Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza

Tytuł alternatywny:

Analysis of metal plastic flow during the orbital forging ofa disc-type product

Autorzy: Grzegorz Samołyk
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 0
Strony: 109 - 112
Abstrakt: PL | EN
w artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących technologii prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza, wykonanego ze stopu AlMgSi/AlMgO,7Si sposobem „prasowania kołnierza". Rozważania dotyczą procesu realizowanego na prasie PXW-100 przy założeniu wahania stempla wg schematu „po okręgu" oraz stałej prędkości matrycy dolnej. Na podstawie badań przedstawiono wpływ względnej prędkości matrycy na sposób płynięcia odkształcanego metalu oraz na zmianę kształtu wyrobu.
The selected results ofresearch of orbital forging technology have been presented in there. The mentioned process was realized by method of "upset flange", and the workpiece was madę from AlMgSi/AlMgOJSi alby. Article presents results of FEM simulation, where afew consideration was assumed, e.g. the process curries out on PXW-100 press, the upper die moves by rocking schema and the velocity of bottom die is not change during process. The obtained results show the influence ofa bottom die velocity on a schema of metal plastic flow and change of product shape.