Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania

Tytuł alternatywny:

An analysis of energy consumption for selected methods of flanging by extrusion

Autorzy: Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 8
Strony: 374 - 378
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wyniki teoretycznej analizy porównawczej energochłonności wybranych metod kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych. Wytypowano cztery sposoby umożliwiające wykonanie takich samych kołnierzy w jednym zabiegu, do których zaliczono: wyciskanie współbieżne, wyciskanie przeciwbieżne oraz dwie odmiany autorskiej metody wyciskania z ruchomą tuleją: wyciskanie z samoczynnie wysuwającą się tuleją ruchomą oraz wyciskanie z napędzaną tuleją ruchomą. Obliczenia numeryczne wykonano w programie Deform-3D, wykorzystując model materiałowy ołowiu zaimplementowany z bazy programu. Analizę wykonano dla dwóch wariantów różniących się wymiarami wsadu. W pierwszym i drugim wariancie wykonano po cztery symulacje — po jednej dla każdej metody wyciskania. W ramach wyników przedstawiono podobieństwa i różnice badanych metod wyciskania kołnierzy oraz energochłonność każdej z technologii. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że wyciskanie przeciwbieżne i wyciskanie z napędzaną tuleją ruchomą są mniej energochłonne od odpowiednio wyciskania współbieżnego i wyciskania z samoczynnie wysuwającą się tuleją ruchomą. Ponadto dla danych wymiarów wsadu i kołnierza istnieje graniczna wysokość kołnierza, przy której wyciskanie z ruchomą tuleją jest mniej energochłonne od wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego.
The paper presents the numerical results of a comparative analysis of energy consumption for selected methods for flanging hollow parts. Four methods which enable forming flanges in one operation are selected: forward and backward extrusion, and two variants of an innovative flanging process by extrusion using a moving sleeve - extrusion with an automatically moving sleeve and extrusion with a power-driven moving sleeve. The numerical analysis was performer using the Deform-3D software. The model of lead used in the simulations was taken from the material database library of the software. Tw o variants of billet dimensions were applied. Four simulations were performer, one per each extrusion method applied. Based on the results, the examined flanging methods are compared with respect to their similaties, differences and energ y consumption. The results of the comparative analysis demonstrate that backward extrusion and extrusion with a moving sleeve are less Energy consuming than forward extrusion and extrusion with an automatically moving sleeve. In addit ion, it is found that for there is a limit flange height where flanging by extrusion with a moving sleeve is less energy consuming than that by forward and backward extrusion.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech