Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Grzegorz Gliszczyński, Angelika Wójcik
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 11
Wolumen: 766
Strony: 3 - 14
Abstrakt: PL | EN
Artykuł jest próbą identyfikacji na bazie wyników badań empirycznych wybranych charakterystyk aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw, a w szczególności: powodów wchodzenia w alianse i głównych obszarów współpracy, form organizacyjno-prawnych aliansów, ich efektów oraz niebezpieczeństw i trudności w zarządzaniu aliansami.
The article, on the basis of empirical findings, is an attempt of the identification of some chosen characteristics of strategic alliances of Polish enterprises, especially: reasons of entering alliances and areas of cooperation, forms of organizational-legal alliances, their effects and threats and problems in managing alliances.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE