Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych

Tytuł alternatywny:

Comparative analysis of Polish land reloading terminals

Autorzy: Aleksander Nieoczym, Lucia Madlaňáková, Anna Machrowska, Paulina Pater
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 3
Strony: 3512 - 3520
Abstrakt: PL | EN
Artykuł zawiera zestawienie parametrów technicznych oraz zdolności operacyjnych głównych lądowych terminali przeładunkowych. Każdy z nich jest charakteryzowany przez zdolności przeładunkowe, ilość i długość torów kolejowych oraz rodzaj obsługiwanych jednostek przewozowych. Opisano kierunki rozwoju terminali oraz zwrócono uwagę na ograniczenia hamujące dynamikę zdolności przeładunkowych
The article contains putting together operational capacities of main land handling terminals. Each of them is characteristic by handling abilities, an amount and a length of railway track lines and a kind of served transit individuals. Directions of the development of terminals were described as well as they paid attention to restrictions in dynamics of handling abilities
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech