Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej

Autorzy: Arkadiusz Gola, Ilona Kaniewska-Pawik, Antoni Świć
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2
Redaktorzy: Ryszard Knosala
Miejsce wydania: Opole
Wydawca: Polskie Towarzysto Zarządzania Produkcją
Rok wydania: 2015
Strony: 863 - 876
Abstrakt: PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu współpracy pracowników Politechniki Lubelskiej z jednostkami gospodarczymi. Badaniami objęci zostali wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni wszystkich wydziałów. Podstawowym celem badań było określenie stopnia w jakim pracownicy współpracują z przedstawicielami świata biznesu, a także identyfikacja kluczowych czynników sprzyjających oraz organizujących taką współpracę
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.6
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE