Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów

Tytuł alternatywny:

A comprehensive analyze of LTPEM and HTPEM Fuel Cells, aimed at their usage in vehicles drive

Autorzy: Arkadiusz Małek
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 3
Strony: 3048 - 3056
Abstrakt: PL | EN
W artykule dokonano analizy porównawczej ogniw paliwowych nisko i wysokotemperaturowych celem ich użycia do napędu pojazdów. Dokonano szczegółowej charakterystyki budowy polimerowych elektrolitów oraz opisano konsekwencje jakie są związane z ich użyciem. Odnoszono się przede wszystkim do następstw konstrukcyjnych i eksploatacyjnych decyzji budowy sytemu nisko lub wysokotemperaturowego. Szerzej opisano problem wysuszania membran typu LTPEM oraz konieczności ich nawilżania. Następnie przedstawiono charakterystyki napięciowo-prądowe dla najpopularniejszych komercyjnych złożeń membrana-elektrody. W końcowej części zaprezentowano zalety systemów typu HTPEM w stosunku do LTPEM. Z porównania wynika, że w niedługim czasie systemy wysokotemperaturowe powinny zyskać na znaczeniu i to one będą podstawą budowy kolejnych komercyjnych pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi
In the article, the compressive analyze of LTPEM and HTPEM Fuel Cells, aimed at their usage in vehicles drive has been accomplished. The article characterizes structure of polymeric electrolytes in detail and describes consequences referring their usage. Above all, the article concerns influence this decisions for construction and maintenance aspects of the LTPEM and the HPTM system. A problem of drying LTPEM membranes and the need for their humidifying was described more generally. The following aspect was presented the polarization curves of the most popular commercial membrane-electrodes assemblies. The merits of the HTPEM system in compared with the LTPEM system has been presented in a summarising of the article. The result of comparison states that after a short period of time, High Temperature Proton Exchange Membrane systems ought to obtain significance becoming the basic of constructing the next commercial vehicles powered by hydrogen fuel cells
Publikacja do: bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE