Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie

Tytuł alternatywny:

Analysis of water losses in water supply system managed by Water and Wastewater Corporation in Puchaczów

Autorzy: Artur Choma, Małgorzata Iwanek, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: INSTAL
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 10
Wolumen: 355
Strony: 61 - 65
Abstrakt: PL | EN
Problem strat wody w systemach dystrybucji jest bardzo ważnym i wciąż aktualnym zagadnieniem, z którym muszą mierzyć się przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce i na świecie. Wielkość strat wpływa na jakość i koszt wody dostarczanej odbiorcom, oddziaływuje na kondycję finansową przedsiębiorstw wodociągowych, ma również znaczenie dla ochrony dyspozycyjnych zasobów wodnych Polski. Celem niniejszego artykułu jest analiza strat wody w sieci eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie (woj. lubelskie), z wykorzystaniem standardowych metod badawczych (bilansowania wg International Water Association oraz metody wskaźnikowej). Analizie poddano straty wody w całym rozpatrywanym systemie dystrybucji w latach 2007-2010. Ponadto, aby uzyskać pełniejszy obraz stanu eksploatacyjnego systemu, przeprowadzono analizę produkcji, zużycia i strat wody w roku 2010 z podziałem na strefy zasilania.
The problem of water losses in distribution systems is a very important and still actual issue, which is one of the main concerns of the water system managers both in Poland and in the world. The amount of the losses influences the quality and the cost of water, affects financial condition of water companies and matters to the protection of the water resources of Poland.The aim of this article is the analysis of water losses in the distribution system administered by Water and Wastewater Corporation in Puchaczów (Poland, the voivodeship of Lublin) using the standard IWA balance and indicators methods. The water losses in the whole system in the period of 2007-2010 were investigated. Moreover, the analysis of production, consumption and losses of water in 2010 in the system divided into water intake zones was conducted to obtain more complete view of the system operation condition
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE