Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of rotary compression process of a hollow ball pin

Autorzy: Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 8
Strony: 563 - 568
Abstrakt: PL | EN
W artykule dokonano analizy procesu kształtowania drążonego sworznia kulistego. Jako metodę kształtowania zaproponowano nowatorską technologię obciskania obrotowego, opracowaną w Politechnice Lubelskiej. W analizie skupiono się na wpływie średnicy zewnętrznej wsadu (rury) na przebieg kształtowania. W efekcie wykonanych symulacji numerycznych stwierdzono, że najkorzystniej jest prowadzić kształtowanie stosując wsad o minimalnej średnicy zewnętrznej, przy której uzyskiwana jest odkuwka o pożądanym kształcie. W takim przypadku parametry siłowo-energetyczne procesu są najmniejsze oraz minimalizowana jest możliwość powstawania pęknięć zlokalizowanych na powierzchni wewnętrznej sworznia
This paper provides the analysis of a hollow ball pin forming process. An innovatory rotary compression technology, worked out al Lublin University of Technology, was proposed as a forming method. The analysis concentrated on the influence of billet (pipe) external diameter on the forming course. In the result of numerical simulations it was stated that the most favorable was application of forming using billet of minimal external diameter, at which a forging of desired shape was obtained. In such a case force-energetic parameters of the process are the lowest and the possibility of cracks presence appearing at the pin internal surface is minimized.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE