Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych

Tytuł alternatywny:

The comparison analysis of bonded joints strength making by epoxy adhesives

Autorzy: Anna Rudawska, Katarzyna Głogowska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZETWORSTWO TWORZYW
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 4
Strony: 320 - 325
Abstrakt: PL | EN
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wpływem rodzaju kompozycji klejowej (kleju) na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej. Kompozycje klejowe przygotowano z wykorzystaniem dwóch rodzajów żywic epoksydowych: Epidian 57 oraz Epidian 53 oraz trzech rodzajów utwardzaczy: PAC, Z-1 oraz PE Zastosowano różne udziały masowe tych utwardzaczy, wybierając z zakresu proponowanych przez producentów. Zauważano, że rodzaj kompozycji klejowej wpływa na wytrzymałość połączeń klejowych badanych materiałów.Zauważono także, że w zależności od rodzaju żywicy epoksydowej obserwowany jest różny wpływ rodzaju utwardzacza na siłę niszczącą połączenia klejowe oraz na wydłużenie spoiny klejowej. Na podstawie analizy wyników badań zauważono, że klej, który zawierał utwardzacz PAC był bardziej elastyczny niż ten przygotowany z utwardzaczem Z-1, natomiast klej wymieszany z utwardzaczem PF przyjmował pośrednie wartości.
This article presents the selected issues related to the influence of the type of adhesive composition (adhesive) for adhesive joints strength of stainless steel sheets. Adhesive compositions prepared using two types of epoxy resins: 57 Epidian, 53 Epidian and three types of hardeners: PAC, Z-1 and PF. Differing mass shares these hardeners, by selecting from the scope proposed by the producers were used. It was noted that the type of adhesive composition affects the strength of tested materials. It was noted also that depending on the type of epoxy resin is observed different effect of hardener on the failure force of adhesive joints and the adhesive layer elongation. On the basis of an analysis of the results, it was noted that the adhesive that contain PAC hardener was more flexible than the one prepared with Z-1 hardener, while the adhesive mixed with PF hardener receive indirect values.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech