Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu

Tytuł alternatywny:

Failure analysis as a component of operational costs of the utility vehicle

Autorzy: Leszek Gil, Piotr Ignaciuk, Artur Dmowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Strony: 1981 - 1987
Abstrakt: PL | EN
W artykule zaprezentowano analizę awaryjności wybranej grupy pojazdów oraz kosztów związanych z przeprowadzonymi naprawami. Praca stanowi część badań prowadzonych przez autorów dotyczących ustalenia granicznej awaryjności pojazdów pozwalającej na efektywne ekonomicznie ich użytkowanie. W artykule ograniczono się do prezentacji uszkodzeń wybranych układów funkcjonalnych pojazdów. Pokazano rozkłady chwil uszkodzeń oraz udział kosztów napraw wybranego układu w całościowych kosztach związanych z utrzymaniem pojazdu. Stwierdzono, że największe koszty utrzymania generują uszkodzenia elementów układu napędowego, hamulców oraz wymiana opon.
This paper presents analysis of failure of the selected group of vehicles and costs related to the performed repairs. The paper is a part of studies, conducted by authors, estimating limit vehicle failure enabling its economically efficient use. The article is limited to the presentation of damage to selected functional systems of vehicles. Distributions of moments of failures and share of repair costs of the selected system in the total costs related to vehicle use have been presented. Affirmed, that the largest costs of maintenance generate the damage the elements of the driving arrangement, the brakes and the exchange of tyres.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech,AGRO, BazEkon, Index Copernicus,