Modele matematyczne transmisji promieniowania przez komórkowe izolacje transparentneArtykuł2011
2204Modele matematyczne transmisji promieniowania przez płytowe izolacje transparentneReferat2011
2205Modele projektowania kursów e-learningowychArtykuł2013
2206Modele regresyjne sieci neuronowych w zastosowaniu do identyfikacji przebiegu parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnymArtykuł2012
2207Modele ścieżkowe jako narzędzia opisujące relacje firmy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymiArtykuł2011
2208Modele wspomagania projektowania materiałowego CAMDRozdział2012
2209Modeling discharge length for GA plasma reactorArtykuł2012
2210Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sourcesReferat2013
2211Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sources Artykuł2014
2212Modeling of high-speed milling process with frictional effect Artykuł2013
2213Modeling of photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source Artykuł2014
2214Modeling of the acoustic field of a multi-spark plasma actuatorsArtykuł2013
2215Modeling of the photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer sourceReferat2013
2216Modeling of water flow and pollutants transport in porous media: with exemplary calculations in FEFLOWMonografia2013
2217Modeling the reliability and efficiency of flexible synchronous production lineArtykuł2011
2218Modeling the thermal loads in the subaru EJ25 engineArtykuł2011
2219Modelling aeroelastic response of bridge decks using discrete vortex methodReferat2011
2220Modelling and experimental study of parallel cracks propagation in an orthotropic elastic material Artykuł2012
2221Modelling and investigation of laminated glass beam with viscoelastic interlayer under time dependent loadingReferat2012
2222Modelling and OpitimizationMonografia2011
2223Modelling and simulation of 3 blade helicopter rotor modelReferat2013
2224Modelling and systemic analysis of models of dynamic systems of shaft machiningRozdział2013
2225Modelling and systemic analysis of models of dynamic systems of shaft machiningReferat2013
2226Modelling and verification failures of a combustion engine injection systemArtykuł2011
2227Modelling behaviour of high-strength concrete beamsRozdział2013
2228The modelling of gas injector operation Rozdział2012
2229Modelling of hydraulics and pollutants transport in sewer systems : with exemplary calculations in SWMM.Monografia2013
2230Modelling of macro fiber composite piezoelectric active elements in Abaqus systemArtykuł2011
2231Modelling of microcracks initiation and evolution along interfaces of the WC/Co composite by the finite element method Artykuł2014
2232Modelling of sound transmission in human middle carRozdział2011
2233Modelling of sound transmission in human middle earArtykuł2011
2234The modelling of the external characteristics of the Wankel engine Rozdział2012
2235Modelling of the forging pronica toothed wheel on a crank pressArtykuł2011
2236Modelling of the Interface Evolution During si Layer Growth on a Partially Masked SubstrateArtykuł2011
2237Modelling on the ballizing process of holes in workpieces made of C45 steelRozdział2011
2238Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water Artykuł2011
2239Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to waterRozdział2012
2240Modelling the critical parameters of high temperature superconductor devices in transient states Monografia2013
2241Modelling the dynamic behaviour of composite beams with delamination and delamination detectionReferat2012
2242Modelowanie 2D w programie AutoCAD Monografia2011
2243Modelowanie 3D procesu napełniania w silniku o ziArtykuł2012
2244Modelowanie czaszki człowieka na podstawie zdjęć CTRozdział2013
2245Modelowanie i symulacja procesu frezowaniaRozdział2013
2246Modelowanie i symulacja systemów logistycznych w procesie kształcenia praktyków biznesuReferat2014
2247Modelowanie i symulacje przetwornika piezoelektrycznego Referat2011
2248Modelowanie jakości wody z wykorzystaniem programu AQUIS, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowejRozdział2012
2249Modelowanie matematyczne procesów technicznychMonografia2013
2250Modelowanie matematyczne zagadnień inżynierskich w MatlabieRozdział2011
2251Modelowanie numeryczne procesu walcowania wielostopniowego uzębionego wałka drążonegoArtykuł2011
2252Modelowanie numeryczne procesu wyoblania wytłoczki stożkowejArtykuł2013
2253Modelowanie numeryczne w ilościowej i jakościowej ocenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji deszczowejArtykuł2011
2254Modelowanie podsystemu obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem programu Enterprise DynamicsArtykuł2011
2255Modelowanie powierzchniowe w systemie Catia v5Artykuł2011
2256Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2GArtykuł2012
2257Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2GReferat2011
2258Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych. Cz. 1 - model TCM IArtykuł2011
2259Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych. Cz. 2 - model TCM II Rozdział2011
2260Modelowanie rdzeniowego ogranicznika zakłóceń przewodzonych w instalacji reaktora nietermicznej plazmyReferat2013
2261Modelowanie rdzeniowego ogranicznika zakłóceń przewodzonych w instalacji reaktora nietermicznej plazmyArtykuł2013
2262Modelowanie rezystancyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu w środowisku SCILABReferat2011
2263Modelowanie rozkładu temperatury w komorze do hodowli tkankowejRozdział2012
2264Modelowanie rozkładu temperatury w komorze do hodowli tkankowejRozdział2012
2265Modelowanie siatkowe obiektów płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem technik komputerowych Artykuł2014
2266Modelowanie statycznego zachowania niesprężystych belek żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałościMonografia2011
2267Modelowanie ugięć sprężystych przedmiotów obrabianych w procesie skrawania toczeniemArtykuł2011
2268Modelowanie układów dynamicznych szlifowania wałów o małej sztywnościArtykuł2011
2269Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjnąArtykuł2012
2270Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjnąReferat2012
2271Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetycznąArtykuł2012
2272Modelowanie zjawiska interferencji aerodynamicznej opływu śmigłowca z wykorzystaniem oprogramowania FLUENTArtykuł2011
2273Modelowanie złożenia silnika w programie Solid EdgeArtykuł2011
2274Models and implementation of network communication in Windows USING Languages: C++ and DelphiRozdział2011
2275Modern hybrid joints in aerospace: modelling and testingArtykuł2013
2276Modern light sources in automotive engineeringReferat2011
2277Modern management of the organization of the future in digital eraRozdział2012
2278Modern materials, installations and construction technologiesMonografia2013
2279Modern Methods of Monitoring and Controlling Combustion of Solid Fuels in Order to Reduce Its Environmental ImpactArtykuł2011
2280Modern Power Engineering. 1Monografia2011
2281Modernistyczne osiedle "Dyrekcja" w Chełmie. Zaniedbane ale zachowaneRozdział2011
2282Modernity of the company operating on the Internet - study and evaluationRozdział2011
2283Modernizaciâ i konkurentosposobnost agrarnogo sektora Uzbekistana v usloviâh integraciiRozdział2013
2284Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–ŁopiennikArtykuł2011
2285Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–ŁopiennikRozdział2011
2286Modernizacja układu wentylacyjnego maszyn elektrycznych jako środek do ograniczania emisji hałasuArtykuł2012
2287Modesty-indexArtykuł2012
2288Modification of elastomer substrates by self ion-asisted deposition of coatings.Referat2012
2289Modification of geometrical inners space in polyethylene ductsReferat2012
2290Modification of the measurement method of relative moisture determination using Peltier probeArtykuł2011
2291Modification of the thermoelectric parameters of IV-VI thin films during their holding in airReferat2011
2292Modified co-operative immune algorithm for solving classification problemsReferat2013
2293Modifikaciâ ionnym oblučeniem struktury i svojstv materialovMonografia2013
2294A modular low-bed semi-trailer for transportation of machines and other heavy and big loadsArtykuł2013
2295Module of Generation of Technological Paths in the Program of Computer Aided Machine-Tools Selection in Casing -class FMSRozdział2011
2296Modules supporting engineering design in Cad systemsRozdział2012
2297Modułowa budowa robota-rybyReferat2013
2298Modułowa budowa robota-rybyArtykuł2013
2299Moduły oprogramowania do tworzenia i obsługi strony WWWRozdział2012
2300Modyfikacja klejów epoksydowych w aspekcie ich właściwości cieplnychArtykuł2013
2301Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych Artykuł2012
2302Modyfikacja kompozycji klejowychArtykuł2013
2303Modyfikacja poli(chlorku winylu) mikrosferami w procesie wytłaczania mikroporującegoArtykuł2011
2304Modyfikacja powierzchni stykowych łączników aparatowychArtykuł2011
2305Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (Poliamid PA6 oraz Politetrafluoroetylen) w atmosferze ozonuReferat2013
2306Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (PP-H i PE 300) ozonemArtykuł2011
2307Molecular dynamics study of adatom size effect on stress evolution in Lennard-Jones thin films: X-ray scattering analysisArtykuł2013
2308Molecular- oriented treatment of metastatic kidney cancerArtykuł2011
2309Moments of discrete distributions via a differential operatorArtykuł2013
2310Monitoring and control the operation of SBR type laboratory bioreactor using a computer programRozdział2013
2311Monitoring floty handlowejReferat2014
2312The monitoring of oil distribution transformers in laboratory conditionsArtykuł2013
2313Monitoring stanu technicznego konstrukcji (SHM) w zastosowaniu do obiektów infrastruktury komunikacyjnejArtykuł2012
2314Monitoring widma radiowego za pomocą urządzeń przewożnychReferat2012
2315Monitoring widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnychArtykuł2012
2316Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających Artykuł2012
2317Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawającychReferat2011
2318Monitorowanie procesu spalania w kotle rusztowym z wykorzystaniem endoskopu i kamery termowizyjnej Artykuł2013
2319Monte Carlo simulation implementation to investigate uncertainty in exposure modelingArtykuł2011
2320Morphogenesis of lublinite in indoor environmentReferat2012
2321Morphology of nanostructured materials: AFM study and data processingReferat2013
2322Morphometric, densitometric and mechanical properties of mandibular deciduous teeth in 5-month-old Polish Merino sheepArtykuł2014
2323Morphotropic phase boundary in Bi 1-x Ca x Fe 1-x/2 Nb x/2 O 3 multiferroicsArtykuł2013
2324Morphotropic phase boundary in Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 multiferroicsReferat2011
2325Mössbauer spectroscopy and magnetoelectric Effect Studies of multiferroic ceramic based on BiFeO3Artykuł2014
2326Mössbauer studies of Bi5Ti3FeO15 electroceramic prepared by mechanical activationArtykuł2012
2327Mössbauer studies of Bi5Ti3FeO15 electroceramic prepared by mechanical activationReferat2011
2328Most w krajobrazie. Aspekt estetycznyArtykuł2011
2329Mostownictwo od nowej dekady XXI wieku z nowymi normamiArtykuł2011
2330Mosty stalowe i zespolone stalowo-betonoweArtykuł2011
2331Mosty stalowe i zespolone stalowo-betonowe w świetle Eurokodów EC3 i EC4Artykuł2012
2332Motion captureArtykuł2013
2333Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacjiArtykuł2012
2334Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci komunikacyjnej pojazduArtykuł2012
2335Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepłaArtykuł2012
2336Możliwość zasilania benzyną samochodową tłokowych silników lotniczychRozdział2012
2337Możliwość zastosowania silnika Diesla w lekkim śmigłowcuArtykuł2012
2338Możliwość zastosowania wodoru jako paliwa do silników spalinowychRozdział2012
2339Możliwości diagnostyczne interfejsów pracujących w standardzie OBDReferat2013
2340Możliwości diagnostyczne interfejsów pracujących w standardzie OBDArtykuł2013
2341Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedlaArtykuł2011
2342Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacjiReferat2011
2343Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracownikówArtykuł2013
2344Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenieArtykuł2012
2345Możliwości stosowania cichych nawierzchni drogowych w PolsceArtykuł2011
2346Możliwości zastosowania App inventor do budowy aplikacji mobilnych wykrywających zaburzenia koncentracjiReferat2014
2347Możliwości zastosowania symulacji komputerowych i wirtualnych laboratoriów w kształceniu inżynierówArtykuł2011
2348Możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło poprzez zabudowę loggiiRozdział2012
2349Možnosti detekce zmén při skladování semen řepkyReferat2013
2350Možnosti predikcie vlastností polymér/MMT nanokompozitov na základe matematických modelovArtykuł2013
2351Multi layered Nano-Microcomposite Ti-Al-N/TiN/Al(2)O(3) Coatings. Their Structure and PropertiesArtykuł2011
2352A multi-band integrated virtual calibration- inversion method for open path FTIR spectrometryArtykuł2013
2353Multi-channel registered data denoising using wavelet transformArtykuł2012
2354Multi-scale analysis of a multiple-degree of freedom system with Coulomb-friction under kinematic excitationReferat2011
2355Multi-wedge cross rolling of ballsArtykuł2013
2356Multicomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N nanostructure coatings fabrication, high hardness and wear resistanceArtykuł2013
2357Multicomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N nanostructure coatings fabrication, high hardness and wear resistance.Referat2012
2358Multidisciplinary analysis of the operational temperature increase of turbine blades in combustion engines by application of the ceramic thermal barrier coatings (TBC)Artykuł2011
2359Multimedia data storage in database systemsRozdział2011
2360Multimodal parametric vibrations of a composite column under periodic compression Referat2013
2361A multiple-criteria approach to machine-tool selection for focused flexibility manufacturing systemsArtykuł2011
2362Multiprocessor computing structuresRozdział2011
2363Multiscale dynamics in milling of fiber reinforced compositesRozdział2011
2364Multiscale modeling heat transfer in two-phase compositesReferat2013
2365Multiscale modeling of diagonal cracks in concrete beamsReferat2012
2366Multiscale modelling of two-phase Ceramic Matrix CompositesArtykuł2011
2367Multiseminarium w Instytucie Informatyki : "Web Application Development"Artykuł2012
2368Multistage bundle projectionon secondary unprojecting trace and node subspacesArtykuł2013
2369Multivariable power plant controlReferat2013
2370Multivariate non-stationary time series predictor based on an adaptive neuro-fuzzy approach Artykuł2013
2371Muncertainty analysis of different CNC machine tools measurement systemsArtykuł2013
2372MVC architectural pattern in mobile web-applicationsArtykuł2011
2373Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnejMonografia2011
2374Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznychArtykuł2013
2375Nadprzewodnikowy bezrdzeniowy indukcyjny ogranicznik prądu zwarciowego średniego napięciaArtykuł2012
2376Nagrzewanie się zestyków szynoprzewodów płaskich łączonych przez docisk w warunkach zakłóceniowychArtykuł2011
2377Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznejArtykuł2013
2378NanorobotsReferat2013
2379Nanoscale surface analysis of rapidly solidified Al-Fe alloysReferat2011
2380Nanostructured materials obtained under conditions of hierarchical self-assembly and modified by derivative forms of fullerenesArtykuł2012
2381Nanotehnologii v elektroenergetikeMonografia2011
2382Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC Artykuł2012
2383Naprawa i remonty prostokątnych zbiorników na cieczeRozdział2014
2384Naprężenia własne w powłokach cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkowąRozdział2013
2385Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398832] Patent2013
2386Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimiPatent2012
2387Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215888] Patent2014
2388Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymiPatent2012
2389Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowychPatent2013
2390Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznegoPatent2012
2391Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego [patent nr 215635]Patent2014
2392Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kulaPatent2012
2393Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kulePatent2012
2394Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399155] Patent2013
2395Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego, wielokrotnego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 399154] Patent2013
2396Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [ Nr zgłoszenia 398914] Patent2013
2397Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Nr zgłoszenia 398426]Patent2013
2398Narzędzie stożkowo-spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399569] Patent2013
2399Narzędzie stożkowo-spiralne, zwłaszcza do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399570]Patent2013
2400Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego jednoczesnegoPatent2013
2401Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnegoPatent2013
2402Narzędzie z wewnętrznym wykrojem śrubowym do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399528]Patent2013
2403Nasi pracownicy w lubelskich galeriach sztukiArtykuł2012
2404Nasunięcie przęsła Vierendeel’a w Lublinie Artykuł2013
2405Nasza praca nie kończy się na kształceniu studentówArtykuł2012
2406Nauczanie trójwymiarowej animacji na kierunku ETIArtykuł2011
2407Nauka, praktyka i perspektywy budownictwa na obszarach wiejskich – podsumowanieRozdział2013
2408Naukometryczna charakterystyka poziomu badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie inżynieria środowiskaRozdział2012
2409Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowychMonografia2013
2410Needle type GMR sensor in biomedical applicationsReferat2011
2411Needle type GMR sensor in biomedical applicationsArtykuł2013
2412Negative capacitance in (FeCoZr)-(PZT) nanocomposite filmsArtykuł2013
2413Negative capacitance of nanocomposites containing CoFeZr nanoparticles embedded into ferroelectric PZT matrixReferat2013
2414Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych - modele i przykładyReferat2014
2415Nemo iudex in causa sua?Artykuł2012
2416Neural nets usage for problems of hiding data in audio signalArtykuł2013
2417Neurocomputing of Inverse Problem approximated by Boundary Element MethodReferat2011
2418Neutralization of gaseous form of Hg- by product of coal combustionReferat2013
2419New and used electrical switches - comparative analysis of their characteristic operating time parametersReferat2013
2420A new approach to generating pseudoisochromatic platesArtykuł2011
2421New Approach to the Determination of Phase Equilibrium in the Zn-Te SystemArtykuł2011
2422New approach to the surface charging of metal oxides in nonaqueous solventsReferat2011
2423A new calibration device for the cellular extrusion of thermoplasticsReferat2012
2424New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation Artykuł2012
2425A new concept of Rivets proposed to use in aeronautical constructionsRozdział2011
2426New elements in vehicle communication "media oriented systems transport" protocolArtykuł2012
2427New materials and IT technologies in production engineeringMonografia2011
2428New media technologies in marketing communication organization - advertisement and enterteinment toolsRozdział2012
2429A new method for producing finned heat sinks for electronic applicationsArtykuł2014
2430A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft bracketsReferat2013
2431New method of determining electric and thermal characteristics of Peltier device Artykuł2013
2432The new method of determining Koebe domains for the class of typically real functions under Montel's normalizationArtykuł2014
2433New Method of the Threshold Voltages Determination of a Cholesteric-Nematic TransitionArtykuł2011
2434New methods in intustrial engineering and production managementMonografia2012
2435New methods of steel ball rollingArtykuł2013
2436A new model of regional policy concerning metropolitan areas and underdeveloped regionsRozdział2012
2437New paradigms of university teaching. Collection of reference texts : monographMonografia2011
2438New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structureArtykuł2012
2439New type of sensor for heart rhythm monitoringReferat2012
2440New type of test dtand used in research into cavitation erosionReferat2011
2441New type of test stand used in research into cavitation erosionReferat2011
2442Nickel-platinum compound silicide formation on silicon by IBADReferat2011
2443Niektóre aspekty transportu rodzin pszczelich Artykuł2012
2444Niektóre problemy polityki rachunkowości w świetle celów przedsiębiorstwaRozdział2012
2445Nieliniowe postacie drgań: układy dyskretneMonografia2012
2446Nieniszczące badania warstwy wierzchniej stali metodą wykorzystującą anihilację pozytonówArtykuł2013
2447Nieniszczące badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach mostowych – metoda sklerometrycznaArtykuł2012
2448Niepewność w akustycznych badaniach wywołana asymetrią rozkładu prawdopodobieństwa wyników pomiarów poziomów dźwiękuReferat2012
2449Niestandardowe metody wyznaczania przetwarzalności tworzyw utwardzalnychArtykuł2011
2450Niezawodność sieci wodociągowychRozdział2013
2451Noise effected energy harvesting in a beam with stopperReferat2013
2452Non omnis moriar. Arhitektura v kulturnìj pracì knâzìv Ostroz′kihMonografia2011
2453Non-destructive tests of lock tongues used in art-72 aircraft landing gear based on magnetic methodArtykuł2013
2454Non-linear dynamics and magnetorheological control of a pendulum systemReferat2013
2455Non-linear parametric vibrations of a composite column under uniform compression Artykuł2012
2456Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip massReferat2013
2457Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip massArtykuł2012
2458Non-thermal plasma aided soil decontaminationReferat2011
2459Non-thermal plasma aided soil decontaminationArtykuł2013
2460Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipmentsReferat2013
2461Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipmentsArtykuł2014
2462Noninvasive moisture measurement in building materialsRozdział2013
2463Nonlinear analysis of the ripping head power time seriesArtykuł2011
2464Nonlinear approach to modelling of otosclerosis in a human middle ear Artykuł2013
2465Nonlinear dynamic analysis of harmonically excited debonded sandwich plates using finite element modellingArtykuł2014
2466Nonlinear dynamic phenomena in mechanics Monografia2012
2467Nonlinear dynamics of a reduced multimodal Timoshenko beam subjected to thermal and mechanical loadingsArtykuł2014
2468Nonlinear dynamics of a regenerative cutting processArtykuł2012
2469Nonlinear dynamics phenomena in a suspended cable under parametric and external excitationsReferat2011
2470Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineeringMonografia2012
2471Nonlinear oscillations of an elastic inverted pendulumReferat2012
2472Nonlinear oscillations, transition to chaos and escape in the Duffing system with non-classical dampingArtykuł2011
2473Nonlinear phenomena in mechanical system dynamicsReferat2012
2474Nonlinear phenomena in mechanical system dynamicsArtykuł2012
2475Nonlinear response of the mass-spring model with non-smooth stiffnessArtykuł2012
2476A nonlinear saturation controller for a self-excited composite bean driven by harmonic forceReferat2013
2477Norma PN-EN 13791 - pytania o definiowanie klasy wytrzymałości betonuArtykuł2011
2478A novel circuit for independent control of electron energy and emission current of a hot cathode electron sourceArtykuł2011
2479Novì lakofarbovì materìali na osnovì novolačnih fenolo-formal’degìdnih kompozičìjReferat2013
2480Nowa koncepcja systemu kontroli jakości geometrycznej w inżynierii produkcjiRozdział2011
2481Nowa koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnymReferat2013
2482Nowa koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnymArtykuł2013
2483Nowa metoda badania odporności na erozję powłokRozdział2011
2484Nowa metoda diagnostyki czujników termoelektrycznychReferat2012
2485Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszonąReferat2012
2486Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszonąArtykuł2013
2487Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych Artykuł2014
2488Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowychArtykuł2013
2489Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w LublinieArtykuł2012
2490Nowatorskie formy współpracy z pracodawcami elementem dydaktyki szkoły wyższejRozdział2011
2491Nowe instrumenty skutecznej kampanii promocyjnejRozdział2012
2492Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacjiMonografia2011
2493Nowe podejście w regulacyjnym zarządzaniu potokami transportowymiArtykuł2011
2494Nowe skwery w starym osiedluRozdział2011
2495Nowe stanowisko z wirującą tarczą do badania odporności kawitacyjnej materiałówReferat2011
2496Nowe technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazówRozdział2011
2497Nowe trendy w konsumpcji : odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzmArtykuł2013
2498Nowe władze Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i StosowanejArtykuł2012
2499Nowoczesna edukacjaArtykuł2013
2500Nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwemArtykuł2011
2501Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalneReferat2011
2502Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjneMonografia2013
2503Nowoczesne silniki diesla – układ sterowania i zasilania paliwemArtykuł2012
2504Nowoczesne technologie paliw i spalaniaMonografia2011
2505Nowości w projektowaniu mostowych konstrukcji zespolonych stalowo - betonowychArtykuł2014
2506Nowy grant KE w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i ElektrotechnologiiArtykuł2011
2507Nowy sposób wyciskania wierteł krętychArtykuł2013
2508Nucleation and crystallization kinetics of fatsRozdział2012
2509Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension Artykuł2012
2510Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elementsArtykuł2012
2511Numerical analysis of feed rate influence on hollow hub shape during rolling extrusion processArtykuł2014
2512Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast modelsArtykuł2012
2513Numerical analysis of hollow shaft rolling - extrusion process with mandrelReferat2013
2514Numerical analysis of load-bearing capacity of modular scaffolding nodes Artykuł2013
2515Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollow hubArtykuł2012
2516Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollowed hubReferat2012
2517Numerical analysis of sleeve clamping processArtykuł2011
2518Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanismArtykuł2013
2519Numerical analysis of stability of thin-walled composite column with open cross-section Artykuł2013
2520Numerical analysis of the extrusion process of twist drillsArtykuł2013
2521Numerical analysis of the extrusion process of twist drills Referat2012
2522Numerical analysis of the width of fracture process zone in concrete beamsArtykuł2011
2523Numerical analysis of unconventional forging process of hollowed shaft from Ti-6Al-4V alloyArtykuł2011
2524Numerical analysis of YBCO coated conductorsArtykuł2012
2525Numerical analysis of YBCO coated conductorsReferat2011
2526Numerical and experimental analysis of dynamic of composite structure with piezoelectric actuator Referat2013
2527Numerical calculations of groundwater movement in anisotropic medium - case study.Referat2011
2528Numerical estimation of wall pressure distribution using Discrete Vortex Method Referat2013
2529Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor bladeArtykuł2012
2530Numerical integration for symmetric Galerkin Boundary Element MethodArtykuł2011
2531Numerical investigation of the stress field near a crack normal to ceramic-metal interfaceArtykuł2011
2532A numerical model for calculation of piston rings wetted area in a combustion engineArtykuł2012
2533Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extensionArtykuł2012
2534Numerical modeling of dynamics of sandwich plates with partially debonded skin- to- core interface for damage detectionReferat2011
2535Numerical modeling of water flow through straight globe valve.Rozdział2013
2536Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM methodArtykuł2012
2537Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions Artykuł2012
2538Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rimsReferat2012
2539Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rimsArtykuł2013
2540Numerical Pattern Identification-Application to Inductive Testing Method with Automatic ClassifiersReferat2012
2541Numerical pattern identification—application to inductive testing method with automatic classifiers Artykuł2013
2542Numerical performance in the Grid Network Relies on a Grid ApplianceReferat2011
2543Numerical simulation of delaminated VSCL beamsReferat2013
2544Numerical simulation of the ring twists during diesel engine operationArtykuł2011
2545Numerical study of fracture process zone width in concrete membersArtykuł2011
2546A numerical study of the dynamic response of sandwich plates initially damaged by low-velocity impact Artykuł2012
2547Numerical study of the prestressed connectors and their distribution on the strength of a single lap, a double lap and hybrid joints subjected to uniaxial tensile testArtykuł2013
2548Numeriical analysis of high frequency elektromagntetic field distribution and naturalistic breast modelsReferat2012
2549Numeryczna analiza obciążenia uzębionego wykroju narzędzia podczas kucia stożkowych kół zębatychArtykuł2011
2550Numeryczna analiza połączenia klejowego blachy ocynkowanej zanurzeniowo i blachy tytanowejReferat2011
2551Numeryczna analiza procesu plastycznego kształtowania odkuwki tłoka silnika spalinowego ze stopu aluminium 2618AArtykuł2011
2552Numeryczna analiza procesu wytwarzania ogniw słonecznych w oparciu o krzemowe warstwy lateralneArtykuł2011
2553Numeryczna analiza struktur kompozytowych z piezoelektrycznymi elementami aktywnymiReferat2011
2554Numeryczna symulacja procesu wtryskiwania tworzyw polimerowychRozdział2013
2555Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznymMonografia2012
2556Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniachArtykuł2011
2557Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych : podstawy metody elementów skończonych i metody elementów brzegowychMonografia2012
2558Numeryczne modelowanie indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu Artykuł2013
2559Numeryczne modelowanie indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowegoArtykuł2014
2560Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowejArtykuł2011
2561Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworamiArtykuł2011
2562Numeryczny model termicznych stanów dynamicznych przewodów nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu Referat2011
2563O budownictwie na obszarach wiejskichArtykuł2013
2564O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Część IArtykuł2013
2565O metodzie CourbonaArtykuł2011
2566O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcjeArtykuł2012
2567O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilkaArtykuł2013
2568O poprawnym formuowaniu zadań optymalnego rozkrojuArtykuł2012
2569O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2Artykuł2011
2570O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w PolsceArtykuł2011
2571O wskaźnikach cytowania dorobku naukowegoArtykuł2012
2572O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetriiArtykuł2012
2573O zasadach konstrułowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowymArtykuł2012
2574Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieniArtykuł2013
2575Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieniArtykuł2014
2576Obciskanie obrotowe wyrobów drążonychMonografia2011
2577Obespečenie razvitiâ agropredprinimatelskih struktur v sisteme prodovolstvennoj bezopasnostiRozdział2013
2578Obiekty mostowe na odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-BogucinArtykuł2014
2579Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSNRozdział2014
2580Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych Artykuł2013
2581Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych jako czynnik warunkujący efektywność transportu Artykuł2013
2582Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywyArtykuł2012
2583Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznejMonografia2011
2584Obraz miastaArtykuł2012
2585Obrazowanie po napravleniû „menedžment” v eposu reindustrializacii : mežstranovye sopostavleniâArtykuł2013
2586Obróbka plastyczna : podstawy teoretyczneMonografia2013
2587Obróbka wirnika turbiny Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowa nie technologii w środowisku NXArtykuł2013
2588Obróbka wirnika turbiny Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbceArtykuł2013
2589Obróbka wirnika turbiny. Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowanie technolgii w środowisku nx. 8/s. Referat2013
2590Obróbka wirnika turbiny. Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce. 10/s.Referat2013
2591Observation of dynamic behavior of gliding arc dischargeArtykuł2013
2592Observation of dynamic behavior of gliding arc dischargeReferat2012
2593Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoArtykuł2013
2594Ocalić od zapomnieniaArtykuł2013
2595Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartensReferat2012
2596Ocena awaryjności PsDyW z wykorzystaniem bazy danych typu GIS.Rozdział2013
2597Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GISRozdział2012
2598Ocena celowości budowy dodatkowego zbiornika wodociągowego z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego w programie epanet 2.0.Referat2013
2599Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznegoRozdział2013
2600Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowymArtykuł2011
2601Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla DźbówRozdział2012
2602Ocena działań innowacyjnych firmrodzinnych na terenie województwa lubelskiegoArtykuł2013
2603Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowejArtykuł2011
2604Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-HajdówRozdział2012
2605Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiegoRozdział2013
2606Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnegoReferat2011
2607Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego.Artykuł2012
2608Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynkówArtykuł2011
2609Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiegoArtykuł2013
2610Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznymArtykuł2013
2611Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieArtykuł2012
2612Ocena jakości stropów żelbetowych za pomocą obciążeń próbnychArtykuł2013
2613Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańcówArtykuł2011
2614Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych Artykuł2013
2615Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych.Referat2013
2616Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założeniaArtykuł2012
2617Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowejArtykuł2012
2618Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowejArtykuł2012
2619Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiejArtykuł2012
2620Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodęArtykuł2012
2621Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskichArtykuł2013
2622Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładachRozdział2013
2623Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami LubelszczyznyArtykuł2013
2624Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowychArtykuł2011
2625Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczychRozdział2011
2626Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczychRozdział2011
2627Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczychArtykuł2012
2628Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanychArtykuł2011
2629Ocena pracy laboratoryjnego reaktora typu SBR na tle założeń projektowychArtykuł2013
2630Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP PaybackArtykuł2011
2631Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowejArtykuł2012
2632Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych spawarki inwertorowejReferat2012
2633Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHPArtykuł2012
2634Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowaniaArtykuł2012
2635Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez lessing pracowniczy w województwie lubelskimRozdział2011
2636Ocena rozwoju silników spalinowych w oparciu o analizę wskaźników porównawczychArtykuł2013
2637Ocena skuteczności działania wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanychMonografia2011
2638Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonuArtykuł2013
2639Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanychReferat2011
2640Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanychArtykuł2012
2641Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji Artykuł2012
2642Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistychReferat2012
2643Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego i biomasy na podstawie obrazu płomieniaReferat2012
2644Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnychArtykuł2013
2645Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowymArtykuł2011
2646Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanuArtykuł2012
2647Ocena sytuacji ekonomicznej małych isrednich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2010Rozdział2011
2648Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowejRozdział2011
2649Ocena właściwości osadów pościekowych w aspekcie wykorzystania jako paliwo alternatywneRozdział2012
2650Ocena wpływu charakterystyki budynku na stężenie heksabromocyklododekanu (HBCD) i tetrabromobisfenolu A (TBBP A) w kurzu z pomieszczeń wewnętrznychReferat2011
2651Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowegoRozdział2012
2652Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne.Artykuł2011
2653Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791Artykuł2011
2654Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MESArtykuł2011
2655Ocena zadłużenia i płynności finansowejRozdział2013
2656Ocena zdolności procesu a zachowanie jakości technologicznej na podstawie danych ze standardowego systemu pomiarowegoArtykuł2011
2657Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDRArtykuł2013
2658Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwaRozdział2011
2659Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykładyMonografia2013
2660Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny : Ostrów Lubelski, Biłgoraj, KraśnikMonografia2011
2661Ocìnka vplibu parametrìv konìčnih evolventnih peredač na ïh dovgovìčnìst ta znošuvannâ. Častina 2. Kosozubì peredačìArtykuł2011
2662Ocìnka vplivu radìal’nogo zazoru u pìdšipniku kovzannâ na dovgovìčnìst’ ì maksimal’nì kontaktnì tiskiArtykuł2013
2663Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizuArtykuł2011
2664Očisnik golovok koreneplodiv [patent ukraiński nr 102297]Patent2013
2665Oculographic means for human eye retina functional state estimationReferat2011
2666Oculographic means for human retina functional state integral estimation Artykuł2013
2667Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencjiArtykuł2012
2668Oddział Lubelski-Sesja JubileuszowaArtykuł2011
2669Oddziaływania elektrodynamiczne prądów na przewody sztywne łączone przez docisk.Artykuł2013
2670Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowejRozdział2011
2671Oddziaływanie nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie Pseudomonas aeruginosaRozdział2012
2672Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowychArtykuł2013
2673Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymiArtykuł2011
2674Odkształcenia cieplne a niedokładność pomiaru sondą przedmiotową Artykuł2011
2675Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniuRozdział2011
2676Odour Pollution of AirArtykuł2011
2677Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowegoArtykuł2012
2678Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonuArtykuł2011
2679Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościachArtykuł2012
2680Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkościArtykuł2012
2681Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Referat2013
2682Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmowąRozdział2013
2683Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnychArtykuł2013
2684Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacjiArtykuł2012
2685Odwodnienie do balkonuPatent2011
2686Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnychArtykuł2012
2687Odzyskiwanie danych z masowych pamięci magnetycznychRozdział2013
2688Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej 2012Artykuł2012
2689Ograniczanie emisji hałasu na stanowiskach dydaktycznych do badania maszyn elektrycznychArtykuł2011
2690Ograniczanie emisji pojazdów samochodowych poprzez wykrywanie nieszczelności komory spalaniaArtykuł2011
2691Ograniczenia standardu OBD w diagnostyce wybranych obwodów pojazdów spalinowychRozdział2012
2692Ogrzewanie podłogowe wodneArtykuł2011
2693Ogrzewanie powietrzne pomieszczeńArtykuł2013
2694Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHPReferat2011
2695Określanie wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr światowego dziedzictwa – krytyczna analizaRozdział2011
2696Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowaniaReferat2014
2697Określenie warunków i możliwości ekologicznego wykorzystania mieszanek odpadów pochodzących z procesów energetycznego spalania miału węglowego – żużla oraz procesów odlewniczych – masy formierskiej odwałowej w celu dalszego zastosowaniaRozdział2013
2698Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle energetycznym Artykuł2014
2699Określenie wymiarów nanocząsteczek fazy metalicznej i odstępów dielektrycznych w nanomateriałach (CoFeZr)x(Al2O3)100-x wytworzonych rozpylaniem jonowymArtykuł2011
2700Old and new order of linear invariant family of harmonic mappings and the bound for Jacobian Artykuł2011
2701On functions convex in the direction of the real axis with a fixed second coefficientArtykuł2011
2702On functions convex in the direction of the real axis with real coefficientsArtykuł2011
2703On Poncelet's porismArtykuł2010
2704On properties of the class of semi-typically real functions Referat2012
2705On properties of the class of semi-typically real functions Artykuł2012
2706On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Referat2011
2707On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Artykuł2012
2708On shape preserving semigroupsArtykuł2012
2709On superdiffusive behavior of a passive tracer in a Poisson shot noise fieldArtykuł2011
2710On the age-independent publication indexArtykuł2012
2711On the Fekete-Szegö problem for classes of bi-univalent functionsArtykuł2014
2712On the growth behavior of yearly citations of cumulative papers of individual authorsArtykuł2013
2713On the growth of citations of publication output of individual authorsArtykuł2011
2714On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and roomArtykuł2013
2715On the induction period for crystallization in solute−solvent systems by polythermal methodArtykuł2013
2716On the magnetic properties of mechanosynthesized Co-Fe-Ni ternary alloysArtykuł2011
2717On the performance of piezoelectric energy harvesting driven by air flowRozdział2011
2718On the problem of heat transfer in polycrystalline composites subjected to quick temperature changesReferat2013
2719On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h T, circular citation area radius R and citation acceleration aArtykuł2012
2720On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porismArtykuł2013
2721On the strong law of large numbers for phi-mixing and rho-mixing random variablesArtykuł2011
2722On typically real functions which are generated by a fixed typically real functionArtykuł2011
2723On-line spectroreflectometry of inhomogeneous scattering mediumsReferat2013
2724On-site ozone treatment for agricultural soil and related applicationsArtykuł2011
2725Ontologiczny wymiar człowieka w sieciRozdział2011
2726An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protectionArtykuł2013
2727Operating systems efficiency in cloud environmentsArtykuł2012
2728Opis struktury błony biologicznej za pomocą wybranych wskaźników biocenotycznych.Rozdział2011
2729Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011Artykuł2012
2730Opłata adiacencka- podział nieruchomościArtykuł2011
2731Opportunities and challenges of medical tourismArtykuł2014
2732Opportunities of assesing the atmospheric air pollution by using the object-orirnted programing and statisticsRozdział2013
2733Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej technologii odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznychRozdział2013
2734Opracowanie innowacyjnej płyty wielowarstwowejRozdział2013
2735Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych z tworzyw sztucznychRozdział2013
2736Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85Rozdział2012
2737Opracowanie metody produkcji maty olejochłonnej z tekstyliów pochodzących z recyklingu oponRozdział2013
2738Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharinguReferat2014
2739Opracowanie modelu profilu lotniczego do badań metodą CFD w oprogramowaniu ANSYS fluentRozdział2012
2740Opracowanie modelu układu wymiany ładunku silnika subaru EJ25 z zastosowaniem metody inżynierii odwrotnej (reverse engineering)Artykuł2011
2741Opracowanie składu innowacyjnych dodatków obniżających współczynnik tarcia pomiędzy warstwami foliiRozdział2013
2742Opracowanie stadium przypadku obszaru i możliwości zastosowań Cloud computing w małych iśrednich przedsiębiorstwach regionu łubelszczyznyRozdział2011
2743Opracowanie stanowiska do badań w tunelu aerodynamicznym profili lotniczych wykorzystujących aktywny nadmuchRozdział2012
2744Opracowanie systemu optycznej inspekcji PCB (Printed Circuit Board)Rozdział2013
2745Opracowanie technologii obróbki cieplnej azotowania na bazie posiadanego parku maszynowego elementów hydrauliki siłowej i form wtryskowych do tworzyw sztucznychRozdział2013
2746Opracowanie technologii produkcji pigmentowych preparacji woskowych do zastosowań w barwieniu technologią odlewania rotacyjnego.Rozdział2013
2747Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczneRozdział2012
2748Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznegoRozdział2012
2749Opredilenie teplovogo balansa kladovyh holodilnyhReferat2011
2750Optical emission spectroscopy investigation of the low-power multispark plasma actuator Artykuł2013
2751Optical fiber technology 2012Artykuł2013
2752Optical fibers and their applications 2012Referat2013
2753Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burnerArtykuł2012
2754Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiberArtykuł2011
2755Optimal control for combustion process Artykuł2014
2756Optimal control for combustion processReferat2013
2757Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamicsReferat2012
2758Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamicsArtykuł2012
2759Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness Rozdział2013
2760Optimal control system of Diesel automotive engineering by example of open pit motor transportArtykuł2014
2761Optimal voltage control in distribution network with dispered generationRozdział2011
2762Optimalizácia plastového výlisku pomocou simulačného programu plastic parts optimization by simulation programArtykuł2012
2763Optimalizácia výroby výlisku z termoplastu vstrekovaním Artykuł2013
2764Optimization for distribution process of technical gas using informatics technologyRozdział2011
2765Optimization methods for robot-manipulation systems modeling and controllingRozdział2011
2766Optimization of aggregate supplies for road projectsArtykuł2012
2767Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters spaceReferat2011
2768Optimization of production processesMonografia2013
2769Optimization problem of scheduling on the example of material supplyReferat2013
2770Optoelectronic sensor for simultaneous and independent temperature and elongation measurement using Bragg gratingsArtykuł2012
2771Optoelectronic spiking neural networkReferat2013
2772Optyka biomedycznaRozdział2012
2773Optymalizacja struktury źródeł finansowania spółek elektroenergetycznychRozdział2013
2774Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnychArtykuł2013
2775Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych Artykuł2014
2776Optymalizacja parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych. Podstawy teoretyczne i przykład obliczeniowyReferat2011
2777Optymalizacja przezbrajania obrabiarek systemu produkcyjnegoRozdział2013
2778Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek Artykuł2012
2779Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek Rozdział2012
2780Optymalizacja struktury kapitału spółek energetycznych notowanych na GPW w WarszawieRozdział2013
2781Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system windex i zewnętrzne moduły obliczenioweArtykuł2013
2782Optymalne sterowanie liniowo-kwadratowe z losowym horyzontem o rozkładzie Poissone'aReferat2011
2783Opyt Polši v razvitii agropromyšlennyh klasterov. Kejs Lûblinskogo voevodstva Rozdział2011
2784Orbital effects on characteristic lengths in a two-orbital superconductorArtykuł2014
2785Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flangingReferat2012
2786Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flangingArtykuł2012
2787Orchard branch scraper. Model and construuctionRozdział2013
2788The order in the lists of authors in multi-author papers revisitedArtykuł2012
2789Organic compounds migrating from plastic pipes into waterArtykuł2011
2790Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin (Poland)Artykuł2013
2791Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru obiektów elektroenergetycznychArtykuł2011
2792Organizacja wymian danych z wykorzystaniem łączy LAN w obiektach elektroenergetycznychArtykuł2013
2793Orientacja biznesowa w edukacji akademickiej przyszłych kadr sektora ITArtykuł2013
2794Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetycznyArtykuł2012
2795Osobennosti formirovaniâ syrevoj bazy produkcii molokopererabatyvaûŝih predpriâtij UkrainyRozdział2013
2796Oszacowanie wpływu korekcji zębów na zużycie, trwałość oraz wytrzymałość kontaktową ewolwentowych przekładni walcowych o zębach prostychArtykuł2011
2797Oszacowanie wpływu modułu na trwałość stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnychArtykuł2011
2798Oszacowanie wpływu modułu na zużycie stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnychArtykuł2011
2799Oszacowanie wpływu owalności elementów łożyska ślizgowego na trwałość według uogólnionego modelu kumulacyjnego zużywania Artykuł2013
2800Oszacowanie zawartości wilgoci w impregnowanym olejem izolacyjnym preszpanie na podstawie pomiarów konduktywności stałoprądowejArtykuł2013
2801Oszklone balkony i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnychRozdział2013
2802Otrzymywanie i wybrane właściwości granulatu z poli(chlorku winylu)Referat2012
2803Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnychRozdział2013
2804Outsourcing jako współczesna metoda zarządzania w ochronie zdrowia w PolsceRozdział2012
2805Outstanding universal value and monitoring of world heritage propertiesMonografia2011
2806Oxydation-reduction (redox) properties of soils.Monografia2012
2807OxygenologyHasło2011
2808Oznaczanie zawartości niektórych składników mineralnych metodą ICP-MS w wodnych naparach wieloziołowych produktów funkcjonalnychReferat2013
2809Oznaczanie zawartości wybranych składników mineralnych metodą icp-ms w odmianowych miodach pszczelich dostępnych na terenie BydgoszczyReferat2013
2810Ozone-mist spray sterilization for pest control in agricultural managementArtykuł2013
2811Ozone-mist spray sterilization for pest control in agricultural managementReferat2012
2812Ozone, limonene and formaldehyde concentrations in office spacesReferat2012
2813Ozonowanie jako ekologiczna metoda modyfikacji warstwy wierzchniej stopu aluminiumArtykuł2011
2814Ozonowanie jako metoda aktywowania warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w operacjach klejeniaArtykuł2011
2815Ozonowanie, jako efektywna i ekologiczna metoda kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowychRozdział2012
2816Panel heating systems while thermal comfort and energy saving in residential buildingRozdział2011
2817Panel sterujący do lekkiego osobowego pojazdu z napędem elektrycznymRozdział2012
2818Paradigm shift in heritage protection- Challenge for 21st CenturyRozdział2012
2819Paradigmy programmirovaniâ : učebnoe prosobie dlâ magistrantov, aspirantov i studentovMonografia2011
2820Parameters of Czechówka river water quality determined in the selected sampling points localized at the area of open air village museum in Lublin.Referat2013
2821Parametric resonance of a self-excited system under external force and time delay influence Referat2013
2822Parametric study for lock-in detection in vortex-induced vibration of flexible risers Rozdział2013
2823A parametric study of damage influence on dynamical characteristics of vibrating beams Referat2013
2824Parametric vibration suppression of a nonlinear composite beamReferat2012
2825Parametric vibrations of a thin-wailed composite columnReferat2012
2826Parametry fizykochemiczne wody w punktach pomiarowych zlokalizowanych na wybranym odcinku rzeki BystrzycyReferat2012
2827Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie rodonu w klimatyzowanym pomieszczeniu dydaktycznymRozdział2012
2828Particle exposure in a Baroque church during Sunday MassesArtykuł2013
2829Particulate matter and student exposure in school classrooms in Lublin, PolandArtykuł2013
2830Passage trough the Red SeaArtykuł2012
2831PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beamArtykuł2012
2832PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam Referat2011
2833Peculiar charging effects on titania in aqueous 1:1, 2:1, 1:2 and mixed electrolyte suspensionsArtykuł2012
2834Perception of Global Collaborative Knowledge Systems in Polish SMEsArtykuł2011
2835Performance of a piezoelectric energy harvester driven by air flowArtykuł2012
2836Performance of field-scale biofilter for selected VOCS removal from landfill gas.Referat2013
2837Performance of new type of personalized ventilation air terminal devicesReferat2012
2838Performance testing of new enterprise applications using legacy load data : a HIS case studyReferat2013
2839Perifìton âk ìndikator âkostì vodnogo seredoviŝaReferat2011
2840Periodyczne struktury światłowodowe w optoelektronicznych czujnikach do pomiaru wybranych wielkości nieelektrycznychMonografia2012
2841Persistent Organic Pollutants (POPs) in leachates from municipal landfillsArtykuł2011
2842Perspektywy odnawialnej elektroenergetyki LubelszczyznyArtykuł2011
2843Perspektywy rozwoju nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego w porównaniu z możliwościami ograniczania prądów zwarciowych przez transformatory nadprzewodnikoweReferat2012
2844Perspektywy zastosowań barwnikowych ogniw słonecznych w PolsceArtykuł2012
2845Perspektywy zastosowania technologii nadprzewodnikowej w budowie urządzenia georadarowegoArtykuł2012
2846Perspektywy zastosowanie technologii nadprzewodnikowej w budowie urządzenia georadarowegoReferat2011
2847The pH-dependent surface charging and points of zero charge V. UpdateArtykuł2011
2848Phase control in the mass-spring model with non-smooth stiffness and external excitationArtykuł2013
2849Phosphorus recovery from sewage sludge via pyrolysisArtykuł2013
2850Phosphorus speciation forms in sewage sludge.Referat2013
2851Photometric methods for assessing the state of the light sensitivity of the visual system and its light-sensitivity changes in terms of hemodynamic disorders Artykuł2013
2852Photometric methods of estimation visual system light sensitivity and its variations under hemodynamic dysfunctionsReferat2011
2853Physical and mechanical properties, effect of thermal annealing in vacuum and in air on nanograin sizes in hard and superhard coatings Zr-Ti-Si-NArtykuł2012
2854Physical background in identification criterion synthesisArtykuł2013
2855Physical Dimensions and Units Use in AgricultureHasło2011
2856Pick-a-stick at the forest's edgeArtykuł2012
2857Pìdviŝennâ mehanìčnih harakteristik požežnogo ìnstrumentu šlânanesennâ pokrittìv na osnovì evtektičnih kompozicìjnih materìalìvReferat2013
2858Pìdviŝennâ znosostìikostì nožìv dlâ podrrìbnennâ avtomobìl′nih ŝin z vikoristannâm evtektičnih poroškovih elektrodiv sistemi Artykuł2011
2859Pięć lat nowego czasopisma Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable DevelopmentArtykuł2011
2860Pilot tests for utilization of fine coal to fuel briquettes productionArtykuł2013
2861Pilotujące badania doświadczalne stalowych dźwigarów ze środnikami z blach falistych o grubości 7mmRozdział2011
2862Planirovanie proizvodstva s isnol′zovaniem genetičeskogo algoritma Referat2013
2863Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych a ochrona środowiska i walorów krajobrazowych PolskiRozdział2011
2864Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych w PolsceArtykuł2011
2865Plany budowy bazy infrastruktury informatycznejArtykuł2011
2866Plasma deposition of ceramic layers directly onto the surfaces of the joints of osteoarthritisReferat2011
2867Plasma treatment for agriculture applicationsReferat2012
2868Plasticizing time of polymer vs the length of plasticizing system of extrudeReferat2012
2869Platform ONE4ALL as service oriented architecture (SOA) in implementing computer solutionsArtykuł2012
2870Platform one4all new computer solutions in service-oriented architecture (SOA) Artykuł2013
2871Ply thickness tolerances in stacking sequence optimization of multilayered laminate platesArtykuł2013
2872Płynięcie metalu podczas wyciskania wierteł krętych dla różnych czynników tarciaArtykuł2013
2873Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 20071 wzoru przemysłowego]Patent2013
2874Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 19259 wzoru przemysłowego]Patent2013
2875Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 19368 wzoru przemysłowego]Patent2013
2876Płyta z tworzywa polimerowegoPatent2012
2877PODAG - system obsługi obron prac dyplomowych jako przykład narzędzia e-logistycznegoArtykuł2011
2878Podatki lokalne jako instrument zarządzania rozwojem na przykładzie wybranych gminRozdział2012
2879Podejście sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu Artykuł2013
2880Podgotovka spacialistov v oblasti proizvodstvennogo menedžmenta v Rossii i stranah vostočnoj Europy: osnovnye tendencjiRozdział2013
2881Podìbnennâ avtomobilnih šin zvikoristannâm nožìv zmìcnenih evektičnimi poroškovimi elektrodami sistemi Fe-Mn-C-BArtykuł2011
2882Podstawy elektroniki i optoelektroniki. T. 1Monografia2011
2883Podstawy fizjologii : podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznejMonografia2012
2884Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie mechanizmów śrubowych oraz przekładni zębatychMonografia2011
2885Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie napędów mechanicznychMonografia2011
2886Podstawy konstrukcji maszyn : wprowadzenie do projektowania przekładni ślimakowychMonografia2011
2887Podstawy programowania komputerów dla inżynierówMonografia2011
2888Podstawy technologii obróbki plastycznej metaliMonografia2013
2889Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowegoMonografia2012
2890Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metaliMonografia2011
2891Podsumowanie i kierunki badań nad MDE na Politechnice LubelskiejRozdział2012
2892Podwójne dyplomowanie z Tempus ERAMISArtykuł2013
2893Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznymRozdział2013
2894Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznymRozdział2013
2895Podwyższenie trwałości noży wykorzystywanych w urządzeniach do rozdrabniania oponRozdział2013
2896Podziel i rozlicz ciepło. O wpływie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii cieplnej i koszty eksploatacyjne w budynkach wielolokalowychArtykuł2011
2897Pojazd samochodowy i jednoślad na jednym pasie ruchu jezdniArtykuł2013
2898Pokładowe rejestratory parametrów ruchu i ich zastosowanie do oceny komfortu w autobusach miejskichArtykuł2012
2899Polices and regional development strategies in the Europen Union and round the world with waste management programsRozdział2012
2900Polimerowy element profilowy wytłaczany[Prawo z rejestracji nr 17848 wzoru przemysłowego]Patent2012
2901Polish architecture in transitionArtykuł2013
2902Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007 – 2010Artykuł2011
2903Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007 – 2010Referat2011
2904Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczośćRozdział2012
2905Polityka rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność handlową a jakość śródrocznych sprawozdań finansowychRozdział2012
2906Polityka rachunkowości w teorii i w praktyceMonografia2012
2907Polska Inżynieria Środowiska: prace. Tom IMonografia2012
2908Polska Inżynieria Środowiska: prace. Tom IIMonografia2012
2909Polyassociative Model of A2B6 Semiconductor Melt and p-T-x Phase Equilibria in Zn-Cd-Te SystemArtykuł2011
2910Polygonal fortification in european cities and designing of Lviv Citadel complexRozdział2013
2911Pomiar ciśnienia w komorze spalania silnika Wankla przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnychArtykuł2011
2912Pomiar mocy zaburzeń elektromagnetycznych metodą cęgów absorbcyjnych w zakresie częstotliwości 30-300 MHzRozdział2013
2913Pomiar odorowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z reaktora sbr za pomocą matrycy czujników gazu typu MOS.Referat2013
2914Pomiar zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania z wykorzystaniem metody promieniowania rozproszonego Artykuł2012
2915Pomiar zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania z wykorzystaniem metody promieniowania rozproszonegoReferat2012
2916Pomiary drgań aeroelastycznych modeli masztów z odciągami w tunelu aerodynamicznymArtykuł2013
2917Pomiary emisji elektromagnetycznej w. cz. w budynkach kampusu Politechniki LubelskiejReferat2011
2918Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDRArtykuł2011
2919Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDRRozdział2011
2920Pomiary wilgotności in - situ przy zastosowaniu powierzchniowych sond TDRReferat2011
2921Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazuArtykuł2011
2922Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazuReferat2011
2923The Poncelet annuliArtykuł2013
2924Poprawne wyznaczenie drogowych robót ziemnychArtykuł2012
2925Poprawność doboru i montażu wodomierzy w instalacji wody zimnejArtykuł2012
2926Porophors used in the extrusion processArtykuł2013
2927Porous silicon with embedded metal oxides for gas sensing applicationsArtykuł2012
2928Porównanie cieplne łączników elektromagnetycznych nowych i eksploatowanych Artykuł2012
2929Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistychArtykuł2012
2930Porównanie emisji związków toksycznych silnika ZS zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju lnianki i estrach oleju rzepakowegoArtykuł2011
2931Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych Artykuł2012
2932Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych Referat2012
2933Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji Referat2013
2934Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem autobusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i SłowacjiArtykuł2013
2935Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji Artykuł2013
2936Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji Referat2013
2937Porównanie metod wyznaczania niepewności ocen zagrożeń hałasowych środowiskaRozdział2013
2938Porównanie osiągów silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju rzepakowego i estrach oleju lniankiArtykuł2012
2939Porównanie symulacji CFD z wykorzystaniem różnych wersji modelu k-ε z badaniami modelowymi prostopadłościanuRozdział2013
2940Porównanie systemów CMS (Wordpress, Drupal, Joomla!)Rozdział2013
2941Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowejArtykuł2011
2942Porównanie testerów uniwersalnych i dedykowanych w diagnozie pojazduArtykuł2011
2943Porównanie właściwości mechanicznych i mikrostruktury stomatologicznych stopów kobaltu i niklu po zastosowaniu złomu poprodukcyjnegoArtykuł2013
2944Porównanie wskaźników energetycznych przy energooszczędnej pracy silnika klatkowego, realizowanej przez skokową regulację napięciaArtykuł2011
2945Porównanie wybranych metod interpolacji ruchuArtykuł2013
2946Porównanie wybranych metod określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym Referat2012
2947Porównanie wybranych metod wyznaczania obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznymArtykuł2013
2948Porównanie wytrzymałości na zerwanie wybranych klejów anaerobowych badanych w połączeniach gwintowychRozdział2013
2949Porównywanie częstotliwości wzorcowych w środowisku LabViewArtykuł2013
2950Portal wymiany jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przedsiębiorstwami z przemysłuRozdział2012
2951Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczeniaArtykuł2013
2952Portugalski wzorzecArtykuł2012
2953Posiedzenie Centralnej Komisji ds. Młodzieży i Studentów SEP w Politechnice LubelskiejArtykuł2011
2954Positron annihilation lifetime study of steel surface modification by shot peeningArtykuł2012
2955The possibilities of using e-health tools in family doctor's practiceRozdział2012
2956Possibilities of utilization of energy briquettesArtykuł2011
2957Possibilities ofmethylmercury derivatives formation in the biomethylation processRozdział2013
2958Possibility of manufacturing of race polyurethane bushings using rapid prototyping and prototype moldsArtykuł2012
2959Possibility of using the 2G HTS superconducting transformer to limit short-circuit currents in power networkArtykuł2012
2960Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industryRozdział2013
2961Postawy młodzieży wobec reklamy ambientowejArtykuł2013
2962Postawy wobec e-zdrowia i opinie na jego temat w grupie studentów kierunku zdrowie publiczneArtykuł2013
2963Postęp techniczny a humanizacja pracyArtykuł2012
2964Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemoweMonografia2013
2965Postępowanie z wyrobem niezgodnymRozdział2011
2966Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 1Monografia2013
2967Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 2Monografia2013
2968Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 1Monografia2013
2969Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 2Monografia2013
2970Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych = Progresses in social-economical sciences. 1Monografia2013
2971Postive organizational scholarschip - Nowy nurt w naukach o zarządzniuArtykuł2012
2972Postrzeganie roli CSR w MŚP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiegoRozdział2013
2973Poszukiwania źródeł energii geotermalnej z wykorzystaniem spektrometrii masArtykuł2012
2974Poszukiwanie alternatywnych technologii łączenia materiałów z tworzyw sztucznych, mogących zastąpić zgrzewanie termiczne Rozdział2013
2975Potencjalne możliwości wytwórcze farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiegoArtykuł2012
2976Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie LubelskimArtykuł2012
2977Potencjał fotowoltaiczny LubelszczyznyArtykuł2011
2978Potencjał produkcji i aspekty energetycznego wykorzystania biogazu z odpadów hodowlanychArtykuł2011
2979Potential energy savings with personalized ventilation in an air - conditioning data barReferat2012
2980Potrzebna i niebezpiecznaArtykuł2013
2981Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczneReferat2013
2982Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczneArtykuł2013
2983Power consumption of gliding arc discharge plasma reactorArtykuł2011
2984Power control of gliding arc discharge by changing the transformers leakage reactance Referat2012
2985Power system stability enhancement by WAMS-based supplementary control of multi-terminal HVDC networksArtykuł2013
2986Power system stability screening for long-term planning of transmission network development Referat2013
2987Power systems of plasma reactors for non-thermal plasma generationArtykuł2013
2988Powitanie z AfrykąArtykuł2012
2989Powstawanie zadziorów podczas frezowania stopów aluminium w warunkach HSCRozdział2011
2990Powstawanie zadziorów przv frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AISilOMg Artykuł2012
2991Powtarzalność mocowania jako składnik budżetu niepewności pomiaru sondą przedmiotową na obrabiarkach CNCReferat2011
2992Powtarzalność mocowania jako składnik budżetu niepewności pomiaru sondą przedmiotową na obrabiarkach CNC*Artykuł2012
2993Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy Prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej Artykuł2012
2994Pożegnanie. Prof. dr hab. inż. Volodymyr HarbarchukArtykuł2013
2995Poziom i struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej w PolsceRozdział2012
2996Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracownikówArtykuł2012
2997Praca optymalna indukcyjnego silnika klatkowego dużej mocyArtykuł2013
2998Praca układu napędowego drzwi kabinowych z silnikem synchronicznym przy zasilaniu awaryjnymArtykuł2013
2999Prace badawcze laboratoryjne i w pełnej skali nad zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w nawierzchni drogowejArtykuł2011
3000Prace naukowe młodych badaczy : TYGIELMonografia2013
3001Pracownik jako konsument czasu pracy i czasu wolnegoArtykuł2013
3002Practical applications of electrical and computer technologies to the intelligent building controlReferat2011
3003A practical of the CNG compressor photovoltaic power supply unitReferat2013
3004Practical usage of cloud computing in computerinte-grated manufacturingRozdział2012
3005Prąd włączania transformatora nadprzewodnikowegoArtykuł2013
3006Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN 1992-1-1Artykuł2013
3007Praktyczne zastosowania elektroinformatyczne w sterowaniu inteligentnym domemArtykuł2012
3008Prasowanie obwiedniowe odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu magnezu Mg4AIZn0,5 MnArtykuł2013
3009Prasowanie obwiedniowe odkuwki sprzęgła kłowego z użyciem wkładki dociskowejArtykuł2013
3010Prawa pacjenta a zarządzanie jakością w szpitalachRozdział2011
3011Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymiArtykuł2012
3012Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi Referat2012
3013Prawne oraz technologiczne aspekty zasilania pojazdów paliwem E85Artykuł2012
3014Predicting the durability of the piston-rings-cylinder assembly of a diesel engine using a piston ring pack modelArtykuł2011
3015Prediction the direction of crack propagation in composites with irregular structure Referat2013
3016Prędkościowe charakterystyki dynamiczne silników spalinowychRozdział2011
3017Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 captureArtykuł2012
3018Preparation of construction production of metal sheet for means of transportArtykuł2013
3019Pressure coefficient on flat roofs of rectangular buildingsReferat2013
3020The primary energy factor for the urban heating system with the heat source working in associationArtykuł2013
3021Principle of offset from transient current imbalance for differential protectionReferat2013
3022Problem of optimal route determining for linear systems with fixed horizon Rozdział2013
3023A problem of stability in milling process of materials used in aviation industryRozdział2013
3024Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje podejścia do jego rozwiązaniaArtykuł2012
3025Problem wyboru mieszkania referencyjnego w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnegoArtykuł2011
3026Problem zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowychArtykuł2012
3027Problem zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowychReferat2011
3028Problematyka kształcenia technicznego w powiązaniu z zagadnieniami ochrony pracyRozdział2013
3029Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym Artykuł2012
3030Problematyka niezawodności w lotniczych systemach sterowania jednostką napędową Artykuł2013
3031Problematyka wyznaczania i ewidencji parametrów linii WN z wykorzystaniem baz danychArtykuł2013
3032Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Artykuł2012
3033Problematyka zużycia napawanych noży granulatoraRozdział2013
3034Problematyka zużywania maszyn do recyklingu oponRozdział2011
3035Problems of implementation a geo-distributed data acquisition system for agricultural researchesArtykuł2011
3036Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cementArtykuł2013
3037Problems with estimation of the conversion error in a slotted line with a frequency data carrierReferat2011
3038Problemy automatyzacji i robotyzacji maszyn roboczychRozdział2011
3039Problemy cieplne w transformatorze HTS spowodowane przepływem prądu włączania Artykuł2013
3040Problemy decyzyjne wykonawców przystępujących do przetargów na roboty budowlaneArtykuł2012
3041Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdówArtykuł2012
3042Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scalonąReferat2013
3043Problemy eksploatacyjne i uszkodzenia ogniw paliwowych Artykuł2011
3044Problemy eksploatacyjne węzłów łożyskowych turbin wodnychArtykuł2011
3045Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowegoReferat2013
3046Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowegoArtykuł2013
3047Problemy energochłonności instalacji wewnętrznych na UkrainieReferat2011
3048Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie LublinaArtykuł2011
3049Problemy gosydarctvennogo regulirovaniâ innovacionnoj deâtel'nosti v Ukrainie.Rozdział2013
3050Problemy harmonogramowania w systemach produkcyjnychArtykuł2013
3051Problemy komunikacji światłowodowej w systemach komunikacyjnych pojazdów Artykuł2011
3052Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów detali i dekoracji architektonicznych w zamkach pozostających w trwałej ruinieRozdział2013
3053Problemy sel'skogo hozâjstva i prodovol'stvennoj bezopasnosti v mireRozdział2013
3054Problemy sterowania bezreduktorowego układu napędowego drzwi kabinowych dźwigu osobowego z silnikiem BLDCArtykuł2011
3055Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej - Wybrany przypadekArtykuł2012
3056Problemy w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw budowlanychArtykuł2013
3057Problemy współczesnej inżynierii . T. 1, ElektrotechnikaMonografia2013
3058Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka Monografia2013
3059Problemy z eksploatacją czujników prędkości obrotowej stosowanymi w pojazdach samochodowychArtykuł2011
3060Problemy zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowychRozdział2011
3061Problemy związane z doborem pomp w insalacjach pompowych w celu powiększenia efektywności energetycznejArtykuł2013
3062Próbne obciążenie mostu sposobem na uniknięcie awariiArtykuł2011
3063Proces innowacji a marketing lateralny w kontekście scenariusza "Rewolucji Agrarnej" na LubelszczyźnieRozdział2012
3064Proces kształtowania uzębień stożkowych metodą walcowaniaArtykuł2011
3065Proces personalizacji portaliRozdział2011
3066Proces rebrandingu jako efekty współprzcy przedsiębiorstwa z otoczeniem Artykuł2011
3067Proces wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego sterowanie i zarządzanie produkcją w zakładzie obróbki metali KOMECHArtykuł2011
3068Proces wytłaczania i wybrane właściwości folii z polietylenu o zmniejszonej palnościArtykuł2011
3069The process of management of development of the triple helix for regional development - the role of regional leadersRozdział2012
3070Processes of heat transfer in variable operation of radiant floor heating systemRozdział2013
3071Processing algorithms of resting biopotential records for tracking eye movementsReferat2013
3072Processing line for the synthesis of zeolites from fly ashReferat2013
3073Processing of simultaneous biomedical signal data in circulatory system conditions diagnosis using mobile sensors during patient activityReferat2013
3074Procesy demograficzno-osadnicze jako przesłanka zmian wielkości oraz kompetencji gminRozdział2011
3075Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowymRozdział2013
3076Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowymRozdział2013
3077Procesy korozyjne w wieżach chłodniczych - badania stali zbrojeniowych w środowisku wody chłodniczej, uzdatnionej solami amonowymiArtykuł2013
3078Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych Artykuł2012
3079Procesy produkcyjneMonografia2013
3080Procesy samoorganizacji struktury kompozytowych materiałów budowlanychMonografia2013
3081Procesy technologizne obróbki powierzchniowej realizowane w ALWOT Sp.zo.oRozdział2011
3082Production and selected properties of porous extruded products Rozdział2013
3083Produkcja i zużycie energii elektrycznej w PolsceRozdział2013
3084Produktivnost' i motivaciâ truda v sel'skohozâjstbennyh predpriâtiâhRozdział2013
3085Produktywność zasobówRozdział2013
3086Proektuvannâ sistem vodovìdvedennâ, očišennâ ta utilìzacìï stìčnih vod v malih naselenih punktah ta sìl´s´kìj mìscevostìMonografia2013
3087Profiling of minerals content in various type of honeys used as the antioxidant agent decreasing atherosclerotic markers in diabetic human subjectsReferat2013
3088Prognostische Faktoren für die Nutzung von Biokraftstoffen in der Lublin Region von PolenRozdział2012
3089Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wielorakiej i Arima Część IArtykuł2012
3090Prognozowanie emisyjności CO2 koparek gąsiennicowych i samochodów samowyładowczych metodami regresji wielorakiej i sieci neuronowychArtykuł2012
3091Prognozowanie produkcji budowlano montażowej w województwie dolnośląskimArtykuł2012
3092Prognozowanie ruchu na drogach krajowychArtykuł2012
3093Prognozowanie wpływu konstrukcji walcarki ramowo-konsolowej na możliwości jej użytkowaniaArtykuł2014
3094Prognozuvannâ dovgovìčnostì červâčnih peredač z arhìmedovim ta evolventnim červâkomArtykuł2011
3095Program generujący geometrię noża kształtowego z uwzględnieniem klasy obrabianego przedmiotuArtykuł2011
3096Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system- improvement in the scope of functionality and ergonomics of system useArtykuł2013
3097Program STELM do budowania macierzy sztywności konstrukcjiRozdział2011
3098Program Vortex Load do rozwiązywania zagadnień wzbudzenia wirowegoRozdział2011
3099Programowanie aplikacji dla chmur obliczeniowychRozdział2012
3100Programowanie gier komputerowych na platformie Windows PhoneRozdział2012
3101Programowanie graficzne w sterowaniu inteligentną instalacja elektrycznąArtykuł2011
3102Programowanie obiektowe : język C#Monografia2013
3103Programowanie procesu emulgacji ciśnieniowej z wykorzystaniem aplikacji MATLAB MathWorksArtykuł2011
3104Programowanie urządzeń mobilnych na platformie Java Micro EditionRozdział2012
3105Programowanie usług na platformie AndroidRozdział2012
3106Programowanie z wykorzystaniem Facebook GraphRozdział2012
3107Programy komputerowe do wyznaczania parametrów ekwiwalentnego wiskotycznego tłumienia drgań budowli wielomateriałowych oparte na własnej metodzie kolokacyjnej i metodzie energetycznejRozdział2011
3108Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad OdrąArtykuł2011
3109Progress visualisation and estimation in agile software project managementRozdział2011
3110Progressive nucleation mechanism and its application to the growth of journals, articles and authors in scientific fieldsArtykuł2011
3111Progressive nucleation mechanism for the growth behavior of items and its application to cumulative papers and citations of individual authorsArtykuł2012
3112Project management in public administrationRozdział2012
3113Project performance reporting and prediction: extensions of earned value managementArtykuł2011
3114Projekt "Absolwent na miarę czasu" szansą na reengineering programów magisterskich na kierunku InformatykaRozdział2011
3115Projekt i budowa chwytaka szczypcowego o chwycie równoległym Referat2013
3116Projekt i budowa chwytaka szczypcowego o chwycie równoległym Artykuł2013
3117Projekt i symulacje systemu wykorzystującego konwersję energii kinetycznej na elektryczną do zasilania lampy rowerowej Artykuł2013
3118Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowegoReferat2012
3119Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowegoArtykuł2012
3120Projekt konstrukcyjny wagi przemysłowejArtykuł2011
3121Projekt Leonardo daVinci: MDE EEArtykuł2012
3122Projekt podwozia przyczepy ciągnika z przesuwnym wózkiem tandemuReferat2013
3123Projekt podwozia przyczepy ciągnika z przesuwnym wózkiem tandemuArtykuł2013
3124Projekt robota do czyszczenia kanałów wentylacyjnychRozdział2011
3125Projekt systemu skanowania obiektów 3D, z wykorzystaniem platformy obrotowej i układu stereowizyjnego Artykuł2011
3126Projektowanie adaptera wtryskiwaczy silnika Wankla przy użyciu metody rapid prototypingArtykuł2011
3127Projektowanie aktuatora grzebieniowego z pomocą biblioteki metody elementów brzegowych BEMLABArtykuł2012
3128Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej normyArtykuł2012
3129Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu NałęczowskiegoArtykuł2013
3130Projektowanie i sterowanie procesamiMonografia2013
3131Projektowanie i wizualizacja 3D ogrodów przydomowych w programie AutoCADArtykuł2011
3132Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło (WMA) z dodatkiem zeolituArtykuł2013
3133Projektowanie planu przepływu ładunków w systemie AGVArtykuł2013
3134Projektowanie profili lotniczych w systemie CAD oraz przygotowanie do badań w tunelu aerodynamicznymRozdział2012
3135Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnościa wykonania procesów niekrytycznychReferat2012
3136Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnością wykonania procesów niekrytycznychArtykuł2013
3137Projektowanie stropów gęstożebrowych w świetle norm europejskichArtykuł2013
3138Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego MindstormsArtykuł2012
3139Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych lego mindstormsReferat2012
3140Projektowanie zbiorników żelbetowych: zbiorniki na ciecze. T.2 Monografia2013
3141Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1Monografia2011
3142Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalnośćReferat2013
3143Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalnośćArtykuł2013
3144Promoting renewable energy sources to supply home power plantsReferat2011
3145Properties and control of blade helicopter rotor modelReferat2013
3146Properties of AIN films deposited to silicon substrates using magnetronReferat2012
3147The proposal of an electronic control unit for fuel injection system in aircraft prototype piston engineReferat2011
3148Proposal of the semi-trailer additional lighting reducing road traffic riskArtykuł2012
3149The proposal of using electronic identification tags in tracing patients and medical equipmentReferat2013
3150Propozycja metodyki oceny prawidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowychArtykuł2012
3151Propozycja nowego pojedyńczego cyklu testowego silnika spalinowego podczas wykonywania stanowiskowych badań niezawodnościArtykuł2011
3152Propozycje metodyk badania użyteczności interfejsów aplikacjiArtykuł2012
3153Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanychArtykuł2012
3154Propozycje założeń do systemu wartościowania zabytków architektury– podmiot, przedmiot, status wartościRozdział2013
3155Prorozwojowe zachowania pracowników a zdolność organizacji do zmianArtykuł2013
3156Prospects for the Application of Nanotechnologies to the Computer System ArchitectureArtykuł2012
3157Protection of stone building structures against corrosion caused by moistureArtykuł2013
3158Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and mechanical propperties and phase compositionArtykuł2012
3159Prototypowanie walidacyjnych algorytmów dla przemysłowych systemów wizyjnychRozdział2013
3160Prototypowe zrobotyzowane gniazdo technologiczneArtykuł2013
3161Prywatne sieci Grid – technologia w zasięgu rękiRozdział2011
3162Przebieg procesu degradacji obiektów zamkowych, problematyka trwałej ruinyRozdział2012
3163Przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg [ patent nr 213294] Patent2013
3164Przedsiębiorczość - Jak pozyskać kapitałMonografia2011
3165Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Monografia2012
3166Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacjiMonografia2013
3167Przedsiębiorczy inżynierArtykuł2012
3168Przegląd funkcjonalności systemu "Spark" wspomagającego proces dydaktyczny uczelni wyższej Rozdział2012
3169Przegląd metod kształtowania rowków wiórowych wierteł krętych ze stali narzędziowych Artykuł2013
3170Przegląd metod PLL do synchronizacji z siecią przekształtników energoelektronicznychArtykuł2013
3171Przegląd metod segregacji nasionRozdział2011
3172Przegląd możliwości doświadczalnego obciążenia silników wysokoobrotowychArtykuł2012
3173Przegląd programów nauczania rachunkowości finansowejna kierunku "Zarzadzanie" w polskich uczelniach technicznychRozdział2012
3174Przegląd technik rozdzielania gliceryny od estrów wyższych kwasów tłuszczowych w procesie produkcji biodieslaArtykuł2012
3175Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowegoPatent2013
3176Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Archidiakońskiej 1Artykuł2011
3177Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Rybnej 5 w LublinieArtykuł2012
3178Przełomy prawno-organizacyjne w polskiej przedsiębiorczościRozdział2011
3179Przemiany polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) pod wpływem światła z zakresu UV/VIS Rozdział2011
3180Przepychanie obrotowe wyrobów o zarysie śrubowymArtykuł2013
3181Przestrzenie publiczne w miastach przyszłościArtykuł2012
3182Przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem technologii cuda Rozdział2013
3183Przetwarzanie popiołu ze spalania osadów ściekowych na materiał budowlanyArtykuł2011
3184Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 1Monografia2012
3185Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 2Monografia2012
3186Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowychArtykuł2011
3187Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowychRozdział2011
3188Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymiMonografia2013
3189Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audioArtykuł2012
3190Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audioReferat2012
3191Przyczyny degradacji płyt betonowych nawierzchni terminala kontenerowegoReferat2011
3192Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w LublinieArtykuł2012
3193Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych i partnerskichRozdział2012
3194Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ. Ocena i rekomendacjeMonografia2012
3195Przykład oceny wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynkuArtykuł2012
3196Przykłady modelowania MES cienkościennych struktur kompozytowychReferat2012
3197Przykłady nietypowych rusztowań budowlanych wykorzystywanych do prac renowacyjnych obiektów zabytkowychReferat2012
3198Przykłady zabytków techniki zachowanych na LubelszczyźnieRozdział2013
3199Przykłady zabytkowych stacjonarnych maszyn tłokowych zachowanych w regionie lubelskimArtykuł2012
3200Przykłady zastosowań rusztowań modułowych podczas prac w obiektach przemysłowychArtykuł2013
3201Przyrząd do elektronicznego pomiaru siły zgryzu własnej konstrukcjiArtykuł2011
3202Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu liniiArtykuł2012
3203Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu liniiArtykuł2011
3204Public relatons wewnętrzne w kontekście rozwoju pracowników i organizacjiRozdział2012
3205Publikacja równoległa (tradycyjna i elektroniczna) w praktyce biblioteki akademickiejRozdział2011
3206Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej - wokół pewnego przypadkuReferat2011
3207Pulverized coal combustion boiler efficient controlArtykuł2012
3208Pulverized coal combustion boiler efficient controlReferat2011
3209Pustak stropowyPatent2012
3210Pyrometric methods of measuring the true temperature of heated metalsReferat2011
3211Quality and economic efficiency of machine translation methodsArtykuł2013
3212A quality assessment of casting dental prosthesis elementsArtykuł2013
3213Quality assurance in ERAMIS network: the assessment of studentsReferat2012
3214A quality factor of coal combustion in stoker fired boilers Referat2013
3215Quality improvement of ERP system GUI using expert method: a case study Referat2013
3216Quality management in the programming processRozdział2011
3217Quality of CNC machine tools and monitoring of their accuracy Referat2013
3218The quality ofrainwater from basin of muzyczna st. in Lublin at the background of receiverwater - the Bystrzyca riverRozdział2013
3219Quantitative and qualitative numerical analysis of operational conditions of stormwater systemArtykuł2013
3220Quantitative-qualitative analysis of sewage for the newly designed sanitary sewage systemArtykuł2013
3221Quantum cryptography: theory and practical problemsRozdział2011
3222Quantum cryptography:theory and practical problemsRozdział2011
3223Quasistatic contact problem for cylindrical joints with minor cutting of the contours of the bodiesArtykuł2011
3224Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych Artykuł2011
3225Rachunkowość zarządcza i controllingMonografia2012
3226Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern PolandReferat2012
3227Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission ConditionsArtykuł2011
3228Rapid heat treatment of TiN/Ti/Si systemReferat2011
3229Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla MazowszaMonografia2012
3230Raport końcowy z badania dziedzinowego "Analiza sektora B+R i przemysłu energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdrażaniu Europejskiego Strategicznego Planu Rozwoju Technologii Energetycznych (SEP-Planu)"Monografia2013
3231Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beamsArtykuł2012
3232Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beamsReferat2012
3233Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beamsReferat2012
3234Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern PolandReferat2013
3235Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'šeArtykuł2013
3236Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLCArtykuł2012
3237Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularnościRozdział2012
3238Realizacja projektów studenckich szansą na zwiększenie konkurenyjności absolwentów na rynku pracyRozdział2011
3239Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcjęRozdział2013
3240Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical preventionReferat2011
3241Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical preventionArtykuł2012
3242Recent developments in understanding of the metastable zone width of different solute-solvent systemsArtykuł2011
3243Recent growth of scientific journals published in India: some publishing and citation-related characteristicsArtykuł2013
3244Recent Technologies for Industry and Computer ScienceMonografia2011
3245Recurrence relations for moments of doubly compound distributionsArtykuł2012
3246Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality dataArtykuł2013
3247Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowejArtykuł2011
3248Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding ArcArtykuł2012
3249Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowychPatent2012
3250Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużeniaArtykuł2013
3251Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznychArtykuł2012
3252Reflections on the status of the human- and social sciencesRozdział2013
3253Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LEDReferat2013
3254Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LEDArtykuł2013
3255Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowychArtykuł2013
3256Regenerative and frictional chatter Referat2011
3257Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experimentRozdział2011
3258Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experimentReferat2011
3259Regenerative model of cutting process with nonlinear duffing oscillatorArtykuł2011
3260Regional research on Internet aided educational processes at different levelsRozdział2013
3261Regular and chaotic vibrations in the rub impact model of a Jeffcott rotor with a fractional restore forceArtykuł2013
3262Regular and Chaotic Vibrations of Van Der Pol and Rayleigh Oscillators Driven by Parametric ExcitationArtykuł2012
3263Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planningReferat2013
3264Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Artykuł2012
3265Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Referat2012
3266Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznychArtykuł2013
3267Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego.Artykuł2013
3268Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatnościArtykuł2013
3269Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodiesArtykuł2011
3270Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company Artykuł2013
3271Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness Referat2012
3272The reliability of aircraft propulsion unit control systemsReferat2011
3273Reliability of the diesel engine related to reduced tightness of the combustion chamberReferat2011
3274Reliability research of automotive vehicles using the example transport company Artykuł2011
3275Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w LublinieArtykuł2012
3276Remote controlled mobile inspection robotArtykuł2011
3277Remote laboratories : developments in electrical engineering : guide through his research outcomesMonografia2012
3278Remote measurements of selected vital functionsReferat2011
3279Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalystReferat2012
3280Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalystRozdział2013
3281Removal of hydrogen sulphide from air by means of fibrous ion exchangersArtykuł2012
3282Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studiesReferat2011
3283Renewable energy sources to supply home power plantsArtykuł2012
3284Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstveRozdział2013
3285Rentowność przedsiębiorstwRozdział2013
3286Repair costs and the intensity of vehicle use Artykuł2013
3287Repair costs and the intensity of vehicle use Referat2013
3288Reply on the "critical comments on speculations with ... free-volume defects ... in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses ..."Artykuł2013
3289Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rollingArtykuł2013
3290Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivoReferat2013
3291Research of the surface roughness of polymer matrix composites by spherical and end cutters millingRozdział2012
3292A research of vehicle stability on deformable surfacesArtykuł2013
3293Research on cavitation erosion of magnesium casting alloysReferat2013
3294Research on cavitation erosion of magnesium casting alloysReferat2013
3295Research on jump mechanism of electric charge transfer probability in gallium arsenide irradiated with H+ ionsReferat2011
3296Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ lonsArtykuł2012
3297Research on mechanism of electric conductivity in the p-type silicon implanted with Ne+ ionsReferat2012
3298Research on mechanisms of electric conduction in the p-type silicon implanted with Ne+ IonsArtykuł2013
3299Research on the brake fluid testersReferat2013
3300The research on the technological system in deep holes chambering process Artykuł2012
3301Research on wind structure in the wind tunnel of wind engineering laboratory of Cracow University of TechnologyReferat2011
3302A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engineArtykuł2013
3303Resource management in grid systemsReferat2012
3304Resource security in the cloud computing Artykuł2013
3305Resource security in the cloud computing structuresReferat2011
3306Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition.Referat2013
3307The response of aeroelastic models of circular cross-sections to wind actionReferat2012
3308Restauracja zabytkowego mostu w LublinieReferat2012
3309Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results Referat2013
3310Review of modern optimization methodsRozdział2011
3311Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firingRozdział2013
3312A review of selected factors conditioning efficient functioning of clusters and their impact on innovativeness of enterprisesRozdział2011
3313A review on vibrations and buckling of curvilinear fibre composite laminated panelsReferat2012
3314Revisit of compact Mode II crack specimen: Analysis and fracture interpretationArtykuł2012
3315Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu - analiza numeryczna w środowisku SCILAB Artykuł2012
3316Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab Artykuł2013
3317RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatmentArtykuł2013
3318Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatmentReferat2012
3319RMS – system of the future or new trend in csience ?Artykuł2013
3320Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1Artykuł2011
3321Robotics in the medicine Referat2013
3322Robots and manipulators in medicineReferat2013
3323Robotyka – edukacja dla najmłodszychArtykuł2012
3324Robotyka – edukacja dla najmłodszychReferat2012
3325Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowegoArtykuł2011
3326Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Referat2011
3327Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadówArtykuł2011
3328Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadówReferat2011
3329Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwojuReferat2011
3330Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów bibliotekiReferat2011
3331Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie sięArtykuł2011
3332Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorst na przykładzie województwa lubelskiegoArtykuł2011
3333Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiemArtykuł2012
3334Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczychReferat2014
3335Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwojuReferat2011
3336Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacjiRozdział2012
3337Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku.Artykuł2011
3338Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce Rozdział2013
3339Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracyArtykuł2012
3340Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w PolsceMonografia2011
3341Rola szczegółowych specyfikacji technicznych w budowie lub przebudowie mostów stalowychArtykuł2012
3342Rola wirtualnego asystenta w e-biznesieRozdział2013
3343Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanymRozdział2012
3344Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracownikówRozdział2011
3345The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clustersRozdział2011
3346The role of a manager in management of the future organizationRozdział2012
3347Role of Environmental Monitoring in Implementation of Sustainable DevelopmentArtykuł2011
3348The role of human capital in driving business innovationRozdział2012
3349Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sectorArtykuł2012
3350Role of landfill cover in reducing methane emissionArtykuł2013
3351The role of references in scientific papers: cited papers as objects of researchArtykuł2012
3352The role of respirometry in optymalization the activated sludge processReferat2012
3353The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainabilityArtykuł2013
3354The roller cones selection criteria and the ways of their classification Rozdział2013
3355Rosyjski personalizm Mikołaja BierdiajewaArtykuł2013
3356Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up areaArtykuł2013
3357Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznymArtykuł2011
3358Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymiArtykuł2012
3359Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowegoReferat2012
3360Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowegoArtykuł2012
3361Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalneArtykuł2011
3362Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2Artykuł2011
3363Rozpodìl ì harakteristika geometrii por ta mìcnìst’ ekstrudatu, otrimanogo pìd čas dvošnekovoï ekstruzìïArtykuł2013
3364Rozpoznawanie obrazów-współczesne rozwiązaia w oprogramowaniu przemysłowymRozdział2012
3365Rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem bazy modeliArtykuł2011
3366Rozproszone systemy kontroli wersji w procesie tworzenia oprogramowaniaReferat2011
3367Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkomArtykuł2011
3368Rozszerzenie możliwości pobierania badań przez pacjentów w jednostce medycznejRozdział2013
3369Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowychArtykuł2011
3370Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplnąArtykuł2011
3371Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplnąReferat2011
3372Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarkiArtykuł2011
3373Rozwiązania z zakresu wdrażania projektów zintegrowanych i partnerskich w ramach RPO WŁRozdział2012
3374Rozwiązanie problematyki analityczno - konstrukcyjnej modernizacji maszyn do przetwórstwa tworzyw poliuretanowych. Analiza możliwości innowacji maszyn do natryskiwania specjalistycznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii natrysku szybkowiążących pianek poliuretanowych PURozdział2013
3375Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowychArtykuł2011
3376Rozwój kadry naukowejArtykuł2013
3377Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia sięRozdział2011
3378Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych Artykuł2011
3379Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowejArtykuł2012
3380Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysisReferat2011
3381Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiejArtykuł2012
3382Ruchy religijne mikroszkołą dialoguRozdział2012
3383Ruiny zamku w Rabsztynie w kontekście problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział2013
3384Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] Patent2014
3385Rural tourism in the sustainable development conditionsRozdział2011
3386Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE Artykuł2013
3387Rynek energii elektrycznej i jego specyfikaRozdział2013
3388Rynek energii elektrycznej w Polsce Rozdział2013
3389Rynki i segmenty e e-gospodarceRozdział2011
3390Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlowąRozdział2013
3391Safety and security of a tele-medical systemReferat2013
3392Samochody zasilane wodoremArtykuł2011
3393Satysfakcja i lojalność klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwArtykuł2011
3394Satysfakcja i lojalność klientów polskiego sektora usług bankowych w świetle badań empirycznych z lat 2007-2010Artykuł2011
3395Saving Energy in the Residential Sector: Energy Efficiency Systems and their ApplicationRozdział2011
3396Scheduling construction projects with multi-skilled resourcesArtykuł2013
3397Scheduling in a single-machine manufacturing system with resource constraintsRozdział2013
3398Scheduling in digital factoryReferat2013
3399Scheduling material transporation for highway repaving projectArtykuł2012
3400Scheduling of construction projects with a hybrid evolutionary algorithm's applicationRozdział2011
3401Scheduling repetitive construction projects with work continuity constraintsArtykuł2012
3402Ściana oporowa sprężonaPatent2013
3403Ściany osłonowe scalone w systemie W-70Artykuł2013
3404Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energięArtykuł2012
3405Scientific and technological description of heat and mass transfer processes in chambersArtykuł2012
3406Ścieżki powstawania technologii F. Hennebique’aArtykuł2013
3407Search of optimal size of data sample for the problem of diabetes treatment monitoringArtykuł2013
3408Seasonal variation and size distribution of bioaerosols in an air-conditioned auditorium – a case studyRozdział2011
3409Secondary lithium batteries for electric vehiclesArtykuł2011
3410The sector of small and medium-Sized Enterprises - Financing Economic ActivityRozdział2014
3411Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologiąArtykuł2011
3412Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznegoArtykuł2011
3413Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni difuzijnnh boridnih i evtektičnih pokrittivReferat2012
3414Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittivReferat2013
3415Selected apects of the eCall emergency notification systemArtykuł2011
3416Selected aspects of diesel engines start-UPS Monografia2013
3417Selected aspects of epoxy adhesive compositions curing processArtykuł2013
3418Selected issues of telerehabilitation technologiesReferat2011
3419Selected issues on temperature sensorsMonografia2013
3420Selected machining problems of materials used in aviationReferat2012
3421Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable developmentArtykuł2014
3422Selected methods to improve the electromagnetic compatibility of the plasma reactorArtykuł2012
3423The selected problems of decision-making in a micro-enterprise in the variable environmentRozdział2011
3424Selected problems of effectiveness of processing of magnesium alloys with a kordell design toolArtykuł2011
3425Selected properties of Axis-Symmetrical Extruded Products made of PCV and Modified with Blowing AgentsReferat2011
3426Selecting an optimal DTC control strategy for synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotorReferat2013
3427Selecting optimal parameters for cluster analysis applied to over-segmentation reduction in color imagesArtykuł2012
3428Selecting roadworks equipment fleets using simulation techniqueArtykuł2013
3429Self-ion assited modification of elastomer and its propertiesReferat2013
3430Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie. Tekušie naučnyje problemy vostočnoj EvropyMonografia2013
3431Semi-automatic watershed merging methodArtykuł2013
3432Seminarium pt. Energetyka jądrowa - co się stało, co nas czeka ?Artykuł2011
3433Sensing method and fiber optic capillary sensor for testing the quality of biodiesel fuelReferat2013
3434Sensitivity analysis of crack propagation in pavement bituminous layered structures using a hybrid system integrating Artificial Neural Networks and Finite Element MethodArtykuł2014
3435Sensorowe właściwości cienkich warstw SnO2 wytwarzanych rozpylaniem magnetronowymArtykuł2011
3436Sensors signal processing under influence of environmental disturbancesArtykuł2013
3437Serwisy społecznościowe jako nowoczesne narzędzie komunikacji władz samorządowych z obywatelemRozdział2012
3438Sesja Jubileuszowa Oddziału Lubelskiego PTETiSArtykuł2011
3439Sewage sludge-to-energy approaches based on anaerobic digestion and pyrolysis: Brief overview and energy efficiency assessmentArtykuł2012
3440Sformuowanie dla instytucji zarządzającej wzorcowych procedur przygotowania, ocenyi naboru oraz określenie warunków skutecznej realizacji przez beneficjentów projektów zintegrowanych i partnerskich, w kontekście wniosków na nowy okres programowania Rozdział2012
3441Sharing and storing measurement results using WEB applications based on WebML modelsArtykuł2011
3442A short overview of pros and cons of gamification Artykuł2013
3443Short seminars on MDE technologies - international experiencesReferat2014
3444Sieci komputeroweMonografia2011
3445Sieci multimedialne zgodne z DLNARozdział2011
3446Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznychReferat2014
3447Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających Referat2013
3448Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiającychArtykuł2014
3449Signal processing of sensors with cross-sensitivity and influence of interfering variablesReferat2011
3450Signal source model reduction providing acceptable cost of estimation error in estimation of a channel impulse response parametersReferat2013
3451The significance of the solid-to-liquid ratio in the electrokinetic studies of the effect of ionic surfactants on mineral oxides.Artykuł2013
3452The significance of wireless communication for the metering data transmission via Smart GridsArtykuł2011
3453Silicon carbide on silicon photodiode stacks for sensing applications in the ultraviolet to visible rangeReferat2013
3454Silnik parowy turborotacyjny do generatora elektrycznego elektrowni [ patent nr 213495]Patent2013
3455Simple model of surface-induced electrolytic dissociation of weak acids in organic solvents (vol 16, pg 343, 2010)Artykuł2011
3456Simplified steganographic algorithm based on fourier transform Artykuł2014
3457Simulation analysis of variable current angle vector control and direct torque and flux vector control of synchronous reluctance motorReferat2011
3458Simulation of debonding growth in sandwich plates subjected to dynamic loading using FEAReferat2012
3459Simulation of disc cutting tool operation on stratified rocks Referat2012
3460Simulation of long-lived plasma process, created by the impulse discharge in droplet environmentArtykuł2012
3461Simulation of prduction flow using Matlab systemRozdział2013
3462Simulation of the communications model of a radiological laboratory, based on the model prepared by the IHE organizationReferat2011
3463The simulation of the hydrogen pressure regulator Rozdział2012
3464Simulation stand for the development of the eCall deviceArtykuł2012
3465The simulation test of the flame front in the combustion chamber of the Wankel engine Rozdział2012
3466The simulation tests of the airflow through the throttle Rozdział2012
3467Simultaneous control of settings of multiple PTZ cameraReferat2013
3468Sistemi vodovìdvedennâ: navčal'nij posìbnikMonografia2011
3469Size effect on fracture toughness of rigid polyurethane foamsReferat2012
3470Size of cooper pairs dependence on orbital parameters in a two-orbital superconductorReferat2013
3471Składowanie danych biomedycznych zbieranych przez aplikacje mobilne bazujące na APP InventorReferat2012
3472Skokowa wymiana elektronów a przewodnictwo stałoprądowe zawilgoconej izolacji papierowo-olejowej Artykuł2012
3473Skrew rolling of balls in multiple helical impressionsArtykuł2013
3474Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnychPatent2012
3475Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanymArtykuł2011
3476Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanymArtykuł2012
3477Skurcz wtryskowy wyprasek napełnionychArtykuł2012
3478Skurcz wtryskowy wyprasek napełnionychReferat2012
3479Skutecznośc statystycznych procedur w kontroli i ocenie jakości geometrycznejRozdział2011
3480Skutki niewłaściwego utrzymania drogowych obiektów mostowychArtykuł2011
3481Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, BrazilMonografia2014
3482Smart Grids - general review of synchronization techniquesArtykuł2013
3483SOA System Integration with Web ServicesRozdział2011
3484Social and technical aspects in solar system designReferat2011
3485Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów Artykuł2013
3486Social media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnegoArtykuł2011
3487Social responsibility of commercial enterprises in the province of Lublin- pilot studyRozdział2011
3488Socio-demographic parameters affecting the patient's subjective feeling of satisfaction from services perfoemed by family doctors. A research toolRozdział2012
3489Software economics driven by requirements engineeringArtykuł2011
3490Soil decontamination using ozone generated in electrical dischargeReferat2011
3491Soil-plant-atmosphere continuumHasło2011
3492Solar energy applied to feed electrical appliances in a standard householdReferat2011
3493Solar energy for soil conditioning Referat2011
3494Solar energy for water conditioningArtykuł2011
3495Solar powered ozone installation for water treatment in swimming poolsReferat2011
3496Solubility of ammonium oxalate in water–acetone mixtures and metastable zone width of their solutionsArtykuł2014
3497Solution of extended Kelvin-Voigt modelArtykuł2012
3498Some aspects of application of dynamic stability criteriaRozdział2011
3499Some citation-related characteristics of scientific journals published in individual countriesArtykuł2013
3500Some distance measures for estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoringArtykuł2011
3501Some features of metastable zone width of various systems determined by polythermal methodArtykuł2011
3502Some models of sediments transport in gravitational sanitation systemsArtykuł2011
3503Some problems of safe machining of magnesium alloysReferat2012
3504Some problems with the use of the MGL methods in schoolsRozdział2012
3505Some results of test stand investigation of diesel engine start-up process Referat2012
3506Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniachPatent2012
3507Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłychPatent2012
3508Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniachPatent2012
3509Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu. Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnymArtykuł2012
3510Sorpcja BTX na organozeolicieRozdział2013
3511Sorption of bivalent ions by a fibrous chelating ion exchanger and the structure of sorption complexesArtykuł2011
3512Sorption of selected organic compounds on organo-zeolitesArtykuł2012
3513A sound steganographic methods reviewRozdział2011
3514Soziale Aspekte der Nutzung von Solarenergie in HybridsystemenRozdział2012
3515Spadochronowy obserwator terenu sotReferat2012
3516Spadochronowy obserwator terenu SotArtykuł2012
3517SpajalnictwoMonografia2013
3518Spanish direct investment into Poland - opportunities, barriers and prospectsRozdział2011
3519Special economic jones in Poland 15 years of experienceRozdział2011
3520Specjalne metody wtryskiwania. Etykietowanie w formieArtykuł2011
3521Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowychArtykuł2012
3522Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park MielecArtykuł2012
3523Spectonephelometric method for on-line monitoring of industrial aerosolsReferat2013
3524Spectral methods of computer steganography problems decisionRozdział2011
3525The spectral polarimetric control of phytoplankton in photobioreactor of the wastewater treatmentReferat2013
3526Spectropolarimetry and fluorescence in biotissue cancer diagnosticsReferat2013
3527Specyfic features of planning and decision-making in family firmsRozdział2012
3528Specyfika kształtowania i wykonywania monolitycznych kielichowych stóp fundamentowychArtykuł2012
3529Spin-polarized and normal hopping magnetoresistance in heavy doped siliconReferat2013
3530Spiral seamed pipe forming processReferat2013
3531Splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy, theoretical and experimental analysisReferat2012
3532Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiegoArtykuł2013
3533Społeczna odpowiedzialność organizacji a kultura bezpieczeństwaRozdział2013
3534Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcjaMonografia2013
3535Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnychMonografia2011
3536Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych, t. 5Monografia2012
3537Sposób badania iniekcyjności materiału naprawczegoPatent2013
3538Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnymPatent2013
3539Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowymPatent2012
3540Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowymPatent2012
3541Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowcaPatent2011
3542Sposób i układ do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznychPatent2013
3543Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznychPatent2013
3544Sposób i układ do sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowcaPatent2011
3545Sposób i układ maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną zasilającego elektryczny silnik prądu przemiennegoPatent2011
3546Sposób i układ obciążania prądnic prądu stałego z odzyskiem energiiPatent2011
3547Sposób i układ pomiaru rozkładu naprężenia liniowegoPatent2012
3548Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [ Nr zgłoszenia 395698]Patent2013
3549Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowejPatent2013
3550Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokadPatent2013
3551Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energiiPatent2013
3552Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [ Nr zgłoszenia 395697]Patent2013
3553Sposób i urządzenie blokujące podwozie, zwłaszcza śmigłowcaPatent2011
3554Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowcaPatent2011
3555Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca [patent nr 215929]Patent2014
3556Sposób i urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie w warunkach synergicznych wymuszeńPatent2012
3557Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowychPatent2013
3558Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernegoPatent2012
3559Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw PeltieraPatent2011
3560Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczyPatent2011
3561Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimnoPatent2012
3562Sposób i urządzenie do szlifowania cienkich blach metalowych, zwłaszcza o właściwościach paramagnetycznychPatent2011
3563Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczychPatent2012
3564Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnejPatent2012
3565Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowegoPatent2012
3566Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowychPatent2012
3567Sposób kształtowani kul metodą kucia półswobodnego w układzie podwójnym [ Nr zgłoszenia 398830] Patent2013
3568Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398831] Patent2013
3569Sposób kształtowania plastycznego cięgien rurowychPatent2013
3570Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebramiPatent2012
3571Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214519]Patent2013
3572Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebremPatent2012
3573Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214530]Patent2013
3574Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216311]Patent2014
3575Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznegoPatent2012
3576Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebramiPatent2012
3577Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214520]Patent2013
3578Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebremPatent2012
3579Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214513]Patent2013
3580Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymiPatent2012
3581Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi [patent nr 216309]Patent2014
3582Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimiPatent2012
3583Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215890]Patent2014
3584Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymiPatent2012
3585Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskaniaPatent2012
3586Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniemPatent2012
3587Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowegoPatent2012
3588Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym [ patent nr 215505]Patent2013
3589Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym [ patent nr 215504]Patent2013
3590Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym [patent nr 215953]Patent2014
3591Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyro- bów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym [ patent nr 215506]Patent2013
3592Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistymPatent2013
3593Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłymPatent2013
3594Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnymPatent2013
3595Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnymPatent2013
3596Sposób modyfi kacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki [ Nr zgłoszenia 398955]Patent2013
3597Sposób modyfi kacji asfaltu za pomocą frakcji dienowejPatent2012
3598Sposób modyfikacji asfaltuPatent2012
3599Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 398499] Patent2013
3600Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627]Patent2014
3601Sposób napełniania materiałem sypkim kurczliwego pojemnika lateksowego i urządzenie do napełniania według sposobu [ Nr patentu 210266]Patent2011
3602Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398722] Patent2013
3603Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398724]Patent2013
3604Sposób obciskania obrotowego uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398591]Patent2013
3605Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216310]Patent2014
3606Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznegoPatent2012
3607Sposób obciskania obrotowego wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398592] Patent2013
3608Sposób obróbki ubytkowo-plastycznej tworzyw polimerowychPatent2012
3609Sposób oceny szybkości degradacji powłok ochronnych styków łączników aparatowych niskiego napięcia [ Nr patentu 214902] Patent2013
3610Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków [patent nr 216075]Patent2014
3611Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacjąPatent2012
3612Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartościPatent2012
3613Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnymPatent2013
3614Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennegoPatent2012
3615Sposób olejenia tłokowego silnika spalinowego pojazdu samochodowego działający w momencie rozruchuPatent2011
3616Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowychPatent2011
3617Sposób otrzymywania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowychPatent2011
3618Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczymPatent2012
3619Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwaniePatent2012
3620Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazuPatent2012
3621Sposób pomiaru długości i zmian długości szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymiPatent2013
3622Sposób pomiaru migdałków podniebiennychPatent2011
3623Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanałuSposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanałuPatent2012
3624Sposób pomiaru prędkości rozwoju szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymiPatent2013
3625Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznychPatent2012
3626Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkowąPatent2013
3627Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych [patent nr 216076]Patent2014
3628Sposób realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych i symulator żuciaPatent2011
3629Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi [patent nr 215810]Patent2014
3630Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcamiPatent2012
3631Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimiPatent2012
3632Sposób ruchu 6-nożnego robota kroczącego - krabReferat2013
3633Sposób ruchu 6-nożnego robota kroczącego - krabArtykuł2013
3634Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwaniaPatent2012
3635Sposób szeregowania zadań dla jednej maszyny o ograniczonych zasobachArtykuł2011
3636Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowegoPatent2012
3637Sposób uaktywniania przetwórczego układu uplastyczniającego wytłaczarekPatent2011
3638Sposób utylizacji odpadów politereftalanu etylenu [ zgłoszenie nr 2013 02750]Patent2013
3639Sposób utylizacji odpadów politereftalanu etylenu [patent nr 104551]Patent2014
3640Sposób walcowania poprzecznego dwoma tarczami wyrobów typu kula metodą wgłębną w układzie pojedynczymPatent2012
3641Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kulaPatent2012
3642Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarnąPatent2012
3643Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą stycznąPatent2012
3644Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębnąPatent2012
3645Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szynPatent2013
3646Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wy- robów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215444] Patent2013
3647Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szynPatent2013
3648Sposób walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsaduPatent2013
3649Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsaduPatent2013
3650Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wiertełPatent2012
3651Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznychPatent2013
3652Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłasz- cza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215439 ] Patent2013
3653Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szynPatent2013
3654Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215439]Patent2013
3655Sposób walcowania skośnego dwoma walcami spiralno-śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 398915] Patent2013
3656Sposób walcowania skośnego trzema walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 400061]Patent2014
3657Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatychPatent2012
3658Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędziPatent2013
3659Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w mimośrodowym wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399568]Patent2013
3660Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w śrubowym wykroju wewnętrzno-zewnętrznym [ Nr zgłoszenia 399529]Patent2013
3661Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami [ Nr zgłoszenia 399170] Patent2013
3662Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399571] Patent2013
3663Sposób wizualizacji powierzchni atomowej krystalicznego krzemuPatent2012
3664Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowymPatent2013
3665Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] Patent2013
3666Sposób wspomagania suszenia konwekcyjnego za pomocą wiatru jonowegoPatent2011
3667Sposób wychwytywania gazów kwaśnychPatent2012
3668Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [ Nr zgłoszenia 398569] Patent2013
3669Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowegoPatent2012
3670Sposób wytwarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczychPatent2011
3671Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym [ Nr zgłoszenia 398954] Patent2013
3672Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoruPatent2011
3673Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów scalonych [ Nr zgłoszenia 399392] Patent2013
3674Sposób wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjności do układów mikroelektronicznychPatent2011
3675Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowychPatent2012
3676Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowejPatent2011
3677Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozetyPatent2013
3678Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozetyPatent2013
3679Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozetyPatent2013
3680Sposób wytwarzania kompozycji drzewno-polimerowej [Nr zgłoszenia 400348] Patent2014
3681Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo polimerowej [ Nr zgłoszenia 398067]Patent2013
3682Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach SiPatent2012
3683Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w układach scalonych [ patent nr 212829]Patent2012
3684Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem [ Nr zgłoszenia 398692]Patent2013
3685Sposób wytwarzania powłoki polimerowejPatent2011
3686Sposób wytwarzania szeregowego układu pojemność-indukcyjność do układów mikroelektronicznychPatent2011
3687Sposób wytwarzania wału z kształtowymi elementami roboczymi [ Nr zgłoszenia 398405]Patent2013
3688Sposób wytwarzania wkrętów, zwłaszcza szynowychPatent2011
3689Sposób wytwarzania wodoruPatent2011
3690Sposób wytwarzania wodoru [ Nr patentu 214901]Patent2013
3691Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitówPatent2013
3692Sposób wytwarzania żetonu reklamowego porowanegoPatent2013
3693Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowychPatent2013
3694Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcamiPatent2012
3695Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimiPatent2012
3696Sposób zabezpieczania poboczy dróg [Nr zgłoszenia 400796] Patent2014
3697Sposób zmniejszania energochłonności procesu cięcia wybranych produktów spożywczychArtykuł2013
3698Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowegoPatent2013
3699Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyceRozdział2013
3700Sposoby pozycjonowania i detekcji obiektów w układach chwytowych manipulatorówArtykuł2012
3701Spot welding-wdhesive joints: modelling and testingArtykuł2014
3702Spotkanie projektu TEMPUS ERAMISArtykuł2011
3703Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowegoArtykuł2011
3704Sprawność usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków miejskich w laboratoryjnym bioreaktorze typu SBRArtykuł2013
3705Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszyArtykuł2011
3706Średniolotne związki organiczne (ŚZO) w powietrzu wewnętrznymRozdział2011
3707Środki przeciw graffitiArtykuł2011
3708Środowisko do szybkiego wdrażania i testowania sieci chmurowychArtykuł2011
3709Środowisko testowe do badania sieci chmurowychArtykuł2011
3710Srojenie tlumików masowych na przykładzie stadionu miejskiego w PoznaniuArtykuł2013
3711Stability criterion for aluminium alloy milling expressed by recurrence plot measures Artykuł2012
3712Stability lobes analysis of nickel superalloys millingArtykuł2011
3713Stabilizacja ciśnienia wodoru w elektronicznie sterowanym reduktorzeArtykuł2011
3714Stabilizacja połączeń gwintowych - warunki konstrukcyjne i eksploatacyjneRozdział2011
3715Stabilizacja wybranych parametrów strumienia termoelektronów w gazowych źródłach jonówArtykuł2012
3716Stabilization of linear systems in random horizon via controlArtykuł2013
3717Stabilność termiczna silnoprądowych urządzeń nadprzewodnikowychMonografia2012
3718Stabilność termiczna warstwowych taśm nadprzewodnikowych YBCOArtykuł2013
3719Stal konstrukcyjna stopowa do azotowaniaPatent2012
3720Stalking na tle prawa karnego i cywilnegoRozdział2012
3721Stan bezpieczeństwa transportu drogowego z w Polsce i na Słowacji w porównaniu innymi krajami UE Referat2013
3722Stan bezpieczeństwa transportu drogowego z w Polsce i na Słowacji w porównaniu innymi krajami UE Artykuł2013
3723Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w PolsceArtykuł2011
3724Stan wyposażenia technicznego elektrowni zawodowychRozdział2013
3725Stand for investigation of the single-cylinder diesel engine start-up processReferat2012
3726The standardized audit of safety and the reliability of ERP systemsArtykuł2011
3727Standardy i wytyczne kursów e-learningowychRozdział2012
3728Stanowisko do badania właściwości elektrycznych nanokompozytów – określenie budżetu niepewności pomiaruArtykuł2011
3729Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego stanu naprężeń w badanym materialePatent2012
3730Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterujących silnikiem ZI w standardzie OBDArtykuł2011
3731Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowychReferat2012
3732Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowychArtykuł2012
3733Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókienArtykuł2013
3734Static and dynamic behaviour of thin-walled structures with stiffeners under axial compression - reviewRozdział2013
3735Static and dynamic characteristics of the self-calibrating multibit ADC analog componentsReferat2013
3736Stationary response of nonlinear magneto- piezoelectric energy harvester systems under stochastic excitationArtykuł2013
3737The statistical analysis of design methods efficiency in determining shear capacity of reinforced concrete beamsReferat2013
3738Statystyczna analiza równoważonego poziomu hałasuReferat2012
3739Statystyczne badania korelacyjne toksyczności spalin samochodów osobowychArtykuł2011
3740Statystyczne sterowanie procesem krojenia buraka cukrowego z wykorzystaniem aplikacji InTouchRozdział2013
3741Staże naukowo-badawcze w Instytucie InformatykiArtykuł2012
3742Staże studenckie jako forma współpracy uczelni wyższej z przemysłemRozdział2012
3743Stażysta ze SłowacjiArtykuł2013
3744Steel and concrete-steel composite bridgesReferat2011
3745Steel balls forming by cross rolling with upsettingArtykuł2013
3746Steganographic algorithm of hiding information in sound based on Fourier transform and maskingArtykuł2011
3747Steganographic methods in information protectionArtykuł2011
3748Steganography usage to control multimedia signalReferat2013
3749Steganography usage to control multimedia streamArtykuł2014
3750Sterowanie dokładnością obróbki elektrochemicznej wałów długowymiarowychArtykuł2011
3751Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdówArtykuł2011
3752Sterowanie klimatem pomieszczeń w sytemie EIBArtykuł2011
3753Sterowanie układem dynamicznym obróbki części osiowosymetrycznych o małej sztywnościArtykuł2011
3754Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. II. Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowaniaArtykuł2013
3755Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników zpoli(tereftalanu etylenu). Cz. I. Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowaniaArtykuł2011
3756Stężenia ozonu w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludziArtykuł2011
3757Stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych dla wybranej zlewni w miasta LublinArtykuł2012
3758Stężenia związków azotu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na wybranym odcinku rzeki Bystrzycy Referat2012
3759Stimulirovanie innovacionnoj deâtel'nosti v Ukraine.Rozdział2013
3760Stochastic coherence resonance in a bistable system with fractional damping Rozdział2013
3761Stop eutektycznyPatent2013
3762Stop metali zawierający niob, molibdeni itr przeznaczony na elementy reaktorów jądrowychPatent2011
3763Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganiePatent2012
3764Storm wastewater quality of chosen conduit in Lublin city on the background of receiver waters quality - Bystrzyca RiverReferat2012
3765Stosowanie badań za pomocą obciążeń próbnych do oceny jakości stropów żelbetowychArtykuł2013
3766Stosowanie kolektorów słonecznych w PolsceArtykuł2013
3767Stosowanie prefabrykacji w mostach zespolonychArtykuł2011
3768Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez internet - ujęcie segmentacyjneArtykuł2013
3769Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źeódeł informacji zakupowejArtykuł2013
3770The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratingsReferat2011
3771The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings Artykuł2013
3772Strategia zabezpieczenia potrzeb surowcowych Polski - odnawialne źródła energiiRozdział2012
3773Strategie pomiaru wybranych wielkości geometrycznych elementów łożysk tocznychArtykuł2012
3774Strategie pomiaru wybranych wielkości geometrycznych elementów łożysk tocznychReferat2011
3775Strategie zarządzania kopiami zapasowymi danych i metody przywracania danych w przypadku awarii współczesnych baz danych MySQLArtykuł2011
3776Strategy for the security of energy resources in Poland - renewable energy sourcesRozdział2013
3777Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modeloweArtykuł2012
3778Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modeloweReferat2011
3779Straty mechaniczne tłokowych silników spalinowychArtykuł2012
3780Strefowa organizacja systemów alarmowych w aspekcie realizacji założonych zadań ochrony w obiektach budowlanychArtykuł2011
3781Strength properties of fibre metal laminates in low temperature environment Referat2013
3782Stress and strain analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete Artykuł2013
3783Stress dependence on the band thickness in a continuous hot zinc-plating lineArtykuł2014
3784Stress evolution during annealing of Cu/Au, Cu/Ag and Au/Ag bilayersArtykuł2012
3785Stress evolution during deposition of heteroepitaxial systemsArtykuł2013
3786Stress evolution of Au/Cu/Au tri-layer systems during annealingArtykuł2012
3787Stress responses of spring rape plants to soil floodingArtykuł2012
3788Stress, coping styles and personality tendencies of medical students of urban and rural originArtykuł2014
3789Structural analysis Kazakhstan cities heating networksArtykuł2012
3790Structural features versus multi-hole grinding efficiencyArtykuł2012
3791Structural identification of heating systemArtykuł2012
3792Structural properties of solid nuclei forming in Lennard–Jones clusters during simulated coolingArtykuł2013
3793Structure and electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2Referat2011
3794Structure and Electron-Transport Properties of Photoresist Implanted by Sb(+) IonsArtykuł2011
3795Structure and Hyperfine Interactions in Aurivillius Bi(9)Ti(3)Fe(5)O(27) Conventionally Sintered CompoundArtykuł2011
3796Structure and hyperfine interactions of multiferroic Bim+1Ti3Fem-3O3m+3 ceramics prepared by mechanical activationArtykuł2013
3797Structure and Optical Properties of Silicon Layers with GaSb Nanocrystals Created by Ion-Beam SynthesisArtykuł2011
3798Structure and properties of cellular thin-walled cable coatingsArtykuł2012
3799Structure and properties of Co-Cr coatings after a pulsed jet treatmentArtykuł2012
3800Structure and properties of multilayer nanostructured coatings TiN/MoN depending on deposition conditions Referat2013
3801Structure and Properties of Nano- and Microcomposite Coating Based on Ti-Si-N/WC-Co-CrArtykuł2011
3802Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test Referat2013
3803Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength testArtykuł2013
3804Structure of AgI-doped Ge–In–S glasses: experiment, reverse Monte Carlo modelling, and density functional calculationsArtykuł2012
3805Structure of the typical automated process of designing hole drilling operations Referat2011
3806Structure, mechanical and tribological properties of nanostructured compound coatings deposited by IBADReferat2011
3807Struktura i mehaničeskie svojstva pokrytij na osnove nitridov titana-alûminiâ-kremniâ osaždennyh na instrumental’nye materialyReferat2011
3808Struktura i właściwości porowanych wytworów wtryskiwanychArtykuł2013
3809Struktura i własności mechaniczne modyfikowanych stopów CoCrMo do zastosowań w protetyce stomatologicznejArtykuł2011
3810Struktura przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Żilina (Słowacja) Referat2013
3811Struktura przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Żilina (Słowacja) Artykuł2013
3812Strukturnye izmeneniâ i nacionalnaâ konkurentosposobnost`Rozdział2013
3813Studenci matematyki na seminarium StalSoftArtykuł2012
3814Studenckie Koło Naukowe ELMECOLArtykuł2011
3815Student projects as an addendum to university study pathArtykuł2011
3816Studia podyplomowe Artykuł2012
3817Studies on stress and strain state in cold orbital forging a AlMgSi alloy flange pinArtykuł2013
3818Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants.Referat2013
3819Studium teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnymMonografia2012
3820Studium wybranych aspektów diagnostyki eksploatacyjnej transportu taśmowegoMonografia2011
3821Study of 6 electrodes gliding arc discharge configurationArtykuł2012
3822A study of charge exchange in a residual-effected HCCI gasoline engineArtykuł2011
