Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym

Tytuł alternatywny:

Economic analysis of transport process in the logistics chain

Autorzy: Leszek Gil, Piotr Ignaciuk, Daniel Pieniak, Paweł Ogrodnik
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 6
Strony: 3899 - 3902
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wpływ wykorzystywanych środków transportowych na koszty procesu transportowego. Wykazano w jakim stopniu zmniejszają się koszty jednostkowe transportu przy wykorzystaniu taboru o dużej zdolności przewozowej. Skalkulowano jakie są koszty transportu w towarze, który dociera do odbiorcy zależnie od zastosowanego środka transportu i od przebytej odległości. Pokazano jakie środki transportu należy wykorzystywać aby koszty jednostkowe były jak najniższe.
The article presents the influence of means of transport on the costs of the transport process. It has been pointed out to what extent the unit costs of transport are reducing using fleet of large capacity. The costs of transport in the commodity, which reaches the recipient depending on the means of transport and of the distance traveled, have been calculated. The article also shows what kind of means of transport should be used to make the transport unit costs the lowest ones.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: AGRO, BazTech, BazEkon, Index Copernicus,