Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 7697
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
3 100 lat serów topionych Artykuł 2011
4 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
5 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
6 24 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
7 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
8 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
9 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
10 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Referat 2015
11 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Artykuł 2015
12 3d finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
13 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
14 4H-SiC photodiode model for DC SPICE circuit simulation Referat 2015
15 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014 Monografia 2014
16 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts Monografia 2014
17 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
18 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] Monografia 2015
19 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
20 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
21 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
22 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
23 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
24 AC conductivity of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced in vacuum chamber Referat 2015
25 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
26 AC hopping conductance in nanocomposite films with ferromagnetic alloy nanoparticles in a PbZrTiO3 matrix Artykuł 2015
27 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
28 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
29 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
30 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Referat 2014
31 Accuracy Improvement of Fiber Bragg Grating Peak Wavelength Demodulation Using Wavelet Transform and Various Center Wavelength Detection Algorithms Referat 2015
32 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
33 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
34 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
35 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
36 The activation energy of DC conductivity of pressboard impregnated with insulating oil Referat 2015
37 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
38 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
39 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
40 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
41 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
42 Actual problems of economics Artykuł 2013
43 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
44 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
45 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
46 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
47 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
48 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
49 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
50 Adhesive joining in ball and tapered roller bearings Artykuł 2015
51 Adhesive properties Rozdział 2012
52 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
53 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
54 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
55 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
56 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
57 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne Rozdział 2014
58 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
59 Adult motivation to study of new information technologies – research results Referat 2014
60 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
61 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
62 Advanced numerical modelling Monografia 2011
63 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination Artykuł 2015
64 Advanced technological plasmas Referat 2014
65 Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems Monografia 2015
66 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
67 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
68 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
69 Aeration of soils and plants Hasło 2011
70 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
71 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
72 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
73 Aerosol particles during Masses in a church Referat 2014
74 Aerosols in a dental office Referat 2014
75 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
76 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
77 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions Rozdział 2014
78 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
79 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
80 Agricultural and food cluster in less developed regions.Case study: Estern Poland Rozdział 2011
81 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology Referat 2013
82 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
83 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
84 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
85 Air flow conditions for polymer energy harvesting Artykuł 2015
86 Aircraft radial engine cfd cooling model Referat 2014
87 Akademia po turecku Artykuł 2012
88 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
89 Aktualne problemy dostosowywania kształcenia na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynkowych Referat 2014
90 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
91 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
92 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
93 Aktywny cylinder układu uplastyczniającego wytłaczarki Referat 2015
94 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
95 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” Rozdział 2014
96 An algorithm for synchronizing a local reference generator to A1 PPS GPS signal Referat 2015
97 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
98 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
99 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
100 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
101 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
102 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
103 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
104 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
105 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
106 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
107 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
108 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
109 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
110 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
111 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
112 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment Artykuł 2015
113 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
114 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
115 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
116 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
117 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup Referat 2014
118 Aluminium i jego stopy Rozdział 2015
119 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
120 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
121 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
122 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
123 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
124 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
125 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
126 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
127 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
128 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
129 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
130 Analiza biomechaniczna stawu biodrowego Rozdział 2015
131 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
132 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
133 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
134 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
135 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
136 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
137 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
138 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
139 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
140 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
141 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
142 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
143 Analiza dynamiczna wiaduktu kolejowego o konstrukcji kratowej typu Warrena Artykuł 2015
144 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
145 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Referat 2015
146 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Artykuł 2015
147 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
148 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
149 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
150 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
151 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
152 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
153 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
154 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Referat 2014
155 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
156 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
157 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
158 Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania Artykuł 2015
159 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
160 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
161 Analiza funkcjonalna jeden i pół: szkic o zupełności Monografia 2015
162 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
163 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
164 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
165 Analiza grupowania obiektów dla obrazów USG tarczycy z rozpoznaną chorobą Hashimoto Rozdział 2013
166 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Monografia 2014
167 Analiza i identyfikacja szeregów czasowych Monografia 2015
168 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
169 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
170 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
171 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
172 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
173 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
174 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
175 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
176 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych Rozdział 2014
177 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
178 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2015
179 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
180 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
181 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
182 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
183 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
184 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
185 Analiza MES płytowego elementu sprężystego Referat 2014
186 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
187 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
188 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej Artykuł 2015
189 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
190 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia Referat 2014
191 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
192 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
193 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
194 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
195 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
196 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2014
197 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
198 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
199 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
200 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
201 Analiza możliwości i projekt reorganizacji wdrożenia innowacji procesowej poprzez reorganizację procesów projektowych i technologicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie a filozofią Lean Manufacturing Rozdział 2013
202 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
203 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych Artykuł 2015
204 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
205 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
206 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
207 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
208 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
209 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L Rozdział 2015
210 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
211 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
212 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA Artykuł 2015
213 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
214 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
215 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
216 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
217 Analiza niezawodności awaryjnego odbioru ciepła powyłączeniowego w reaktorze typu PWR Artykuł 2015
218 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
219 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR Artykuł 2015
220 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
221 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
222 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
223 Analiza numeryczna MES rotorów sprężarki Rozdział 2015
224 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
225 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
226 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 Referat 2014
227 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
228 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
229 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego Artykuł 2015
230 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
231 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu Artykuł 2015
232 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
233 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego Artykuł 2015
234 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
235 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
236 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-AI-PEX Artykuł 2015
237 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-AL-PEX Rozdział 2015
238 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
239 Analiza numeryczna stanów pokrytycznych ściskanej płyty z wycięciem Referat 2015
240 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
241 Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych Referat 2012
242 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
243 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