3823The study of cutting forces and their amplitudes during high-speed dry milling magnesium alloys Artykuł2013
3824Study of factors influencing the mechanical properties of polyurethane foams under dynamic compression Referat2013
3825Study of factors influencing the mechanical properties of polyurethane foams under dynamic compression Artykuł2013
3826Study of indentation microhardness of bismuth-doped As(2)Se(3) glassesArtykuł2011
3827Study of Knoop microhardness anisotropy on the (001) face of potassium bichromate single crystalsArtykuł2012
3828Study of microindentation cracks in bismuth-doped arsenic selenide glassesArtykuł2011
3829A study of simple power supply system with 6 electrodes configuration on gliding arc dischargeReferat2011
3830Study of stress evolution in Cu/Au systems using molecular dynamics simulation Artykuł2012
3831Study of structure and strain in Au/Cu systems using molecular dynamics simulation: X-Ray scattering analysisArtykuł2013
3832Study of the nature of Cu(II) complexes in aqueous ammonium oxalate solutions by ultraviolet-visible spectroscopyReferat2011
3833Study of the scale effect on diagonal crack propagation in concrete beamsReferat2011
3834Study of the scale effect on diagonal crack propagation in concrete beamsArtykuł2012
3835Study of the structure and properties of wear-resistant eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatingsArtykuł2013
3836The study on the hydrogen admixture in the automotive engine Rozdział2012
3837Study properties of thin film ZnO by (CVD) before and after annealingReferat2011
3838Subclasses of semi-typically real functionsReferat2013
3839Successful papers: A new idea in evaluation of scientific outputArtykuł2011
3840Suitability tests of fly ashes vitrification from sewage sludge incinerationArtykuł2012
3841Superconducting properties of YBCO coated conductors produced by inkjet printingArtykuł2012
3842Superconducting properties of YBCO coated conductors produced by inkjet printingReferat2011
3843Superparamagnetic behavior of cobalt nanoparticles formed into polyimide by ion implantationReferat2011
3844Supervision of production of metal roof tilesArtykuł2013
3845Supplementary studies of textural and mineralogical changes in reservoir and caprocks from selected potential sites suitable for underground CO2 storageArtykuł2014
3846Supply chain of a highway repaving project – case study of A2Referat2012
3847Supply system of water treatment installation from PV panelsReferat2011
3848Surface Charge and Conductance in Dispersions of Titania in Nonaqueous and Mixed SolventsRozdział2011
3849Surface free energy and 7075 aluminium bonded joint strength following degreasing only and without any prior treatmentArtykuł2012
3850Surface morphological properties of Mo-based thin films on glassArtykuł2013
3851Surface morphological properties of Mo-based thin films on glassReferat2012
3852Surface pressures on rectangular cylinders – the dependence on aspect ratio, wind structure and angle of wind attackReferat2012
3853Surface properties of Me/Si structures prepared by means of self-ion assisted depositionReferat2013
3854Surface-induced electrolytic dissociation of oxalic and phosphoric acid in mixed alcohol-water solventsArtykuł2011
3855Surowce, materiały i technologie XIII-wiecznego zespołu rezydencjalno-sakralnego na Górze Katedralnej w ChełmieReferat2012
3856Survey on logistic processes of road projectsRozdział2012
3857Survey on Projects Supply Chain in Polish Road ConstructionReferat2012
3858Sustainability and Global Role of Heavy MetalsArtykuł2011
3859Sustainable development and globalizationArtykuł2013
3860Sustainable development as a civilizational revolution : a multidisciplinary approach to the challenges of the 21st centuryMonografia2011
3861Świat wokół kominków cz. IIArtykuł2012
3862Światłowodowa pętla Sagnaca ze światłowodem fotonicznym przenoszącym polaryzację jako optyczny demodulator długości fali dla czujników z siatkami Bragga Artykuł2012
3863Światłowodowy czujnik odkształcenia bazujący na interferometrze Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym Artykuł2012
3864Światłowodowy czujnik siły bazujący na interferometrze Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznymArtykuł2012
3865Światłowody i ich zastosowania 2012Artykuł2012
3866Światowe dziedzictwo UNESCO z perspektywy 40 latArtykuł2013
3867Sylwetki. Wspomnienie o Walerym Wacu- przedwojennym wójcie w ŻółkiewceArtykuł2011
3868Symptomy uzależnienia studentów od Internetu a poziom ich kompetencji informatycznychArtykuł2012
3869Symulacja komputerowa właściwości elektrycznych nanokompozytów (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x wytwarzanych rozpylaniem jonowymArtykuł2011
3870Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej oparta na modelu RISArtykuł2013
3871Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej szpitala oparta na modelu opracowanym przez organizację IHEArtykuł2011
3872Symulacja numeryczna turbulentnego pola prędkości wiatru programem WINDSYMRozdział2011
3873Symulacja pracy elektronicznego sterownika silnika Common RailArtykuł2012
3874Symulacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznychReferat2012
3875Symulacja rozkładu stopnia zagęszczenia w procesie scalania materiałów drobnoziarnistych z użyciem metody elementów skończonychArtykuł2011
3876Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowymArtykuł2012
3877Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowymReferat2012
3878Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowegoArtykuł2013
3879Symulacja zużywania łożyska ślizgowego z niekołowością konturów. Cz. 1. Uogólniony model liniowy zużywaniaRozdział2013
3880Symulacja zużywania łożyska ślizgowego z niekołowością konturów. Cz. 2. Uogólniony model kumulacyjny zużywaniaRozdział2013
3881Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia formRozdział2013
3882Symulacje numeryczne procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonegoArtykuł2012
3883Symulacje numeryczne rotacyjnych procesów plastycznego kształtowania metali i ich stopówReferat2012
3884Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w sieci NN krajowego systemu elektroenergetycznegoReferat2013
3885Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w systemie elektroenergetycznymMonografia2013
3886Synchronizacja procesów produkcji podstawowej i pomocniczej w sieciach logistycznych przedsięwzięć budowlanychArtykuł2011
3887Synergy effect in GUI usability and accessibility education improvementReferat2013
3888Synergy effect in production, possibilities of its achieving and utilising for educating engineersReferat2013
3889Synteza algorytmów adaptacyjnego sterowania przekładni automatycznych autobusów miejskichArtykuł2012
3890Synteza modeli i algorytmów identyfikacji sytuacji w zarządzaniu potokami transportowymiArtykuł2011
3891Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PETArtykuł2012
3892Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PETReferat2011
3893Synthesis of generalized neural elements using approximation metodArtykuł2013
3894Synthesis of highly effective VLSI-structures for use in real-time digital signal processingArtykuł2013
3895Synthesis of program trajectories by movement degree of manipulating robotsArtykuł2012
3896Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbonsReferat2013
3897Synthesis of zeolites from fly ashes- the industrial scaleArtykuł2013
3898System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowejMonografia2011
3899System automatisation for compensation and calibration of pressure smart sensorsReferat2013
3900System doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowegoMonografia2012
3901System jednoczesnego sterowania ustawieniami kamer obrotowych systemu CCTV do zastosowania w nadzorze infrastruktury logistycznejArtykuł2011
3902System napowietrzania zestawu laboratoryjnego do oczyszczania ścieków w reaktorach porcjowychRozdział2011
3903System ochrony zabytków w Polsce : analiza, diagnoza, propozycjeMonografia2011
3904System of knowledge extraction from ontology of electronic educational resourceArtykuł2012
3905System podatkowy a małe firmy rodzinneArtykuł2011
3906System podwójnego balansu w konstrukcji jednokołowego robotaReferat2013
3907System podwójnego balansu w konstrukcji jednokołowego robotaArtykuł2013
3908System wspomagający zaopatrzenie magazynu dystrybucyjnegoReferat2014
3909System zarządzania procesem dydaktycznym i komunikacją wykładowca-studentRozdział2011
3910Systemy akwizycji danych dla małych żródeł wytwórczychArtykuł2012
3911Systemy CAD i ich architekturaRozdział2012
3912Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Część 1 Monografia2013
3913Systemy CAM i ich architekturaRozdział2012
3914Systemy CAMD i ich architekturaRozdział2012
3915Systemy certyfikacji budownictwa zróżnicowanego - BREEAM i CSHArtykuł2011
3916Systemy monitorujące ciśnienie w oponach pojazdówReferat2014
3917Systemy operacyjneRozdział2011
3918Systemy sterowania i nadzoru szyte na miaręArtykuł2012
3919Systemy technologiczne w inżynierii produkcjiMonografia2013
3920Systemy teleinformatyczneMonografia2011
3921Systemy transportu na zautomatyzowanych liniach montażowychArtykuł2011
3922Sytuacja demograficzno-społeczna oraz uwarunkowania środowiskowe dzieci z zespołem nerczycowymArtykuł2013
3923Sytuacja finansowa grup kapitałowyc e elektroenergetyceRozdział2013
3924Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w PolsceMonografia2013
3925Sytuacja finansowa wybranych szpitali w warunkach kryzysu systemu opieki zdrowotnej w PolsceArtykuł2012
3926Sytuacja i trendy rozwojowe polskiej elektroenergetykiRozdział2013
3927Szanse i zagrożenia dostępności usług i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowejRozdział2012
3928Szanse i zagrożenia portali społecznościowych na przykładzie facebookaRozdział2012
3929Szczotka czołowa do usuwania zadziorów [ Nr zgłoszenia 398956] Patent2013
3930Szczotka walcowa do usuwania zadziorówPatent2012
3931Sztywność zarysowanego betonu w ciągłych belkach zespolonych typu stal-beton według PN-EN 1994-2Artykuł2012
3932Szybkoobrotowe hybrydowe silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci 50 HzMonografia2013
3933Tadeusz Janowski : Honorowy Profesor Politechniki LubelskiejMonografia2013
3934Taśma montażowa do płyt kartonowo-gipsowychPatent2013
3935TBEM, HCVAI kapitał intelektualnyArtykuł2013
3936Technical and financial factors of business value from the power sectorReferat2013
3937Technical and organisational aspects of production preparation on the example of door factoryArtykuł2013
3938Technical and organizational aspects of the Automatic Number Plate Recognition System (ANPR)Artykuł2012
3939Technical aspects of developing a cross-border electricity interconnection between Poland and LithuaniaReferat2013
3940Techniczno-organizacyjne podstawy zwiększania efektywności operacji klejarskich w budowie maszynArtykuł2011
3941Technika chłodnicza dla praktyków : przechowalnictwo żywności Monografia2013
3942Techniki Ochrony InformacjiMonografia2013
3943Technologia cloud computing w edukacjiArtykuł2012
3944Technologia i charakteryzacja złączy p-i-n z węglika krzemuReferat2013
3945Technologia kucia matrycowego odkuwki dźwignie ze stopu magnezu AZ80Referat2011
3946Technologia spawania stopów aluminium metodą MIGArtykuł2012
3947Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocompositesMonografia2013
3948Technological and organisational aspects of a selected production line modernisation Referat2012
3949Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable developmentArtykuł2014
3950Technological problems and experimental investigation of hybrid: clinched - adhesively bonded jointArtykuł2011
3951Technologiczne aspekty odlewania rotacyjnegoArtykuł2011
3952Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania budowy transformatorów nadprzewodnikowych Artykuł2013
3953Technologie energii odnawialnejMonografia2011
3954Technologie informacyjne w technice i kształceniuMonografia2013
3955Technologie inteligentne w zarządzaniu jakością produkcjiArtykuł2011
3956Technologie MDE w obsłudze aspektów społecznościowych usług transportowych, na przykładzie App InventorReferat2012
3957Technologie MDE w obsłudze aspektów społecznościowych usług transportowych, na przykładzie App InventorArtykuł2012
3958Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwościMonografia2012
3959Technologie multimedialne w modelu biznesowym e-klastra azbestowego "GeoKlaster"Rozdział2011
3960Technologie weryfikacji lokalizacji pacjenta oraz sprzętu medycznego z użyciem znaczników elektronicznej identyfikacjiRozdział2012
3961Technologie zimnej plazmy,wytwarzanie,modelowanie,zastosowaniaArtykuł2011
3962Technologies of air, water and soil treatment based on solar energy and advanced oxidation processesRozdział2011
3963Technologìï vodovìdvedennâ promislovich pìdpriêmstv: Navčal´nij posìbnikMonografia2013
3964Technology and characterization of 4H-SIC p-i-n diodesReferat2013
3965Technology of Clinch -Adhesive JointRozdział2011
3966Telemedical systems for home monitoring of patients with chronic conditions in rural environmentArtykuł2014
3967Telemedicine - introductionReferat2013
3968Telemedycyna w sytuacjach kryzysowychArtykuł2012
3969Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejejącą w pożarze sztywnością węzłówArtykuł2012
3970Temperature and frequency dependences of impedance real part in the FeCoZr-doped PZT nanogranular compositesReferat2011
3971Temperature and frequency dependences of real part of impedance in the FeCoZr-doped PZT nanogranular compositesArtykuł2012
3972Temperature Distribution in the Gliding Arc Discharge ChamberArtykuł2011
3973Temperature influence on nonlinear responses of Timoshenko beam Referat2013
3974Temperature measuring device based on thin film thermoresistorsArtykuł2012
3975Temperature measuring device based on thin film thermoresistorsReferat2012
3976The temperature-directed research into electrical properties of ion-implanted silicon with different type of dopingReferat2012
3977The tempus project ERAMISArtykuł2013
3978Tensile properties of carbon fiber/epoxy laminates at low and room temperaturesArtykuł2012
3979Teoretyczna analiza wyciskania elementów śrubowychRozdział2013
3980Teoretyczno doświadczalne studium układu element jezdny - podłoże odkształcalneMonografia2011
3981Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu walcowania kul w walcach śrubowych Artykuł2013
3982Teoretyczno-empiryczne studium modelowania impulsowego wtryskiwacza gazuMonografia2012
3983Termal properties of concrete dielectric permittivityReferat2013
3984Termická analýza polymérnych kompozitovArtykuł2013
3985Termocouple diagnostics using Peltier effectReferat2013
3986Termomechaniczna analiza kształtowania plastycznego wałka ze stopu tytanu Ti6AI4VArtykuł2012
3987Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4VReferat2011
3988Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4VArtykuł2011
3989Termomechaniczna analiza procesu walcowania kul w wykrojach spiralnychArtykuł2012
3990Termoplastyczna powłoka wielostrefowaPatent2011
3991Termotrivki emalì na oshovì fenolo-formal’degìdnih kompozicìjReferat2013
3992Terracing as a Measure of Soil Erosion Control and Its Effect on Improvement of Infiltration in Eroded EnvironmentRozdział2011
3993Test Driven Development approach in practiceRozdział2011
3994A test method for evaluation and classification of unsurfaced airfieldsArtykuł2013
3995Testing polymer rollers memory in the context of passenger lift car comfortArtykuł2014
3996Tests and performance analysis of 2G HTS TransformerArtykuł2013
3997Tests and Performance Analysis of Coreless Inductive HTS Fault Current LimitersArtykuł2011
3998Theoretical analysis of Mode II cracks in a Compact Shear Specimen Artykuł2012
3999Theoretical analysis of the forging process for producing hollow ballsArtykuł2013
4000Theoretical and Experimental Analysis of Forming Process of Conical Toothed Wheels on a Crank Forging PressReferat2012
4001Theoretical and experimental analysis of forming process of conical toothed wheels on a crank forging pressArtykuł2012
4002Theoretical and experimental analysis of splittingprocess without waste of pipe billets from TJ6AI4V alloyReferat2012
4003Theoretical and experimental analysis of splittingprocess without waste of pipe billets from TJ6AI4V alloyArtykuł2012
4004Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areasArtykuł2014
4005Theoretical concepts of the Fourier Bondary Element MethodArtykuł2012
4006Theoretical Meso-model of Al2O3/ZrO2 ceramic response under compressionReferat2013
4007Theoretical meso-model of Al2O3/ZrO2 ceramic response under compressionArtykuł2014
4008Theoretical principles and development of modern cryptographyRozdział2011
4009Thermal comfort in a model room during dynamic operation of radiant floor heating systemReferat2012
4010Thermal comparison of new electromagnetic switches to used onesReferat2011
4011Thermal conditions and aerosol particle number concentration in a lecture roomRozdział2011
4012Thermal problems in HTS transformer due to inrush currentArtykuł2014
4013The thermal shock resistance and mechanical properties at elevated temperature of transparent ceramicsRozdział2012
4014Thermal stability of the magnetic properties of film systems based on Fe, and CrReferat2013
4015Thermal system diagnostic through signal modelingRozdział2013
4016Thermo-mechanical analysis of a lever preform forming from magnesium alloy AZ31Artykuł2012
4017Thermo-mechanical analysis of helical rolling for producing shaped shaftsReferat2013
4018Thermoelastic deformations of cylindrical multi-layered shells using a direct approach Artykuł2013
4019Thermoelectric properties of nanostructures compounds IV-VIReferat2011
4020Throughput physical layer analysis of LTEArtykuł2013
4021Tightness criterion and weak convergence for the generalized empirical process in D [0,1] Artykuł2013
4022Time coupling methods : construction scheduling and time/cost optimization Monografia2011
4023Time domain reflecometry probes for measurement of in building materials. A reviewRozdział2012
4024Time to the MRCA of a sample in a Wright–Fisher model with variable population sizeArtykuł2011
4025Time varying impulse response of a PMD affected single mode fibre optic link with polarization scramblersReferat2011
4026Time varying impulse response representing first order PMD effects of a single mode fibre optic link with polarization scramblersArtykuł2013
4027Time-cost relationship for predicting construction durationReferat2012
4028Time–cost relationship for predicting construction durationArtykuł2013
4029Timeline of professional career and creative practice of Arseniusz Romanowicz and Piotr SzymaniakRozdział2012
4030Toksyczność spalin pojazdów osobowych podczas statystycznych badań eksploatacyjnychArtykuł2012
4031A tomographic visualization of electric discharge sound fields in atmospheric pressure plasma using laser diffractionArtykuł2013
4032Toothed gear transmission diagnosis based on optimal features of vibration signalArtykuł2011
4033TOPQS color local visual distortion mapsRozdział2011
4034TOPQS measure as a decision making factor in adaptive wavelet image compressionArtykuł2012
4035Torsional vibration of machines with gear errorsReferat2011
4036Torsional vibration of machines with gear errors Artykuł2011
4037Towards entrepreneurial regional development - recommendations for strategic management of the Lublin regionRozdział2011
4038Towards intellectual property theft prevention:economic significance of automatic software plagiarism verificationArtykuł2013
4039Towards linear modal analysis for an L-shaped beam: Equations of motionArtykuł2013
4040Towards the identification of worn picks on cutterdrums based on torque and power signals using Artificial Neural NetworksArtykuł2011
4041Tożsamość marki i badanie lojalności wobec niejArtykuł2013
4042Tożsamość miejsca : kryterium w projektowaniu architektonicznymMonografia2011
4043Trade- off between robustness of a construction schedule and project completion timeArtykuł2011
4044Tradycja i nowoczesność w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami LubelszczyznyArtykuł2012
4045Train station, ČeladnáArtykuł2012
4046Training sessions in a master degree “Informatics as a second competence”Referat2013
4047Trans, trans muconic acid as the biological exposure indicator in occupational exposure to hydrocarbonsArtykuł2012
4048Transformation of "user-object" matrix for the collaborative filteringArtykuł2014
4049Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989Rozdział2011
4050Transformatory nadprzewodnikowe odporne na zwarcia i ograniczające prądy zwarcia Artykuł2012
4051Transformatory nadprzewodnikowe odporne na zwarcia i ograniczające prądy zwarciaReferat2011
4052Transition to chaos and escape phenomenon in two-degrees-of-freedom oscillator with a kinematic excitationArtykuł2012
4053Transmission electron microscopy studying of Co nanoparticle massivesReferat2012
4054Transport ładunków i właściwosci strukturalne wybranych nanokompozytów metal-dielektryk Monografia2012
4055Transport wewnętrzny i zewnętrzny - wybrane problemyMonografia2011
4056Tranzystorowo-rezystancyjny układ kompensacji wpływu temperatury wolnych końców termoparyArtykuł2011
4057Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecieArtykuł2011
4058Tribokontaktnì zadačì dlâ cilìndričnih z’êdnan’ z tehnologìčnoû nekruglìstûMonografia2013
4059Tribologičeskije svojstva medi, legirovannoj atomami titana pod dejstvem kompressionnych plazmennyh potokovReferat2013
4060Tribosintez nanostruktur pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni i CRReferat2013
4061Trust forming in the case of implementation of economic interaction in the virtual spaceRozdział2013
4062Tuleja obrotowa cylindra aktywnego wytłaczarki ślimakowejPatent2013
4063Tunable dispersion compensator using fiber gratingReferat2013
4064Turan Numbers for Disjoint Copies of GraphsArtykuł2011
4065Twin screw extrusion with Expancel foaming agentArtykuł2013
4066Two edge cracks in a semi-infinite non -homogeneous material under Referat2012
4067Two theorems on singularly perturbed semigroups with applications to models of applied mathematicsArtykuł2012
4068Two-asset portfolioRozdział2013
4069Two-dimensional barcodes in mobile applicationsArtykuł2012
4070Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty Referat2013
4071Two-step inverse problem algorithm for rround penetrating radar techniqueArtykuł2011
4072TYGIEL 2012 – czyli jak rozwijać naukę? Monografia2013
4073Typoszereg modułowych wkrętarek przemysłowychArtykuł2013
4074Ubiquitous ICT i U-CityRozdział2012
4075Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowychRozdział2013
4076Uczenie się przez całe życie” (LdV) – pierwsze spotkanie partnerów projektuArtykuł2013
4077Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowejArtykuł2011
4078Ujednoradnianie tworzywa w procesie wytłaczaniaArtykuł2011
4079Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowymPatent2013
4080Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowychPatent2011
4081Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga Artykuł2014
4082Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacjiPatent2013
4083Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodąPatent2012
4084Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424]Patent2013
4085Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947]Patent2012
4086Układ sterowania platformą mobilną z napędem różnicowymRozdział2013
4087Układ sterowania ramieniem robota o czterech stopniach swobodyRozdział2011
4088Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobodyRozdział2012
4089Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] Patent2011
4090Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069]Patent2013
4091Układy biwalentneArtykuł2011
4092Układy EAZ elektrowni biogazowychArtykuł2011
4093Układy energoelektroniczne w NTEMonografia2011
4094Ukrainian economics : actual research problems in Eastern EuropeMonografia2013
4095Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstwMonografia2013
4096Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction methodArtykuł2012
4097Ultraweak luminescence of the characeae plants under the circumstances of cyclical changes in temperatureArtykuł2011
4098Umowa o przeniesienie patentuRozdział2011
4099Uncertainty analysis in acoustic investigationsReferat2013
4100Uncertainty assessment of Index MArtykuł2012
4101Uncertainty of first order polarization mode estimation from a transmitted signal in a direct detection ook optical fiber communication lineReferat2013
4102Uncertainty of the Sagnac interferometer-based measurement of the modal birefringence of polarization maintaining optical fibersArtykuł2012
4103Unique Hennebique Bridges in Lublin, PolandArtykuł2013
4104Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sourcesReferat2011
4105Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Artykuł2013
4106Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machineryReferat2011
4107University education tailored to labour market expectationsReferat2012
4108Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszynArtykuł2011
4109Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEWReferat2014
4110Unnoticed mistake, the most expensive drainRozdział2013
4111Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability testsReferat2012
4112Unusual behavior of acids in dispersions of metal oxides in nonaqueous solventsReferat2011
4113Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł2013
4114Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtiiRozdział2013
4115Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej Artykuł2013
4116Uptake of six heavy metal cations by synthetic goethiteReferat2013
4117Urbaniści oczekująArtykuł2012
4118Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologiiArtykuł2013
4119Urządzenia o sprawności ponad 100 %Artykuł2011
4120Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] Patent2013
4121Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznychPatent2012
4122Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczejPatent2012
4123Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne Patent2012
4124Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576]Patent2013
4125Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] Patent2014
4126Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] Patent2013
4127Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanychPatent2013
4128Urządzenie do klimatyzacjiPatent2013
4129Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonychPatent2012
4130Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312]Patent2014
4131Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartościPatent2012
4132Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwaniePatent2012
4133Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrzaPatent2012
4134Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osiPatent2012
4135Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258]Patent2014
4136Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymiPatent2013
4137Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałejPatent2011
4138Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazuPatent2012
4139Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osiPatent2012
4140Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowychPatent2012
4141Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnejPatent2012
4142Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowychPatent2013
4143Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190]Patent2012
4144Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185]Patent2012
4145The usage of magnesium alloys as biomaterialsReferat2013
4146Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 captureReferat2011
4147The use digital filtering in the processing of X-ray fluorescence spectrometer spectrogramsReferat2013
4148The use of alternative energy in PolandRozdział2013
4149The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motorReferat2013
4150The use of decision tree induction and artificial neural networks for automatic diagnosis of Hashimoto`s diseaseArtykuł2013
4151USE of GIS system in the construction of hydraulic model of networksArtykuł2012
4152The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects Artykuł2013
4153The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain millArtykuł2012
4154The use of multiple cameras for motion capture Artykuł2014
4155The use of multiple cameras for motion captureReferat2013
4156Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidityArtykuł2013
4157The use of scanning electron microscopy to identify zeolite mineralsReferat2013
4158The use of solar energy in hybrid systemsRozdział2013
4159The use of spent glauconite in lightweight aggregate productionArtykuł2011
4160Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride)Artykuł2013
4161The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows securityArtykuł2013
4162The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structureArtykuł2012
4163Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregateArtykuł2013
4164Using customized pseudoisochromatic plates for detecting chosen forms of dichromacyArtykuł2012
4165Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education programReferat2012
4166Using electrical impedance tomography in flood embankmentArtykuł2013
4167Using electrical impedance tomography in flood embankment systemArtykuł2013
4168Using Google search engine to get unauthorized access to private dataArtykuł2012
4169Using hybridized techniques to develop an online workplace risk assessment tool Artykuł2012
4170The using ions in cancer therapyReferat2013
4171Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power systemArtykuł2012
4172Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projectsArtykuł2011
4173Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boilerArtykuł2013
4174Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration Artykuł2012
4175Using the Google App Engine platform for teaching programmingArtykuł2012
4176Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic systemReferat2013
4177Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperaturesReferat2011
4178Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperaturesArtykuł2012
4179Using transient of pulse ionization to high vacuum measurementReferat2011
4180Usługi lokalizacyjne w inteligentnym mieście na przykładzie mobilnego przewodnika po uczelniArtykuł2012
4181Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne Monografia2011
4182Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznychRozdział2011
4183Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacjiRozdział2012
4184Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitachArtykuł2012
4185Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnejArtykuł2012
4186Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdówRozdział2013
4187Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieArtykuł2012
4188Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w LublinieReferat2012
4189Utilization of algorithms in technological processes and other aspect of modern lifeReferat2013
4190Utilization of fine coal waste as a fuel briquettesArtykuł2013
4191Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważonyRozdział2011
4192Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawcówArtykuł2013
4193Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiegoArtykuł2011
4194Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowejMonografia2011
4195Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâMonografia2011
4196Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna modelArtykuł2012
4197Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ Artykuł2013
4198Użyteczność i dostępność GUI - nowy projekt LdVArtykuł2012
4199Validation of mathematical model of differential protection Artykuł2014
4200Varia Informatica 2011Monografia2011
4201Varia Informatica 2013Monografia2013
4202Variability of heavy metal concentrations in the co-digestion process of sewage sludge and landfill leachateReferat2011
4203Variability of nutrients in co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate.Rozdział2013
4204Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumerArtykuł2011
4205The verification of the numerical model of a modular scaffolding node based on laboratory testsReferat2013
4206Verification of wind tunnel research and CFD simulation in the case of active airflow in an airfoil Rozdział2013
4207Verification process for sewage sludge treatmentRozdział2013
4208Vibration and damage detections of composite beams with defectsArtykuł2011
4209Vibration based damage detection in composite beams under temperature variations using Poincare maps Artykuł2012
4210Vibrations in stainless steel turning: multifractal and wavelet approachesArtykuł2011
4211Vibrations in the human middle earArtykuł2011
4212Vibrations of the human middle car ossiclesRozdział2011
4213Video games influence on formation of driving habitsReferat2014
4214Viedo encoding in multiview monitoring systemsReferat2011
4215The view of the technical and computer science specialization in the survey of their studentsArtykuł2012
4216VII Międzynarodowa Konferencja "Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection" ELMECO-7 oraz "Applications of Superconductors" AoS-10,Nałęczów,28-30 września 2011Artykuł2011
4217VII Międzynarodowa Konferencja NEET 2011Artykuł2011
4218VIII Międzynarodowa Konferencja NEET 2013Artykuł2013
4219Visco-coulombic characterization of aqueous and alcoholic titania suspensionsArtykuł2011
4220Visegrad countries:environmental problems and policiesMonografia2013
4221Visual merchandising jako efektywny sposób przyciagania klientówArtykuł2012
4222Vliv skladovacích podmínek semen řepky na změny modulu stlačitelnosti a deformaci semenReferat2011
4223Volatile organic compounds in private cars and public vehiclesArtykuł2011
4224Volokonnooptičeskie sistemy : kurs lekcijMonografia2012
4225Volumetric reconstruction of the right ventricle improves reproducibility of interventricular septum bowing in patients with pulmonary embolismArtykuł2013
4226Vortex excitation model. Part I. Mathematical description and numerical implementationArtykuł2013
4227Vortex excitation model. Part II. Application to real structures and validationArtykuł2013
4228Vortex excitation of steel chimneys with corrosionArtykuł2011
4229Vpliv prirodi ta kil'kosti napovnûvača na produktivnict' ekstrude z cilindrom, osnaŝenim rivčakami v zoni zavantažennâArtykuł2011
4230Vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï konìčnoï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst’Artykuł2013
4231Využitie simulácie pri návrhu technológie výroby a konštrukcie vstrekovacej formyArtykuł2012
4232W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – część II: eksploracja empirycznaArtykuł2011
4233W trosce o nowoczesną architekturę w postindustrialnym regionie lubelskimRozdział2012
4234Walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowychPatent2011
4235Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowychPatent2013
4236Walcowanie poprzeczne kul do młynów kulowych Artykuł2012
4237Walcowanie poprzeczno-klinowe kulMonografia2012
4238Walcowanie poprzeczno-klinowe kul do młynów kulowychArtykuł2012
4239Walcowanie poprzeczno-klinowe kul metodą równoległą Artykuł2012
4240Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek o kształtach złożonychMonografia2011
4241Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowymArtykuł2011
4242Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowychMonografia2012
4243Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013Monografia2013
4244Warsztaty NATO Advanced Research WorkshopArtykuł2011
4245Wartość generowana w sieci organizacyjnejArtykuł2012
4246Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali łożyskowej gatunku 100Cr6Artykuł2011
4247Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowejArtykuł2011
4248Wartość rynkowa a wartość księgowa spółek notowanych na GPW w WarszawieRozdział2011
4249Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytkówMonografia2012
4250Wartościowanie zabytków architekturyMonografia2013
4251Warunki wyboru turbin i układu generatorów elektrowni wiatrowychArtykuł2011
4252Wasteless Splitting of Metal Round Bars Basing on Cross-Wedge Rolling ProcessArtykuł2011
4253Wastewater purification from colorant by flotation and bio-colagulation Artykuł2012
4254Water absorption of thermoplastic matrix composites with polyamide 6Artykuł2013
4255Water content measurement of building materialis using surface TDR probeArtykuł2011
4256Water quality correction in water distribution systems.Referat2013
4257Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc contentRozdział2013
4258The way parameters of the 110 kV lines are determined and its effect on the accuracy of network calculationsReferat2013
4259Ways of increasing the distance range of the portable laser rangefinders in the range of 1.5 micronsReferat2011
4260Wdrożenie sytemu ERP w ocenie użytkowników - studium przypadkuArtykuł2011
4261Wear mechanism of cutting knives used in waste tire shreddersReferat2011
4262Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining Artykuł2014
4263Wear resistance and microstructure of PTA deposited Ni-Co-based coatings Artykuł2012
4264Wear resistance of eutectic coatings of the Fe-Mn-C-B system alloyed with Si, Ni, and CrArtykuł2011
4265Web accessibility for th visually impairedRozdział2011
4266Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case studyRozdział2011
4267WebML i UML jako narzędzia projektowania aplikacji internetowychArtykuł2011
4268Weighted least-squares polynomial approxaimation employed to RH sensors calibration pointsArtykuł2012
4269Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors’ calibration pointsReferat2012
4270Weryfikacja algorytmu korekcji toru narzędzia przy toczeniu przedmiotów o małej sztywnościRozdział2013
4271Weryfikacja metodologii wdrażania RSI dla Mazowsza, a także aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacjiRozdział2012
4272Weryfikacja teoretyczna procesu kucia matrycowego odkuwki dźwigni ze stopu magnezu AZ80Artykuł2012
4273Weterynaria.Wyburzyć czy zostawć?Artykuł2011
4274Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowychMonografia2012
4275Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energięArtykuł2012
4276Wiara a forma - wpływ religii na architekturęRozdział2012
4277Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowychRozdział2012
4278Wiedza i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a zdolność organizacji do wprowadzania innowacjiRozdział2012
4279Wielkopowierzchniowe fotodiody z węglika krzemuReferat2013
4280Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczeniaArtykuł2011
4281Wielofazowy silnik bezszczotkowy do pojazdów elektrycznychArtykuł2011
4282Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe Referat2013
4283Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeżdzieArtykuł2013
4284Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych - optymalizacja głowicy sensoraArtykuł2013
4285Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych – optymalizacja głowicy sensora Referat2013
4286Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych-głowica wspópracująca z optrodami kapilarnymiArtykuł2012
4287Wieloskładnikowe stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B przeznaczone na powłoki napawaneReferat2012
4288Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepcePatent2012
4289Więźniowie technologii – wpływ nowych rozwiązań IT na charakter komunikacji interpersonalnej Artykuł2013
4290Wind influence on air flow inside road tunnelsReferat2013
4291Wind tunnel measurements of aeroelastic guyed mast modelsReferat2012
4292Wind tunnel research on the influence of active airflow on the lift force generated by the airfoilArtykuł2013
4293The wireless notification systems used in car alarm systemsArtykuł2012
4294Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów w systemieCatia v5Rozdział2011
4295Wirtualne prototypowanie układu sterowania pochylania i przechylania śmigłowca jednowirnikowego w układzie klasycznymArtykuł2011
4296Wirtualny projekt przekładni głównej śmigłowca z wykorzystaniem modeli autogenerujacychArtykuł2011
4297Wizerunek biznesowyMonografia2011
4298Wizerunek biznesowy w procesie komunikacji marketingowejArtykuł2011
4299Wizerunkowy aspekt shockvertisinguRozdział2011
4300Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwaArtykuł2011
4301Wizyta studentek z JaponiiArtykuł2013
4302Wizyta w Uniwersytecie im. Mustafy Kerala w TurcjiArtykuł2012
4303Wkładka ustalająco-rozdzielająca dystansowa [ Prawo z rejestracji nr 17930 wzoru przemysłowego]Patent2012
4304Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnychArtykuł2011
4305Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnejArtykuł2012
4306Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonituArtykuł2012
4307Właściwości oraz struktura fizyczna porowanych powłok cienkościennych z PVCArtykuł2011
4308Właściwości powłok napawanych stopami na osnowie Ni-CoArtykuł2012
4309Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznymArtykuł2013
4310Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznymReferat2013
4311Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowymArtykuł2012
4312Właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B-Si-Ni-CrArtykuł2011
4313Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych w procesie współwytłaczania mikroporującegoArtykuł2011
4314Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglowymArtykuł2011
4315Wodorowe ogniwo paliwowe – ekologiczne źródło zasilania pojazdów prądem stałymArtykuł2011
4316Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym : dobór, metody badań, ocena właściwościMonografia2011
4317Wokół twierdzenia FeynmanaArtykuł2012
4318Working parameters of the electron-beam-generated Ion source for ISOL facilities Artykuł2012
4319Wózek dynamometryczny do badań symulacyjnych współpracy koła ogumionego z nawierzchnią nieutwardzoną Artykuł2012
4320Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10Artykuł2012
4321Wpływ biosurfaktanta RECO 10 na morfologię kłaczków osadu czynnegoArtykuł2012
4322Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczyArtykuł2013
4323Wpływ czasu i warunków przechowywania na energochłonnośc procesu krajania marchwiArtykuł2011
4324Wpływ czasu na zmiany technologiczne i preferencje zakupowe konsumentów na podstawie rynku telefonów komórkowych w latach 2008-2012 Artykuł2013
4325Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych 2024Artykuł2013
4326Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczaniaArtykuł2012
4327Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPSArtykuł2013
4328Wpływ dodatku paliwa syntetycznego do benzyny na osiągi i emisję szkodliwych składników spalin silnika WanklaRozdział2012
4329Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiegoArtykuł2013
4330Wpływ eksploatacyjnego zużycia łożysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewność pomiaru sondą inspekcyjnąArtykuł2012
4331Wpływ geometrii narzędzi kształtujących na przebieg procesu walcowania gwintu śruby M20×2,5Artykuł2013
4332Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/CuArtykuł2012
4333Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/CuReferat2011
4334Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskichRozdział2012
4335Wpływ kąta początku wtrysku gazu na rozkład paliwa w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł2013
4336Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy Artykuł2013
4337Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego Artykuł2013
4338Wpływ korozji na stan pięćdziesięcioletnich słupów żelbetowych hali przemysłowej Artykuł2011
4339Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kulArtykuł2013
4340Wpływ kształtu styków aparatów łączeniowych na trwałość warstw ochronnychReferat2012
4341Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałośc złącza stal-kompozyt FRPArtykuł2013
4342Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliwArtykuł2011
4343Wpływ liczby użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnejArtykuł2012
4344Wpływ materiału magnetowodu wtryskiwacza gazu na jego pracęArtykuł2011
4345Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaruReferat2013
4346Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru Artykuł2013
4347Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnychArtykuł2012
4348Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiegoRozdział2012
4349Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniuArtykuł2012
4350Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezuArtykuł2013
4351Wpływ napięcia zasilania na pracę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychReferat2014
4352Wpływ nasycenia obwodu magnetycznego i wypierania prądu na przebiegi momentu elektromagnetycznego i prądu podczas rozruchu wysokoobrotowych silników klatkowychArtykuł2011
4353Wpływ niejednorodności środowiska kotła energetycznego na wyniki pomiarów w spektroskopii absorpcyjnejArtykuł2013
4354Wpływ obciążeń cyklicznych oraz statycznych na trwałość materiałów konstrukcyjnych w środowiskach siarkowodorowychArtykuł2011
4355Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznychArtykuł2011
4356Wpływ oddziaływania łuku elektrycznego na powierzchnie stykowe łączników W10 w zależności od roziązań konstrukcyjnych stykówArtykuł2011
4357Wpływ operacji odtłuszczania na właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej oraz wytrzymałość połączeń klejowych blach miedzianychArtykuł2011
4358Wpływ parametrów dynamicznego nagniatania rozproszonego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanuArtykuł2011
4359Wpływ parametrów nagniatania tocznego na strukturę geometryczną powierzchni stopu magnezuRozdział2011
4360Wpływ parametrów nagniatania toczonego powierzchni stali C45 po przecinaniu wiazka laserową na wybrame właściwości warstwy wierzchniejRozdział2011
4361Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonegoArtykuł2013
4362Wpływ parametrów technologicznych na wartość wybranych wskaźników skrawalności lotniczych stopów Al oraz MgRozdział2011
4363Wpływ parametrów układu na zjawisko dynamicznej eliminacji drgań w nieliniowym układzie mechanicznym z wahadłemReferat2014
4364Wpływ podawania wodoru na poziom zadymienia spalin silnika samochodowegoArtykuł2011
4365Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych Artykuł2011
4366Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonychReferat2011
4367Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na UkrainieArtykuł2013
4368Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę odlewniczego stopu kobaltuArtykuł2012
4369Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/CuArtykuł2011
4370Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym YBCOReferat2011
4371Wpływ procesu miedziowania na wybrane własności stalowej blachy DC01Rozdział2013
4372Wpływ profilu prędkości na rozdział przepływu mocy w napędzie hybrydowym Artykuł2013
4373Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal-kompozyt w laminatach FML Artykuł2011
4374Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologiiArtykuł2011
4375Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych poliamidu PA6Artykuł2011
4376Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłychArtykuł2012
4377Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowychArtykuł2013
4378Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnieArtykuł2012
4379Wpływ rodzaju ogniwa paliwowego na charakterystyki zasilanego silnika elektryczne– badania symulacyjne Artykuł2012
4380Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082Artykuł2013
4381Wpływ rodzaju zlecenia produkcyjnego na sposób organizacji oprogramowania wycinarki laserowejRozdział2013
4382Wpływ rozchodzenia się rezystywnej strefy cieplnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTSArtykuł2012
4383Wpływ rozchodzenia się strefy rezystywnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTSArtykuł2013
4384Wpływ ruchu i prędkości narzędzi na płynięcie metalu w prasowaniu obwiedniowymArtykuł2011
4385Wpływ składowych RGB materiału wideo na proces identyfikacji schorzeń układu pokarmowegoArtykuł2012
4386Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnymArtykuł2012
4387Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się wotoczeniu wyrobisk korytarzowychArtykuł2013
4388Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych lotniczego stopu aluminiumArtykuł2011
4389Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aeroelastyczną pomostówMonografia2012
4390Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych Artykuł2014
4391Wpływ sposobu zdefiniowania struktury wiatru w modelu turbulencji k-ε w wersji standard na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni ścian prostopadłościanuArtykuł2012
4392Wpływ środowiska obliczeniowego na wydajność algorytmu odwracania macierzyReferat2012
4393Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX)Referat2011
4394Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX)Artykuł2012
4395Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na wytrzymałość połączenia adhezyjnegoArtykuł2012
4396Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4VArtykuł2012
4397Wpływ struktury wiatru na rozkład ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecznego 10 cm x 20 cmArtykuł2012
4398Wpływ struktury wiatru na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni modelu o przekroju kołowym o średnicy 20 cmArtykuł2012
4399Wpływ strumienia zbocznikowanego na parametry schematu zastępczego dla silników klatkowych o dużych prędkościach obrotowychArtykuł2012
4400Wpływ systemów wentylacyjnych na wskaźnik energii pierwotnej oraz zużycie energiiArtykuł2012
4401Wpływ technik merchandisingowych na skrócenie czasu podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentówArtykuł2013
4402Wpływ technologii odlewania na jakość stomatologicznego stopu kobaltuArtykuł2011
4403Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej PolskiArtykuł2011
4404Wpływ temperatury wsadu na stan obciążenia termicznego i mechanicznego narzędzi podczas kucia stożkowego koła zębategoArtykuł2013
4405Wpływ tłumienia na odpowiedź dynamiczną cienkościennych słupów poddanych impulsowemu ściskaniuReferat2011
4406Wpływ uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych na pracę układu wtryskowegoArtykuł2012
4407Wpływ warunków pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/CuReferat2011
4408Wpływ warunków pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym YBCOReferat2012
4409Wpływ wewnętrznego lustra na wydajność kwantową fotoogniw wytwarzanych w oparciu o krzemowe warstwy lateralneArtykuł2011
4410Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton"Artykuł2012
4411Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetonowych elementach zespolonychRozdział2011
4412Wpływ wody słodkiej na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobiArtykuł2013
4413Wpływ wprowadzenia środków uspokojenia ruchu na hałas komunikacyjny w miastachRozdział2013
4414Wpływ współspalania biomasy z pyłem węglowym na stratę niedopałuArtykuł2011
4415Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowychArtykuł2011
4416Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych PVC oraz PMMA Artykuł2012
4417Wpływ wybranych parametrów eksploatacyjnych na toksyczność spalin pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowymArtykuł2013
4418Wpływ wybranych parametrów obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowychArtykuł2013
4419Wpływ wybranych środków powierzchniowo czynnych na zagęszczanie osadu czynnego.Referat2013
4420Wpływ wyceny zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwaRozdział2012
4421Wpływ wymiarów warstyw skrawanej na powstawanie zadziorów podczas czołowego frezowania stopu magnezuRozdział2011
4422Wpływ wytrzymałości betonu na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznegoArtykuł2013
4423Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na naprężania zmęczeniowe materiału wałów turbozespołów dużej mocy Artykuł2011
4424Wpływ zarysowania betonu na właściwości belki zespolonej ciągłej stal-betonArtykuł2011
4425Wpływ zarządcy maszyny wirtualnej na wydajność systemów eksploracji danychArtykuł2012
4426Wpływ zastosowania zmodyfikowanej ochrony typu eps-98 na stan nagrzania złącza stykowego szyn płaskich podczas przepływu prądów zakłóceniowychArtykuł2012
4427Wpływ zmiany geometrii kolektora wylotu spalin na działanie turbinowego silnika śmigłowcaArtykuł2012
4428Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość Artykuł2012
4429Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałośćRozdział2012
4430Wpływ zmiany rodzaju ruchu wahającego stempla na wybrane parametry siłowe prasowania obwiedniowego wypraskiRozdział2011
4431Wpływ zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni „Hajdów” na wybrane parametry rzeki BystrzycyRozdział2012
4432Wpływ zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Hajdów na zawartość związków azotu wodach odbiornikaRozdział2012
4433Wpływ zużycia noży granulatora na właściwości otrzymywanych produktówRozdział2013
4434Wprowadzenie do metalurgii spawania aluminium i jego stopówArtykuł2012
4435Wskaźnik jakości spalania pyłu węglowego w oparciu o analizę obrazu transformatą curveletReferat2012
4436Wskaźnik jakości spalania pyłu węglowego w oparciu o analizę obrazu transformatą curvelet Artykuł2012
4437Wskaźnik szybkości płynięcia kompozytów na osnowie polipropylenowej z dodatkiem ciętego włókna szklanego oraz talkuArtykuł2012
4438Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i krajach sąsiednichArtykuł2012
4439Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i krajach sąsiednichArtykuł2013
4440Wskaźniki biocenotyczne możliwe do wykorzystania przy opisie struktury błony biologicznejReferat2011
4441Wskaźniki w monitoringu dóbr światowego dziedzictwaRozdział2011
4442Wsparcie biznesu w chmurze obliczeniowej – e-usługi z wykorzystaniem eyetrackinguRozdział2013
4443Współczesna doktryna konserwatorska - stan obecny i prognozy rozwojuRozdział2011
4444Współczesne metody przebudowy mostów drogowych – przykłady zastosowanych rozwiązańArtykuł2012
4445Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowegoArtykuł2013
4446Współczesne oprogramowanie wspierające projektowanie w UMLRozdział2013
4447Współczesne środki porująceReferat2012
4448Współczesne Technologie Informatyczne. Eksploatacja baz danychMonografia2011
4449Współczesne technologie informatyczne. Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowaniaMonografia2011
4450Współczesne Technologie Informatyczne. Technologie MDE w projektowaniu aplikacji internetowychMonografia2011
4451Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanegoArtykuł2011
4452Współczesne źródła światła w technice motoryzacyjnej Artykuł2013
4453Współczesneproblemy informatyki w ekonomii, zarządzaniu, edukacji i ekologiiArtykuł2012
4454Współczynniki dynamiczne obciążeń kolejowych w PN-EN 1991-2Artykuł2011
4455Współdzielenie treści audio-wideo w sieciach LAN Rozdział2011
4456Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacjiMonografia2012
4457Współpraca Instytutu Informatyki z KazachstanemArtykuł2013
4458Współpraca komponentów inteligentnego budynków sterowaniu oświetleniemArtykuł2011
4459Współpraca międzynarodowaArtykuł2011
4460Współpraca nauka – biznes w inżynierii produkcji – problemy i wyzwania Rozdział2013
4461Współpraca pompy ciepła z centralą wentylacyjnąArtykuł2011
4462Współpraca środowiska akademickiego i biznesowego w kreowaniu strategii rozwoju miasta Lublina Artykuł2011
4463Współpraca szkoły wyższej z przemysłem regionalnym Monografia2011
4464Współpraca w ramach klastrów szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorstwArtykuł2012
4465Wspomagane komputerowo stanowisko laboratoryjne do badania ogniw paliwowych i elektrolizerów typu HTPEMArtykuł2013
4466Wspomaganie działań prognostycznych w logistyceArtykuł2011
4467Wspomaganie nauczania przy pomocy oprogramowania typu open sourceRozdział2012
4468Wspomaganie pracy zasilacza rezerwowego systemu alarmowego przez ogniwa fotowoltaiczneReferat2014
