Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń

Autorzy: Tomasz Giżewski, Andrzej Wac-Włodarczyk, Ryszard Goleman, Dariusz Czerwiński
Typ: Referat
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies Lublin University of Technology
Rok wydania: 2011
Strony: 33 - 34
Abstrakt: PL | EN
Artykuł przedstawia problematykę nieparametrycznych metod klasyfikacji w odniesieniu do numerycznego modelu obiektu fizycznego Głównym tematem jest analiza skuteczności algorytmów pod kątem zastosowań w nieniszczącej detekcji uszkodzeń. Szczególną uwagę zwrócono na parametryzację modelu, jako czynnika istotnego przy minimalizacji kosztów procesu uczenia.
The article presents the discussion on nonparametric classification methods in relation to the numerical model of a physical object. The main ttheme is the analysis d algorithms in applKations to non-destructive testing of ferromagnetic materials. The particular attention was given to model parameterization as a significant factor in minimizing the cost of the learning process.