Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego

Tytuł alternatywny:

Analysis of occupational risk of truck driver in the aspect of road transport safety

Autorzy: Katarzyna Falkowicz, Paweł Wysmulski, Patryk Różyło
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 3
Strony: 1297 - 1302
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono identyfikację głównych zagrożeń występujących na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, wraz z oceną ryzyka zawodowego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego. Identyfikacja zagrożeń została przeprowadzona na podstawie analizy firmy transportowej, świadczącej usługi przewozu towarów na terenie kraju. Do przeprowadzenia analizy ryzyka zawodowego wykorzystano metodę Risc Score, która oparta jest na oszacowaniu trzech istotnych parametrów jak prawdopodobieństwo, ekspozycja i skutki zdarzenia. W celu zapobiegania wystąpienia poszczególnych zagrożeń i ograniczenia potencjalnych strat zaproponowano przykładowe działania profilaktyczne.
The article presents the identification of the main risks in the work of the truck driver, including assessment of occupational risk in terms of road safety. Hazard identification was carried out on the basis of the transport company analysis, providing freight transport service in the country. For occupational risk analysis was used Risc Score method, which is based on the estimation of three important parameters such as probability, exposure and event effects. In order to prevent the occurrence of individual risks and limiting of potential losses the examples of preventive measures was proposed
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech