Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR

Tytuł alternatywny:

Reliability analysis of PWR reactor protection system

Autorzy: Karol Kowal, Mieczysław Borysiewicz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 5
Strony: 73 - 79
Abstrakt: PL | EN
Celem niniejszej pracy było określenie prawdopodobieństwa niedostępności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR firmy Westinghouse. Obiektem referencyjnym, dla którego wykonano analizę była Elektrownia Jądrowa Surry zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych. Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metod Monte Carlo.
The aim of this work was to assess the probability of the Westinghouse PWR reactor protection system (RPS) unavailability. The reference facility for which the analysis has been made was Surry Nuclear Power Plant located in the United States. This work includes RPS fault tree development and qualitative analysis using the SAPHIRE code, as well as the uncertainty assessment by applying the Monte Carlo techniques
Publikacja do: bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE