Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1

Tytuł alternatywny:

Analysis of the accuracy machinine, milling cutters with variable stiffness, thin-walled sleeve made of an alloy AlMn1

Autorzy: Paweł Pieśko, Ireneusz Zagórski
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Innowacyjne procesy technologiczne
Redaktorzy: Antoni Świć
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Poliechnika Lubelska
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Strony: 33 - 46
Abstrakt: PL | EN
W artykule opisano wpływ sztywności frezów na dokładność oraz jakość powierzchni elementów cienkościennych wykonanych ze stopów aluminium. Analizie poddano również zmiany dokładności wykonania tego typu elementów w wyniku zmian przekroju warstwy skrawanej oraz uzyskiwanej grubości ścianki.
The paper describes the influence of stiffness on the accuracy of milling cutters and surface ąuality of thin-walled parts madę of aluminum alloys. We analyzed the changes in accuracy of such components due to changes in cross-section of cut and thickness obtained.