244 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
245 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V Artykuł 2015
246 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
247 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie Rozdział 2013
248 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
249 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
250 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
251 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
252 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
253 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
254 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
255 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
256 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
257 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
258 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
259 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
260 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
261 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko Artykuł 2014
262 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
263 Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów Artykuł 2015
264 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych Artykuł 2015
265 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
266 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
267 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
268 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
269 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
270 Analiza porównawcza techniczno-ekonomicznych aspektów eksploatacji autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym i gazem CNG Artykuł 2015
271 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
272 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
273 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
274 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
275 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów Artykuł 2015
276 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
277 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
278 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej Rozdział 2015
279 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Referat 2014
280 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
281 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
282 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Referat 2014
283 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
284 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
285 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
286 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
287 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
288 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
289 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
290 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
291 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
292 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
293 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
294 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
295 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
296 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
297 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
298 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
299 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
300 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
301 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
302 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
303 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
304 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
305 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
306 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
307 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
308 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
309 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
310 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
311 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
312 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej Rozdział 2015
313 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
314 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
315 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
316 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
317 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
318 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
319 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
320 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
321 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
322 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
323 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
324 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
325 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
326 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
327 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
328 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
329 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
330 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
331 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
332 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
333 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
334 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
335 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
336 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
337 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
338 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
339 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
340 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
341 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
342 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
343 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
344 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
345 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
346 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
347 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
348 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
349 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
350 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
351 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
352 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
353 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
354 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
355 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
356 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
357 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
358 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
359 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
360 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
361 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
362 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
363 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
364 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
365 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
366 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
367 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
368 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
369 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
370 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
371 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
372 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
373 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
374 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
375 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
376 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
377 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
378 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
379 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
380 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
381 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
382 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
383 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
384 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
385 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
386 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
387 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
388 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
389 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
390 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
391 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
392 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
393 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
394 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
395 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
396 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
397 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
398 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
399 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
400 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
401 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
402 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
403 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
404 Analiza źródeł finansowana inwestycji e elektroenergetyce Rozdział 2013
405 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
406 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
407 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
408 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
409 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
410 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
411 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Referat 2015
412 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
413 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
414 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
415 Analysis model of transformer by PDC method Referat 2013
416 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
417 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
418 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Referat 2014
419 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
420 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2013
421 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
422 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
423 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
424 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
425 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
426 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
427 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
428 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
429 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
430 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
431 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
432 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
433 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
434 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
435 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
436 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
437 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
438 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
439 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
440 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
441 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
442 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
443 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
444 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
445 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
446 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
447 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
448 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
449 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
450 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
451 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
452 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
453 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
454 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
455 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
456 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
457 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Referat 2015
458 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
459 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
460 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
461 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
462 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
463 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
464 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
465 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node load Referat 2015
466 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
467 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
468 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
469 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
470 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
471 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
472 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
473 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
474 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
475 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Artykuł 2015
476 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
477 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
478 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
479 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
480 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
481 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
482 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
483 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
484 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
485 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
486 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
487 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
488 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
489 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
490 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
491 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
492 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
493 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
494 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
495 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
496 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
497 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
498 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
499 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
500 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013