Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej

Autorzy: Maciej Trochonowicz
Typ: Monografia
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Politechnika Lubelska
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 165
Seria: Monografie - Politechnika Lubelska
Abstrakt: PL
Na terenie makroregionu lubelskiego budownictwo zabytkowe i tradycyjne z wykorzystaniem opoki wapnistej stanowi dość znaczny procent. Powodowane to było dostępnością materiału, łatwością w jego pozyskaniu i obróbce oraz wysoką estetyką. Pomimo istotnych zalet, materiał ma niestety szereg wad. Największa z nich jest wysoka podatność na destrukcyjny wpływ wody. Powoduje to konieczność właściwego zabezpieczania obiektów z opoki wapnistej przed wpływem wody. Ze względu na niejednorodność, niską wytrzymałość i dużą szerokość murów stosowanie sprawdzonych i skutecznych metod mechanicznych w większości przypadków jest niemożliwe. Alternatywą staje się, więc wykorzystanie przepon chemicznych wykonywanych metodą iniekcji. Stan wiedzy na temat możliwości stosowania iniekcji chemicznych w opoce wapnistej jest niezadowalający. Wynika to przede wszystkim z lokalności stosowania kamienia. Firmy oferujące preparaty do wykonywania tego typu izolacji, skupiają się raczej na murach wykonanych z materiałów szeroko stosowanych w budownictwie. Oferowane środki nie zostały przebadane pod katem możliwości ich zastosowania w tak nietypowym i jak się okazuje, "trudnym” materiale. W związku z tym, niezwykle istotnym jest przeprowadzenie badań, które pozwolą na odpowiedź, czy w ogóle jest możliwe wykonanie przepon w murach z opoki, oraz jak powinna zostać dobrana technologia ich wykonania.