4469Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnejMonografia2012
4470Wspomaganie projektowania i konstruowania systemów technicznychRozdział2012
4471Wspomaganie wytwarzania w systemach technologicznychRozdział2012
4472Wstęp do komputerowego modelowania charakterystyk układu dynamicznego obróbki ubytkowej wałów o małej sztywnościArtykuł2011
4473Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturachArtykuł2012
4474Wstępne badania wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałośc drewna impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SIO2Artykuł2012
4475Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowychPatent2012
4476Wybór metody sterowania DTC dla synchronicznego silnika reluktancyjnegoArtykuł2013
4477Wybór punktów krytycznych w systemie HACCPArtykuł2013
4478Wybrane akceleratory kapitału intelektualnegoMonografia2012
4479Wybrane aspekty analizy kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnejRozdział2012
4480Wybrane aspekty badań wykorzystania podziemnych wyrobisk górniczych do składowania odpadówArtykuł2012
4481Wybrane aspekty baz danych oraz danych osobowych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnegoArtykuł2012
4482Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2010 - 2012Artykuł2013
4483Wybrane aspekty kreowania i promocji produkt turystycznego na przykładzie województwa lubleskiegoArtykuł2011
4484Wybrane aspekty obróbki skrawaniem polimerowych kompozytów włóknistych i oceny chropowatości powierzchni Artykuł2012
4485Wybrane aspekty stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowymArtykuł2012
4486Wybrane aspekty transportu odpadów komunalnychArtykuł2011
4487Wybrane aspekty utwardzania kompozycji klejowych epoksydowychArtykuł2012
4488Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowychArtykuł2011
4489Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń klejowych oraz lutowanych stosowanych w konstrukcjach lotniczychArtykuł2012
4490Wybrane decyzje ekonomiczne mikroprzedsiębiorcyMonografia2012
4491Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowychReferat2014
4492Wybrane moralne problemy związane z funkcjonowaniem chmur obliczeniowychRozdział2013
4493Wybrane parametry geometryczne obciążki w układzie jedno sprężynowymArtykuł2013
4494Wybrane parametry procesu spalania mieszanin oleju napędowego z eterem etylo-tert-butylowym w silniku o zapłonie samoczynnymArtykuł2012
4495Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w LublinieArtykuł2013
4496Wybrane problemy planowania produkcji wieloasortymentowej o popycie sezonowymRozdział2014
4497Wybrane problemy rozwoju komunikacji miejskiej na przykładzie miasta LublinArtykuł2011
4498Wybrane problemy z oszacowaniem błędu przetwarzania w torze z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł2013
4499Wybrane przepusty i przejścia dla zwierząt pod drogą ekspresową S17Referat2013
4500Wybrane rozwiązania konstrukcyjne frezarek i centrów obróbczych sterowanych numerycznie Artykuł2012
4501Wybrane właściwości strukturalne i magnetyczne elektroceramiki (BiFeO3)x-(BaTiO3)i-xArtykuł2012
4502Wybrane właściwości wytrzymałościowe laminatów hybrydowych tytan-kompozyt węglowo/epoksydowyArtykuł2012
4503Wybrane własności eksploatacyjne silników asynchronicznych klatkowych zasilanych napięciem o dużej częstotliwościArtykuł2013
4504Wybrane zagadnieia dojrzewania emocjonalnego młodzieży szkolnejRozdział2013
4505Wybrane zagadnienia analizy pola elektromagnetycznego miasta Lublin i uzdrowiska NałęczówArtykuł2012
4506Wybrane zagadnienia analizy pola elektromagnetycznego miasta Lublin i uzdrowiska NałęczówReferat2012
4507Wybrane zagadnienia badań zaburzeń przewodzonych generowanych przez reaktory nietermicznej plazmyReferat2012
4508Wybrane zagadnienia konstytuowania połączeń adhezyjnych jednorodnych i hybrydowychMonografia2013
4509Wybrane zagadnienia prawno - techniczne w analizie EMC w motoryzacjiReferat2013
4510Wybrane zagadnienia prawno-techniczne z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej w motoryzacji Artykuł2013
4511Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego Monografia2012
4512Wybrane zagadnienia współpracy manipulatorówArtykuł2013
4513Wybrane zagadnienia wyboczenia interakcyjnego konstrukcji cienkościennej pracującej w zakresie sprężystym – przegląd literaturyReferat2013
4514Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JRArtykuł2013
4515Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitationMonografia2013
4516Wybrane zagadnienia z historii technikiMonografia2011
4517Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineeringMonografia2013
4518Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowychMonografia2013
4519Wydajność końcówki w sieci Grid na przykładzie Grid-ApplianceRozdział2011
4520Wydajność łańcuchów dostaw węglaRozdział2013
4521Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach wykorzystujących wirtualizacjęArtykuł2011
4522Wydawnictwo w bibliotece - biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Osrodek do spraw Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki LubelskiejReferat2011
4523Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOMonografia2011
4524Wykorzstanie programowania graficznego w symulacji pracy układu sterowania silnikiem ZI i ZSArtykuł2013
4525Wykorzystanie analizy obrazu do oceny przełomów próbek po teście udarnościArtykuł2012
4526Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do wyboru zmiennych objaśniających przy pomocy metody wskaźników pojemności informacyjnej ( metody Hellwiga)Artykuł2012
4527Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomościąArtykuł2013
4528Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów : monografia Monografia2011
4529Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalamiArtykuł2011
4530Wykorzystanie form wsparcia instytucji otoczenia biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubelskim Artykuł2013
4531Wykorzystanie instalacji magistralnej EIB/KNX do zarządzania energią w samochodach typu CAMPERArtykuł2012
4532Wykorzystanie inteligentnego systemu automatyki budynkowej FIBARO do adaptacji obiektów wyposażonych w tradycyjne intalacje elektryczne do standardów inteligentnego budownictwaRozdział2013
4533Wykorzystanie IT w medycynie - studium możliwości w świetle dostępnych technologiiRozdział2012
4534Wykorzystanie IT w medycynie – studium możliwości w świetle dostępnych technologiiRozdział2012
4535Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych i urządzeń mobilnych do identyfikacji produktówArtykuł2012
4536Wykorzystanie konturu aktywnego do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznymReferat2012
4537Wykorzystanie konturu aktywnego do określania obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznymArtykuł2012
4538Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadówReferat2013
4539Wykorzystanie mechanizmów lokalizacji urządzenia mobilnego w oparciu o Google App InventorArtykuł2012
4540Wykorzystanie metod komputerowych w analizie obrazów mikroskopowych orzęsków osadu czynnegoReferat2012
4541Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznegoArtykuł2014
4542Wykorzystanie metod symulowanego wyżarzania i roju cząsteczek do optymalizacji rozpływu mocy biernej w sieciach elektroenergetycznychReferat2012
4543Wykorzystanie metody projektowej na różnych etapach procesu dydaktycznego Rozdział2012
4544Wykorzystanie mobilnych urządzeń dostępowych w e-gospodarceRozdział2011
4545Wykorzystanie modeli ścieżkowych do wyznaczania indeksów atrakcyjności obszarów terytorialnych Artykuł2013
4546Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii we współczesnych budynkachArtykuł2011
4547Wykorzystanie platformy e-learningowej na kierunku InformatykaRozdział2012
4548Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechnicznąArtykuł2011
4549Wykorzystanie prezentacji interaktywnych w nauczaniu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów na kierunku budownictwoRozdział2011
4550Wykorzystanie programowania graficznego w symulacji pracy układu sterowania silnikiem ZI I ZSReferat2013
4551Wykorzystanie programu AutoCAD do przestrzennej wizualizacji laboratoryjnego bioreaktora typu SBRReferat2012
4552Wykorzystanie programu Mathcad do rozwiązywania zagadnień inżynierskich na przykładzie konstrukcji kratowejArtykuł2011
4553Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałówArtykuł2012
4554Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanejArtykuł2012
4555Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości we współczesnych systemach informatycznychArtykuł2013
4556Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowychArtykuł2012
4557Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowychReferat2012
4558Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w życiu codziennymArtykuł2013
4559Wykorzystanie serwerów wizualizacyjnych do zarządzania energią w inteligentnych budynkachReferat2014
4560Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego do badań malatury z kościoła w RadczeArtykuł2013
4561Wykorzystanie środowiska LabView do budowy systemu nadzoru kontrolującego parametry klimatyczne i techniczne w pomieszczeniach w gospodarstwie rolnymArtykuł2011
4562Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZReferat2013
4563Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZArtykuł2013
4564Wykorzystanie stanu przejściowego jonizacji impulsowej do pomiaru wysokiej próżni Artykuł2013
4565Wykorzystanie sterowników PLC, jako żródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocyArtykuł2014
4566Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie przygotowania produkcjiArtykuł2012
4567Wykorzystanie systemu geolokalizacji w monitoringu środowiska naturalnegoRozdział2012
4568Wykorzystanie technologii GPS oraz rozszerzonej rzeczywistości w inteligentnym systemie prezentacji rozkładu jazdy autobusówArtykuł2012
4569Wykorzystanie technologii VNC do uruchamiania programów w przeglądarce internetowejArtykuł2012
4570Wykorzystanie tensometrycznej sondy pomiarowej OMP400 do automatycznej kontroli międzyoperacyjnej i korekcji błędów wymairu na obrabiarkach CNCReferat2011
4571Wykorzystanie tensometrycznej sondy pomiarowej OMP400 do automatycznej kontroli międzyoperacyjnej i korekcji błędów wymiaru na obrabiarkach CNC Artykuł2012
4572Wykorzystanie testów OUR i SOUR do oceny kondycji osadu czynnego na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych Guadalhorce w Maladze, w południowej HiszpaniiRozdział2012
4573Wykorzystanie urządzeń pracujących w standardzie OBD w szkoleniu diagnostów samochodowychReferat2014
4574Wykorzystanie właściwości kryształów w techniceArtykuł2012
4575Wykorzystanie właściwości kryształów w techniceReferat2012
4576Wykorzystanie wskaźników biocenotycznych do opisu struktury błony biologicznejRozdział2012
4577Wykorzystanie XML do współdzielenia danych zebranych przez wybrane aplikacje biomedyczneReferat2012
4578Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w szczegóności pozyskiwania biogazu z odpadówRozdział2013
4579Wymiana w ramach ErazmusaArtykuł2012
4580Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego Artykuł2012
4581Wyniki badań własności smarnych wybranych biopaliw Artykuł2013
4582Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu [ patent nr 214037Patent2013
4583Wyprzedzanie jako szczególnie niebezpieczny manewr drogowyArtykuł2012
4584Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacjaArtykuł2011
4585Wytłaczarka do tworzyw polimerowychPatent2011
4586Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne do kompozytów polimerowych. Metoda doświadczalnego badania procesu wytłaczaniaArtykuł2012
4587Wytrzymałość dorażna połączeń adhezyjnychArtykuł2013
4588Wytrzymałość na rozciąganie betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości z kruszywami ze skał magmowych i osadowychArtykuł2011
4589Wytwarzanie i analiza strukturalna laminatów tytan-kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi oraz szklanymiArtykuł2012
4590Wytwarzanie i badanie mikro-kanałów z tunelami funkcjonalnymi o porowatej strukturze ścianki nośnejReferat2013
4591Wytwarzanie kompozytów metodą autoklawową i ocena ich jakościRozdział2011
4592Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów metalowo-włóknistychRozdział2011
4593Wyznaczanie naprężeń metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowychArtykuł2011
4594Wyznaczanie optymalnych nakładów na prewencję strat operacyjnych w bankach komercyjnychRozdział2012
4595Wyznaczanie postaci rozkładu dla wyników pomiarów poziomu dźwiękuReferat2011
4596Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnegoArtykuł2013
4597Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazówArtykuł2012
4598Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazówReferat2012
4599Wyznaczenie dwuwymiarowej niedokładności pomiaru wewnątrzobrabiarkowego system pomiarowego z zastosowaniem sondy OMP60Artykuł2012
4600Wyznaczenie parametrów tłumienia drgań w konstrukcjach wielomateriałowych z dodatkiem zeolituArtykuł2012
4601Wyznaczenie rozkładu wartości SAR w ciele kobiety przy zastosowaniu anteny dipolowej dla wysokich częstotliwościReferat2013
4602Wzmacnianie konstrukcji stalowych materiałami kompozytowymiArtykuł2011
4603Wzmocnienie kompozytami ustroju nośnego wielopoziomowego parkingu w porcie lotniczym im. F. Chopina w WarszawieArtykuł2011
4604Wzornictwo przemysłowe odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracyArtykuł2012
4605X-Ray computed microtomography analysis of polimer foam structure deformation during compression Referat2012
4606X-ray diffraction, Mossbauer spectroscopy, and magnetoelectric effect studies of (BiFeO3)(x)-(BaTiO3)(1-x) solid solutionsArtykuł2013
4607XXII Ogólnopolski Zjazd DziekanówArtykuł2012
4608YBCO coated conductors for superconducting transformer windingsArtykuł2014
4609Z praktyki zarządzaniaArtykuł2012
4610Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPURozdział2012
4611Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowychArtykuł2013
4612Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładówRozdział2013
4613Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematykiRozdział2012
4614Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArcReferat2011
4615Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArcArtykuł2011
4616Zadania i pytania kontrolneRozdział2012
4617Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcjiMonografia2011
4618Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien StirlingaArtykuł2013
4619Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymiArtykuł2011
4620Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemuReferat2012
4621Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowymArtykuł2011
4622Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArcArtykuł2012
4623Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArcReferat2012
4624Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciejArtykuł2012
4625Zakupy aparatury badawczejArtykuł2011
4626Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część IArtykuł2011
4627Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część IIArtykuł2011
4628Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część IIIArtykuł2011
4629Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IVArtykuł2012
4630Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowyArtykuł2013
4631Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiejRozdział2013
4632Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorskaRozdział2013
4633Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznegoRozdział2013
4634Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamkuRozdział2013
4635Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznegoRozdział2013
4636Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiegoMonografia2012
4637Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach.Monografia2013
4638Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanychArtykuł2011
4639Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnejArtykuł2013
4640Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł2013
4641Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwieMonografia2011
4642Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki)Monografia2011
4643Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznegoArtykuł2012
4644Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzyRozdział2011
4645Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnejRozdział2012
4646Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstwMonografia2013
4647Zarzadzanie operacyjne kosztamiMonografia2012
4648Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznejRozdział2012
4649Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiegoMonografia2013
4650Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwieMonografia2011
4651Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział2012
4652Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia2012
4653Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłośćArtykuł2013
4654Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczejArtykuł2011
4655Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmieRozdział2013
4656Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznejMonografia2011
4657Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatycznąMonografia2011
4658Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmianArtykuł2013
4659Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrościRozdział2011
4660Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011Artykuł2012
4661Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowejRozdział2012
4662Zarządzanie zasobami informatycznymiRozdział2011
4663Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowychArtykuł2011
4664Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacjiRozdział2011
4665Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnejArtykuł2011
4666Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywneRozdział2012
4667Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArcArtykuł2013
4668Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs)Artykuł2011
4669Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowychArtykuł2011
4670Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnychArtykuł2011
4671Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiegoArtykuł2012
4672Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział2012
4673Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEBReferat2013
4674Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejRozdział2012
4675Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział2013
4676Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł2014
4677Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznychRozdział2012
4678Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodówArtykuł2011
4679Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętówArtykuł2011
4680Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniuArtykuł2012
4681Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementówMonografia2011
4682Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł2012
4683Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpusArtykuł2011
4684Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowymReferat2014
4685Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrzaMonografia2013
4686Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł2012
4687Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznejReferat2011
4688Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowychArtykuł2011
4689Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazduReferat2013
4690Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazduArtykuł2013
4691Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcieReferat2014
4692Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnychRozdział2013
4693Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznychArtykuł2012
4694Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat2012
4695Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcjiRozdział2011
4696Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017ARozdział2012
4697Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycyReferat2013
4698Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowychArtykuł2011
4699Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat2013
4700Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł2013
4701Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysuArtykuł2012
4702Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynkuArtykuł2011
4703Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczaniaArtykuł2011
4704Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperaturyArtykuł2013
4705Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltuArtykuł2012
4706Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowychReferat2014
4707Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznejArtykuł2011
4708Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskichMonografia2011
4709Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic WarszawyArtykuł2011
4710Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnegoArtykuł2013
4711Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkachArtykuł2013
4712Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowejArtykuł2011
4713Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-SmallaRozdział2012
4714Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebliArtykuł2011
4715Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise DynamicsArtykuł2012
4716Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnychArtykuł2011
4717Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNCReferat2011
4718Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł2012
4719Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowegoRozdział2013
4720Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowychArtykuł2011
4721Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczaniaArtykuł2012
4722Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczaniaArtykuł2011
4723Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł2012
4724Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomieniaMonografia2013
4725Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł2012
4726Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwiękuArtykuł2011
4727Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowejReferat2013
4728Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowejArtykuł2013
4729Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awariiArtykuł2013
4730Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ściekówMonografia2012
4731Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznegoRozdział2013
4732Zawartość informacyjna polityki rachunkowościMonografia2012
4733Zawór homogenizującyPatent2012
4734Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194]Patent2013
4735Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektuRozdział2012
4736Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowejArtykuł2012
4737Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego]Patent2014
4738Żelbetowe belki podsuwnicoweArtykuł2012
4739Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskichArtykuł2012
4740Zeolite adsorbents of selected diesel typesArtykuł2013
4741Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barwArtykuł2011
4742Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego]Patent2012
4743Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066]Patent2013
4744Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ionsReferat2011
4745Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych. Artykuł2012
4746Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniuRozdział2011
4747Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł2012
4748Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozyArtykuł2012
4749Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwaRozdział2012
4750Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznejRozdział2013
4751Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznejArtykuł2013
4752Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanegoReferat2011
4753Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowegoArtykuł2012
4754Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki ŚwinkiArtykuł2012
4755Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł2012
4756Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowychArtykuł2012
4757Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012Referat2013
4758Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012Artykuł2013
4759Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnejArtykuł2011
4760Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodoremArtykuł2011
4761Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwaRozdział2012
4762Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcieArtykuł2012
4763Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej LublinaArtykuł2011
4764Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej LublinaArtykuł2011
4765Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku ITRozdział2012
4766Znaczenie mechatroniki w techniceRozdział2011
4767Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzieRozdział2012
4768Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku ITArtykuł2011
4769Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie LubelszczyznyArtykuł2011
4770Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowychRozdział2012
4771Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowychRozdział2011
4772Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznymRozdział2012
4773Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentówArtykuł2011
4774Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmianRozdział2012
4775Żródła związków endokrynnie czynnych w środowiskuReferat2013
4776Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronówArtykuł2013
4777Zrównoważony rozwój a drogiRozdział2011
4778Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdachArtykuł2011
4779Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł2013
4780Zużycie i struktura powierzchni aluminiowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchegoArtykuł2012
4781Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotuReferat2011
4782Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznejMonografia2013
4783Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnymReferat2013
4784Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnymArtykuł2013
4785Życie w Architekturze- opinie po konkursieArtykuł2013
4786Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat2013
4787Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł2013
4788Φ-optics and generalized Bianchi–Auerbach equationArtykuł2012
4789Анализ тенденций и резервов роста производитеьности труда в трансформационной экономике Украины = Analiz tendencji i rezervov rosta proizvoditevnosti truda v transformacionnoj ekonomike UkrainyRozdział2013
4790Инновационные методы в проведении государственных закупок в Беларуси = Innovacionnye metody v provedenii gosudarstvennyh zakupok v BelarusiRozdział2013
4791Концептуализация интеллектуально - инновационной системы регионов в условиях трансформации региональных экономических отношений = Konceptualizaciâ intrllektual'no-innovacionnoj sistemy regionov v ysloviâh transformacii regional'nyh ekonomiceskih otnošenij.Rozdział2013
4792Малое предпринимательство в Беларуси = Maloe predprinimatel’stvo v BelarusiRozdział2013
4793Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj EvropyMonografia2013
4794Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы - Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj EvropyMonografia2013
4795Предпринимательский подход к реструктуризации предприятий = Predprinimatel’skij podhod k restrukturizacii predpriâtijRozdział2013
4796Региональная инновационная политика кластеризации = Regional’naâ innovacionnaâ polityka klasterizaciiRozdział2013
4797Управление информационной безопасностью на предприятиях = Upravlenie informacionnoj bezopasnost’û na predpriâtiâhRozdział2013
4798Формы и методы функционирования индустрии венчурного капитала - Formy i metody funkcionirovaniâ industrii venčurnogo kapitalaRozdział2013