Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej

Autorzy: Zbigniew Pater, Janusz Tomczak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 0
Strony: 92 - 98
Abstrakt: PL
Przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kucia stożkowego koła zębatego wraz z uzębieniem w trzech operacjach: wstępne spęczanie wsadu, ukształtowanie przedkuwki oraz ostateczne kucie uzębienia. Omówiono obszary zastosowań wyrobów typu koła zębate i przedstawiono sposoby ich wytwarzania stosowane w przemyśle. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM – 3D. Omówiono szczegółowo modele geometryczne zastosowane w obliczeniach MES. Symulacje przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie których wyznaczono rozkłady naprężeń, odkształceń, temperatur oraz sił kształtowania, a przede wszystkim określono możliwości wytwarzania wieńców zębatych metodą obróbki plastycznej. Omówiono wpływ poszczególnych parametrów kształtowania na jakość wyrobów i trwałość narzędzi. Przedstawiono również wpływ zmian objętości zastosowanego wsadu na wartość sił kształtowania i trwałość narzędzi oraz maszyny. Opisane rezultaty badań numerycznych procesu kucia stożkowego koła zębatego potwierdzają możliwość wytwarzania wieńców z uzębieniami metodami obróbki plastycznej.