Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of helical-wedge rolling process of ball pin

Autorzy: Zbigniew Pater, Arkadiusz Tofil
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 7
Strony: 427 - 431
Abstrakt: PL | EN
W artykule opisano przykład zastosowania nowego procesu walcowania śrubowo-klinowego do kształtowania odkuwki sworznia kulistego. Omówiono istotę tego procesu oraz narzędzia potrzebne do jego realizacji. Słuszność opracowanej koncepcji walcowania potwierdzono na podstawie wykonanej symulacji numerycznej. Przedstawiono rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, funkcji zniszczenia w odkuwce sworznia kulistego, jak również przebiegi sił kształtowania i momentu walcowania.
The paper describes the application of a new helical-wedge rolling process for forming a ball pin. Both the design of the process and tools for its realization are discussed. The suitability of the developed rolling technique is then verified using a numerical simulation. The distributions of effective strain, temperature and damage function in a ball pin as well as the variations in forming forces and torque are presented.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus