Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych

Autorzy: Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 9
Wolumen: 45
Strony: 338 - 340
Abstrakt: PL
Tematem artykułu jest ocena scentralizowanego systemu centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 1) oraz systemu zdecentralizowanego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 2), wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Analizowane systemy były wyposażone w niezbędne układy pomiarowe. Określono sprawność poszczególnych systemów grzewczych, rozumianą jako iloraz sumy ciepła wykorzystanego przez poszczególne mieszkania do ilości ciepła dostarczonego do budynku. Dla wariantu 1 uzyskano średnią roczną sprawność wynoszącą 60,4%, natomiast dla wariantu 2 ok. 69,4%. Ponadto, zauważono spadek sprawności analizowanych systemów w sezonie letnim w porównaniu z sezonem ogrzewczym. Określono sprawności rozważanych systemów dla poszczególnych miesięcy w ciągu roku.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus